Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Özgün Düşünce "Demokrasi,Cumhuriyet ve Otokrasi"yi sorguluyor!
Özgün Düşünce dergisinin 3. sayısı çıktı. Derginin dosya konusu: ‘Demokrasi, Cumhuriyet ve Otokrasi’
22/07/2009 / 23:10

2009 yılının Ocak ayında Ümit Aktaş yönetiminde yayın hayatına başlayan ve 3 aylık periyotlarla çıkan Özgün Düşünce dergisi 3. sayısında ‘Demokrasi, Cumhuriyet ve Otokrasi’ konularını masaya yatırdı.

İlk sayısında ‘İslamcılık’ konusunu işleyen ve ses getiren Özgün Düşünce, 2. sayısında ‘Sol, Sosyalizm; İslami Sol’ konusunu işlemişti.

Çıra Yayınları bünyesinde çıkan ve yaptığı dosya konularıyla alanında bir boşluğu dolduran Özgün Düşünce Dergisi yeni sayısındaki yazılarla yine ses getirecek.
Okurların ilgiyle izledikleri ve zengin bir içeriğe sahip olan dergi 207 sayfadan oluşmakta.

Derginin İçindekiler:
Ümit AKTAŞ: Bir Toplumsallık Kurgusu Olarak Siyaset
Ali BULAÇ: Sevgi ve Aşk Üzerine!

Abdurrahman ARSLAN: İSLAMCILIK: Tercihi Olmayan Bir İmtihan Hasılası -2

Cihan AKTAŞ: İran’da Yeni Siyasal Gruplaşmalar

Abdulaziz TANTİK: Sekülerizm, Demokrasi ve İslam

Ömer ÇAHA: Demokrasinin On Erdemi

Yusuf Yavuz YILMAZ: Abdulvahap el-Efendi’nin İslam ve Devlet Üzerine Görüşleri

Dilaver DEMİRAĞ: Demokrasi Kimden Yana: Postmodern Çağda Ekonominin Demokrasiyi İşgali -(1)

Muhammed ÖRTLEK: Osmanlı Devletinin Hayaleti: Neo–Osmanlılık

Asım ÖZ: Mütefekkir Sanatkârın İslami Düşünce Temrinleri

Adil YURTKURAN: Endonezya İslam’ına Kısa Bir Bakış

Özgün Düşünce Genel Yayın Yönetmeni Ümit Aktaş’ın Sunuş yazısı:
Son yüz yıl içerisinde siyaset, toplumsalın bir kendisini ifade ve temsil etme tarzı ya da yöntemi olmaktan ziyade, salt bir yönetim usûlü ya da biçimi arayışı ve tartışması olarak, neredeyse bütün gündemimizi işgal etmekte. Toplumun çöküşü kadar, kurtuluşu da, siyasete yüklenilen bu biçimsel öneme atfedilmekte. Toplumsalın nasıl dahil edileceğinin kestirilemediği, ve hatta bu dahlin pek de umursanmadığı bir kararcılık, sanki tüm edimsel meşruiyet kadar, toplumsalın kaderinin de yegane belirleyicisi imiş gibi, otokrat zihniyeti beslemekte ve desteklemekte. Toplumsalın bir kendisini ifade etme yöntemi ve temsil kabiliyeti olması gereken demokrasi bile, cumhuriyetçi otokratlığın bir yönetme tekniği olarak anlaşılmakta. Biçimle öz arasındaki bu mutabakatsızlık, siyaseti de minvalinden çıkararak, tüm kurtuluş umutlarının kendisine bağlandığı bir esasa dönüştürmekte; dolayısıyla sair alanlar üzerindeki ilgi ve gelişmeleri de kısırlaştırmakta. Nitekim ülkemizin son yıllarda içerisinde bulunduğu asker-sivil, laik-dindar, irtica-çağdaşlık, örtülü-açık ekseninde yoğunlaşan tartışmalar, bu temel sorunun birer belirtisidirler. Bu, aynı zamanda, bir tür söylemsel tıkanmışlığı da ele vermekte.

Bu tıkanmanın temel nedeni ise, her şeyden önce Cumhuriyetçilerin tartışılmasını imkansızlaştırdıkları bazı kırmızı çizgiler, dokunulmazlıklar ve tabuların, entelektüel dünyamıza vurduğu prangalardır. Belki de bu yüzden, temelinde otokrat olan bir yönetim biçimi, ülkemizde, rahatlıkla bir cumhuriyet ve hatta demokrasi olarak takdim edilebilmektedir. Ve yine bu yüzden, neredeyse yüz yılı aşkın bir süredir sürdürülen bu “demokrasi, cumhuriyet, otokrasi” tartışmalarına ve biçimsel bazı değişimlere rağmen, gerçekte bir arpa boyu yol alınmış değildir. Beri yandan siyasal aktörler ve sosyopolitik tarafların da bu konuda kafaları oldukça karışıktır. Kimin nerede, niçin ve hangi amaçla durduğunu kestirmek ve anlamlandırmak, çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu konuda da başat belirleyiciler, ne yazık ki, kurumsallaşmış gelenekler ve toplumsal deneyimlerden ziyade, konjonktürel etkenlerdir. Bu ise siyasetin özgül koşullarının kendi toplumsal özgünlüğümüze dayanılarak üretilmemesinden kaynaklanan bir nahiflik ve kırılganlığı da ele vermekte. Toplumsal özgüllükler bastırılmaya çalışılırken, bir üst yapı kurumu olarak siyasete dahil edilmeye çalışılan kavramlar ve aktörlerle toplumsallık arasındaki uyuşmazlıklar, sosyopolitik sorunları daha da bir derinleştirmektedir.

Elbet bu konuda ülkemiz yegane örnek değildir. Genel olarak İslam dünyasında, gerek bu konuda, gerekse neredeyse tüm diğer alanlarda da benzer bir tıkanmışlık göze çarpmaktadır. Bu, kuşkusuz ki, İslam dünyasının yeterli araçlardan yoksun olmasıyla değil, bu araçları kullanma konusunda içerisine düşmüş olduğu bunalımla alâkalı bir sorundur. Nitekim benzer tartışmalar tüm İslam dünyasında da sürdürülmekte; ama ne yazık ki bu temel bunalım koşulları aşılamadığı için, bu tartışmalar çoğu yerde terörize edilerek minvalinden çıkarılmaktadır. O zaman ise haksız bir biçimde İslam ile terör arasında bir koşutluk ilişkisi kurulmaya çalışılmaktadır. Oysa ki İslam dünyasını bu terör koşullarına sürükleyen, şimdi İslam dünyasını terörizmle suçlayan emperyalist “batılı” güçlerdir. Ancak, bu yine de bizim kendi nefsimizi aklamamız için bir gerekçe olamaz. Çünkü sonuçta terörize olmamak, sorunlarını aklı başında bir biçimde çözebilmek de, kendi ergenlik ve sorumluluğumuzla alâkalı bir husustur.

Bu nedenle biz de, Özgün Düşünce Dergisi olarak, bu sayımızda, bu temel tartışma konusuna eğilerek, “demokrasi, cumhuriyet, otokrasi” meselelerini irdelemek istedik. Bu tartışmaya Ömer Çaha, “Demokrasinin On Erdemi” başlıklı, kendi deyimiyle “provakatif” bir yazı ile katılmakta. Tabii bunun yanında, bir yandan da, önceki kapak konularımıza ilişkin tartışmaları sürdürmekteyiz. Abdurrahman Arslan, ilk sayıda başlatmış olduğu İslamcılık-modernizm konulu tartışma ve analizlerini bu sayıda da sürdürmekte. Ali Bulaç ise, ikinci sayımızda “birey” üzerine başlattığı tartışmasını, bu sayıda da aşk ve sevgi minvalinde hem sürdürmekte, hem de derinleştirmekte. Cihan Aktaş ise, komşumuz İran’da, belki bizimkiyle biçimsel olarak asimetrik olsa da, özünde aynı olan ve seçimler münasebetiyle alevlenen yönetim tartışmalarını irdelemekte.
Bir sonraki sayımızın kapak konusu ise “ulusalcılık, faşizm, etnisite, kemalizm”. Bu konularla ilgili katkılarınızı beklerken, bir sonraki sayıda buluşmak üzere, selam (barış ve esenlik) üzerinize olsun...

İletişim:
Çıra Yayınları: 0212 635 99 19
e posta: ozgundusunce@gmail.com

13 Yorum

Diğer Haberler

KUR'AN'SIZ HAVA SAHASI YOKTUR!

Köklü Değişim : Afganistan

Vuslat Dergisi : Dikkat Misyoner var!

Geleceksin biliyorum...

Din ve Devlet birbirinden ayrılamaz!

Egemen Söyleme Karşı Eleştirel tanıklığın Şairi : Nizâr Kabbânî

Yaz Kızım!

Bir Müslüman Neden Sanat Yapar?

"La"sız Din Projesi : Ilımlı İslam / Basiret Dergisi

Seksenli Yıllarda Türk Romanı ve Post Modern Eğilimler

Üstad-ı Şeydadır HUSEYN!-1 / Muhammed Can

Birden o göründü merdivenlerde!

Dikenler ve Zincirler / Faruk Karataş

Düş Çınarı Nerede? / Sevmekten büyük şiir mi var!

Yusuf Hayaloğlu : Dur... Ağlama gözlerim!

Rasim Özdenören ve Ruhun Dirilişi

Filistin'i en iyi anlatan çizgiroman

Özgürlük Kaybı / Cemal Şakar

Tanzimat muhalifi bir şair : Seyranî

İmam Maturidi ve Maturidilik Özel sayısı / Hikmet Yurdu Dergisi

Edebiyatın Mikro-Kozmik Dünyası / Cemal ŞAKAR

Bir Said-i Nursi Hikayesi

Nefesinizi tutun "Ayraç" yayına başladı!

Cemal Şakar'la Yazı/n,Sanat Kuramı ve Hayat Üzerine

Kürt Sorununda Yol Ayrımı / Haksöz Dergisi

Bir Kurucu Akıl Olarak Yahya Kemal

Özgün Düşünce "Demokrasi,Cumhuriyet ve Otokrasi"yi sorguluyor!

Yabancılaşmanın Zevali / Cemal Şakar

Kutsal Sanatın Dünyeviliği / Cemal Şakar

Özgün İrade'den okuyucularına sürpriz!

"Genelkurmay Mızrağı Hukuk Çuvalına Sığmaz"

Dizilerin Toplum Üzerindeki Etkileri

Mehmet Akif Ersoy Türkçü mü oldu?

Abdulaziz Tantik, Cahit Zarifoğlu'nun anlattı!..

Prof.Dr.Hamdi Döndüren : Şiir var!

Umran, Umran kavramının mucidini işledi

Ali Şeriati bizi rahatsız eder mi?

Düşünce dergisinde bir öykü
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz