Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Bugünün İhyasından Yarının İnşasına Bir Soluk : "VUSLAT"
Yasaklarla kuşatılan bir ortamda, yasaklanan bir radyonun sözlü anlatımı olabilmek için 2001 yılında kurulan Vuslat dergisi, bu hüzünlü gerekçeden dolayı acele bir koşuşturmayla okurlarının karşısına çıktı…
29/09/2009 / 09:03

 

 

Vuslat Dergisi 100. Sayısına Merhaba Diyor…

Bu koşuşturma hali içerisinde hazırlanan dergimizin ilk sayılarında görülen yelpaze dergiciliği imajını, yani her tür yazı ve yazarın kendisini ifade edebildiği bir platform halini aşabilmek kolay olmadı. Bu renkli ve çok sesli görüntü, belirlenmiş ilkeleri olan ve sınırlarını çizmiş bir çalışman yansıması zaten olamazdı.

İlerleyen süreçte ayakları yere basan, derdini, sıkıntısını daha rahat anlatabilen bir noktaya gelen dergimiz, ilk günden itibaren güvenini ve umudunu yitirmeyen yazar kadromuzun, sabırla dergiye sahip çıkan okuyucularımızın, bizi biz gibi davranmaya daha hızlı sevk eden dost eleştirilerin katkısıyla, 100. sayısına şimdi daha güçlü ve kişilikli bir şekilde girmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabbimiz Allah(cc)’ın insanlara gönderdiği ilahi kitapların indiriliş muradını özümseyerek, insanlığı her alanda kuşatan cahiliye pisliğine karşı, Tevhidi bilinci yaymayı varlığının temeli olarak gören dergimizin artık tüm sayılarını bu hassasiyet içerisinde hazırlamaya çalışmaktaz.

Cahiliyenin tarihsel bir olgu olmadığı, vahye dayanmayan, kaynağı ilahi olmayan her türlü düşünce, gelenek, fikir ve yaşam şeklinin bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğine olan inancımız, bizleri, ulusal, laik, kemalist anlayışa karşı net bir mücadele içerisinde olmaya sevk etmiştir.

Ayrıca, modernizm ve dünyevileşme rüzgarıyla, hayat algımızı, aile hayatımızı, Müslüman kadını, genci ve tüketim alışkanlıklarımızı tehdit eden, seküler bir yaşam modeli olarak bizlere sunulan modern cahiliyenin tüm alanlarına karşı da muhalif duruşumuzu öne çıkartmaktayız.

Tüm bunlarla beraber, dinleri -akideleri- unutturulmuş, tahrif edilmiş bir topluma, din olarak dayatılan her türlü uygulamalar, bid’at ve hurafeler, yani gelenekselleşmiş tüm cahiliye adetleri de mücadele alanımız içerisine girmektedir.

 

Vuslat dergisi

, hakim cahiliye unsurları ile olan mücadelesini, bütün Peygamberlerin yürüttüğü Tevhid ve şirk mücadelesinin devamı şevkiyle sürdürmektedir. Bu sebeple onların mücadele metotlarını örnek almakta, Nebevi yöntemin sınırlarına bağlı kalmaktadır. Hevasından konuşmayan Nebinin sünnetine bağlılığı tartışmasız olarak teşvik etmekte, mücadele sünnetinin işaretlerini takip etmektedir.

Ulus devlet anlayışınınnır, bayrak, marş ve törenler gibi sembollerinden net bir şekilde ayrışarak, ümmet bilincini her daim diri tutmaya çalışan dergimiz, gerçekleştirdiği etkinliklerle bunun örnekliğini ortaya koymaya çalışmıştır. İsrail saldırıları sonucu yaşanan trajedinin yansıtıldığı fotoğraf sergilerinde aktif görev alan Vuslat heyeti, okurlarının katkılarını Lübnan’a gönderilen yardım gemisine ulaştıran bir köprü görevi görmüştür. işgalinden hemen sonra, Ebu Gureyb zindanlarının sembol ismi olan Hacı Ali Kaysi’nin katıldığı Irak halkıyla dayanışma gecesi ise, bu topraklarda yaşayan tüm Müslümanların sesini Bağdat’a ulaştırmıştır. ABD ve müttefiklerinin oluşturduğu haçlı ittifakına karşı, bizlerin de Irak halkıyla müttefik olduğumuz, bu program vesilesiyle ortaya konmuştur.

 

 

Güney Lübnan’da

 

Amerika’nın Irak

 

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlardan sonra da sürekli bir eylemlilik içerisinde olunmuş, Gazze’nin zaferi organizasyonunda, İstanbullu Müslümanların selamı, tüm Filistinlilere ulaştırılmıştır.

 

 

Pakistan’ın ABD işgalindeki Afganistannır bölgesinde, Amerikan desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılar ve sonuçlarını nayan dergimiz, düzenlediği bilgilendirme paneli ile safını belli etmeye gayret göstermiştir. Dergimizle özdeşleşen “Bugünün İhyasından Yarının İnşasına” parolası sadece bir gereklilik üzere kullanılmamaktadır. Bu parola, Medineleri inşa eden, Mekke’yi fetheden neslin 13 sene Rasulullah(sav) tarafından ihya edildiği gerçekliğine vurgu yapmakta, dergi çalışmamızın, işgal altındaki yürekleri, toprakları fethedecek muvvahhid, mücahid, muttaki bir neslin ihyasına yönelik bir çaba olduğuna işaret etmektedir. Vuslat Dergisi 100. sayısına hedef, yöntem ve eylemlilik noktasında daha açık, net ve şeffaf bir şekilde girmekte, okurlarından dergiyi ciddi bir denetime tabi tutmalarını beklemektedir. Promosyona endeksli olmayan, Allah’ın rızasına ulaştıracak bilgi ve tavrın peşinde olan nitelikli bir okuyucunun dergiye yönelik gerçekleştireceği her türlü öneri ve ikaz, değerlendirmeye tabi tutulacak ve bizler için bir değer ifade edecektir. Yeni bir Kur’an neslinin umuduyl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V U S L A T D E R G İ S İ

www.vuslatdergisi.com

 

 

Ihlamurkuyu Mh. Alemdağ

Cd. Adalet Sk. No:11 Ümraniye/İstanbul
Tel : 0216. 612 78 22 Fax: 0216. 611 04 64
vuslat@vuslatdergisi.com

 

a
sürdürdüğümüz seyahatimiz, böyle bir neslin oluşmasıyla son bulacaktır…

 

 

30 Yorum

Diğer Haberler

Nasıl Bir Râsule ve Nasıl İnanıyoruz? / Erhan Koç

Hadislerin Vürûd Sebepleri / Prof.Dr.İsmail Lütfi Çakan

Bosnalı Bir Alim: Muhammed Tayyib Okiç:Türkiye’de hadis kürsüsünün kurucusu.

Bilgi Kaynağı Olarak Nebevî Sünnet / Dr.Muhammed Ammara

Hadisin Sübutunu Tespitte "Kuran'la Mukayese" meselesi / Doç.Dr.Ayhan Tekineş

Koşulsuz "Merhamet Peygamberi" mi,merhametle yoğrulmuş "Adalet Peygamberi" mi? / İlhami Güler

Muhammed Esed'in Hadis Yorumculuğu

Hadis Araştırmasında Dikkate Alınabilecek Aklîlik İlkeleri Ve Örnek Uygulama / Yavuz Ünal

Kutsi Hadisler Üzerine Bir Değerlendirme / Prof.Dr.Enbiya Yıldırım

Vahiy Karşısında Hz.Peygamberin Konumu ve Yükümlülüğü / Prof.Dr.Mehmet Erdoğan

Siyer Yazıcılığında Malzemeyi Kullanma Problemi / Doç.Dr.Mehmet Azimli

Sünneti Çağa Taşımak / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Prof.Dr.Bünyamin Erul ile Peygamber Tasavvuru Üzerine

Peygamber Aklı / Ali BULAÇ

İslam Peygamberi'nin Hayatını Niçin İnceliyoruz? / Prof.Dr.Muhammed HAMİDULLAH

Necat Vesilesi Olarak Hz.Peygamber / Cemal Şakar

Hz.Muhammed'in (sav) Büyülendiği İddiası / Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Sünnet, Kur'an'ın pratize edilmiş halidir / Ahmet Kalkan

Nebevi Duruş / Ramazan Kayan

Müslümanlarda Beşeri Zaafların Belirişi ve Tevbe Süresinin Siyasi Çözümlemesi / Prof.Dr.Muhammed Abid Cabiri

Sünnet ve Hadis / Prof.Dr.Fazlur Rahman

Hz.Peygamber : Mitolojik Bir Figür Değil Hayatın İçinden Bir Kahraman / Prof.Dr.Şinasi Gündüz

Hurafeler Karşısında Hz.Muhammed (sav) / Prof.Dr.İbrahim Sarıçam

Hz.Peygamber'in Sünnetini Anlama ve Yaşama / Prof.Dr.Selahattin Polat

Hadis'te Davranış Güdüleri / Hadis ve Psikoloji

Oligarşi için "Pişmanlık Yasası" Çıkarılsın

Ercümend Özkan'ın Öncü Rolü Konuşulacak

Kenan Alpay, Cuma Günü Yargılanıyor!

Mehmet Pamak'tan Diyanet'e tavsiye : YA HAKKI SÖYLEYİN YA SUSUN!

Diyanet'e "Tevhid Dinine Dön" Çağrısı

CAMİLERİMİZ KEMALİST FANATİZMİN ÜSSÜ OLAMAZ!..

Modern Cahiliyye ve Milli Dindarlık -PANEL-

Taksim'de Onbinlerce Kişi İsrail'i Protesto Etti

Genelkurmay'a Çağrı : KIŞLANA DÖN!

Bugünün İhyasından Yarının İnşasına Bir Soluk : "VUSLAT"

Yeni Öğütüm Yılına Karşı Mücadeleye Çağrı

Özgün Duruş Gazetesi Çıktı!

Bağcılar'da Şehid Seyyid Kutub Gecesi

Hakikat-i Muhammedi ve Nur-u Muhammedi : Tasavvufun Peygamber Anlayışının Tenkidi

Tasavvuf Kitaplarındaki Uydurma Hadisler / Arif Çiftçi
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz