Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Kenan Alpay, Cuma Günü Yargılanıyor!
Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, kışla tipi eğitime, ant, marş ve kişi putlaştırmalarıyla Atatürkçülük dayatmasına, Ergenekoncuların karanlığına, eğitimde anadil hakkı ile din derslerinin içeriğine dair yaptığı konuşma dolayısıyla 16 Ekim’de yargılanacak.
14/10/2009 / 18:17

Eğitim ve öğretimdeki dayatmalara son verilmesi çağrısı yargı duvarına toslatılmak isteniyor. Kenan Alpay'ın "Okullarda Resmi İdeoloji Şartlandırmasına Hayır! Zorunlu Atatürkçülük Dayatmasına Son!" başlığı çerçevesinde gündeme getirilen düşünceler yargı kıskacında…

Özgür-Der Yönetim Kurulu üyesi iken 13 Eylül 2008 tarihinde Özgür-Der tarafından Fatih'te yapılan Ramazan ayı eylemlerindeki konuşması dolayısıyla Fatih Cumhuriyet Savcılığı, Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı ve Haksöz Dergisi Yazı İşleri Müdürü Kenan Alpay hakkında TCK 216/1 ve 53/1-2 maddeleri gereğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla dava açmıştı. Davanın ilk duruşması 16 Ekim Cuma günü saat 09.40'ta Fatih Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Her zaman olduğu gibi, hak ve özgürlük taleplerini "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" kategorisine koyup mahkûm etmek isteyen yargı kurumlarının düşünceyi özgürce ifade etme üzerindeki baskısı devam ediyor. Kenan Alpay, Özgür-Der'in Saraçhane Parkı'nda düzenlediği söz konusu eylemde eğitim sistemindeki çarpıklıklara, kışla tipi eğitim anlayışına, antlar, marşlar ve kişi putlaştırmalarıyla Atatürkçülük dayatmasına, darbeci ve Ergenekoncuların karanlığına, eğitimde anadil hakkı ile din derslerinin içeriğine değinmişti.

Kenan Alpay'ın yargı kıskacına giren söz konusu konuşmasından notlar:

"Eğitimde Laik-Kemalist Dayatmaya Son!"

 

"Generaller tarafından örgütlenen, sevk ve idare edilen Ergenekon Terör örgütünün temel hedefi 'Kemalist Yüzyıl Projesi' idi. Ergenekon Terör örgütü 'Kemalist Yüzyıl Projesi' için cinayetler işledi, provokasyonlar tertip etti, işkence, adam kaçırma, yolsuzluk, şantaj vd insanlık karşıtı her türlü kirli–karanlık icraata imza attı.

 

Zorla saygı, zorla sevgi olmaz. Zorla güzellik hiç olmaz. Bütün bir ülkeyi yani 70 milyonluk bir toplumu Kemalizm'e iman etmeye zorlayan bir eğitim sisteminin insanlıkla, akılla, ahlakla bir ilişkisi olabilir mi?

Eğitim-öğretim sisteminde zorunlu eğitime tabi tutulan çocuk ve gençler Kemalizm'in ilkeleri doğrultusunda ulusalcı ve din dışı bir cendereye sıkıştırılıyorlar. Eğitim öğretim kurumları 8 yıl boyunca her sabah tekrar eden 'Türküm, doğruyum, çalışkanım!' antlarıyla başlayan akıldışı dogmalarla ve adeta savaşa giden askerlere verilen disiplin ve motivasyonla kuşatma altındadır.

Putlaştırılmış bir eşiz ve ölümsüz bir lider Atatürk perspektifi, dinleştirilmiş bir Atatürk ilke ve inkılâpları öğretisi eğitimin özünü oluşturuyor. Törenler, büstlere karşı gösterilen saygı duruşları, Anıtkabir ziyaretleri modern ayinler, seküler ibadetler zorunlu eğitim çerçevesinde istisnasız tüm çocuklara, hatta öğrenci velilerine dahi dayatılıyor. Okullarda, hastanelerde, tüm resmi kurumlarda mecbur kılınan Atatürk Köşeleri işgüzar öğretmenler eliyle evlere, çocuk odalarına taşınmak isteniyor.

Zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Alevilik inancı ailelerin talepleri doğrultusunda seçmeli ders olarak okutulabilmelidir. Bu talepleri bizce meşru ve makuldür.

Anadilde eğitim hakkı da bizce meşru ve makuldür. Kürtçe diğer tüm diler gibi Allah Teâlâ'nın bir ayetidir. Kürtçeyi yasaklamak zulümdür. Okullarda Hititçenin Sümercenin okutulduğu bir yerde bu ülkenin bir gerçeği olan Kürt halkının taleplerinin görmezden gelinmesi zulümdür.

Bir inancın mesela Alevilik inancının, etnik bir kimliğin mesela Kürt kimliğinin inkâr edilmesine, asimile edilmesine karşıyız."

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde Kenan Alpay, 1969'a kadar değiştirilmeden basılan 1944 baskılı Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nden 'din' maddesini okumuş ve sözcüğün 3. anlamının 'Kemalizm, Türk'ün dinidir.' örneğiyle açıklandığına dikkat çekmişti. Bu saçmalığın halen de başta okullarda olmak üzere hayatımızın tüm safhasında bir dayatma olarak tezahür ettiğini ifade eden Alpay, darbecilik ve çetecilikle ayakta kalan laik-Kemalist düzene karşı var olma mücadelesi vereceklerinin altını çizmişti.

HAKSÖZ-HABER

26 Yorum

Diğer Haberler

Nasıl Bir Râsule ve Nasıl İnanıyoruz? / Erhan Koç

Hadislerin Vürûd Sebepleri / Prof.Dr.İsmail Lütfi Çakan

Bosnalı Bir Alim: Muhammed Tayyib Okiç:Türkiye’de hadis kürsüsünün kurucusu.

Bilgi Kaynağı Olarak Nebevî Sünnet / Dr.Muhammed Ammara

Hadisin Sübutunu Tespitte "Kuran'la Mukayese" meselesi / Doç.Dr.Ayhan Tekineş

Koşulsuz "Merhamet Peygamberi" mi,merhametle yoğrulmuş "Adalet Peygamberi" mi? / İlhami Güler

Muhammed Esed'in Hadis Yorumculuğu

Hadis Araştırmasında Dikkate Alınabilecek Aklîlik İlkeleri Ve Örnek Uygulama / Yavuz Ünal

Kutsi Hadisler Üzerine Bir Değerlendirme / Prof.Dr.Enbiya Yıldırım

Vahiy Karşısında Hz.Peygamberin Konumu ve Yükümlülüğü / Prof.Dr.Mehmet Erdoğan

Siyer Yazıcılığında Malzemeyi Kullanma Problemi / Doç.Dr.Mehmet Azimli

Sünneti Çağa Taşımak / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Prof.Dr.Bünyamin Erul ile Peygamber Tasavvuru Üzerine

Peygamber Aklı / Ali BULAÇ

İslam Peygamberi'nin Hayatını Niçin İnceliyoruz? / Prof.Dr.Muhammed HAMİDULLAH

Necat Vesilesi Olarak Hz.Peygamber / Cemal Şakar

Hz.Muhammed'in (sav) Büyülendiği İddiası / Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Sünnet, Kur'an'ın pratize edilmiş halidir / Ahmet Kalkan

Nebevi Duruş / Ramazan Kayan

Müslümanlarda Beşeri Zaafların Belirişi ve Tevbe Süresinin Siyasi Çözümlemesi / Prof.Dr.Muhammed Abid Cabiri

Sünnet ve Hadis / Prof.Dr.Fazlur Rahman

Hz.Peygamber : Mitolojik Bir Figür Değil Hayatın İçinden Bir Kahraman / Prof.Dr.Şinasi Gündüz

Hurafeler Karşısında Hz.Muhammed (sav) / Prof.Dr.İbrahim Sarıçam

Hz.Peygamber'in Sünnetini Anlama ve Yaşama / Prof.Dr.Selahattin Polat

Hadis'te Davranış Güdüleri / Hadis ve Psikoloji

Oligarşi için "Pişmanlık Yasası" Çıkarılsın

Ercümend Özkan'ın Öncü Rolü Konuşulacak

Kenan Alpay, Cuma Günü Yargılanıyor!

Mehmet Pamak'tan Diyanet'e tavsiye : YA HAKKI SÖYLEYİN YA SUSUN!

Diyanet'e "Tevhid Dinine Dön" Çağrısı

CAMİLERİMİZ KEMALİST FANATİZMİN ÜSSÜ OLAMAZ!..

Modern Cahiliyye ve Milli Dindarlık -PANEL-

Taksim'de Onbinlerce Kişi İsrail'i Protesto Etti

Genelkurmay'a Çağrı : KIŞLANA DÖN!

Bugünün İhyasından Yarının İnşasına Bir Soluk : "VUSLAT"

Yeni Öğütüm Yılına Karşı Mücadeleye Çağrı

Özgün Duruş Gazetesi Çıktı!

Bağcılar'da Şehid Seyyid Kutub Gecesi

Hakikat-i Muhammedi ve Nur-u Muhammedi : Tasavvufun Peygamber Anlayışının Tenkidi

Tasavvuf Kitaplarındaki Uydurma Hadisler / Arif Çiftçi
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz