Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


İslam Hukukunun Kaynağı Olarak Kur'an / Yrd.Doç.Dr.Ali Duman
Allah Teâla, Hz. Adem’den itibaren yeryüzündeki insan varlığına ilahi gerçekleri bildirmek, anlatmak, kısaca tebliğ etmek üzere çeşitli zamanlarda peygamberler, suhuflar kitaplar göndermiştir. Bütün bu ilahi mesajların temel içeriği Allah’ın varlığı ve birliğinin insanlara bildirilmesi, insanları yoktan var eden yüce yaratıcının, kendisine ibadet edilmeye layık tek varlık olduğu, gönderilen tebliğcilerin sadece birer vasıta olduğu gibi bir takım mesajlardır.
25/12/2009 / 09:47

İnsanlığa gönderilmiş olan ilahi bildirilerin sonuncusu Hz. Muhammed vasıtasıyla nazil edilmiş olan Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim, kendisinin Allah katından olduğunu (Ankebut, 29:50); insanlığa bir hidayet rehberi olduğunu (Bakara, 2:2; İsra, 17:9); insanların akletmeleri, düşünmeleri için indirildiğini (Nahl, 16:44; Nisa, 4:82); peygamberin görevinin sadece tebliğ olduğunu (Enbiya, 21:109); insanın irade sahibi bir varlık olarak yaratıldığını ve akıl sahibi bir varlık olarak gerçeği arayıp bulmakla yükümlü olduğunu (Bakara, 2:30) söylemektedir. Bunların yanında Kur’an’da insanların akletmelerinde kendilerine yardımcı olacak, geçmiş kavimlerin çeşitli tarihi hadiseleri (kıssalar); dünyayı gezip dolaşarak ibret almaları, Allah’tan başka bir yaratıcı olamayacağını kendi akıllarıyla keşfedebilemeri için neler yapmaları gerektiği konularında da bilgiler mevcuttur. Bundan başka, Kur’an’ın iniş sürecine şahit olan toplumun geçmişte sahip oldukları bir takım örf, adet, geleneklerin yanlış ve doğrularının neler olduğu, insanın yeryüzünde insan gibi yaşamak için ihtiyacı olan şeylerin anahtarları, sosyal, hukuki, kültürel hayatın her yönüyle insanların insan gibi yaşama standartlarına göre şekillendirilmesi gerekliliği ve bunu yapmanın insanın görevi olduğunu bildiren hükümler de yer almaktadır. Kısaca Kur’an-ı Kerim bu dünyada yaşayan insanların, bu dünyayı imar etmelerini, bunu yaparken de bütün nimetlerini karşılıksız olarak kendi emrine amade kılan yüce yaratıcıya karşı kulluk görevlerini eksiksiz yerine getirmelerini istemektedir.

Kur’an-ı Kerîm, insanların yeryüzünü imar etmelerinde yol gösterici, dünya hayatında ve ebedi hayat olan ahirette mutlu olmaları için yapmaları ve yapmamaları gereken bazı şeyleri bildiren bir rehberdir.

Kur’an’ın indirildiği toplum Arap toplumu olmasına rağmen, Kur’an ve onun insanlık için seçtiğini bildirdiği İslâm (Maide, 5:3) bütün insanlığa gönderilmiştir. Hatta denilebilir ki insanlığın geneli için gönderilmiş tek din olduğu için, evrensel olan tek din İslâm’dır.

Kur’an-ı Kerîm’i özellikleri açısından incelediğimizde, O’nun bir hidayet rehberi olmasının ve bütün insanlığa gönderilmesinin yanında şu özellikleri de saymamız mümkündür:

1)      Kur’an Hz. Muhammed vasıtasıyla gönderilmiştir.

2)      Kur’an’ın dili Arapça’dır.  Kur’an’ın dilinin Arapça olması bir takım insanların Arapça’nın kutsal olduğu gibi bir kanaate ulaşmalarına yol açmıştır. Halbuki onun Arapça olması, gönderildiği toplumun anlaması içindir. Yoksa, Kur’an başka bir dili konuşan bir topluluğa gönderilmiş olsaydı, dili Arapça olamazdı.

3)      Kur’an’da insanların günlük hayatlarını düzenlemekle ilgili temel ilkeler vardır. Fakat Kur’an ne bir anayasadır, ne de hukuki düzenleme aracıdır. Kur’an, okunulup, anlaşılarak, hayata geçirilmesi istenilen, insanların hayatlarını düzenlerken ondan çıkarılan ilkeler doğrultusunda hareket ettikleri ilahi bir rehberdir.

4)      Kur’an’da yer alan hukuki düzenlemeler sınırlıdır, dolayısıyla hayatın tamamına ilişkin hukuki düzenlemeler Kur’an’da bulunmaz. Fakat insanlar içinde bulundukları zaman, mekan ve şartlara göre, Kur’an’dan hareketle hayatlarını düzenleme imkanına sahiptirler. Bu imkan İslâm’ın diğer bir kaynağı olan kıyas ve içtihat olarak adlandırılır.

Bütün saydığımız ve sayamadığımız bütün özellikleriyle Kur’an-ı Kerim, İslâm Dini’nin ilk ve en önemli kaynağıdır. Diğer bütün kaynaklar (Kıyas, icma, içtihat, maslahat, örf vs.) Kur’an’a dayandırılarak kullanılmaktadır.

http://www.islamhukukusayfasi.com

 

24 Yorum

Diğer Haberler

Fıkıhdan İslâm Hukukuna / Prof.Dr.Talip Türcan

Asr-ı Saadet İktisadı & Peygamber Nasıl Bir Ekonomi Uyguladı? / Cengiz Kallek

Nurullah Erkoç : Unutulan Sünnet  "İtikaf"

El-Ezher'in hazırladığı alternatif İslami anayasa taslağı

Tarihte Ekonomik Dönemler,Sistemler ve İslamiyet / Prof.Dr.Osman Eskicioğlu

İslam Hukukuna göre Kadının Boşanma Hakkı (1) / Yunus Vehbi Yavuz

İslam ekonomiye ne der? / Günümüz Meselelerine Cevaplar..

İslam Hukukunun Genel Gayesi / Tahir bin Aşur

İslam Ekonomisi ve Marxçı Sosyalizm Açısından İhtiyaç / M.Bakır es-Sadr

İslam Devlet Teorisinde Yönetim İlkeleri / Yrd.Doç.Dr.Ali Duman

Hz.Ali'nin torunundan "Haklar Risalesi"

Beş İslam'ın Şartı (İbadetler) + Altı da İnancın Şartı (Amentü) - Ahlâk-sız Türk Müslümanlığı / Prof.Dr.İlhami Güler

İslami finansı anlamak / Frank Vogel

Zekatın terbiye edici etkisi ve Friedman / Aliya İzzetbegoviç

Din ve İktisat / Prof.Dr.Musa Kâzım Yılmaz

İktisadi Düşüncelerin Bozuklukları ve Sahih Çözüm / Hakkı Eren

İslam Ekonomisi ve Marksist-Kapitalist Ekonomi / Musavi Lari

Günümüz Çarpık Ekonomi Anlayışı ve İslam Ekonomisi / Prof.Dr.Osman Eskicioğlu

İslam Ekonomisinin Mülkiyet Anlayışı / Prof.Dr.Osman Eskicioğlu

İslam'da İktisat Nizamı / Takiyyuddin en-Nebhani

Osmanlı Hukuk Sistemi

İslam Ekonomisinin Genel Yapısı / Muhammed Bakır es-Sadr

İslam İktisat Doktrini Üzerine Mülahazalar / Yahya Arslan

Ebu Hanife'nin İctihatlarında Dinde Kolaylık ve Fakirin Korunması / Yrd.Doç.Dr.A.Vehbi Ecer

İslam Hukukunun Kaynağı Olarak Kur'an / Yrd.Doç.Dr.Ali Duman

İslam Hukukunun Gayesi / Dr.Ali PEKCAN

İslam'ın Getirdiği Hukuki Düzenlemeler

Seküler Dünyada Fıkh'ı Konuşmak / Dr.Ebubekir SİFİL

İslam'ın Hükümleri Zamana Göre Değişir mi?

Temel Çizgileriyle Doktriner Kapitalizm / M. Bakır Sadr

İslami Ekonominin İncelikleri / Dr.Mustafa Özel

İslam'ın Sağladığı Sosyal Güvenlik / Prof.Dr.Faruk Beşer

Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur'an / Prof.Dr.Suat Yıldırım

İşçi ve İşverenin Hukuki ve Ahlaki Sorumlulukları / Dç.Dr.Selim Arık

İslam'da Adalet İlkesi / Prof.Dr.Muhit Mert

İslam Hukukunda İctihat Kavramı
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz