Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Kavram Dünyamız... / Ramazan Kayan
Modernizmin neden olduğu bir kırılmaya maruz kalan Müslüman zihnin kavram karmaşası içinde bocaladığı görülmektedir.
24/02/2010 / 11:36

Bunu tetikleyen temel unsur ise “örtülü bir sekülerizm”in Müslüman camialarda revaç bulmasıdır. Bünyenin derinliklerinde yayılan bu “gizli dünyevileşme” İslam`ın geleceğini de tehdit eden en kaygı verici marazi haldir...

Popüler kültür süreç içerisinde kültürel bir şizofreniye dönüşmekte, genç nesiller üzerinde iğva ve iğfal ürkütücü boyutlarda seyretmektedir. Hakeza, seküler yaşam, liberal yönelim, bireysel algı, insanımızın değerlerine yabancılaşmasına ve kendinden uzaklaşmasına neden olmaktadır.

Din dilini yadsıyan kimi İslamcı entelijansiya, dilsizliğin dinsizliğe açılan bir pencere olduğunu unutuyorlar... Kavramların mana boyutunu sınırlayan, anlamları kısırlaştıran, dar alana hapseden bu anlayışın hangi değirmene su taşıdığının farkında bile değil... Batılı kavramlarla düşünüş, modern kalıplarla yasayış biçimi, profan bir hayatın bataklığını cazip kılabiliyor... Bunun etkisinde kalan Müslüman kitleler yaşanan dönüşümün etkisinde belirsizlik ve bulanıklık içinde bunalıma müşteri olmaktadırlar...

Bu süreçte yaşanan kavram krizinin bir tahlilini yapacak olursak, acaba nasıl bir tablo ile karşılaşırız?

Son yıllarda Müslüman camiaların söylemlerine bile yansıyan bu değişim aslında dipten gelen bir yozlaşmanın sinyallerini veriyor...

Şimdi hayatın değişik kesitlerinden seçtiğimiz kavramlar üzerinden bir durum değerlendirmesine gidebiliriz... Nerede durduğumuzu tespit edebiliriz... Çözüme gidebilmek için önce gerçekçi tespitlerde bulunmamız gerekiyor...

Değerlerin yerine çıkarlar konuşuyorsa derin derin durup düşünmek lazım... Anlamın yerini yarar, mananın yerini meta ve eşya, meadın yerini madde aldıysa kat ettiğimiz mesafeye yeniden bakmamız gerekmiyor mu? Nereden nereye?

Kulluk gereklilikleri ve yükümlülükleri yerine piyasa kanunları ve kuralları hayatımızda belirleyici oluyorsa hayatın meşruiyeti korunabilir mi? Bunun kaçınılmaz sonucu olarak felahın yerini refah, bereketin yerini gelir artışı, kanaatın yerini rekabet, ecrin yerini ücret, helal kazancın yerini kârlı yatırım, adaletin yerini kalkınma, ideallerin yerini reel-politik almaz mı? Bu durumda neleri kaybettiğimizi sormamız gerekmiyor mu?

Takva örtüsü yerine başarı formasını giyinip başarının büyüsü ile büyükleniyorsak vay başımıza gelenlere! Sosyal başarı hesapları bizi ulvi hedeflerden kopardı. Artık muttaki toplum arayışları yerini müreffeh toplum idealine bıraktı...

Bu durumda “olmanın, şahit olmanın yerine baskın çıkan sahip olma güdüsü oldu. Sahip olma arzusu sınır tanımadı. Sonuç, sömürü ve savaştan başka bir şey değildi.

Bu hırs yüce ahlakı yerinden etti, global etik konuşulur oldu. Ahlakın yerini işbitiricilik, işbilirlik hızla doldurdu...

Kardeşlik artık sadece bir nostaljiydi, ”kâr”daşlık revaçta... Hasbiliğin, harbiliğin yerini hesabilik, fırsatçılık sarmıştı... Adanmışlık, vefa, erdem kavramları yerlerini uyanıklık ve kurnazlığa terk etti. Çünkü yüce değerler karın doyurmuyordu, dünyalık getirisi yoktu...

Kolektif ruhun, cemaat bilincinin yerine prim yapan katı bireycilik ve bencilliklerdi... Bireyci ve bencil dünyanın paylaşımı yok... Katılımı yok... Dayanma ve dayanışması yok...

Dünyevi kaygı, korku ve kuşkuların girdabında çırpınan bireyler krizleri tasaddukla gidermek yerine tasarrufla aşacaklarına inanıyorlar...

Sefer sorumluluğundan sıyrılan mükellefler seyir kültürünün nesneleri olmakta karar kıldılar... Şimdilerde izleyici sıralarında yorum ve eleştiri ile tatmin olmanın tadını çıkarıyorlar...

Salih amelin yerine daha çok sosyal ve sportif faaliyetler öncelendi... İrfanın yerine kültür, davetin yerine propaganda, marifetin yerine malumat, riayetin yerine rivayet revaç buldu...

Mabed merkezli bir hayattan, market eksenli bir yaşama kayış var... Aslında bu kapitalizmin karanlık kulvarında yok oluşun başlangıcından başka bir şey değil... Büyük alışveriş merkezlerinin çekim gücü karşısında insanlarımız çaresiz... Herkes alışverişte ama alıp veren yok...

Hakk’ın rızası unutulunca, toplumun beğenisi belirleyici oldu... Ne olduysa bundan sonra oldu... Huşu, haşyet, haya gidince kuşkusuz hazlar konuşur...

İffetin, izzetin tedavülden kalktığı günlerde insanların tek derdi imaj ve karizmadır... Modern zamanlarda mahremiyetin yerine moda, model ve marka değişmeyen gündemdir...

Tövbe etmek kimsenin aklına gelmez, özeleştiri ile gerçeklerin üstü örtülür... Nefis terbiyesi geçmiş zamanların sorunsalıydı, şimdilerde kişisel gelişim seansları kaçınılmaz... Artık kimsede havf ve reca yok, herkesin derdi moral ve motivasyon...

İnsanlar tedirgin, ruhlar gergin, yürekler kırgın, herkes şikâyetçi, davacı ama kimse duacı değil... Dün refik olanlar nedense bu gün rakip!... Herkes birbirini sorguluyor ama sorumluluk alan yok...

Hülasa ne insanlar ne de kavramlar yerinde duruyor... Kırılmalar, kaymalar, kopmalar kaygı verici...

Çözüm mü?

Müteal olanla mutabakatı yenilemektir...

İslam’ı ve insanı aslına irca etmektir... Kimileri buna irtica dese bile...

 

özgün duruş

40 Yorum

Diğer Haberler

Abdurrahman Arslan Hesaplaşmya Çağırıyor! / İnsanı Yeniden Tanımla

Millet,Kavim,Kabile,dil,vatan,devlet,bayrak gibi terimleri nasıl kavrayacağız? / Selahaddin Eş Çakırgil

İslami Sol olamaz; Çünkü,... / Görkem Evci

Adalet, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmektir! / Ahmed Kalkan

Bilginin İslamileştirilmesi / Prof.Dr.İsmail Raci Faruki

Adalet Devleti üzerine / Faruk Karataş

Yalan; İman ve Güven Kaybının En Önemli Göstergesi / Ahmed Kalkan

Gündem Kavramı ve Müslümanın Gündemi

Kavramların Esareti ve Toplumsal Dönüşüm / Faruk Karaaslan

Kavram Dünyamız... / Ramazan Kayan

Epistemoloji'nin tanımı ve işlevi / Prof.Dr.Ahmet Yüksel Özemre

Şehadet Kavramı Üzerine / Hikmet Zeyveli

Bitkiler Kuraklığa Nasıl Dayanır?

Jeolojik ve Arkeolojik Bilgiler Işığında Tufan

Modern İlim ve Kainattaki İntizam

Bilim Dünyasını Hayrete Düşüren Olay!

Kök hücreden insan spermi ürettiler

İklim Değişikliği ve Küçülen Koyunların Sırrı

500 yılda 800 türü yok ettik

Neden ağlarız?

Beynimizin % kaçını kullanıyoruz?

Vicdandan kaçış olmadığı ispatlandı.
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz