Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


3 Mart Sebebiyle Halifelik Meselesi Yeniden.. / Yrd.Doç.Dr.Ali Duman
“Hilafet, dini ve siyasi bakımdan hiçbir etkinliği olmayan bir kurum olmasına rağmen, Müslüman milletleri birlikte hareket etmelerini sağlamakta, kendisinden istifade edilebilecek bir kurum olarak yapılandırılabilir mi?”
03/03/2010 / 15:42

 

 

Elbette soru bazılarına itici gelebilir. Aslına bakarsanız benim savunduğum teze de aykırı bir söylem içermektedir. Hatırlanacak olursa, geçmişteki yazılarımın birinde Amerika Başkanı Bill Clinton’un, Müslümanlarla diyaloğa girmekte dini bir liderlerinin olmaması sebebiyle çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren söylemini konu edinmiş ve Amerika’nın bir halife ortaya çıkarmak düşüncesinde olduğunu, bunun da Müslümanlar açısından olumsuzluklarını anlatmıştım.

Bugün bunu benim problem etmem, haklı olarak bazı okurlarımın kafasında soru işareti oluşturacaktır. Fakat biraz akıl yürütmenin bence hiçbir sakıncası yok. Konuya dönelim…

Konuyu şöyle ortaya koyuyorum:

Bugünün dünya konjonktüründe, Batı (Amerika da dahil) bir güç. Bu güç AB ve ABD şeklinde ikili bir yapı arz ediyor. AB, bana göre, klasik westernisation / batılılaşma ve emperyalizm geleneğinin günümüzdeki bir uzantısı. Avrupa’daki Hıristiyan toplumların, kendilerini dünyanın efendisi olarak gördükleri için, bütün yeryüzünü sömürmesi ve bunu da insan hakları adına, modernleşme, ilerleme adına gerçekleştirmeye çalışan bir organizasyon. ABD de kendisini dünyanın efendisi görmekte. Muazzam askeri gücüyle dünyanın her yerinde, istediği her şeyi yapabilme iktidarına sahip, fakat üretim ve enerji konusunda, sömürgeci Avrupa ile kimi zaman rekabet etmek durumunda kalan, aynı zamanda da Orta Asya’nın göbeğinde bir bıçak gibi duran İsrail’in menfaatlerini de kollamayı bir görev kabul eden süper güç.

Bunların karşısında, komünizmin iflasından sonra bir müddet bocalasa da, nükleer silah gücüyle varlığını sürdüren, dünyanın enerji kaynaklarını kontrol altında tutarak, dünyaya kafa tutmaya çalışan Rusya ile asya’dai fason üretim teknikleriyle, Batı teknolojisine ve üretimine kafa tutan Çin yer almakta.

Görüldüğü gibi dünyada hakim kuvvetlerden hiç biri Müslüman değil. İnanç bakımından Çin’in dışındaki üç kuvvet de Hıristiyanlık bağlantılı. Sadece ABD, güçlü bir Yahudi etkisinde.

Bu çizdiğim manzara dünyanın güç dengesinin resmi. Peki İslam dünyasının durumu ne?

Erol Güngör Hoca, 80’li yılların başlarında, dünyada gelişen İslamî hareketlenmelerden (İran devrimi, çeşitli Müslüman toplumların bağımsızlıklarını kazanması vs.) hareketle, İslam Dünyası Bloku’nun oluşturulması tezlerinin varlığından söz etse de (İslam’ın Bugünkü Meseleleri, 192); biz bugün biliyoruz ki, o dönemdeki İslamî görünen hareketlenlerin doğu blokuna karşı, Batılı müttefik (?) kuvvetlerin “Yeşil Kuşak Projesi”idi.

Daniel Pipes ve Mimi Stillman 2002 Mart ayında yazdıkları “The United States Government: Patron of Islam?” (Birleşik Devletler Hükümeti İslam’ın Patronu mu?) (MERİA Journal, Vol. 6, No: 1, March, 2002) başlıklı yazılarında, Amerikan hükümetlerinin İslam’ın patronu olup olmadıklarını sorguluyorlardı. Esasen 11 Eylül 2001 saldırısının, her ne kadar Amerikan toplumu üzerinde, İslam karşıtı bir etki yapmış olsa bile, Amerika’nın, Ortadoğu ve Asya coğrafyalarına silahlı kuvvetleriyle girmesinin yolunu da açmıştır. Amerika, Usame b. Laden’i ele geçirmek amacına matuf olarak Afganistan’ı işgal etmiş, ardından Irak’a girerek, Saddam rejimine son vermiştir. Bütün bunlar olurken, ne dünyada söz sahibi güçler, ne de İslam aleminden herhangi bir kesim ses çıkarmıştır.

Milletleşme süreçlerinin en olumsuz etkilediği toplumların İslam toplumları olduğu tespitinde bulunan Erol Güngör hoca, Müslümanların bu süreçten, kardeş milletler oalrak değil, düşman kardeşler olarak çıktığını belirtmektedir (Erol Güngör, Sosyal Meseleler ve Aydınlar,34 vd). Dünyanın modernleşme süreçlerinde tek bağımsız Müslüman devleti olan Osmanlı’nın dağılması, İslam toplumlarının başta İngiltere olmak üzere emperyal devletlerin tezgahlarına gelerek farklı oluşumlar içerisine girmeleri ve nihayetinde sömürgeleştirilmeleri, İslam’ı din olarak benimsemiş milletlerin bir birliktelik ortaya koyarak, yeryüzünde bir denge kuvveti olabilmelerinin önünde en büyük engel olmuştur. Bu yüzden İslam dünyasının ipleri de Batı’nın, bilhassa Amerika’nın elindedir denilebilir.

Süreçleri değerlendirelim…

80’li yıllar, kominizm tehlikesine karşı Yeşil Kuşak Projesi.

90’lı yıllar Yeni Dünya Düzeni Projesi

2000’li yıllar Büyük Ortadoğu (BOP) projesi.

Hangi proje İslam toplumlarının ürünü ve İslam toplumlarının dünya konjonktüründe söz sahibi olmasını amaçlıyor?

Aslına bakılırsa İslam aleminin dünya konjonktüründe söz sahibi olabilecek bir proje, bir politika gerçekleştirmesi de mümkün gözükmüyor. En son üretilen proje, “Medeniyetler ittifakı” adı altında başbakanımız tarafından ortaya atıldı. Sanılmasın ki bu proje başbakana ait. Samuel Huntington tarafından ortaya atılan “Medeniyetler Çatışması” tezi, Batı’nın kominizmden sonra İslam’ı hedef seçtiğini açıkça ortaya koyuyordu. Bu böyle ifade edilirse, kendisini İslam dairesinde gören insanların bundan rahatsızlık duyarak, karşı çıkış yapmaları, itiraza yeltenmeleri mümkündü. Bunu nasıl örtülü olarak sunmak mümkün olabilirdi, ki aynı zamanda da BOP projesinin gerçekleşmesi sağlansın? İşte “Medeniyetler ittifakı” tezi böyle bir amaçla dillendirildi. Nitekim İspanya Başbakanı Zapatero ve Türkiye başbakanı Erdoğan bu projenin eş-başkanları olarak atanırlarken, hem İslam dünyasına örtülü olarak “1sizi de var kabul ediyoruz” mesajı veriliyordu, hem de gizli düşman İslam uyandırılmamış oluyordu. Ayrıca İslam biraz da sağından solunda tırtıklanarak “ılımlı” hale getirilmiş oluyordu.

Hadi sorgulayalım!

AB ve İsrail destekli ABD’den müteşekkil Batı dünyasının hedefi ne?

Sizlere çok ütopik, hatta saçma gelebilirse de yine Amerikan bilim-kurgu filmlerini örnek vereceğim. Bu filmlere bakılırsa, Batı’nın hedefi ortak bir dünya devleti oluşturmak (acaba Armagedon mu?). bu dünya devletinin efendisi elbette Amerika olacak.  Peki bu devletin dini olacak mı? Evet. Bu din, bütün dinleri yozlaştırarak bünyesinde eritmiş Hıristiyanlık!

Aklımıza şu soru geliyor: Bu durumda Müslümanların konumu ne olacak?

11 Eylül saldırılarıyla başlatılan propagandaya göre Müslümanlar, dünya devletinin terörist unsurları. Her ne kadar hammaddelerin merkezi konumundaki bölgelerde yaşasalar da ehlileştirilmeleri gereken yabancı unsurlar.

Müslümanlar nasıl ehlileşecek? KÜRESELLEŞME ile.

Önce değerleri yok edilecek, daha sonra Batılı değerlerle donatılarak, tam anlamıyla Hıristiyanlaştırılamasalar bile, en azından “ılımlı Müslümanlar” yapıalcaklar.

Peki Batı projesi böyleyken, Müslümanların, kendilerinin, dinlerinin ve dünyanın geleceğinin planlanmasında herhangi bir projeleri var mı? El-Cevap: Yok.

Bir proje yok, yok olmasına da, olsa bile a) bu projeyi kim yürütecek? B) kim destekleyecek?, c) kim, nasıl uygulayacak?

Bu noktada yeniden halifelik tezi gündeme gelebilir?

Yazının başında sorduğum soruya dönelim: “Halifelik Müslüman milletleri birlikte hareket etmelerini sağlamakta, kendisinden istifade edilebilecek bir kurum olarak yapılandırılabilir mi?

Eğer İslam dünyası gerçekten, samimi olarak dünyaya nizam vermek, haksızlıkları önlemek, adaleti sağlamak, hakkı sahibine vermek vs. gibi amaçlara sahip olsaydı, elbette bu soruyu ciddi ciddi tartışabilir ve belki de olumlu cevap verebilirdik.

Fakat şunu sormadan kendimi alamıyorum: İslam dünyası kim? Nerede? Atilla İlhan’ın kitapları aklıma geliyor, Hangi Batı, Hangi Atatürk, Hangi Laiklik. Ben de soruyorum Hangi Müslümanlık?!

Tartışacak konu çok. Bu konu üzerinde ileriki zamanlarda yine kafa yormamız gerekmektedir...

 --
Yrd. Doc. Dr. Ali DUMAN
Hikmet Yurdu Dergisi Editörü
İnönü Üniv. İlahiyat Fak.
İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

 

Yazılarımı takip edenler bilir aşağı yukarı beş altı yıldır her 3 Mart geldiğinde halifeliği konu alan bir yazı yazmışımdır. Bu sene tekrar 3 Mart geldiği için yine halifelikle ilgili yazıyorum.

Şimdiye kadar ki yazılarımda Halifeliğin ne olduğu, Kaldırılmasını vs. işlemiştim. Hatta Hikmet Yurdu Dergisi’nin son sayısında “İslam Halifeliği” adlı Sırat-ı Müstakim Mecmuasında yayınlanmış bir makaleyi de sadeleştirerek yayınladım. Bugün şu soru üzerinde yoğunlaşmayı düşünüyorum: “Hilafet, dini ve siyasi bakımdan hiçbir etkinliği olmayan bir kurum olmasına rağmen, Müslüman milletleri birlikte hareket etmelerini sağlamakta, kendisinden istifade edilebilecek bir kurum olarak yapılandırılabilir mi?

37 Yorum

Diğer Haberler

Lozan'ın Gerçek Kahramanı Kimdi?

Meğer Asıl "Camiler Kışlamız" Diyen İnönü'ymüş!

Fedakâr Milli Burjuva : Mehmet Nuri Demirağ

Tanıkları, mağdurlarıyla bir zihniyet kodlaması: 12 Eylül

Cumhuriyet Halk Partisi

İngiliz Raporlarıda Resmi Tarihi Yalanlıyor

İsrail'in Katliamları ve "Nakba"

Gadre Uğramışların Tarihi / Bahadır Kurbanoğlu

Askerin Siyaseti İkinci Tanzim Projesi : 12 MART

Bir Devrin Hikayesi : Milli Görüş

Senusilik, Libya ve İnkilap Tarihi / Dr.Mehmet Doğan

Coğrafi Keşiflerin Amacı Neydi?

Bir TC Sembolü Menemen'in Yalan Tarihi

Balfour 93 Yaşında / Dr.Yusuf Rezka

Bir Rüyanın Ardından Gerçekleşen Sessiz Devrimcilik (1)

"Dersim'i vurun" emri M.Kemal'den / M.Armağan

Filistin Tarihinde Kaynak Sorunu

Vaad edilmiş topraklar : FİLİSTİN

İsrail'in Katliamlarla Dolu Tarihi

Bilinmeyen Yönleriyle 27 Mayıs Darbesi

27 Mayıs : Halkı Darbelerle Terbiye Etmenin Başlangıcı

Kemalist/ laik dikta rejimindeki demokrasi oyununun 60.yılında

İnönü'yü Hitler'e ilk benzeten kimdi? / Mustafa Armağan

Haşimoğullarının İslam tarihindeki yeri ve önemi

Harf Devriminin Okur-Yazar Oranına Etkisi Oldu mu?

27 Mayıs Gölgesi : Siyasetsiz Siyaset

"Mamak'ta zorla andımızı okuttular"

Birinci Meclis'in başına neler geldi?

3 Mart Sebebiyle Halifelik Meselesi Yeniden.. / Yrd.Doç.Dr.Ali Duman

Hz.Peygamber 900 Yahudi'nin öldürülmesi emrini vermiş miydi?

Cemal Paşa ve Suriye Olayları

İçimize Sinen İttihatçı Gelenek / Yrd.Doç.Dr.Caner Arabacı

Türkiye'nin 150 yıllık derin iktidarı

Hizipleşmenin Ümmete Maliyeti

Menemen'de resmi tarihin itirafı!

Cemal Paşa'nın Hayatı ve İcraatları

İngiltere, dostu "Şah"ı neden istememişti?

Maraş olaylarının perde arkası!

Türk Hava Kuvvetlerinin Staj Alanı : Kürt İsyanları

"Atatürk tek partiye inanmıştı" Taha Akyol
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz