Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Kıymetli bir alim : Zâhid el-Kevseri
Son dönem Osmanlı ulemasından olan Zâhid el-Kevserî’yi tanıyor muyuz?
27/04/2010 / 11:45

Koyu bir cehaletin içindeyiz hepimiz. Ulusal eğitim sistemine maruz kalmamız sonucunda bu hale geldik maalesef. Huşumuz, haşyetimiz yok. Tıpkı bir sahabenin dediği gibi: “İnsanlardan kaldırılacak olan ilk ilim huşu'dur. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır.” Evvela haşyet ilmini kaybettik. Bunun ardından şirazesi kopmuş tesbihin taneleri gibi saçıldık dört bir yana. Şimdi ise karanlık bir geceyi yaşıyoruz. Ahir zaman tüm dehşetiyle ensemizde. Tıpkı Üstad’ın dediği gibi:

bir varmış/ bir yokmuş/ kararmış/ ve kokmuş/ dünyamız/ rüyamız/ kapkara/ manzara/ gebeler/ döşeksiz/ ebeler/ isteksiz/ kubbeler/ desteksiz/ habbeler/ süreksiz/ türbeler/ meleksiz/ tövbeler/ gerçeksiz/ cübbeler/ yüreksiz/ cezbeler/ şimşeksiz/ izbeler/ emeksiz/ heybeler/ ekmeksiz..

Zahid El KevseriNe kadar iyi olabiliriz? 

Hamakat kümesinin bir elemanı olan iyimserliği benimsemek, bu çağda ne kadar doğru? Yapılan iyi işlerin görmezden gelinemeyeceği kesin, ancak genel manzaranın olumlu olduğunu kim söyleyebilir? “İktidarı da ele geçirdik, artık işler bizim istediğimiz gibi gidecek” belahetine düşmek acıklı bir durum. İşin kötüsü düştüğümüz bu acıklı durumun farkında da değiliz.

Çağın belaları yakamızı bırakmayabilir. Fakat yapılabilecek iyi işlerin her zaman var olacağını görebiliriz. Bu karamsar tabloyu, vatanından ayrılmak zorunda bırakılan bir âlimden bahsetmek için çizdim sizlere. İsmi İmam Muhammed Zâhid el-Kevserî.

İlk tahsilini Düzce’de yaptı

İmam Kevserî, Kafkas kökenli olup sonradan Düzce’ye yerleşen bir aileden geliyor. Hicrî 1279, miladî 1879 yılında Düzce’de doğmuş. Fıkıh, hadis gibi temel ilimleri yine bir âlim olan babası Hacı Hasan Efendi’den tahsil etmiş. İbtidaiyye ve Rüşdiyye’yi Düzce’de tamamlarken bir yandan da Düzceli Şeyh Muhammed Nazım Efendi’den sarf, nahiv, tarih, matematik, farsça ve coğrafya ilimlerini okumuş.

Zahid El Kevseri
(+)

İstanbul’da medrese eğitimi

Hicrî 1311, miladî 1893 yılında İstanbul’a gelen Kevserî hocamız, bu tarihte ilk kez Düzce’den ayrılmış. İstanbul’da medrese eğitimiyle birlikte hadis, gramer, fıkıh, tasavvuf gibi pek çok alanda rüsuh kesbetmiş ve 1906 yılındaki âlimlik imtihanından alnının akıyla çıkmasını bilmiş. Zâhid el-Kevserî hocamız, âlimlik icazetini aldıktan sonra 1. Cihan Harbi’ne kadar Fatih Medresesi’nde dersiamlık yapmış.

Buradan ayrılmadan 1 yıl önce medresenin reisliğini de üstlenmiş. Fatih Medresesi’ndeki hocalık döneminden sonra Kastamonu’da yeni kurulması planlanan bir medresenin faaliyete geçirilmesinde öncülük etmiş. 3 yıl Kastamonu’da kaldıktan sonra Dersaadet’e geri dönmüş. Kastamonu’dan gelirken önce memleketine uğrar el-Kevserî merhum. Sonra bir kayıkla İstanbul’a gelmeye karar verir. Ancak kayıkla gelirken büyük bir fırtına olur ve hocamız denizin sularına gömülür. Boğulma tehlikesinden inayet-i ilahî ile kurtulduktan sonra tekrar İstanbul’a gelir.

1919 yılında Meşihat makamında ders vekâleti görevine başlar. Tabii iktidar kadrolarının kadr u kıymet bilmezliği sonucu bu görevde de uzun süre kalmaz ve 1922’de vatanından ayrılıncaya kadar Ders Vekaleti Meclisi’nde üye olarak bulunur.

Ve ayrılık, anneden, vatandan arkadaştan…

1922 yılı ise vatandan ayrılma vaktidir. Bundan sonra ikametgâh Kahire’dir ve ilmî mesai orada yürütülecektir. Üstad el-Kevserî, -İskenderiye, Şam, Beyrut, Filistin gibi beldelere yaptığı seyahatleri saymazsak- vefat edene kadar Kahire’de yaşar. Şunu da belirtmeliyim ki, bu büyük âlimin 1 oğlu ve 3 kızı daha babaları hayattayken ahirete irtihal eder. 4 tane evladın acısı, devletin, milletin hezimete uğraması ve daha pek çok şey... Bu kadar derdin altından nasıl kalkılır, insanın aklı almıyor. Kahire’de ilmî kalitesi, doğrulardan taviz vermeyen yapısı ve ahlakıyla haklı bir şöhret elde eder Üstad Kevserî.

Aynı memleketten olmak iftihar vesilesi benim için

Hanefî fıkhında yüksek bir mertebeye ulaşmış olan El-Kevserî merhumla aynı memleketten olmakla bir Düzce’li olarak iftihar ettiğimi söylemeliyim. Üstad Kevserî, Hanefî fıkhında rasih oluşunun yanı sıra hadis, kelam, tefsir gibi ilimlerde de vukufiyet sahibiydi. Ayrıca kendisi, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî hazretlerinin halifesi olan Kastamonulu Hasan Hilmi hazretlerini tasavvufta şeyhi olarak kabul etmişti. Yani Nakşibendî idi.

Tarih mi, esatir-i evvelin mi?

Bize özenle unutturulmak istenen âlimlerimizin daha büyük bir gayretle hatırlanması ve hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu da rotamızı tayin etmek için olmalı. Yoksa tarihsel bazı “informasyonlar” günlük hayatta hiçbir işimize yaramaz. Ne var ki, geçmişin bilgisi günümüz üzerinde bize bir faaliyet alanı açıyorsa o tarih bilgisi bizim için büyük bir gerekliliğe sahiptir. El-Kevserî merhum da hayatına bakıp yönümüzü tayin edebileceğimiz güzide zatlardan biriydi. O inşaallah ilmiyle, ameliyle ve ahlakıyla kendisini kurtaracak. Peki ya bizler?

23 Yorum

Diğer Haberler

"Kul Sadi Yüksel" bir güzel insan...

Şehadetinin 24.Yıldönümünde Bilal Yaldızcı

Ateş altında bir müfessir / "Kur'an Mesajı"nı günümüze taşıdı

Vefatının Sekizinci Yılında Aliya...

Burhaneddin Rabbani Şehid Edildi

Bağdat'tan bir müderris geçti!

Faruk Beşer'in Dört Tavsiyesi & Öğrencisi Anlattı..

Abdurrahman Kevâkibi (1854-1902)

İslam aleminin muzdarip çocuğu : Muhammed İkbal

Hidayet öncüsü,doğru yolun yılmaz savunucusu; İmam Ali en-Nâki

İmam İbn-i Teymiyye

Sedat Yenigün’ün Şehadetinin 31. Yılı...

Kürdistan'dan Yükselen İslami Çığlık : Şeyh Said Kıyamı

Özgün Bir İlim Adamı : Prof.Dr.Sadık Kılıç

Carlos'un Hayat Hikayesi

Takiyyûddîn en-Nebhânî ve Hizbu't-Tahriri'l-İslami / David Commins

Ruhi Özcan'ı tanır mıyız?

Mao'ya karşı savaşan Müslüman Hui Lider

Şehid Mervan Hadid

Mevlana Emin Ahsen İslahi (1904-1997) / Salem Kiyani

Sahur vaktinde Şehid edilen Alim...

Brodbeck'teki heyecan kimde var? - SAHNEDEN SECCADEYE...

Tahrifin sidre-i müntehası : Nasr Hamid Ebu Zeyd

Fadlallah'ın entellektüel mirası

Ayetullah Fadlallah'ın ardından

Açe Özgürlük lideri Hasan Di Tiro vefat etti

Prof.Dr.Macit Gökberk (1908-1993)

Hasan el-Benna neden önemli?

Bir Mücahid Derviş : Bahattin Yıldız

Siyonist İsrail'in İşlevini Kavramak / Bahaddin Yıldız

Erdemli bir şahsiyet : Babanzade Ahmet Naim

El-Biruni (973-1051)

Kimyanın Kurucusu : Cabir Bin Hayyan

Bediüzzaman Ebû'l İz İbn-i İsmail İbn-i Rezzaz El-Cezeri

Şehid Murtaza Mutahhari'yi Unutmadık

Faslı düşünür Cabiri vefat etti

Kıymetli bir alim : Zâhid el-Kevseri

Şehadetinin 6.Yılında Dr.Rantisi'nin Mücadelesini Selamlıyoruz

Vatan Müdafaacıları ve Şehadet Aşıklarının Lideri : Şeyh Yasin

İrlandalı Bir Vicdan Savaşçısı...
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz