Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Sorularla Kur'an üzerinde çalışma eğitimi (50 soru)
‘Asra yemin olsun ki insan ziyandadır;ancak iman edenler,doğru ve yararlı iş yapanlar,hakkı ve sabrı tavsiyeleşenler başka(Asr,1-3)’
01/05/2010 / 22:56

 

1. Kuranı doğru anlama ve yorumlamanın kuralları nelerdir,yanlış anlama ve yorumlamanın sebepleri ve örnekleri?

2. Kuran resulullah(s.)ın hangi yöntemleriyle tefsir edilmiştir?

3. Kuran İlimleri denilen disiplinler nelerdir?

4. Kuranın Temel Konuları nelerdir,açılımını yaparmısınız?

5. Tefsir Çeşitleri nelerdir?

6. Kuranın Temel Kavramları nelerdir?

7. Kuranda kimler nelere,niçin yemin etmiştir?

8. Kuranı farklı anlama ve yorumlama sebepleri nelerdir?

9. Surelerin isimleri,nüzul süreçleri ve tarihi,temel ve tali konuları,

10.Kuranda Allahın isimleri,sıfatları,fiilleri,yasaları nelerdir?

11.Kuranda Kuranın isim ve özellikleri nelerdir,nedir-ne değildir?

12.Kuranda hangi şahıs,toplum,olaylardan nasıl ve niçin bahse

ediliyor,helak sebepleri ve çeşitleri?

13.Kuranda Resulullahın(s.)hangi özelliklerinden bahsediliyor,kimdir-kim değildir?

14.Kuranda duanın yeri ve hangi konularda hangi dua örnekleri verilmiştir?

15.Kuran kelimelerinin kök harfleri nelerdir?

16.Kuranda hangi alanlarda artı-eksi ne gibi ahlaki kavramlar ve konular,tespit ve talimatlar verilmiştir?

17.Kuranda zamanla ilgili kavramlar ve bilgiler nelerdir?

18.Kuranda idari/siyasi kavramlar ve konular nelerdir

19.Kuranda emirler-yasaklar listesi?

20.Kuranda psikolojik kavram ve konular nelerdir?

21.Kuranda inançla ilgili kavramlar,konular,değişik inanç grupları(müminler,kafirler,münafıklar,ehl-i kitap) özellikleri ve fiilleri,doğru-yanlış inançlar ve gerekçeleri nelerdir?

22.Kuranda hangi varlıklardan nasıl bahsediliyor?

23.Kuranda bilgiyle ilgili kavram,konu ve bilgiler nelerdir?

24.Kuranda hangi edebi sanatlar kullanılmıştır,deyimler,temsiller,mecaz,kinaye vs.örnekler?

25.Kuranda diğer kitapların özellikleri ve durumları nelerdir?

26.Kuranda insan nelerden,niçin,nasıl yartılmıştır,artı-eksi özellikleri nelerdir?

27.Kuran-Tefsir kavramları listesi?

28.Kuranda sorular-cevaplar listesi?

29.Kuranla ilgili hadisler,mümkünse hadis ve sünnet örneklerinin ayetlerle irtibatı?

30.Kuranın sahabe hayatında sözel ve pratik yeri?

31.Kuranda İslam ve diğer dinler?

32.Kurana dair yerli-yabancı ilim,fikir,sanat,idare..adamlarından özlü tespitler?

33.Kuranda kim(ler),ne(ler) demiş?34.Kuranda hukuki kavram ve konular?

35.Kuranda yer isimleri?

36.Kurana eski-yeni hangi gerekçelerle itiraz edilmiştir,hangi ayetlere ve konulara niçin ve nasıl itirazlar yapılmış ve ne cevaplar verilmiştir?

37.Kurana dair hangi alanlarda çalışmalar yapılmıştır?

38.Kuranda zıt kavramlar ve konular listesi?

39.Kuranda kıyamet adları ve olayları/ba’s,haşr,hesap-kitap olayları/pişmanlık sözleri ve muhal istekler-sevinç sözleri ve halleri/cennet,isimleri,adları,nimetler ve kimlerin gireceği-cehennem,adları,isimleri,azaplar ve kimlerin gireceği?

40.Ayetler arası münasebetler ve örnekler?

41.Kuranda ekonomik kavram,konu ve talimatlar?

42.Kurana göre örnek insan ve toplum,özellikleri ve yaptıkları?

43.Kuranın temel olarak izm’lerle mesaj ve içerik olarak mukayesesi?

44.Kuranda alem ve içindekiler nasıl ve niçin yaratıldı?

45.Kuranda sosyolojik kavram,konu ve tespitler?

46.Kuranda sebep-sonuç ilişkileri ve örnekleri?

47.Kuranda kulluk,çeşitleri,gayesi ve etkileri?

48.Kuranda gaybi varlıklar,özellikleri,fiilleri ve etkileri?

49.Birkaç asırlık modernizm-postmodernizmin söylemleri ve Kuranla tahlili?

50.Kuran ve ben/biz bütün olarak ne kadar uyumluyuz?

 

Ömer Faruk Karataş / Fikribeyan

20 Yorum

Cengiz Çırak 07-05-2010, 13:33:41
Tebrik.
Müslüman gerçektende bu sorulara cevap bulabilirse bu zahmetli ve meşakkatli yolun çoğunu kat etmiştir gerisi artık pratiğe dönüştürmeye kalmıştır vesselam.

Yorumların tamamı için tıklayınız.

Diğer Haberler

İlahi Motivasyon ; Duha Sûresi

Kur'an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi / Doç.Dr.Murat Sülün

Müftüoğlu : Kur'an'a Yeni Bir Okuma Gerek

Kur'an'ı anlama faaliyetinin kavramsal araçları / Erhan Koç

İhsan Eliaçık : Kur'ân yoksulun yanındadır!

“Sâdıku’l-Va’di’l-Emin” ya da “Yaşayan Kur’an” Olmak / Cevdet SAİD

"Bir İman/İnfak;Nifak/Cimrilik Analizi: Sure-i Hadid"

‘Arap Kuranı’ndan ‘Türk İslamı’na; İlahî Kelama Reva Görülenler / Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat

Alak Süresi Tefsiri (1) / Âişe Abdurrahman

Kur'an Nedir? / Ferhat Özbadem

Nasıl Bir Tefsir? / Ömer Faruk Karataş

Ashab-ı Cennet ;İki Tercih:Mülkiyyetmi, Nasiplenmekmi? / Ali Uzun

Kur'an'ı Nasıl Anlamalı-Yorumlamalı'ya dair / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'ı Anlama ve Tefsir etmede Usûl / Muhammed Reşid Rıza

Kur'an Kıssaları Araştırmaları

Kur’an Tefsirlerindeki Hz. Davud’a Yönelik Zina ve Adam Öldürttürme İftiraları Üzerine / Cengiz Duman

Esmâ-i Hüsnâ'ya Ayinelik Nasıl Olur?

İyilik ve Kötülüklerin Allah'tan Olması Ne Anlam İfade Eder? / Allâme Tabatabai

Said Nursi'ye göre Kur'an'ın Bütün İlahi Sözler ve Semavi Kitaplardan Üstünlüğü / Doç.Dr.Mehmet Refii Kileci

Kur'an'ı Anlamanın Şartları / Ayetullah Cevadi Amuli

Peygamberlik ve İlahlık Sorunu / Seyyid Kutub

Selefin Tefsirdeki İhtilaflarının Mahiyet ve Sebepleri / İbn Teymiyye

Yakup Peygamber Kıssası ve Anakronizm / Cengiz Duman

Kur'an'da Müminlerin Vasıfları / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar / Doç.Dr.Mustafa Öztürk

Kur’an perspektifinden kıssa/olay bütünlüğü unsuruna bakış / Cengiz Duman

Bir Eylem olarak "Akletmek" / Erhan Koç

Küfr Kavramının İç Yapısı / Prof.Dr.Toshihiko İzutsu

Kur'an'ın sosyolojik prensipleri ve Batı medeniyeti ile mukayesesi / Prof.Dr.Suat Yıldırım

Kur'an Tefsirinde Yanılgı Sebepleri ve Korunma Yolları (PDF) / M.Vehbi Dereli

Fizilali'l-Kur'an'da İman / Murat Kayacan

Hayatı ve Kitabı Sünnetullah'a Uygun Bir Zihin ve Kimlik İnşası İçin Okumalıyız / Bahadır Kurbanoğlu

Toplumsal Değişim ve Ulûl'elbab / Murat Aydoğdu

Kur'an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 2- Kronoloji / Cengiz Duman

Kur'ân'a En Yakın Dönemi Öncelemek-4 / Bülent Şahin Erdeğer

İslahi'nin Ana Çalışmalarına Kısa Giriş / Abdurrauf

Tarihte Kur'an'ın Önüne Geçen Yöntem Arayışları / Fevzi Zülaloğlu

Kur'an'ı Kerim'in Atomcu ve Bütünsel Tefsiri / Muhammed Bâkır es-SADR

Kur'ân'ı Nûzul/Davet Sürecinde Anlamak-3 / Bülent Şahin Erdeğer 

Kur'an'a Dönüşte Vahyin Oturduğu Zemini Tanımak-2 / Bülent Şahin Erdeğer 
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz