Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


27 Mayıs : Halkı Darbelerle Terbiye Etmenin Başlangıcı
Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (TOKAD), 27 Mayıs darbesinin 50. yılı nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
26/05/2010 / 14:18

Dernek adına Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Örs'ün yaptığı açıklamada 27 Mayıs darbesi halkı terbiye etmek isteyen egemenlerin gerçekleştirdiği darbe zincirinin ilk halkası olarak değerlendirildi. Halkın değerlerine savaş açan darbeci zihniyetin 27 Mayıs'tan 12 Mart muhtırasına, 12 Eylül'den 28 Şubat'a oradan da 27 Nisan e-muhtırasına devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada Ergenekoncu, Balyozcu darbeci anlayışla topyekûn mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.

"Türkiye, bir darbeler ülkesidir. 27 Mayısın açtığı yoldan devam eden 12 Mart muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat postmodern müdahalesi darbeciler için yeterli olmamış, bir de Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde ilahi okuyan kızlara 27 Nisan gecesi e-muhtıra vermişlerdir." cümleleriyle darbeciliğin kısa bir geçmişinin çıkarıldığı açıklamada halkın seçtiği başbakan ve bakanların asılmasının bazı kesimlerce ilericilik olarak kabul edilmesi mide bulandırıcı bir durum olarak değerlendirildi.

Halka darbenin değişik usullerle devam ettiğinin altının çizildiği açıklamada şöyle denildi: "Şu bir gerçektir ki darbeler sadece fiili ya da postmodern müdahalelerle yapılmaz. Darbe yasalarını yaşatarak, bir asra yakındır sürdürülen darbeden beter dayatmalarla yapılır. Başörtülü kızlarımızı okul kapılarından sürerek yapılır. İnsanların dillerini ve kimliklerini yasaklayarak yapılır. Halkı korkularla teslim alarak yapılır. Okullardaki tek tipçi militarist eğitim anlayışları devam ettirilerek yapılır. Katsayı zulmüyle çocuklarımız üniversitelere alınmayarak yapılır. Çözülmeyen Kürt sorunu üzerinden gerçekleştirilen hak ihlalleri ile yapılır. Madenlerde öldürülen, asgari ücretlerle köle gibi çalıştırılan, savaşlara yollanan Anadolu halkının sırtında asalakça yaşamaya devam edilerek yapılır. Kısacası darbenin usulleri çoktur. Halka karşı egemenlerin yürüttüğü savaşın görünen ve görünmeyen bin türlü tarafıdır darbeler."

Basın açıklaması darbe ve darbecilere karşı şu çağrıyla son buldu: "Bu çerçevede farklı toplumsal kesimlere de bir çağrıda bulunmak istiyoruz: İyi darbe, kötü darbe olmaz! 12 Eylüle karşı çıkarken 28 Şubatı görmemek; 27 Mayısla 27 Nisanı atlamak vicdana, ahlaka asla sığmaz! Özgür ve adil bir ülke ancak adalet temelinde, farklı kimlik ve inançlara saygı duyularak kurulabilir. O nedenle önyargı ve bencilce yaklaşımlar darbeciliği yok etmez, aksine karşıtlıklar üreterek darbeciliği besler. Dolayısıyla zulme ve zalimlere karşı birlikte direnecek bir irade ortaya konulmadığında kazananlar sadece zalimler olacaktır!"

TOKAD tarafından yapılan açıklamanın tam metni:

27 MAYIS, HALKI DARBELERLE TERBİYE ETMENİN BAŞLANGICIDIR!

50 sene önce gerçekleştirilen 27 Mayıs, halkı darbelerle terbiye etmenin başlangıcıdır. Tek parti iktidarının hayatı dar ettiği halkın serbest seçimlerde başında görmek istemediğini beyan ettiği çevrelerin silah zoruyla yönetime el koyması, halka gözdağı vermesidir.

Türkiye, bir darbeler ülkesidir. 27 Mayısın açtığı yoldan devam eden 12 Mart muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat postmodern müdahalesi darbeciler için yeterli olmamış, bir de Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde ilahi okuyan kızlara 27 Nisan gecesi e-muhtıra vermişlerdir.

Halka darbe ülkemizde maalesef bitmedi, birçok zulüm uygulamasıyla yaşıyor. Halkın İslami değerleri bu ülkede her zaman darbelerin temel hedefi olmuştur. 27 Mayıs darbesinin temelinde halkın göreceli de olsa kendini özgürce ifade edebildiği zamanlarda İslami tercihlerini öne çıkarmasını cezalandırmak vardır.

Müslümanların ezanlarının bile yasaklandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Halkın İslami yaşam tarzına dönük fütursuz ve acımasız saldırılar İstiklal Mahkemelerinin vahşi uygulamalarının desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Kur'an okumanın, ezanın, dini eğitimin suç olarak kabul edildiği bir dönemden sonra küresel gelişmeler sonucu çok partili hayata geçişle birlikte darbeci tek parti faşizmine halkın attığı tokatın bir intikamıdır 27 Mayıs darbesi ve bu intikam diğer darbeler zinciri ile paranoyak bir süreklilikle devam etmiştir.

Kendini çağdaş değerlerle ifade eden çevrelerin, halkın tercihleriyle seçilen başbakan ve bakanları idam sehpalarına gönderen 27 Mayıs darbesini ilerici bir devrim olarak görmesi son derece mide bulandırıcıdır. Halka düşmanlıkta gözü dönenlerin bu alçakça tutumu halkımız tarafından asla affedilmemiştir. O gün seçilmiş yöneticileri idam etmeyi ilerici bir devrim gibi gösterenler bugün de 28 Şubatları, 27 Nisanları aynı anlayışla selamlamışlar, halka karşı yürüttükleri savaşı sonuna kadar sürdüreceklerini açıkça birçok defa ilan etmişlerdir.

Şu bir gerçektir ki darbeler sadece fiili ya da postmodern müdahalelerle yapılmaz. Darbe yasalarını yaşatarak, bir asra yakındır sürdürülen darbeden beter dayatmalarla yapılır. Başörtülü kızlarımızı okul kapılarından sürerek yapılır. İnsanların dillerini ve kimliklerini yasaklayarak yapılır. Halkı korkularla teslim alarak yapılır. Okullardaki tek tipçi militarist eğitim anlayışları devam ettirilerek yapılır. Katsayı zulmüyle çocuklarımız üniversitelere alınmayarak yapılır. Çözülmeyen Kürt sorunu üzerinden gerçekleştirilen hak ihlalleri ile yapılır. Madenlerde öldürülen, asgari ücretlerle köle gibi çalıştırılan, savaşlara yollanan Anadolu halkının sırtında asalakça yaşamaya devam edilerek yapılır. Kısacası darbenin usulleri çoktur. Halka karşı egemenlerin yürüttüğü savaşın görünen ve görünmeyen bin türlü tarafıdır darbeler.

Bugün Ergenekoncularla, balyozcu darbecilerle hesaplaşmaya dönük siyasette ve halkta ortaya çıkan irade daha da ileri taşınmalıdır. İkircikli adımlardan vazgeçilip esaslı tavırlar alınmalıdır. Aksi takdirde darbeci zihniyetle hesaplaşma iradesi güdük kalacaktır. 12 Eylül anayasasındaki bazı maddelerin değiştirilmesi girişimleri daha büyük bir çerçeveye ulaşmalı ve başta başörtüsü yasağı olmak üzere halka karşı savaşın silahı olan yasaklar, anayasalar kaldırılmalıdır ki darbeci zihniyet yok edilebilsin!

Bu çerçevede farklı toplumsal kesimlere de bir çağrıda bulunmak istiyoruz: İyi darbe, kötü darbe olmaz! 12 Eylüle karşı çıkarken 28 Şubatı görmemek; 27 Mayısla 27 Nisanı atlamak vicdana, ahlaka asla sığmaz! Özgür ve adil bir ülke ancak adalet temelinde, farklı kimlik ve inançlara saygı duyularak kurulabilir. O nedenle önyargı ve bencilce yaklaşımlar darbeciliği yok etmez, aksine karşıtlıklar üreterek darbeciliği besler. Dolayısıyla zulme ve zalimlere karşı birlikte direnecek bir irade ortaya konulmadığında kazananlar sadece zalimler olacaktır!

TOKAD olarak halkımızı 27 Mayısların, 28 Şubat ve 12 Eylüllerin bir daha yaşanmadığı, inanç ve kimliklere saldırıların durduğu, adil ve özgür bir gelecek için birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

TOKAD

37 Yorum

Diğer Haberler

Lozan'ın Gerçek Kahramanı Kimdi?

Meğer Asıl "Camiler Kışlamız" Diyen İnönü'ymüş!

Fedakâr Milli Burjuva : Mehmet Nuri Demirağ

Tanıkları, mağdurlarıyla bir zihniyet kodlaması: 12 Eylül

Cumhuriyet Halk Partisi

İngiliz Raporlarıda Resmi Tarihi Yalanlıyor

İsrail'in Katliamları ve "Nakba"

Gadre Uğramışların Tarihi / Bahadır Kurbanoğlu

Askerin Siyaseti İkinci Tanzim Projesi : 12 MART

Bir Devrin Hikayesi : Milli Görüş

Senusilik, Libya ve İnkilap Tarihi / Dr.Mehmet Doğan

Coğrafi Keşiflerin Amacı Neydi?

Bir TC Sembolü Menemen'in Yalan Tarihi

Balfour 93 Yaşında / Dr.Yusuf Rezka

Bir Rüyanın Ardından Gerçekleşen Sessiz Devrimcilik (1)

"Dersim'i vurun" emri M.Kemal'den / M.Armağan

Filistin Tarihinde Kaynak Sorunu

Vaad edilmiş topraklar : FİLİSTİN

İsrail'in Katliamlarla Dolu Tarihi

Bilinmeyen Yönleriyle 27 Mayıs Darbesi

27 Mayıs : Halkı Darbelerle Terbiye Etmenin Başlangıcı

Kemalist/ laik dikta rejimindeki demokrasi oyununun 60.yılında

İnönü'yü Hitler'e ilk benzeten kimdi? / Mustafa Armağan

Haşimoğullarının İslam tarihindeki yeri ve önemi

Harf Devriminin Okur-Yazar Oranına Etkisi Oldu mu?

27 Mayıs Gölgesi : Siyasetsiz Siyaset

"Mamak'ta zorla andımızı okuttular"

Birinci Meclis'in başına neler geldi?

3 Mart Sebebiyle Halifelik Meselesi Yeniden.. / Yrd.Doç.Dr.Ali Duman

Hz.Peygamber 900 Yahudi'nin öldürülmesi emrini vermiş miydi?

Cemal Paşa ve Suriye Olayları

İçimize Sinen İttihatçı Gelenek / Yrd.Doç.Dr.Caner Arabacı

Türkiye'nin 150 yıllık derin iktidarı

Hizipleşmenin Ümmete Maliyeti

Menemen'de resmi tarihin itirafı!

Cemal Paşa'nın Hayatı ve İcraatları

İngiltere, dostu "Şah"ı neden istememişti?

Maraş olaylarının perde arkası!

Türk Hava Kuvvetlerinin Staj Alanı : Kürt İsyanları

"Atatürk tek partiye inanmıştı" Taha Akyol
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz