Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Kur'an Kıssalarında Sinematik Özellikler
Kur'an-ı Kerim ve sinema üzerine yapılmış önemli çalışmalardan biri Mana yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırıldı.
27/05/2010 / 23:39

Mana yayınlarından yeni piyasaya sürülen kitap, çok tartışılacağa benziyor. Kuveytli ünlü düşünür Züheyr Mansur el Mezidi tarafından kaleme alınan kitap, "Kur’an Kıssalarında Sinematik Özellikler" adıyla basıldı. Kitabın yazarı Züheyr el Mezidi, kitabın giriş bölümünde şu ifadelere yer veriyor;

"Yirmi yıla yakın bir süredir basın-yayın dünyasının içindeyim. Dinî içerikli kitaplar yanı sıra İslam düşünürlerinin İslam sanatı üzerine yazdıkları pek çok eser okudum. Ama hiç birinde aradığımı bulamadım. Çünkü bu alanda yazılan kitapların hiçbiri belli bir çerçevenin dışına çıkmamıştı. Hepsi bu dinin ne kadar kapsamlı, gerçekçi ve muteber olduğundan bahsediyordu. Merhum Seyit Kutup "Kur’an’da Sanatsal Tasvir" adlı kitabında bu alanda cesaret gerektiren bir sıçrayış gerçekleştirmiş olsa da eseri Kur’an sahnesine ulaşarak görsel ve hayâlî bir temel oluşturacak nitelikte değildi. Ayrıca sinema ya da TV alanında sanat yapımında kullanılabilecek bir fikre dönüştürülmesi de hiç kolay değildi.

Gerek İngiliz basın heyetindeki senaryo yazma alanındaki çalışmalarımız, gerekse Arap kanallarındaki çalışmalarımız ve araştırmalarımız sonucunda Kur’an-ı Kerim’in içerdiği eşsiz metodun kimse tarafından bilinmediği sonucuna vardık. Birinin bu eşsiz metodu ortaya koyması ve kurallarını açıklaması gerekiyordu. Elinizdeki bu çalışma bu alanda gerçekleştirilmiş cüz’i bir çabadır. Kur’an’daki bazı sahneler için belli bir kural belirleyemedim. Çünkü söz konusu bölümler bu günkü sanatımızdan daha ileri boyutlarda. Belki benden sonra gelecek olan ve "İslamî" sıfatla bu sanatı icra eden sinema yönetmenleri başlangıç niteliğinde kaleme aldığımız bu çalışmayı TV yapımcıları, fotoğrafçılar ve sinema üreticileri için bir başvuru kaynağı olacak şekilde tamamlarlar.

“Allah güzeldir, güzeli sever”

Tasavvur konusunu seçerken oldukça tereddüt ettim. Ele alacağım konu çerçevesi içinde seçimimi belirleyen şu sorular oldu: Ben akılda şekillenen tasavvur konusunu mu ele alacağım, yoksa saf ilmi açıdan tasavvuru oluşturan sebepler konusunu mu? Ya da gözün fonksiyonu olmaksızın akıl yoluyla zihnimizde görüntülerin toplanması üzerine mi yahut tasavvurun niteliği üzerine mi yazacaktım?

Zihinde ortaya çıkan belirli bir tasavvurun oluşumu hakkında akıl ve kalpten tümüyle nasıl yararlanacaktım? Somut olarak gözümüzle görmediğimiz bir şeyi zihnimizde canlandırmamız da mümkün değil. Tasavvur sistemi, bize verilmiş olan güzellik anlayışı ya da bizim şekillendirdiğimiz bir sistem midir? “Allah güzeldir, güzeli sever.” Öyleyse güzelliğin nitelikleri nelerdir? Ya da istediğimiz ve Allah’ın bizi yönlendirdiği güzellik standartları nelerdir?

Böylece derin bir düşünce ve tefekküre daldım. Zihnimi meşgul eden düşüncelerin bazıları şunlardı:

Somut olarak gözle görme sebebiyle akılda zihinsel olarak oluşan tasavvurlar; müzik gibi sesleri duyarak oluşan tasavvurlar; sertlik, yumuşaklık gibi dokunmakla oluşan tasavvurlar. Etrafımızdaki sıcak-soğuk gibi his yoluyla akılda oluşan tasavvurlar; koku alma gibi duyusuyla aklımızda oluşan tasavvurlar; ilk defa ya da aniden karşılaşılan üzücü veya önemli olaylar sebebiyle akılda oluşan tasavvurlar...

Peki, bu tasavvurlar zihinde nasıl oluşuyor? Hafızadaki yeri neredir? Bunların oluşumu nasıl gerçekleşiyor? Nasıl ortaya çıkıyor, gelişiyor ve kendisini başlatandan başka biçimlere nasıl dönüşüyor? Daha önceden onu tanıyan ya da tanımayan herhangi bir duyuyu nasıl uyarıyor?

Peki, ya gerçek? Gerçek nedir? Çevremizde gördüklerimiz midir, yoksa mutlak bir durum mu? Aynı durumu gören iki kişiden birinin gördüğü şeyler ile diğerinin gördüğü şeylerin birbirinden farklı olması mümkün müdür?

Böylece yayıncılık ve zihinde tasavvurun oluşumu arasındaki ilişkinin mahiyeti üzerine düşünmeye başladım. Basın-yayın alanının konuya yakınlık derecesi nedir? Sonuçta konunun basın-yayın ile yakından ilintili, hatta onun esaslarından biri olduğu sonucuna vardım. Mana ve görüntülerin oluşması için sesler ve tasavvurların birbirine karışmasının yanı sıra, büyük bilgi ve fikir stoklarını oluşturmakta faydalandığımız temel öğe de yine tasavvurdur. Zihni yaratma kudreti; seneler boyunca zihinde farklı seviyelerde depolanan bu büyük görüntü stokları, bir seri karışım ve tasavvurdan başka bir şey değildir.

Konsept nedir? Tasavvurlar topluluğundan mı ibarettir? Bu kavram nasıl oluşur? Nasıl gelişir? Onun oluşmasında tasavvurlara ilaveten rakamlar, izahatlar ve bilgilerin etkisi var mıdır?

Hayal nedir? Beyinde stoklanmış olan görüntülerin hatırlanması mı? Yoksa gerçekte var olmayan görüntülerin ortaya çıkarılması mı? Ya da gerçekte var olan mutlak görüntüler mi?

Ve son olarak körlerde tasavvur ve mana nasıl oluşmaktadır ve bizim zihnimizdekilerden farklı mıdır? Sağırlar mana ve tasavvurları nasıl depolar?

Güzel ezgiler zihinsel tasavvurların oluşumunu sağlayan sessel programlar olarak kabul edilebilir mi? Beyne anlık olarak giren ses dalgaları görülmesi mümkün olan tasavvurlara dönüşebilir mi?

Birbiri ardına sıralanan sorular başlangıçta sınırladığım çerçeve içersinde istediğim çözümlere ulaşmamı pek de kolaylaştırmadı. Sonunda Allah’a tevekkül ederek aşağıdaki satırları yazmaya koyuldum."Eser Adı: Kur’an KıssalarındaSinematik Özellikler
Yayınevi: Mana Yayınları
Eser Alt Başlığı : Müslüman Sanatçıda Tasavvur Oluşumu
Orijinal dil: Arapça
Orijinal adı : Zümrüd
Yazar: Züheyr Mansur El MEZİDİ
Yayınevinde kitabın ait olduğu Dizi Adı: -Düşünce ve Sanat
Kitabın genel anlamda türü: Araştırma-İnceleme
Katkıda Bulunanlar:
Cilt Bilgisi: Amerikan Bristol 230 gr Kağıt Bilgisi: Enzo Creamy 60 gr
Basım Tarihi: Ocak 2010
Basım Bilgisi: 1. Basım
Sayfa Sayısı: 175
Kitap Boyutları: 11 x 21 cm
ISBN No: 978-605-5793-28-9
Barkod No: 978-605-5793-28-9
Etiket Fiyatı: 7 TL (KDV hariç)
Çıkış tarihi : Mayıs 2010

Yayınevinin sitesi için tıklayın:

İlim Yurdu

28 Yorum

Diğer Haberler

Mevdudi için orası tatil beldesi değildi!

Ekin Yayınlarından Yeni Kitap : "Kur'an Kıssalarının Tarihselliği"

Tefsir gibi bir mukaddime : Tefsire Giriş - Râgıb el-Isfahani

Kur'an Sûrelerinin Kimliği & Sûreler nerede ne zaman indi?

İlginç Senetler Bulduk & 800 yıl sonra Peygamber'le tokalaşmış!

İslam Siyasal Düşünce Mirası

Bid'at Konusuna Doğru Bir Yaklaşım - Abdulkayyum Es Suheybani

Ruhun Sevinci - Seyyid Kutub

İmam-ı Şafii'nin Dev Külliyatı "El-Umm" Türkçe'de

Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi: Mehmed Emin Akın

30.Yılında İstanbul Kitap Fuarı

Batıcı Bilim Yanlışta! & Oryantalist Bakışı Bırakacaklar mı?

Ebû Yûsuf'un Hadis Anlayışı -Kitap Tanıtımı-

Beydavi Tefsiri Türkçe'de

Ahmed Kalkan'ın "Kur'an Kavramları Ansiklopedisi" çıktı

Kitap Tanıtımı : Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur'an Anlayışı

Ekin Yayınlarından "Menar Tefsiri"

İlahiyat Alanına Dair Okuma Listesi

"Kur'an"i Kavramlar" ın 2.baskısı çıktı

Tefsir Üzerine - İbn Teymiyye

Bilgi Bankası

İzmirli İsmail Hakkı ve İlm-i Hilaf Kitabı üzerine

Mehmet Paçacı şimdi nerede?!

Kur'an'a Giriş / Muhammed Abid CABİRİ

Teolojik bir inşa olarak "Laiklik"

İslami İlimler Metodolojisi / Kanunu’l Fikri’l İslamî - Abdulmun’im el-Kı’ıyy

Bir tefsir klasiği Türkçe'de! - BEYDAVİ TEFSİRİ

T.J.Winter soruyor! "Kıbleni mi şaşırdın ey müslüman"

Milliyetçilikler ve Faşizmler -Kitap tanıtımı-

Kur'an Kıssalarında Sinematik Özellikler

İslam Psikolojisi Yazıları

Kuyuda Yazılan Kitap - El-Mebsut / İmam Serahsi

"Ahir Zaman İlmihali"ni farklı kılan nedir? / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Ali Bulaç'ın Son Kitabı "Göçün ve Kentin İktidarı"

"Müslümanın Akaidi" kitabı üzerine Ahmed Kalkan'la söyleşi

Kutsal Kitaba İlahi Çağrı / Rahmetullah el-Hindi

Kendi Kendine Akademi (Tavsiye Kitap Listesi)

İran'da Devrim ve Karşı Devrim / Asaf Hüseyin

Tefsirde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları / Muhammed Vehbi Dereli

Kuran ve Sünnet Üzerine Makaleler - Hikmet Zeyveli
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz