Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Ali Şeriati'nin Mirası / Ali Kaya
Büyük düşünce adamlarının mirası tek yönlü anlaşılırsa yanılgılara sebeb verir... Bütünlüğü ve sorunsalı iyi görmek gerekir...
29/05/2010 / 17:10

 

Ali Şeriati'nin Mirası

Büyük düşünce adamlarının mirası tek yönlü anlaşılırsa yanılgılara sebeb verir...
Bütünlüğü ve sorunsalı iyi görmek gerekir...
Zaman ve dönemin şartlarını..
ülkesinin ve dünyanın durumu ile geldigi yeri...
Büyük düşünürler,şu üç durumdan hareket ederler..

1. hayatın, varlıgın dogası
2. nesnel-tarihsel süreç ve bugünkü somut durum
3. hayat süreci ile nesnel durum arasındaki korelasyon...
bu üç bakış açısı bulunmazsa düşünürün mirası yanlış mecralara kayar...
Ali ŞERİATİ bu durumdan fazlasıyla nasibini almıştır...
Tüm eserlerinde bakıldıgında şeriatinin;
hikmeti-hakikati  aradıgı görülebilir..
Tarihsel - nesnel durum ile hikmet arasında  dengede zorlanmıştır..
temel hareket noktası;
beşer-insan diyalektiğidir..

insan yeryüzüne yabancı Allahsı bir varlıktır...
kendi özünü bulmaya çalışmaktadır...( yalnızlık sözleri-hubut)
gelenek ve modernizm çekişmelerini irdeleyerek
islamı özüne uygun yeniden yapılandırmak istemektedir..(suruş)
islam ülkelerinde kendine özgü bir fransız devrimi-reform ve rönesans yaşamı olmadıgını  iddia eder.. (aşina yüzlerle)
Bir yandan islam ülkelerinde yenileşmeye destek verir (dinler tarihi)
öze dönüşte; kültürel -tarihi -milli vurgular agır basar...
Ali  şeriati tümüyle liberalizmide reddetmez...
özgür düşünmeye öncelik tanır...

evrimci-diyalektik bakış açısıyla ilerlemeciliği kabul eder.. marksist şematiğe uyar (islambilim)
velhasılı; modernizm-gelenek ve hakikat arasında dolanır...
Hegeli; inançsız yönleri dışında kabul eder...
tarihsel açılımını...
ancak faşizmini reddeder..
Weberin; tipoloji ve dinin gelişmeci ,protestan ahlakı ile ilgili yönlerinide alır...
Ali Şeriatide hakikat ile etkin dünyevi miras bir arada bulunur...
Devrim ve evrim...
ıslahatçılık, millilik, halkçılık, evrensellik...
devrimcilik...
Tüm bunlardan Şeriatinin Allahı tanıyan bir varoluşcu oldugu söylenebilir...
Her toplum ve birey, hakikat ve nesnel süreç arasında
kendisini bulmalıdır...
Alinin mutlak insaniliği kendinde barındıran insan oldugunu anlatır (Ali)
Tüm bunlardan öte Ali Şeriati;
insanı ve bu özden ortaya çıkan kurumsallaşma olarak halkı baz alır...
Allah; insani çehrede halkta kendini gerçekleştirir...
Ali ŞERİATİ; MODERNİZMİN GETİRDİĞİ sanat-sinema-müzik-gibi oluşumları kabul eder.. (sanat)
özellikle tiyatro...

Nihayetinde Şeriati
Allahtan başka hiç bir şey ve kimse olmadıgını sembolleştirir(bir önünde sonsuz sıfırlar)
Ali ŞERİATİ; NE NECİP FAZIL, NE CEMİL MERİÇ, NE İSLAMOGLU, NE ELİAÇIK
NE MARKS, NE NİETZCHE, NE LENİN...
gibi ele alınamaz...

Ali ŞERİATİ ;Ali ŞERİATİDİR....
 


Ali KAYA

insan_tavir@hotmail.com

rebeze.com

sivildüşünce

32 Yorum

Diğer Haberler

Ahlak-Din İlişkisi / Ayetullah M.T.Misbah

Proudhon mu Behlül Dânâ mı? & Kölesin Sen Erkek!

İlim ile Bilim arasında / Bilim,İslam'ın nesi olur?

M. Foucault ve düzenin reddi / Arsen Ceyhan

İzmirli İsmail Hakkı'nın "Angilikan Kilisesine Cevap" Adlı Eserinde Aklın değeri

Batı Düşüncesini Modernliğe Taşıyan St.Augustin

Frantz Fanon ve kara talihimiz

İslamî Devlet'ten Medenî Devlete / Ali Rıza Akgün

Fıtrat : İnsanın Ontolojik Altyapısı / Haydar Öztürk

Kürşad Atalar ile "Batının Kaynakları" üzerine

Doğu ve Batı sorusuna binaen / Ali KAYA

Guenon neden Hint'e yoğunlaştı? / Guenon'u keşfetmeliyiz!

Hayatta İki İrade mi var? / Ali Kaya

Adalet / İbn Arabi

Deginiler.../ Ali Kaya

Varoluşçuluk

İdealizm

Ali Şeriati'nin Mirası-2 / Ali Kaya

Ali Şeriati'nin Mirası / Ali Kaya

Düşünce Terzisi : Muhammed Abid El Cabiri

Psikoloji ve Tasavvuf Açısından Rüyalar
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz