Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Vaad edilmiş topraklar : FİLİSTİN
Filistinli Arapların anayurdumuz, Yahudilerin ise “ata toprağı” diyerek paylaşamadıkları topraklar. İşte çarpıcı bir yazı dizisi..
05/06/2010 / 12:21

İSRAİL'in Gazze ambargosunu yardım gemileriyle delmeye çalışan gönüllülere uluslararası sularda kanlı saldırısıyla yeniden dünya gündemine gelen “Filistin sorunu”, aslında 19'uncu yüzyıl sonunda Yahudilerin yurt arayışıyla başlıyor.

Sorunun kökeninde Arap ve Yahudilerin Akdeniz sahiliyle Şeria Nehri arasındaki topraklarda hak iddiası yatıyor.

Filistinli Arapların anayurdumuz, Yahudilerin ise “ata toprağı” diyerek paylaşamadıkları topraklar her iki toplumun dininde “kutsal” sayıldığından belki de çözülmesi en zor uluslararası sorun olarak bugün halen önümüzde duruyor.

Filistin kördüğümü

YAHUDİLER MS 64'te Roma İmparatorluğu tarafından Kudüs'teki krallıklarından dünyanın dört bir yanına sürüldüklerinden beri hep kutsal saydıkları topraklara yani Filistin'e geri dönmek istediler.

Bu isteği somutlaştıran ilk adım, yüzyıllar sonra Avrupa Yahudilerinin Fransız Devrimi'nin etkisiyle gettolarından çıkıp, modern dünya ile bütünleşmeleri oldu.

Bu hareket, Tevrat'ta belirtilen kutsal topraklarda bir devlet kurmayı hedefleyen Siyonizm ile milliyetçiliği birleştirmişti. Yahudilerin “uyanışı” özellikle Almanya'da ve Doğu Avrupa'da antisemitizmi tetikledi. Böylece 1800'lerin sonundan itibaren pek çok Doğu Avrupalı Yahudi baskıdan kaçarak Osmanlı İmparatorluğu egemenliğindeki Filistin'e göç etti.

'SIĞINACAK VATAN' ARAYIŞI

Yükselen antisemitizm, 19'uncu yüzyıl sonunda Siyonist hareketin “sığınacak bir vatan” arayışını, 1897'de İsviçre'nin Basel şehrinde toplanan “Birinci
Siyonizm Kongresi” ile somutlaştırdı. Kongre sonunda yayınlanan Basel Programı'nda “Avrupa'daki Yahudi düşmanlığına karşı Filistin'de bir Yahudi vatanının
kurulması ve Dünya Siyonizm Teşkilatı'nın bu amaca ulaşmak için faaliyete geçirilmesi” öngörüldü. 1914'e kadar iki göçmen dalgası halinde 65 bin kadar
Yahudi Filistin'e geldi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında kutsal topraklarla ilgili hem Yahudilere hem Araplara vaatlerde bulunuldu. 1915'te Arabistan Yarımada
sı'nı ele geçiren İngiltere, Osmanlı'ya karşı ayaklanan Mekke Emiri Şerif Hüseyin'i Irak ve Filistin toprakları üzerinde bağımsızlık vaadiyle destekledi. Bununla beraber galip devletler Fransa ve İngiltere arasında 1916'da gizlice imzalanan Sykes-Picot Antlaşması, bölgeyi bu ülkeler arasında ikiye bölüyor, Filistin'de ise uluslararası idare kurulması öngörülüyordu.

BALFOUR DEKLARASYONU
Siyonist hareketin desteğine ihtiyaç duyan İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Arthur Balfour, Siyonist önderlerine 1917'de “Balfour Deklarasyonu” olarak da
bilinen bir mektup gönderdi.Mektupla Filistin'de Yahudi halkları için bir vatan kurulması sözü verdi. Mektupta “ülkedeki öteki sakinlerinmedeni ve dinsel
haklarının ihlal edilmemesi” şart koşulmuştu. Girişim, 1918'de Fransa, İtalya ve ABD'nin desteğini aldı. Aynı yılın haziran ayında Siyonist Komisyonu Lideri
Haim Weizmann veMekke Emiri Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal ilk kez Güney Ürdün'de bir anlaşma taslağı için bir araya geldi. 11 Kasım1918'de Birinci Dünya
Savaşı'nın sona erdiğinde tartışmalı bölge İngiltere tarafından işgal edilmişti. Birinci Dünya Savaşı'ndan kaynaklanan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması
için Faysal ve Weizman 1919 Paris Barış Konferansı'nda karşılıklı taleplerini sundular.

İLK ARAP-YAHUDİ ÇATIŞMASI
3 Ocak 1919'da imzalanan “Faysal-Weizman Anlaşması” Yahudilere bir yurt yaratma amacıyla girişilen görüşmeler sonucunda imzalanan ilk Arap-Yahudi anlaşması
olarak tarihe geçti. Faysal, Suriye topraklarındaki emellerinin gözetilmesi şartıyla Siyonist davaya destek garantisi de verdi. Ancak Suriye elinden alınıp
kendisine Irak Krallığı verildikten sonra Faysal, Büyük Arap Cumhuriyeti hayaline ulaşamayınca anlaşmadan çekildiklerini beyan etti. Milletler Cemiyeti
25 Nisan 1920'de İngiltere'ye bölgeninmanda idaresi için yetki verdi. Balfour Deklarasyonu uyarınca harekete geçen İngilizmanda yönetimi, Yahudilerin
çıkarlarını koruması ve bölgeye Yahudi göçünü teşvik için 1929'da “Filistin için Yahudi Temsilciliği” kurdu. Temsilcilik fiili olarak bir Yahudi hükümeti
görevi yaptı.

TÜRKİYE PAYLAŞIM PLANINI REDDETTİ
1947'de Yahudiler nüfusun üçte birini oluşturuyordu ve toprakların yüzde 6'sına sahipti. BM, bölgeyi Filistin ve Arap devletleri arasında bölmeyi önerdi.
Filistin'in yüzde 56.47'si Yahudi devletine, yüzde 43.53'ü de Arap devletine bırakılacaktı. Kudüs ise uluslararası idare altında olacaktı. Plan, 1947'de
BM Genel Kurulu'n da 33 ülkenin oyuyla onaylandı. Türkiye'nin de aralarında olduğu 13 ülke karşı oy vermiş, 10 ülkede çekimser kalmıştı. Filistinlilerin
reddettiği plan hiç uygulanmadı. 1948'e girilirken Arap ve Yahudi birlikleri birbirlerinin elindeki topraklara saldırıyordu. 9 Nisan'da Deir Yasin Köyü'nde
254 Filistinli katledildi. Yahudi orduları, galip geliyordu. İngiltere, Mayıs 1948'de, Filistin'deki manda idaresine son vereceğini açıkladı. David Ben
Gurion, 14 Mayıs'ta Tel Aviv'de İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etti. Bundan böyle Filistinliler, 15 Mayıs'ı “El Nakba” yani “Felaket” günü diye anmaya
başladılar.

SOYKIRIM GÖÇÜ HIZLANDIRDI
1922'de Yahudilerin sayısı,Filistin'deki 750 binlik nüfusun yüzde 11'iydi. Bundan sonraki 15 yılda 300 bin Yahudi daha gelecekti. İngiltere mandası
altındaki Filistin'e Siyonist proje kapsamında 1920'den itibaren yüzbinlerce Yahudinin göçü, Arap topluluklarda öfke ve isyana yol açtı. Araplar
Filistin'den çıkartılmaya çalışıldıklarını savunuyordu.

133 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Yahudilerle Araplar arasındaki düşmanlık Ağustos 1929'da kanlı çatışmalara dönüştü. 133 Yahudi, Filistinliler tarafından öldürüldü. İngiltere polisi de
110 Filistinli'yi öldürdü. Yahudi göçü, Hitler'in 1933'de Almanya'da iktidara gelişiyle birlikte hızlandı. Arapların bölgede artan Yahudi nüfusuna tepkileri
1936'da, geniş çaplı uygulanan genel grevle birlikte sivil itaatsizliğe dönüştü. Temmuz 1937'de İngiltere'nin Hindistan'dan sorumlu eski devlet bakanı
Lord Peel'in başkanlığındaki bir Kraliyet Komisyonu bölgeyi Yahudi ve Arap devletleri arasında ikiye bölmeyi önerdi. Yahudi devleti, İngiliz mandasındaki
Filistin'in üçte birini kaplayacaktı ve Celile Denizi ile sahildeki düzlükleri içine alacaktı. Filistinli ve Arap temsilciler teklifi reddetti. Şiddet
içeren muhalefet 1938'e kadar sürdü. Ta ki, İngiltere'den gönderilen takviye birlikler tarafından bastırılıncaya dek.

KONUYU BM'YE DEVRETTİLER

İNGİLİZ manda yönetimi isyanları durdurmak için 1939'da White Paper (Beyaz Belge) adı verilen bir belgeyle Filistin'e Yahudi göçünü 1944'e kadar her yıl
15 binle sınırladı. 1945'te II. Dünya Savaşı bittiğinde 6 milyon Yahudi'nin Avrupa'da sıkışıp kaldıkları için öldüklerini savunan Siyonistler, İngiliz manda yönetimini göç kısıtlaması nedeniyle suçladılar. Filistin'deki Yahudi yerleşimlerini Araplardan korumak için kurulan paramiliter örgüt Haganah ile militan Siyonist örgütler Irgun ve Lehi güçlerini birleştirip, İngiltere'yi Filistin'den çıkarmak için terör eylemlerine giriştiler. ABD ve diğer ülkeler göç kısıtlarının kalkması için dış baskı yaparken, içeride Araplar göçün önlenmesi için İngiltere'yi sıkıştırıyordu. Sorunu çözemeyen İngiltere, konuyu Birleşmiş Milletler'e devretti.

Hazırlayan: Aslı Sözbilir / Habertürk

35 Yorum

Diğer Haberler

Lozan'ın Gerçek Kahramanı Kimdi?

Meğer Asıl "Camiler Kışlamız" Diyen İnönü'ymüş!

Fedakâr Milli Burjuva : Mehmet Nuri Demirağ

Tanıkları, mağdurlarıyla bir zihniyet kodlaması: 12 Eylül

Cumhuriyet Halk Partisi

İngiliz Raporlarıda Resmi Tarihi Yalanlıyor

İsrail'in Katliamları ve "Nakba"

Gadre Uğramışların Tarihi / Bahadır Kurbanoğlu

Askerin Siyaseti İkinci Tanzim Projesi : 12 MART

Bir Devrin Hikayesi : Milli Görüş

Senusilik, Libya ve İnkilap Tarihi / Dr.Mehmet Doğan

Coğrafi Keşiflerin Amacı Neydi?

Bir TC Sembolü Menemen'in Yalan Tarihi

Balfour 93 Yaşında / Dr.Yusuf Rezka

Bir Rüyanın Ardından Gerçekleşen Sessiz Devrimcilik (1)

"Dersim'i vurun" emri M.Kemal'den / M.Armağan

Filistin Tarihinde Kaynak Sorunu

Vaad edilmiş topraklar : FİLİSTİN

İsrail'in Katliamlarla Dolu Tarihi

Bilinmeyen Yönleriyle 27 Mayıs Darbesi

27 Mayıs : Halkı Darbelerle Terbiye Etmenin Başlangıcı

Kemalist/ laik dikta rejimindeki demokrasi oyununun 60.yılında

İnönü'yü Hitler'e ilk benzeten kimdi? / Mustafa Armağan

Haşimoğullarının İslam tarihindeki yeri ve önemi

Harf Devriminin Okur-Yazar Oranına Etkisi Oldu mu?

27 Mayıs Gölgesi : Siyasetsiz Siyaset

"Mamak'ta zorla andımızı okuttular"

Birinci Meclis'in başına neler geldi?

3 Mart Sebebiyle Halifelik Meselesi Yeniden.. / Yrd.Doç.Dr.Ali Duman

Hz.Peygamber 900 Yahudi'nin öldürülmesi emrini vermiş miydi?

Cemal Paşa ve Suriye Olayları

İçimize Sinen İttihatçı Gelenek / Yrd.Doç.Dr.Caner Arabacı

Türkiye'nin 150 yıllık derin iktidarı

Hizipleşmenin Ümmete Maliyeti

Menemen'de resmi tarihin itirafı!

Cemal Paşa'nın Hayatı ve İcraatları

İngiltere, dostu "Şah"ı neden istememişti?

Maraş olaylarının perde arkası!

Türk Hava Kuvvetlerinin Staj Alanı : Kürt İsyanları

"Atatürk tek partiye inanmıştı" Taha Akyol
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz