Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Ali Şeriati'nin Mirası-2 / Ali Kaya
Egitimini Fransada tamamlayan Ali Şeriatinin gündemi ülkesi ve ezilmiş halklara yönelik olarak belirleniyordu...
06/06/2010 / 01:21

Mazlumların kurtuluşunu ,zenginleşme ve bürokraside yer edinme gayretlerinin önüne koyuyordu...
Biliyordu ki dünya düzeninin önünde bu karar kendisini ölüme kadar götürecekti...
ama olsundu...
ölümüne konuşmaya ve ölümüne mücadeleye koyuldu...
Sonunda istedigine de kavuştu..
Yazılarında hep şehadet vurgusu  agır basıyordu...
Ali Şeriati zamanının hem sosyalizmine ,hem liberalizmine,milliyetçiligine,demokrasisine vakıf biri olarak ,üstün demogoji  yetenegini kullanarak,gününü gün edebilirdi..
Telaşla-aceleyle koşuyor,sanki içinde büyük bir sırrı saklıyordu..
Milyonlardan ayrıydı...
Öyleki Fransada ve ülkesinde hal ve tavırdan ,insanlara karşı sevgiden ,hoşgörüden ,hep 100 puan alıyordu..
Fakat eline kitabı alan Ali birden kızıl bir militana dönüyordu..
Ölümünden önce ve sonra;
melekmi,şeytanmı sualleriyle başbaşa kalıyordu(müslüman ütopyacı)
Ölümünden onlarca yıl sonra m.ş.eygi bile bu şehadete sevdalı militanı;Allaha çift yönlü Janus,dedi diye suçluyordu..
Kimdi bu adam;
Alahsılıgı lime lime kan dokusuna işlemiş,bir fikir emekçisi-devrimci bir halk çocuguydu kısaca...
Dünyadaki bütün ekolleri yakınen biliyordu...
İrandaki din adamları gizli bir marksist-devlet adamı;
komünistler;dinci
milliyetçiler ise ümmetçilikle itham ederek
bu büyük ruh adamını yalnız bırakıp ezdirmeye çalışıyorlardı...
Her zaman istediği insan olmaktı...
aslında doktriner düzenlerle hiç işi yoktu...
kendi sinesinde oluşturdugu aşk-adalet kimliğiyle dövünüyordu..
Kızların okumasını zeynebi olmasını istiyordu...
kendini islami-insani aydınlanmaya adamıştı(ertugrul cesur)
Aşkı sömürüsüzce eylemsellik içinde ele alıyordu...
yeni bir ruh ortaya koyuyor,
sag-sol ve yeşil sermayenin saçayaklarını kırıyordu(ahmet özcan)
yeni bir insan algılaması söyleminde bulunuyordu;insanbilim...
Ali Şeriatinin bütün söylemleri bu bazda toplanmalıdır...
nesnel gerçekle özü bir potada eritmeye çalışıyordu...
Nihayetinde o;cennetini arıyor,yeryüzü cenneti oluşturmaya çalışıyordu..
söylemleri;
geleneksel din-marksizm ve ulusallık girdabı içinde anlaşılamıyordu..
asil insandan bahsediyordu...
herşeydi o,ama hiçbirinden degildi..
tekti...
hem ulusuna,hem insanlıga,hemde mazlum halklara kendini adayan bu yüce kişilik;hainlikle suçlanıyordu...
aşk adamı ne hale getiriliyordu..
beyinlerini çepeçevre kuşatan aymazlıkla;bu adama sorulan soru;
ne demek istiyorsun,den başkaca bir şey degildi..
uy kurumsallaşmaya !!
denmek isteniyordu..
Ama bu adam Ademin niteliklerinin bilincindeydi..
hakkıda-özgürlüğüde biz veririz....denmek isteniyordu...
Hastalıklı ve sorunlu gösterilmeye çalışılıyordu...
öyle tezgahlar dönüyorduki bu adam üzerine,
ekmegi ve ailesi mahrum bırakılmaya çalışılıyordu...
nereye kadar kaçacaktı...
hep kaçıyordu...
bu dalgalı yiğit.....
niye yapsındiki;bir bildiği vardı elbet...
insan olmaya dair....
insanın çift yönlü gidişatından amaçlanan tek yönlü kimliği kavrayıp yaşıyordu...
Bir yönüyle sokratik,bir yanıyla marksist,bir yanıyla millici,bir yanıyla budist idi...
tüm arazları tek bir cevherde topluyordu....
hayatı tek bir vücutta,onun açılımınıda insanda görüyordu...
weberden mevlanaya,
sokrattan maoya lime lime ederek insanı arıyordu...
kitap...ah kitap....
ne çok şey vermişlerdi ona....
bu yüce gönül adamına....
sindirmişti ,içkinleştirmişti..
Gönül ve kalp adamıydı Şeriati....
Bunun baskısıyla sürekli devrime gidiyordu...
Kapitalizmden-sosyalizmden-ulustan-dini despotizimden öte ;insani bir dünya tasarlıyordu...
Allahın tasarısını ,insani zeminde kendi üzerine alıyordu...
Mazlumların vicdanı esastı...
oyun oynamak ona yakışmazdı...
o,inanmıştı bir kere....
Onun mirası;ruhun,nuhun,alinin,insanlık özünün ,ademiyetin;insan ırkının yücelik arayışının mirasıdır...

Ertugrul Cesur;Ali ŞERİATİ kitabında ;
şeriatinin hegelist-marksist
yöntemlerle hareket ettigini iddia ediyor...
Şeriati bundan da öte bir iman emekçisidir..
düşünce-tarih-etkinlik ve eylemi
iman içinde yogurur....
insan dünyaya yabancı tanrımsı bir kişiliktir....
peygamberlik bitmiştir ama vahiy bitmez....ona göre;Cesurunda söylediği gibi...
Cesur;_Ali ŞERİATİYİ MİLLİYETÇİLİK hamuru ile yogurmaya çalışırken;şeriatinin temelinde yatan sınıfsız toplum istemini gözardı ediyor...
cografya temeldir ama;cografyasızlıga gitmek ister şeriati...
Aynen insanın 4 zindanında işaret ettiği gibi...
Ali şeriati;halkın aydınlanması ve kendi kendini yönetebilir duruma gelmesi için
rehberliğin şart olduguna inanıyordu(Ali)
Troçkist-leninist-sartreci-maoist söylemlere dikkat ederseniz;
hepsinin öz degiştirerek Ali de yeniden hayat buldugunu göreceksiniz....
sonra ezilen halkların milliyetçi söylemlerinede cevaz verir....
Osmanlının Avrupa hakimiyetinede destek vermesi nasıl bir haleti ruhiye içinde oldugunu gösterir....
Aynı şeyi;diger Türk toplumları için yapmaz....
o,federalizme inanıyordu...
özyönetime..
ama titoist manada degil...
islami manada....
Bu ışık ve istisnai adam;tüm zamanları-tarihi-ve hayatı tek bir çehreye indirmeye çalışıyordu...
 

26 Yorum

Diğer Haberler

Ahlak-Din İlişkisi / Ayetullah M.T.Misbah

Proudhon mu Behlül Dânâ mı? & Kölesin Sen Erkek!

İlim ile Bilim arasında / Bilim,İslam'ın nesi olur?

M. Foucault ve düzenin reddi / Arsen Ceyhan

İzmirli İsmail Hakkı'nın "Angilikan Kilisesine Cevap" Adlı Eserinde Aklın değeri

Batı Düşüncesini Modernliğe Taşıyan St.Augustin

Frantz Fanon ve kara talihimiz

İslamî Devlet'ten Medenî Devlete / Ali Rıza Akgün

Fıtrat : İnsanın Ontolojik Altyapısı / Haydar Öztürk

Kürşad Atalar ile "Batının Kaynakları" üzerine

Doğu ve Batı sorusuna binaen / Ali KAYA

Guenon neden Hint'e yoğunlaştı? / Guenon'u keşfetmeliyiz!

Hayatta İki İrade mi var? / Ali Kaya

Adalet / İbn Arabi

Deginiler.../ Ali Kaya

Varoluşçuluk

İdealizm

Ali Şeriati'nin Mirası-2 / Ali Kaya

Ali Şeriati'nin Mirası / Ali Kaya

Düşünce Terzisi : Muhammed Abid El Cabiri

Psikoloji ve Tasavvuf Açısından Rüyalar
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz