Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Ayetullah Fadlallah'ın ardından
Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın ölüm haberi başta Lübnan olmak üzere Arap ve İslam dünyasında yankı uyandırdı.
08/07/2010 / 17:06

İslam dünyasının önde gelen kanaat önderlerinden “Ayetullah Uzma Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlallah”ın ölüm haberi başta Lübnan olmak üzere Arap ve İslam dünyasında yankı uyandırdı. Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, cenaze töreninin düzenleneceği gün ulusal yas ilan etti. Bölgedeki birçok devlet adamının yanısıra Sünni, Şii, Dürzi, Hıristiyan vb. grupların önde gelen liderleri vefat dolayısıyla Seyyid Fadlallah'ın ailesine taziyelerini bildirdi. Hamas ve Hizbullah başta olmak üzere taziye bildirenlerin arasında Seyyid Fadlallah'ı Hizbullah'ın “hamisi” ve “destekleyecisi” olarak niteleyen İran İslam Cumhuriyeti Rehberi Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamaney de vardı.

Ayetullah Fadlallah'ın ölümünün bölgedeki çeşitli ve birbirinden farklı hatta rakip çevrelerde yankı uyandırmasının ardında kendisinin uzun yıllar oynadığı önemli rolün büyük etkisi var. Seyyid Fadlallah'ın etkisinin arkasındaki sebeplere bakıldığında; Şii dünyasının önde gelen taklit mercisi olması; Sünni ve Şii dünyası arasındaki birlik ve beraberlik çabalarına önemli katkılarda bulunması; Sünni ve Şii İslamcı hareketleri ve düşünürlerini fikirleriyle etkilemiş olması; İsrail'e karşı “direnen” Hizbullah'a kuruluşundan itibaren büyük destek vermesi, öncü kadrolarının yetişmesine katkıda bulunması; Lübnan içerisindeki ulusal uzlaşmanın sağlanmasına önemli katkıları; Müslüman ve Hıristiyan dünyası arasındaki diyaloga verdiği destek; “meşru direniş”i desteklemekle birlikte “nefrete dayalı” yürütülen “şiddet”e karşı çıkması gibi yönler öne çıkmaktadır.

Seyyid Fadlallah, Irak'taki Şii muhalif hareketin merkezinde bulunan İslami Dava Partisi'nin (Bugün Başbakan Nuri El-Maliki genel başkanıdır) kurucularındandır. Dava Partisi'nin kuruluşunda, Saddam tarafından idam edilen Ayetullah Uzma Muhammed Bakır Es Sadr ile çalışmıştır. Nitekim Irak işgali sonrası özellikle Sadr hareketinin çizgisini desteklemesinde de bunun izleri görülür. Bununla birlikte Dava Partisi ve Hizbullah'ın kuruluşunda önemli ağırlığı bulunan Seyyid Fadlallah, siyasi hırsları ön planda olan biri olmamıştır. Bu doğrultuda Seyyid Fadlallah, İslami Dava Partisi veya Hizbullah'ta bölünmelere yol açabilecek süreçlerden özellikle uzak durmuştur.

Yine İran'daki yönetimle çeşitli konularda görüş ayrılıkları yaşamış olsa bile bölgesel ve küresler baskılara karşı açıklamalarıyla hep İran'ın yanında yer almıştır. Seyyid Fadlallah'ın özellikle Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'daki “mukallidleri / bağlıları) dikkat çekmektedir. Fadlallah, ulusalcı veya sağcı olmamakla birlikte yer yer bu söyleme yakınlaşmakta, Şii nüfusun kendi ülkelerine aidiyetlerini öne çıkarması gerektiği ve buna uygun projeler üretmeleri gerektiğini savunmuştur. Seyyid Fadlallah, bölgesel anlamda belli bir merkezden yönetilecek ilişki ağına dayalı bir projenin arkasında değildir. Seyyid Fadlallah, ulemanın sadece vakıf vb. “hısbi” konularda değil toplumsal anlamda da sorumluluk alması gerektiğini savduğu son kitabında olduğu gibi “velayeti fakih - fakihin otoritesi”nden yanadır, ancak genel çerçevesinde uzlaştığı konsepte ilişkin nesnel karşılık ve uygulama bağlamında farklı seviyelerde (seçimi, coğrafi şartları, tek olup olmaması, diğer mercilerle ilişkisi) farklı yöntemler önermektedir.

Ayetullah Fadlallah, Necef'teki Büyük Ayetullahlardan Ebu'l Kasım Hoi'den, Muhsin El Hekim'den ve Mahmud Şahrudi'den dersler almıştır. Bu açıdan kendisi, fıkıh ve usul ilminin ağır bastığı Necef ekolünden sayılmaktadır. Nitekim kendisi bir dönem Ayetullah Hoi'nin Lübnan temsilciliğini yapmıştır. Fadlallah'ın "felsefe" konusunda çekimser tutumları bulunmakla birlikte "akl"a büyük önem veren, "nazari irfan" konusunda itirazları bulunmakla birlikte “Kuran'ın irfanı” kavramını öne çıkaran tecrübesi dikkat çeker. Fıkıhçı zekasını, örgütlenme, yapılanma, diyalog kurma vb. noktalarda analitik ve yapısal şekilde kullanmasıyla öne çıkarmıştır. Bu bağlamda yazdığı eserler sadece Arapça değil farklı dillerde yayınlanmış ve dünyanın çeşitli yerlerindeki İslami hareketleri etkilemiştir.

Seyyid Fadlallah, Kuran-ı Kerim'in anlaşılması noktasında da nahiv, sarf ve belağat kurallarına boğulmuş bir edebiyatla kendisini daratlmak yerine, bizzat fenni ve edebi tasvir ruhuna uygun bir yorum biçimi geliştirmiştir. Seyyid Fadlallah “Kuran hareket halindeki bir topluluğa inmiştir, hareket etmeyen insan Kuran'ı anlayamaz” der ve “İslami hareket fıkhı”nı da bu doğrultuda kurmaya çalışır. Seyyid Seyyid Fadlallah, bu fıkhın kuruluşundan özel bir önem atfettiği Hz. Ali'yi de insanlara yakınlaştırmaya çalıştırmıştır. Ona göre insanlar tarafından dokunur bir konumda olan Hz. Ali ve Hz. Fatıma pratik hayatın değişmesine daha fazla katkıda bulunacaktır. Bu nedenle de kategorik Şii kelami söylemine aykırı olmamakla birlikte, daha farklı bir boyutta bir şahsiyet tasvirine gitmiştir. Ancak Seyyid Fadlallah'ın bu çabaları farklı kaygılarla hareket eden Kum'daki Necef'ten bazı ders arkadaşlarının tepkisini çekmiştir.

Ayetullah Fadlallah'ın bürosu, her yıl 3800 yetime bakan 9 kuruluşu, 16 okulu, 7 teknik liseyi, klinikleri ve 40'tan fazla mescidi yönetmektedir. Seyyid Fadlallah'ın vefatı sonrası bu vakıflar şu an olduğu gibi oğulları ve güvendiği öğrencileri tarafından yönetilecektir. Seyyid Fadlallah'ı izleyenler Şii fıkhı gereği onun ilmihalini takip edecek ancak yeni konularda başta müctehitlere başvuracaklardır. Lübnan Hizbullah'ının üyelerinin çoğunluğu Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'i taklit etmektedir, ancak Seyyid Fadlallah'ın vefatı sonrası Lübnan'daki Seyyid Fadlallah takipçilerinin büyük çoğunluğunun Seyyid Hamaney'e dönmesi beklenmektedir. Körfez ve özellikle Suudi Arabistan gibi daha zayıf siyasi şartlara sahip Seyyid Fadlallah takipçilerinin ise Necef'teki Ayetullah Uzma Seyyid Ali Sistani'ye dönmesi beklenmektedir.

ayetullah-fadlallah-1980li-yillar.jpg

29 Yorum

Diğer Haberler

"Kul Sadi Yüksel" bir güzel insan...

Şehadetinin 24.Yıldönümünde Bilal Yaldızcı

Ateş altında bir müfessir / "Kur'an Mesajı"nı günümüze taşıdı

Vefatının Sekizinci Yılında Aliya...

Burhaneddin Rabbani Şehid Edildi

Bağdat'tan bir müderris geçti!

Faruk Beşer'in Dört Tavsiyesi & Öğrencisi Anlattı..

Abdurrahman Kevâkibi (1854-1902)

İslam aleminin muzdarip çocuğu : Muhammed İkbal

Hidayet öncüsü,doğru yolun yılmaz savunucusu; İmam Ali en-Nâki

İmam İbn-i Teymiyye

Sedat Yenigün’ün Şehadetinin 31. Yılı...

Kürdistan'dan Yükselen İslami Çığlık : Şeyh Said Kıyamı

Özgün Bir İlim Adamı : Prof.Dr.Sadık Kılıç

Carlos'un Hayat Hikayesi

Takiyyûddîn en-Nebhânî ve Hizbu't-Tahriri'l-İslami / David Commins

Ruhi Özcan'ı tanır mıyız?

Mao'ya karşı savaşan Müslüman Hui Lider

Şehid Mervan Hadid

Mevlana Emin Ahsen İslahi (1904-1997) / Salem Kiyani

Sahur vaktinde Şehid edilen Alim...

Brodbeck'teki heyecan kimde var? - SAHNEDEN SECCADEYE...

Tahrifin sidre-i müntehası : Nasr Hamid Ebu Zeyd

Fadlallah'ın entellektüel mirası

Ayetullah Fadlallah'ın ardından

Açe Özgürlük lideri Hasan Di Tiro vefat etti

Prof.Dr.Macit Gökberk (1908-1993)

Hasan el-Benna neden önemli?

Bir Mücahid Derviş : Bahattin Yıldız

Siyonist İsrail'in İşlevini Kavramak / Bahaddin Yıldız

Erdemli bir şahsiyet : Babanzade Ahmet Naim

El-Biruni (973-1051)

Kimyanın Kurucusu : Cabir Bin Hayyan

Bediüzzaman Ebû'l İz İbn-i İsmail İbn-i Rezzaz El-Cezeri

Şehid Murtaza Mutahhari'yi Unutmadık

Faslı düşünür Cabiri vefat etti

Kıymetli bir alim : Zâhid el-Kevseri

Şehadetinin 6.Yılında Dr.Rantisi'nin Mücadelesini Selamlıyoruz

Vatan Müdafaacıları ve Şehadet Aşıklarının Lideri : Şeyh Yasin

İrlandalı Bir Vicdan Savaşçısı...
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz