Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Fadlallah'ın entellektüel mirası
Önceki gün vefat eden Hizbullah'ın manevi lideri Fadlallah'ın entelektüel köklerinin hangi önemli düşünce adamlarına dayandığı soruşturuluyor.
08/07/2010 / 17:08

Çağdaş İslami düşüncenin ve hareketin önemli isimlerinden biriydi Muhammed Hüseyin Fadlallah. Onunla ilgili analitik bir çalışma yok Türkçede. Bu konuda İbrahim Muhammed Abu Rabi’nin 1990 yılında yazmaya başladığı ve başlangıçta, modern Arap dünyasında İslami uyanışın en önemli teorisyeni Seyyid Kutub`la ilgili kapsamlı bir çalışma olarak düşünülen İslami Hareketin Entelektüel Kökenleri istisna sayılabilir. Kitabın orijinal başlığı Arap Dünyasında İslami Hareketin Düşünsel Kökenleri olduğu için çalışmaya Ali Şeriati ve Humeyni dâhil edilmemiştir. Seyyid Kutub ve Arap dünyasındaki çağdaş Müslüman İhyacı-aydınların düşüncelerinin tarihi ve felsefi arka planını ortaya koyan ek bölümlerin yazımıyla birlikte geniş bir muhteva kazanan kitapta Muhammed Hüseyin Fadlallah’ın düşünceleri de ele alınır.

Zor Zamanlar


Acılı bir toplumun zor şartları içinde gençliğinde Necef’te zor şartlar altında yaşadı. Ali H.Surur’un hazırladığı biyografisinde yaşadıklarını şöyle dillendirir: “Necef’te tamamen yoksul bir hayat sürüyorduk. Mali durumumuza hali hazırdaki tek çare, babamın hiç güvenmediği “ulemaya” başvurmasıydı. Babam buna tevessül etmedi ve biz çocukluğumuzda ölüm derecesinde açlığı tanıdık. Bu meseleyi ondan öğrendim. Zenginliğe karşı bir kompleksle büyüdüm. Ekonomik projelerime başladığımda ise zengin insanlara asla bulaşmadım. Çünkü onlar sahip oldukları paraya hiç saygı göstermiyorlardı.” 1964'ten itibaren genç alim Fadlallah, Müslüman aydının işlevi üzerinde görüşlerini açıklamaya başladı: "Gençlikle din arasında; ulemanın gençliğe uzak olması ve taşıdığı "kamu görevlisi" statüsü sebebiyle oluşan uçurumu kapatmak."

Kurtuluş Teolojisi

İslami düşünce üzerine yapılan araştırmalara baktığımızda Muhammed Hüseyin Fadlallah'a ilişkin çok fazla çalışmanın olmadığını görüyoruz. Bu konuda Muhamed İbrahim Ebu şöyle diyordu: “Batılı ve Arapça eserleri incelediğimde M. Hüseyin Fadlallah hakkında yazılmış bir esere yapılmış ciddi bir çalışmaya rastlamadım. Bu konuda sadece İsrail kaynaklı bir kaç çalışma mevcut. Belirli bir kişi hakkında yapılan çalışmalar zordur çünkü kişinin yazdığı her şeyi okumak ve hakkında söylenilenleri bilmek zorundasınız ancak Fadlallah Şii düşüncesinin önemli bir temsilcisi. Bu yüzden böyle bir çalışmayı gerekli gördüm.” Ciddi ama kılçıklı eserler içerisinde Fadlallah'ın kendi eserlerine ve konuşmalarına dayanarak O'nun İslam anlayışını ve İslam Devrimi hakkındaki görüşlerini inceleyen Olivier Carre ismini anabiliriz sanırım. Olivier Carre Fadllallah’ın düşüncelerini kurtuluş teolojisine değil “modern,dar kafalı,fundamentalist temayül”e ait olduğunu ifade ediyordu. Buna karşın önemli tespitleri yok değil yazarın.Onun bu konudaki görüşleri derli toplu bir biçimde vakti zamanında Dünya ve İslam dergisinde yayımlanmıştı. Abu Rabi ise özellikle onun İslam ve Kuvvetin Mantığı kitabından hareketle nasıl bir İslami güç anlayışı inşa ettiğinin izinden gidiyor.

Abu Rabi,Muhammed Hüseyin Fadlallah’ın çağdaş dünyayı kavrama sürecinde Muhammed Bakır Es-Sadr, Humeyni, Muntazari, Ali Şeriati,Hasan el-Benna ve Seyyid Kutup’un düşünceleri kadar Fanon, Freire ve hatta Marks’tan etkilendiğini ve eleştirel bilincini her zaman diri tuttuğunu ifade ediyor.

Siyasal Aklı

S. Hüseyin Fadlallah'ın farklılıkları hakkında ise şunları söylüyor yazar: “ İsrail' in Filistin'i işgalini ve işgal gerçeğini özellikle de Lübnan açısından iyi tahlil edebilmesidir. Fadlallah'ın bu çabası Arap-İsrail çatışması sorununa İslam düşüncesi açısından bir çözüm getirmek ve Siyonizm’e destek veren Batıya/Batıyla ilişkiler sorununa bir çözüm getirmeye yönelik bir çabadır. Fadlallah'a göre İsrail, Batı dünyasının Arap-İslam alemine zarar vermek için kullandığı/faydalandığı bir çeteden başka birşey değildir. Fadlallah, Şia alimleri içerisinde bu tesbiti ve uyarıyı yapan ender alimlerden biridir. Bu açıdan S. H. Fadlallah'ı önemli buluyorum.”

Eleştirel pedagojinin en önemli düşünürlerinden Freire'nin "yeni bir kendilik bilinci" dediği duruma tekabül eden Muhammed Hüseyin Fadlallah’ın düşüncelerine nüfuz etmek bakımından okunması gereken bir kitap İslami Hareketin Entelektüel Kökenleri.

İbrahim Muhammed Abu Rabi, İslami Hareketin Entelektüel Kökenleri. Yöneliş Yayınları

22 Yorum

Diğer Haberler

"Kul Sadi Yüksel" bir güzel insan...

Şehadetinin 24.Yıldönümünde Bilal Yaldızcı

Ateş altında bir müfessir / "Kur'an Mesajı"nı günümüze taşıdı

Vefatının Sekizinci Yılında Aliya...

Burhaneddin Rabbani Şehid Edildi

Bağdat'tan bir müderris geçti!

Faruk Beşer'in Dört Tavsiyesi & Öğrencisi Anlattı..

Abdurrahman Kevâkibi (1854-1902)

İslam aleminin muzdarip çocuğu : Muhammed İkbal

Hidayet öncüsü,doğru yolun yılmaz savunucusu; İmam Ali en-Nâki

İmam İbn-i Teymiyye

Sedat Yenigün’ün Şehadetinin 31. Yılı...

Kürdistan'dan Yükselen İslami Çığlık : Şeyh Said Kıyamı

Özgün Bir İlim Adamı : Prof.Dr.Sadık Kılıç

Carlos'un Hayat Hikayesi

Takiyyûddîn en-Nebhânî ve Hizbu't-Tahriri'l-İslami / David Commins

Ruhi Özcan'ı tanır mıyız?

Mao'ya karşı savaşan Müslüman Hui Lider

Şehid Mervan Hadid

Mevlana Emin Ahsen İslahi (1904-1997) / Salem Kiyani

Sahur vaktinde Şehid edilen Alim...

Brodbeck'teki heyecan kimde var? - SAHNEDEN SECCADEYE...

Tahrifin sidre-i müntehası : Nasr Hamid Ebu Zeyd

Fadlallah'ın entellektüel mirası

Ayetullah Fadlallah'ın ardından

Açe Özgürlük lideri Hasan Di Tiro vefat etti

Prof.Dr.Macit Gökberk (1908-1993)

Hasan el-Benna neden önemli?

Bir Mücahid Derviş : Bahattin Yıldız

Siyonist İsrail'in İşlevini Kavramak / Bahaddin Yıldız

Erdemli bir şahsiyet : Babanzade Ahmet Naim

El-Biruni (973-1051)

Kimyanın Kurucusu : Cabir Bin Hayyan

Bediüzzaman Ebû'l İz İbn-i İsmail İbn-i Rezzaz El-Cezeri

Şehid Murtaza Mutahhari'yi Unutmadık

Faslı düşünür Cabiri vefat etti

Kıymetli bir alim : Zâhid el-Kevseri

Şehadetinin 6.Yılında Dr.Rantisi'nin Mücadelesini Selamlıyoruz

Vatan Müdafaacıları ve Şehadet Aşıklarının Lideri : Şeyh Yasin

İrlandalı Bir Vicdan Savaşçısı...
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz