Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


T.J.Winter soruyor! "Kıbleni mi şaşırdın ey müslüman"
T.J. Winter, diğer ismiyle Abdülhakim Murad. Türkiye’de bu ismi Timaş Yayınları’ndan çıkan Postmodern Dünya’da Kıbleyi Bulmak kitabı ile tanıyoruz. Bu haber de, mezkûr kitabın ne anlattığını anlatmak amacını taşıyor. Fakat önce sorulması muhtemel bir soruya cevap vermek gerekiyor.
09/08/2010 / 08:42

T.J. Winter, diğer ismiyle Abdülhakim Murad. Türkiye’de bu ismi Timaş Yayınları’ndan çıkan Postmodern Dünya’da Kıbleyi Bulmak kitabı ile tanıyoruz. Bu haber de, mezkûr kitabın neAbdulhakim Murad anlattığını anlatmak amacını taşıyor. Fakat önce sorulması muhtemel bir soruya cevap vermek gerekiyor.

 

Abdülhakim Murad kimdir?

Abdülhakim Murad halen Cambridge Üniversitesi’nde İslami araştırmalar alanında bir hoca. Bir süre Ezher’de bulunmuş, İslami ilimler üzerine çalışmış. İngilizce’nin yanında Farsça, Türkçe ve Arapça bilmekte. Muhtelif çevirileri ve makaleleri bulunmakta. Halihazırda İngiltere’de sözüne en çok itibar edilen müslümanlar arasında olduğu da bir gerçek. Zaman zaman gazetelerde makaleleri çıkmakta, aynı zamanda akademik yayınlarını sürdürmekte.

Abdulhakim MuradSoru soran bir kitap bu!

Kitabın ne anlattığına bir adım kala teknik birkaç bilgiyi vermek iyi olur sanıyorum. Öncelikle kitap, muhtelif zamanlarda yayınlanmış 10 adet makaleden oluşuyor. Her bir makale birbirinden farklı konuları işliyor.

Yazıları okurken dikkati çeken (yazarın da yer yer vurguladığı) şey yazarın, ele aldığı konular hakkında bir hükmü ortaya koymak için değil, halihazırdaki şartların gelecekte ne gibi sorunlara gebe olduğuna dair bir panaroma çizmek amacıyla yazılarını kaleme alması. Bu bağlamda kitabın cevaplardan çok sorulara yer verdiğini yahut sorulara kapılar araladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki yazarın kısmen belirli kavramlara daha fazla eğildiğini ve belirli konuları irdelediğini de es geçemeyiz. Örneğin ailenin çöküşü başlıklı bölümün bir kısmında feminizme yer ayrılmış. Yazar burada feminizmin İslam ile neden uyuşamayacağını, nasıl uyuşabileceğini karşılaştırmalı bir şekilde incelemiş.

Feminizm ya da aile bahsi, kitabın ele aldığı konulardan sadece bir tanesi. Kitabın içerdiği diğer başlıklardan bazıları ise şunlar: Müslüman ve İngiliz, bağnazlığın sefaleti, mezhep karşıtlığı problemi, vb.

Batıyı ‘içeriden’ tahlil etmesi bir avantajAbdulhakim Murad

Yazarın, bir İngiliz olarak, içinde bulunduğu şartları gayet muntazam tahlil ettiğini söyleyebiliriz. Bu noktada yaşamları batılı hayat tarzlarına evrilen Türkiye vatandaşlarının yeni yeni yüzleşmeye başladığı veyahut yüzleşme ihtimali yüksek tartışmaları kitapta bulabilmesi kitabın [bence ]en güzel noktalarından bir tanesi. Yine bu noktada yazarın, hep bir tarafı eksik dinî eserler okumaya alışık okurlar için ziyadesiyle billur bir zihne sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Doğuda geçirdiği zaman, Arapça’dan İngilizce’ye yaptığı tercümeler ve yaptığı diğer muhtelif çalışmaların yanında yazarın aynı zamanda İngiltere’nin en prestijli okullarında okumuş ve hocalık yapmış olması, doğu ve batı düşüncelerini geniş bir çerçevede anlamasına vesile olmuş diyebiliriz. Bu nedenle batı ile ilgili “içeriden” yaptığı tahliller, bu tahlillerin İslamî bilgi/ahlak ile yapılan karşılaştırmaları -yine bence- kitabı okunmaya değer kılan özelliklerin başında geliyor.

Abdulhakim Muradİsminin hakkını veriyor

Kitapta verilen hükümlerin, tespitlerin doğruluğu ve yanlışlığı tartışmaya açık, zira yazarın da bu konuda ihtiyatı elden bırakmadığı ilk sayfalardan itibaren fark ediliyor. Bu nedenle kitap, can sıkmadan, okuyanı analize boğmadan, hem var olan/içinde yaşadığımız koşullar hakkında bilgi veriyor, hem okuyanın günlük hayatla alakalı tahlillerine yeni boyutlar kazandırabiliyor, hem de yer yer insanların yüzleşmeye çekindiği olayları/kavramları irdeliyor. Tüm bunların neticesinde, özetle, kitabı okuyana, isminin hakkını vererek, postmodern dünyada [doğru] kıbleyi bulmak konusunda oldukça yardımcı oluyor.

İslam’ı bilmeden, batılı dille İslam’ın sorunlarına eğilen aydınlarımız, modern kavramlardan bîhaber batılı normlara açıklama getiren klasik âlimlerimiz birçok mecrada birçok şey söylerken, her iki alanda da geniş bir literatüre hâkim olan ve buna tevazusunu da katmış bu yazar, birçok okur için günümüz dünyasını alışık olmadığımız bir tarzda ele alıyor.

21 Yorum

Diğer Haberler

Mevdudi için orası tatil beldesi değildi!

Ekin Yayınlarından Yeni Kitap : "Kur'an Kıssalarının Tarihselliği"

Tefsir gibi bir mukaddime : Tefsire Giriş - Râgıb el-Isfahani

Kur'an Sûrelerinin Kimliği & Sûreler nerede ne zaman indi?

İlginç Senetler Bulduk & 800 yıl sonra Peygamber'le tokalaşmış!

İslam Siyasal Düşünce Mirası

Bid'at Konusuna Doğru Bir Yaklaşım - Abdulkayyum Es Suheybani

Ruhun Sevinci - Seyyid Kutub

İmam-ı Şafii'nin Dev Külliyatı "El-Umm" Türkçe'de

Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi: Mehmed Emin Akın

30.Yılında İstanbul Kitap Fuarı

Batıcı Bilim Yanlışta! & Oryantalist Bakışı Bırakacaklar mı?

Ebû Yûsuf'un Hadis Anlayışı -Kitap Tanıtımı-

Beydavi Tefsiri Türkçe'de

Ahmed Kalkan'ın "Kur'an Kavramları Ansiklopedisi" çıktı

Kitap Tanıtımı : Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur'an Anlayışı

Ekin Yayınlarından "Menar Tefsiri"

İlahiyat Alanına Dair Okuma Listesi

"Kur'an"i Kavramlar" ın 2.baskısı çıktı

Tefsir Üzerine - İbn Teymiyye

Bilgi Bankası

İzmirli İsmail Hakkı ve İlm-i Hilaf Kitabı üzerine

Mehmet Paçacı şimdi nerede?!

Kur'an'a Giriş / Muhammed Abid CABİRİ

Teolojik bir inşa olarak "Laiklik"

İslami İlimler Metodolojisi / Kanunu’l Fikri’l İslamî - Abdulmun’im el-Kı’ıyy

Bir tefsir klasiği Türkçe'de! - BEYDAVİ TEFSİRİ

T.J.Winter soruyor! "Kıbleni mi şaşırdın ey müslüman"

Milliyetçilikler ve Faşizmler -Kitap tanıtımı-

Kur'an Kıssalarında Sinematik Özellikler

İslam Psikolojisi Yazıları

Kuyuda Yazılan Kitap - El-Mebsut / İmam Serahsi

"Ahir Zaman İlmihali"ni farklı kılan nedir? / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Ali Bulaç'ın Son Kitabı "Göçün ve Kentin İktidarı"

"Müslümanın Akaidi" kitabı üzerine Ahmed Kalkan'la söyleşi

Kutsal Kitaba İlahi Çağrı / Rahmetullah el-Hindi

Kendi Kendine Akademi (Tavsiye Kitap Listesi)

İran'da Devrim ve Karşı Devrim / Asaf Hüseyin

Tefsirde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları / Muhammed Vehbi Dereli

Kuran ve Sünnet Üzerine Makaleler - Hikmet Zeyveli
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz