Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


İslami finansı anlamak / Frank Vogel
Frank Vogel, İslami finansla seküler finans arasındaki farkları, kaynağını anlatıyor.
13/08/2010 / 10:43

Elena Kagan hakkında düzenlenen onay oturumları sırasında muhafazakarlar Kagan’ı ABD’de katı, Taliban tarzı İslam hukukunun dayatılmasına sempati duymakla suçlamışlardı. Bunun nedeni, Kagan’ın dekan olduğu dönemde Harvard Üniversitesi’nde İslami finans programının açılmasıydı.

Frank Vogel, Katar İş Konseyi ve Kuzey Amerika Arap Bankacılar Derneği’nin George Washington Üniversitesi Hukuk Okulu’nda düzenledikleri forumda bu programın açılmasınaa yardım eden İslam hukuku uzmanıdır. Vogel, söz konusu olan İslami finans olduğunda, Amerikalıların üzülmeleri için bir neden yok diyor.

Şeriat’a uygun finans nedir?

Frank Vogel:
İslami finans, finansı ticaret, yatırım ve mülkiyete ilişkin geleneksel İslam hukukuna riayet ederek icra ediyor.

İslami finans nereden geliyor?


Müslümanlar 1950’lerde modern finansla nasıl ilişki kuracaklarını düşünüyorlardı. Finansla ilgili olarak İslam hukukunun neleri gerektirdiği hakkında bir dizi teori oluştu. İlhamı daha ziyâde Kuran’daki faiz yasağından almışlardır.

Seküler finanstan ne gibi farklılıklar taşıyor?

Örneğin faiz hesaplamaz. Bazı hassaten riskli ve spekülatif işlemlere bulaşamazlar. Aslında uzun bir liste var. Mesela faiz ve aşırı risk almak gibi temel yasaklardan türemiş borçları satmak yoktur. Belirli kurallardan dolayı işlemleri biraz farklı yollardan tasarlamaları gerekiyor.

Mesela, mal satın almak için borç para almak yerine, mal banka tarafından satın alınır ve müşteriye satılır. Böylelikle banka işlemin tek safhasında sahip olarak yerini alır. İslami bakış açısından bu işlem hukuka uygun olur. Bankanın müşteriye borç vermesine, faiz unsuru taşıyan bir kredidir bu, izin verilmez. Bu yüzden, finansman elde etmek için bir miktar farklı güzergâh izlenir ve bu güzergâh tipik olarak bir noktada malın sahipliğini içerir.

George Washington Üniversitesi gibi batılı kurumların İslami finans eğitimi vermesi niçin önemlidir?

İslami finans, dünyanın çeşitli kesimlerinde aşırı önem kazanmaya başladı. Ekonomileri şekillendiriyor. İslami finans, Güneydoğu Asya’da, Körfez bölgesinde ve genel olarak Arap dünyasında finans endüstrisinin en hızlı gelişen parçasıdır. İslami bankalar her yerde, İngiltere’de Fransa’da ve Almanya’da büyüyor. Doğrusu, Avrupa bu bakımdan Amerika’nın ilerisindedir. ABD’de çok az kıpırdanma var. Finans alanında çok kazançlı bir iş koludur ve hızla büyüyor. Çok sayıda insan katılmak istiyor.

Gayri müslim bir Amerikalı veya öğrenci, İslami finansı öğrenmeyi niçin istesin?

Bir gün gelir yurtdışında iş veya yatırım geliştirmekle ilgilenen bir Amerikan şirketine danışmanlık yapabilir, yabancı taraf, iş veya yatırımın Şeriat’a uygun, İslam’a uygun bankalarca finanse edilmesini isteyebilir. Bu yüzden, İslam’a uygun yatırımın ne olduğu hakkında bir fikri olması gerekir. Bilhassa da Körfez’de çalışacaksınız, islami finans hakkında birşeyler bilmek zorundasınız.

İslami finans, seküler finansla bağdaşır mı?

Bütünüyle. Aslında bugünlerde İslami finansa getirilen eleştirilerden biri de seküler finansa çok benziyor oluşudur. Çoğu finans işlemi, yapılandırmada birkaç değişiklik ve ufak tefek farklılıklarla Şeriat’a uygun olabilir Geleneksel finansa gitgide daha da yakınlaşıyor.

Amerika, İslami finans şirketleriyle alâkadar olmak için mâli kanunlarda değişiklik yapmak zorunda mı?

Hayır. Şu an Amerika’da çalışan ve Şeriat’a uygun pek çok şirket var. Finans’ın pek çok sahası İslami ilkelere zaten uygundur. Güçlüğün söz konusu olduğu çok az alan var. Örneğin, Amerika’da bankacılık yapmak için mevduat sigortası şartı var. İslami bakımdan, mevduat sigortası düzenlemek zordur.

Pek çok gayri müslimin, Şeriat’a uygun yatırıma yöneldiğinden bahsettiniz. O insanların ilgi duymasının nedeni nedir?

İnsanlar ilgi duyuyorlar çünkü evvela bu fonlara yapılan yatırımın geri dönüşü iyi. İkincisi, işin sosyal yatırım kısmından dolayı sanırım. İslami fonlar alkole, kumara, silaha, bir dizi itiraz listesine yatırılamaz. Bundan dolayı da sosyal yatırım aracı olarak sınıflandırılmaktadırlar.

Daha önceleri, İslami finans şirketlerinin mâli kriz sırasında daha az sıkıntı yaşadığını söylemiştiniz.

Evet, İslam hukuku katı bir şekilde uygulandığında, İslami bankaların türevlere, spekülatif işlemlere, borcun menkulleştirilmesine, kredi temerrüt swap sözleşmelerine bulaşması imkansızdır; tüm bunlar, İslami bankalar için mümkün değildir. Bu yönde bazı uygulamalar başladıysa da çok ileri gitmedi. Dolayısıyla İslami bankalar, temelde, bankacılığı halen hayli muhafazakar şekilde icra etmektedirler ve krizden nispeten yarasız beresiz çıkmışlardır.

İslam’a uygun bir banka ABD’de faaliyette bulunabilir mi?

Evet. Ama henüz bir banka olarak değil. Bunu daha önce ele almıştık ve görünüşe göre ABD’de henüz İslami bankalar yok. Sanırım sorun mevduat sigortasından kaynaklanıyor - Federal Deposit Insurance Corporation’da [Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu] sigorta mecburiyetinden dolayı. Fakat ABD’de hem mevduat hem de yatırım sahasında, sürmekte olan pek çok bankacılık faaliyeti var; ayrıca bankacılık dışı veya yatırım şirketi faaliyetleri de var. Dolayısıyla da pek çok İslami finans faaliyeti yapılıyor.
İslami, Şeriat’a uygun finans programı kurarak, İslamın ABD’yi ele geçirmesini kolaylaştırmayı mı amaçlıyorsunuz?

(Gülüşmeler) Hayır. Terörizm kaygısı besliyorsanız, İslami finans, İslam dünyası ile yakın ilişki kurmanın en uygun yollarından biridir. Ekonomik bağları güçlendirir; İslam dünyasında batı eğilimli kişiler tarafından ileri sürülmüştür; onları batı finans sitemine yaklaştırmaktadır. Batı nokta-i nazarından, pek çok bakımdan fazlasıyla lehtedir. Terörizmle arasında dünyalar kadar fark vardır.

Size niçin inanalım?


Bu meselede bir menfaatim yok! (gülüşmeler). İslami finans uygulayıcısı değilim; mâli ya da şahsi hiçbir çıkarım yok. İslam hukuku öğrencisiyim sadece ve İslam hukukunun erdemlerini büyük ölçüde görebiliyorum. Ve bu, İslam hukukunun hassaten yerinde bir gelişimidir. İslam hukukunun bugünün dünyasına başarıyla uygulanmasına rehberlik etmektedir. Geliştiğinde, modern dünyaya daha iyi intibak ettiğinde, benzer gelişmelerin aile, aile hukuku, uluslararası hukuk, insan hakları ve benzer alanlarda da yaşanmasını ümit edebiliriz.

Kaynak: The American Prospect

Dünya Bülteni için çeviren: Ertuğrul Aydın

24 Yorum

Diğer Haberler

Fıkıhdan İslâm Hukukuna / Prof.Dr.Talip Türcan

Asr-ı Saadet İktisadı & Peygamber Nasıl Bir Ekonomi Uyguladı? / Cengiz Kallek

Nurullah Erkoç : Unutulan Sünnet  "İtikaf"

El-Ezher'in hazırladığı alternatif İslami anayasa taslağı

Tarihte Ekonomik Dönemler,Sistemler ve İslamiyet / Prof.Dr.Osman Eskicioğlu

İslam Hukukuna göre Kadının Boşanma Hakkı (1) / Yunus Vehbi Yavuz

İslam ekonomiye ne der? / Günümüz Meselelerine Cevaplar..

İslam Hukukunun Genel Gayesi / Tahir bin Aşur

İslam Ekonomisi ve Marxçı Sosyalizm Açısından İhtiyaç / M.Bakır es-Sadr

İslam Devlet Teorisinde Yönetim İlkeleri / Yrd.Doç.Dr.Ali Duman

Hz.Ali'nin torunundan "Haklar Risalesi"

Beş İslam'ın Şartı (İbadetler) + Altı da İnancın Şartı (Amentü) - Ahlâk-sız Türk Müslümanlığı / Prof.Dr.İlhami Güler

İslami finansı anlamak / Frank Vogel

Zekatın terbiye edici etkisi ve Friedman / Aliya İzzetbegoviç

Din ve İktisat / Prof.Dr.Musa Kâzım Yılmaz

İktisadi Düşüncelerin Bozuklukları ve Sahih Çözüm / Hakkı Eren

İslam Ekonomisi ve Marksist-Kapitalist Ekonomi / Musavi Lari

Günümüz Çarpık Ekonomi Anlayışı ve İslam Ekonomisi / Prof.Dr.Osman Eskicioğlu

İslam Ekonomisinin Mülkiyet Anlayışı / Prof.Dr.Osman Eskicioğlu

İslam'da İktisat Nizamı / Takiyyuddin en-Nebhani

Osmanlı Hukuk Sistemi

İslam Ekonomisinin Genel Yapısı / Muhammed Bakır es-Sadr

İslam İktisat Doktrini Üzerine Mülahazalar / Yahya Arslan

Ebu Hanife'nin İctihatlarında Dinde Kolaylık ve Fakirin Korunması / Yrd.Doç.Dr.A.Vehbi Ecer

İslam Hukukunun Kaynağı Olarak Kur'an / Yrd.Doç.Dr.Ali Duman

İslam Hukukunun Gayesi / Dr.Ali PEKCAN

İslam'ın Getirdiği Hukuki Düzenlemeler

Seküler Dünyada Fıkh'ı Konuşmak / Dr.Ebubekir SİFİL

İslam'ın Hükümleri Zamana Göre Değişir mi?

Temel Çizgileriyle Doktriner Kapitalizm / M. Bakır Sadr

İslami Ekonominin İncelikleri / Dr.Mustafa Özel

İslam'ın Sağladığı Sosyal Güvenlik / Prof.Dr.Faruk Beşer

Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur'an / Prof.Dr.Suat Yıldırım

İşçi ve İşverenin Hukuki ve Ahlaki Sorumlulukları / Dç.Dr.Selim Arık

İslam'da Adalet İlkesi / Prof.Dr.Muhit Mert

İslam Hukukunda İctihat Kavramı
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz