Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Toplumsal Değişim ve Ulûl'elbab / Murat Aydoğdu
Ulul Elbab sadece toplumsal talepleri karşılayan değil talep oluşturan öncülerdir. Özellikle ifsat olmuş cahili toplumların talebi Rabbin rızasına uygun değildir, yine de fıtrat dediğimiz, toplumun derinden bir değişim talebi vardır. Oluşturulacak talep bir yönden de bunun ortaya çıkarılmasıdır
22/12/2010 / 17:21

Devrimciler ya da entelektüeller çoğu durumda fırsatçıdırlar, oluşan talebe cevap vererek toplumsal değişimi sağlarlar. Allah Elçilerini ve onların takipçilerini diğerlerinden ayıran (gerçekte tamamlayan) en önemli faktör de budur “Talebin oluşturulması ve köklü toplumsal dönüşümün sağlanması”.

İlahi Kitabın ilk emirlerinden birisi; Kendini temizlemek, pislikten uzak durmaktır (Müddesir 5).

Kendini temizlemek ne anlama geliyor?

Bireysellikten kurtulup, topluma karşı sorumlulukları ile hareket eden camialarda eylem ve söylem hassasiyeti denilen bir ruh gelişir. Bu en açık hali ile bir yandan “Müstekbir İktidar”’dan uzak durmak, diğer yandan toplumu ifsat eden ya da topluma karşı baskıcı/faşizan iktidar dayatanlarla aynı karede görünmemek halinde ortaya çıkar.

Öğrenci kolektiflerinin son eylemlerinde görüldüğü gibi, İktidara karşı eylemler gerçekleştirildi. Gerçekte eylemler ilkeleri ile bütünleşmiş sistematik devlet denilen iktidara değil, entegre siyasal temsile karşı yapılmaktadır. Eylemler sırasında iktidarın, daha doğrusu devletin baskıcı kimliği ile polis devleti reaksiyonları gösterildi. Mevcut devletin kuruluşundan beri bu baskıcı kimliğinden muzdarip Müslümanların, devlet yanlısı tutum takınmaları büyük hata olacaktı. Belirtmiş olduğumuz hassasiyetler nedeni ile faşist guruplarla söylem birliği yapılamasa da, hâkim gücün eleştirisi merkezde olmalıydı. Ta ki birilerinin Müslümanları aynı kefeye koyma ve kıyaslamasına kadar. Burada farklılığın vurgulanması önem kazandı ve kurumsal kimliği ile 13 Aralık 2010 tarihli, Kenan Alpay’ın miyopluk makalesindeki değerlendirmeleri bunun yansıması oldu. Söylemin niteliği ve niceliği tartışılabilirdi, üslup ve zamanlama da istişare edilebilirdi, ama kesinlikle durulan yer açıkça belirtilmeliydi. Sonuçta gelişmeler ve tepkiler herkesin eteklerindeki taşları dökmesini sağladı.

Toplumsal hareketlerde “Ajitasyon” denilen bir eylem biçimi vardır. Mücadele safhasında toplumun ajite edilmesi, yani hassasiyet ve duygusallık kazandırılması gerekir. Bu; Bazen zalimin ifşa edilmesi, bazen de gizlenmesi amacı ile kullanılan nötr bir kavramdır. İkinci halini 12 Eylül darbe ortamının hazırlanmasında ve İsrailli çocukların Filistin roketleri ile zarar görmesi olaylarında müşahede ettik. Aklıselim bir hareket, her şeye karşı eylem biçimini sorgular. Hamas’ın eylem biçimini değiştirmesi de bu aklıselim açısından olumlu gelişmeydi ama İsrail karşı dezanformasyonu konuyu alabildiğine işledi. Türkiye de 12 Eylül darbesine uğrayan siyasal kesimler de, bunu iyi okuyamadıklarından dolayı toplumsal temellerini kaybettiler.

Açık ve net bir şekilde söyleyelim. Toplumsal ifsat olarak algıladığımız fıtrata aykırı yapılanmalar cahili toplumsal yapının ürünüdür. Gerçek suçlular, toplumun önde gelenleri yani Müstekbir Sistemdir. Bizim mücadelemiz, bozulmalara karşı ahlak polisliği değildir. Buna karşılık mücadeleyi yürütecek olanlar da kendilerini temizlemiş, cahili pisliklerden arındırılmış öncülerdir. Kesin ve net olarak, fıtrata aykırı guruplarla eylem ve söylem ortaklığımız, hatta benzerliğimiz dahi mümkün değildir. Diğer yandan yoz iktidarlara karşı mücadele yürüten, ama kendi yapıları ile saldırgan ve faşist/baskıcı yapılarla da işimiz olmaz. Eleştirilen ehven-i şer mantığı her ne kadar sadece devlet yanlısı olarak algılansa da, bu tür faşist söylemlere öykünmek ve onlar gibi hareket etmek de, o eleştirilen ehven-i şer mantığından ayrı değildir.

Mücadele eksenindeki sapmalardan arınmanın yanında temel problemimiz; İktidar ve yozlaşmaya dikkat çekilmelidir.

Çocuklarımıza soruyoruz “İleride nasıl bir hayat kuracaksın?”, verilen cevaplar içimizi bunaltıyor, sanki Samiri’nin buzağısını1 işaret ediyorlar. Sokaklarda dolaşan ve mağazaların vitrinlerinden dışarı fışkıran buzağı böğürtülerini duyuyoruz. Liberallerin seramonik/ibadete dönüşen zevk çığırtıları, hakkın sesinden daha baskın şimdilik ve özgürlük haykırışlarını da esir almışlar gibi.

Bireysel düşünenler ve toplu harekette bir türlü tutunamayan, hata dedektörleri gibi insanlar çoğaldı. Kusursuzluğun peşinden koşanlar, aşırı idealize etmenin marjinalliğinden bir türlü kurtulamıyorlar. Bu çözülme ta iliklerimize kadar işliyor.

Okulda derse giriyorum; Bir dönemin yasakladığı başörtülüler sınıfta ve ortalıkta bir dönemin yasakçılarının hezeyanlarından eser yok. Diğer yandan üzülerek söylemeliyim ki, hemen hemen tamamında, başörtüsü haricinde ayırt edici bir tesettür gözleyemedim. Değişimin mimarları neler yapıyor? Yasak üniversitelerde kalktı(!) gibi görünüyor. Yasağı kaldıran kahramanların(!) ilk ve ortaokullar için söyledikleri nereye oturuyor? Köşklerine oturdukları günden bu yana görüntülerindeki değişimi inceleyiniz. 18 yy Fransız saray aristokratları hanımlarının S biçimli, dar kıyafetleri bir sürecin görüntüsü galiba. “Ne olur, ne olmaz kapitalizm ve iktidar devşiremez belki, küçükten keselim önlerini” der gibi. Öyle ya! Kapitalizm tam yerleşmedi henüz, devlet faşizmi etkisi bu olsa gerek.

Üniversitelerde çoğunlukla dünün yasakçısı, Ergenekoncusu ve ulusalcısı rektörler atandı, hele bir tanesi 28 Şubat’ın ev sahipliğini yapan saltanat üyesi. Değişimi toplumdan değil de tepeden gerçekleştiren zihniyet onları devşirdi de,  devşirilenlerdeki zihniyet değişimini merak ediyorum. Atanmayan iki rektör adayını tanıyorum, “Başörtüsüne Özgürlük Bildirgesi” ne imza atanlardan.

İslam coğrafyasındaki Müslümanlar büyük beklentiler içinde. Onurlu görünen duruşla, Ortadoğu’nun çıbanbaşına zılgıtlar çekildi. Komşu devletler ve halkları yakınlaşmalardan memnun görünüyor. Oysa temelde değişim ne kadar? Dengeler ve dengelerin ilahları ne kadarına izin veriyor? İnşa edilen yeni sur (Füze kalkanı) kimleri birbirinden ayırıyor?

Birincil ve sert mücadelenin muhatabı, muhakkak ki zalimlerin zulmü’dür. Bunun yanında uzun soluklu ve asıl mücadele yozlaşan iktidarlara karşı değil mi? Dost görünenlerin zararı, düşman görünenlerden daha fazla değil mi? İktidarın müntesipleri, rüzgâr şimdilik arkanızdan esiyor. Ama hep böyle gitmeyecek ki.

Wikileaks denen bir sızıntı, dünya siyasetini sarsıyor, enformatik ve işlenmemiş bir bilgi henüz. Bir kısmımız, yenemediğimiz kendi korkularımızla kulaklarımızı tıkıyoruz. Korkularımızın onları ilahlaştırdığının farkına bile varmadan komplo diye kestirip atıyoruz. Kulak verenlerin bir kısmı da, toplumsal değişimin anahtarı, sosyal tabanı olan bir hareket varmış gibi, devrim çığlıkları atıyorlar. Oysa ortaya çıkan, Panteon’un2 ilahlarının kâğıttan kuleler gibi çöküşüdür o kadar. Bilgiyi kullanıp işleyemezseniz, bozulan büyünün yerine koyacak ne gerçekliğiniz var?

Bir sorunumuz var; Problem kişilerden mi, yoksa sistemden mi kaynaklanıyor?

Her iki problem iç içe, birlikte ya da birbirinden bağımsız mevcut olabilir mi?

Bir problemin önceliği, diğerinin ihmali mi gerektirir?

Sistemde problem varken, kişiler neden hedef alınır?

Diğer yandan sistemde problem olması, kişileri de değerlendirmemizi engeller mi?

Kişiler ve kurumlar, tümü ile olumlu ya da olumsuz olarak keskin çizgilerle tanımlanabilir mi?

Bir konudaki faaliyeti ile olumlu, başka bir konudaki faaliyeti ile olumsuz olamaz mı?

Bu tip kişilere karşı aldıkları kararlar arasında değişken tavır mümkün mü?

Bir kişi belirli bir konuda olumlu ve olumsuz kararlarını içi içe uyguluyorsa, güvensizlik ne safhadadır?

Doğruya doğru, eğriye eğri denecek değişken (daha doğrusu analitik) tavrımızı anlamayanları ne yapalım?

Bir mevkideki kişiyi beğenmiyoruz. O kişinin bir alternatifi kimdir?

Bizim tercih edeceğimiz bir kişi mi, yoksa daha da istenmeyen bir kişi mi?

Alternatif olan kişi sistemi daha çok ayakta tutacak ve köklü problemleri kalıcılaştıracak veya sistemi deşifre edecek faaliyetler içinde mi olacak?

Yine baskıcı olmayan ve size hamiyet gösteren kişi ve kurumlar, sizin hareket alanınızı genişletecek, buna karşı sistematik değişimi geciktirecek mi?

Her hamiyet gösterene biat mi edeceğiz?

Bir konuda hamiyet sahibi olanlar, başka konuda bizi esir mi alacaklar?

Her başkaldırana kahraman mı diyeceğiz?

Kirli sistemin mağduru mustazafların zaaflarına mı teslim olacağız?

Bütün bu soruların cevapları ve iyi analizleri bizim figüran ya da tez sahibi bir hareket halinde olduğumuzu gösterir. Bunlar tamamen sizin hareket stratejinize ve uygulanabilir tezlerinize bağlıdır. Mustazafların önderler olması ancak zaaflarından kurtulmaları ile mümkündür. Aksi halde rol modeliniz Lut Kavmini sapıklığına dalmış Eugene Delacroix’in tablosundaki bayrak tutan kadın 6 ile omuz omuza dururuz da, Kitap bize fayda vermez.

Köhnemiş Weimar Cumhuriyeti3 yerine geçmek isteyen Nazi SS kıtaları4, kahramanca(!) yumurta tokuşturuyorlar şimdi. İşçi sınıfımız yok ya! Burjuvazimizde oluşmadı. Narodnikler5 halkın değerleri ile çatışıp dururken, ayaklanma hayali peşindeler. Öykünmeci devrimci Müslümanlar kendi 68 likler kuşağını üretirlerken, İktidar da kendi burjuvazisini üretiyor. Altyapıyı oluşturamadık, üstyapı da bizden uzaklaştı.

Hâsılı kelam; Değişim Ulul Elbab7 yani zaaflarından sıyrılmış öncülerin önderliği ile gerçekleşir.

“Kitap, Ulul Elbab olan mirasçıları için yol gösterici ve öğüttür” Mü’min 53-54

Konu ile ilgili ipuçları için SAD suresini okuyalım;

“Üstünlüğe bağlı küfür içinde olanlar, iş işten geçtiğindeki feryatlarınız size kaçacak yer sağlamayacak

Uyarmak sizi şaşırtıyor mu, hâlbuki İlahımız tek değil mi?

Bağlılıkta inat ettiğiniz ilkeleriniz ve onların kirli ilişkilere dayalı değişik guruplardan oluşan dengeleriniz, Kitabın uyarısı ile muhakkak ki bozguna uğrayacaktır.

Zenginlikler ve hüküm sizin elinizde mi sandınız? Bir haykırış sizi yutacak

Üstünlükle elde ettiğiniz iktidar, sizi zalimleştiriyor. Dört çekerleriniz size adalet ve zikirden daha mı sevimli? haydi! Onları kaldırıp atabilecek misiniz? Ya iktidarınız bir cesede dönecek ya da teyid edilmiş bir basiret sahibi olacaksınız.

Müjdelenen diyar ancak bu ihlasla gelecek, hayırlı ve kendilerini korumuş öncülerin eliyle.

Ve ataletin azap içine sürüklediği Ulul Elbab/öncüler, kirlerden tasfiyenizi gerçekleştirin, susamış ve temizlenmek isteyenler sizden hareket bekliyor. Hareketlen ve kendi ayakların üzerinde koş.”

 

Dipnotlar:

1-           Samiri’nin buzağusu: Tüketim güdülerini ve serveti merkeze koyan sembol. (Taha 85-98)

2-           Panteon: Yunan mitolojisindeki Tanrılar Meclisi, yazıda sembolik olarak İlahlık taslayanlar kastedilmektedir.

3-           Weimar Cumhuriyeti: 1919-1933 yılları arasında liberal demokrasi amacı ile kurulmuş Alman Cumhuriyeti.

4-           Nazi SS kıtaları: Hitler’in hücum kıtaları. Hızlı, atak ve korkusuz kişilerden seçilip, karşıt toplantıları provake etmek için kuruldular. Sonraları Hitler faşizminin vurucu gücü haline geldi.

5-           Narodnikler: Rusya’da Komünist devrim öncesinde küçük burjuva topluluğunun kırsal kesime yerleşerek köylü ayaklanması yapmak isteyen gurubu. Halkın değerlerine uyum sağlayamadıklarından ve köylü psikolojisini bilmediklerinden başarısız oldular.

6-           Eugene Delacroix’in tablosundaki kadın: Fransız devriminin sembol portresindeki fahişe, Amerika’daki Özgürlük Heykelinin de rol modelidir.

7-           Ulul Elbab: Bilginin ve eylemin özüne sahip öncü kişiler olarak kullanılmıştır. Elbab: “Leb/dudak” kelimesinden türeme “Sözün Özü” ve “Sır” anlamına gelen “Lüb” kelimesinden türeme “İşin Sırrı” anlamlarında da kullanılır.

haksözhaber

42 Yorum

Diğer Haberler

İlahi Motivasyon ; Duha Sûresi

Kur'an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi / Doç.Dr.Murat Sülün

Müftüoğlu : Kur'an'a Yeni Bir Okuma Gerek

Kur'an'ı anlama faaliyetinin kavramsal araçları / Erhan Koç

İhsan Eliaçık : Kur'ân yoksulun yanındadır!

“Sâdıku’l-Va’di’l-Emin” ya da “Yaşayan Kur’an” Olmak / Cevdet SAİD

"Bir İman/İnfak;Nifak/Cimrilik Analizi: Sure-i Hadid"

‘Arap Kuranı’ndan ‘Türk İslamı’na; İlahî Kelama Reva Görülenler / Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat

Alak Süresi Tefsiri (1) / Âişe Abdurrahman

Kur'an Nedir? / Ferhat Özbadem

Nasıl Bir Tefsir? / Ömer Faruk Karataş

Ashab-ı Cennet ;İki Tercih:Mülkiyyetmi, Nasiplenmekmi? / Ali Uzun

Kur'an'ı Nasıl Anlamalı-Yorumlamalı'ya dair / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'ı Anlama ve Tefsir etmede Usûl / Muhammed Reşid Rıza

Kur'an Kıssaları Araştırmaları

Kur’an Tefsirlerindeki Hz. Davud’a Yönelik Zina ve Adam Öldürttürme İftiraları Üzerine / Cengiz Duman

Esmâ-i Hüsnâ'ya Ayinelik Nasıl Olur?

İyilik ve Kötülüklerin Allah'tan Olması Ne Anlam İfade Eder? / Allâme Tabatabai

Said Nursi'ye göre Kur'an'ın Bütün İlahi Sözler ve Semavi Kitaplardan Üstünlüğü / Doç.Dr.Mehmet Refii Kileci

Kur'an'ı Anlamanın Şartları / Ayetullah Cevadi Amuli

Peygamberlik ve İlahlık Sorunu / Seyyid Kutub

Selefin Tefsirdeki İhtilaflarının Mahiyet ve Sebepleri / İbn Teymiyye

Yakup Peygamber Kıssası ve Anakronizm / Cengiz Duman

Kur'an'da Müminlerin Vasıfları / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar / Doç.Dr.Mustafa Öztürk

Kur’an perspektifinden kıssa/olay bütünlüğü unsuruna bakış / Cengiz Duman

Bir Eylem olarak "Akletmek" / Erhan Koç

Küfr Kavramının İç Yapısı / Prof.Dr.Toshihiko İzutsu

Kur'an'ın sosyolojik prensipleri ve Batı medeniyeti ile mukayesesi / Prof.Dr.Suat Yıldırım

Kur'an Tefsirinde Yanılgı Sebepleri ve Korunma Yolları (PDF) / M.Vehbi Dereli

Fizilali'l-Kur'an'da İman / Murat Kayacan

Hayatı ve Kitabı Sünnetullah'a Uygun Bir Zihin ve Kimlik İnşası İçin Okumalıyız / Bahadır Kurbanoğlu

Toplumsal Değişim ve Ulûl'elbab / Murat Aydoğdu

Kur'an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 2- Kronoloji / Cengiz Duman

Kur'ân'a En Yakın Dönemi Öncelemek-4 / Bülent Şahin Erdeğer

İslahi'nin Ana Çalışmalarına Kısa Giriş / Abdurrauf

Tarihte Kur'an'ın Önüne Geçen Yöntem Arayışları / Fevzi Zülaloğlu

Kur'an'ı Kerim'in Atomcu ve Bütünsel Tefsiri / Muhammed Bâkır es-SADR

Kur'ân'ı Nûzul/Davet Sürecinde Anlamak-3 / Bülent Şahin Erdeğer 

Kur'an'a Dönüşte Vahyin Oturduğu Zemini Tanımak-2 / Bülent Şahin Erdeğer 
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz