Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Senusilik, Libya ve İnkilap Tarihi / Dr.Mehmet Doğan
"Libya’da göstericiler şu anda kullanılan Libya bayrağını değil, üç renkli ve ortasında ay yıldız olan bir bayrak dalgalandırıyorlar.” M. Doğan, Libya'da Senusiliğin TC tarihiyle ilişkisini yazdı.
25/02/2011 / 10:30

SENUSİLİK VE LİBYA

D. Mehmet Doğan / Yeni Akit

Libya olayları ile ilgili görüntülerde dikkati çeken bir şey var: Göstericiler şu anda kullanılan Libya bayrağını değil, üç renkli ve ortasında ay yıldız olan bir bayrak dalgalandırıyorlar.

Libya Devleti'nin ilk bayrağı bu idi. Kaddafi İdris Senusi'ye karşı darbe yaptıktan sonra bu Türkiye ile ilişkileri çağrıştıran bayrağı değiştirdi.

Libya'nın 19. Yüzyılında ve 20. Yüzyılının ilk yarısında senusilik önemli bir yere sahip. Senusilik, Muhammed Senusî tarafından kurulan, onun oğlu Ahmedü'l-Mehdi tarafından geliştirilen bir tarikat. "Sömürgeci devletlere karşı düşman bir tarikatın gelişmesini Sultan Abdülhamid halifelik siyaseti bakımından faydalı görmüştür." Tarikatın üçüncü şeyhi Ahmed Senusî'dir. Senusiler Libya'yı işgal etmek isteyen İtalya'ya karşı mücadele etmişler, 1. Dünya harbinde cihad fetvasına uyarak İngilizlere karşı da savaşmışlardır. Ahmet Senusi, savaşın sonuna doğru Sultan Reşad'ın dâvetlisi olarak İstanbul'a gelmiş, daha sonra Kuva-yı Milliye'ye destek olmak için 1920 sonlarında Ankara'ya geçmiştir.
Bir taraftan, ingilizlerin işgali ve kontrolüne girmiş Osmanlı topraklarındaki anti-emperyalist ve dindar unsurları harekete geçirerek İngiltere'yi zor durumda bırakmak, diğer taraftan, Hind müslümanlarının İngiltere'de ve uluslararası kamuoyunda meydana getirdikleri Ankara yönetimi lehindeki havayı güçlendirmek için Şeyh Senusî çok önemli bir semboldür. Aynı zamanda iç kamuoyuna, bütün İslâm dünyasının Millî Mücadele'nin yanında olduğu mesajı verilmekte, ırken Türk olmayan unsurlara da mücadelenin etnik bir mücadele olmadığı, Türk kavramının bu coğrafyadaki müslüman unsurların tamamını ifade edecek çerçevede ele alındığı görüşü desteklenmektedir. Bütün bunlar için, hayatını emperyalizmle savaşarak geçirmiş gerçek bir kahraman olan, bu yüzden de bütün İslâm dünyasında sevilen, saygı gören ve takdir edilen bir isim aransaydı, en önce Seyyid Ahmed Senusî hatıra gelirdi.

Şeyh Senusî Ankara'ya gelmeden haberi Büyük Millet Meclisi'nin verdiği tahsisatla yayınlanan Hâkimiyet-i Milliye'de yer almıştır. 1920 Haziran sonlarında Yunan orduları Bursa'ya yaklaşırken, Bursa'dan ayrılmıştır.

15 Kasım 1920 pazartesi günü, Büyük Millet Meclisi'nin 98. İçtimaı (toplantısı) yapılmakta ve Ereğli kömür madeni ile Keçiborlu kükürt fabrikasının ücretleri ve masrafları için munzam tahsisat verilmesi konusu görüşülmektedir. 3. Celsede (oturumda), bir oylama vesilesiyle müsait olan zamanı değerlendirmek için daha önce de konuyla ilgili konuşan Saruhan (Manisa) meb'usu ve İktisat Vekaleti Vekili Mahmud Celâl Bey (3. Cumhurbaşkanı Celâl Bayar) heyet-i vekile (bakanlar kurulu) namına Meclis'e maruzatı (sunuşu) olduğunu belirterek söz alıyor. Celâl Bey, konuşmasında şunları söylüyor:
"Efendiler, dâvamız yalnız Anadolu dâvası değildir. Üç yüz milyon İslâm bu açılan mücahedede (cihadda) bizimle beraberdir ve onun ilk tezahürünü (belirtisini) size bugün tebşir etmekle (müjdelemekle) ben de kendi şahsıma bir hisse-i iftihar (övünme payı) arıyorum... Kendi kuvvetine, kendi ceberrutuna (zorlama gücüne) güvenerek âlem-i islâma saldıran ne kadar zâlim varsa, bugün bizim muvakkat (geçici) sükutumuzdan (suskunluğumuzdan) kat'iyen emin olmasınlar. Onları elbette ve elbet kahr ve tedmir (mahv) edeceğiz (inşaallah sadaları). Ben büyük bir aşk ve imanla söylemek ve kanaatlerimi de kısaca arz etmek istiyorum ki; Afrika, Asya avrupalıların zâlim idaresinde bulunmaktan elbette yakında kendini kurtaracaktır (inşaallah sadaları) ve zâlimler her hâlde yakında denize dökülecektir... Bugün Irak'ta, Suriye'de hareket başlamıştır. İstiklâlleri için, Kur'an-ı azimüşşanın (şanı yüce Kur'an'ın) daima âlî (yüksek) bir mevkide bulunması için silâha sarılmışlardır."

Senusî Büyük Şeyhi, hem Türkiye dışından bir şahsiyet olarak, hem de kesin dinî-tasavvufi hüviyetinden ötürü o günlerde baş üstünde taşınırken, bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından "Afrika kıta-i mühimmesinde milyonlarca evlâdı mâneviyesi olan celilü'l-kadr (değeri, itibarı, şerefi ulu, yüksek) Ahmed Şerif Senusî hazretleri" olarak tanımlanırken, bugün Millî Mücadele tarihinin kapsama alanının tamamen dışında kalmaktadır! "İnkılâp tarihi" kronolojisinde onun içinde bulunduğu olaylar yer almadığı gibi, kişi olarak da sözkonusu edilmemektedir.

Tarihimize karşı körlüğün apaçık bir göstergesi de Senusi'nin Milli Mücadele'deki rolünün yok sayılmasıdır.

Paralel bir körlüğün, Libya'da da mevcut olduğunu Kaddafi'nin oğlunun Libya'yı İtalyanlara ve türklere karşı savunmaktan söz etmesinden çıkarabiliriz. İtalyanlara karşı Libya'nın savunulması sözkonusu olduğunda, gönüllü Türk zabitleri Trablusgarb'a geçerek zor şartlarda mücadeleye atılmaktan geri kalmamışlardı.

(Ahmed Senusi'nin Milli Mücadele'ye katkıları ve Lozan sonrası acıklı hayatı için Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu isimli kitabımıza bakılabilir).

36 Yorum

Diğer Haberler

Lozan'ın Gerçek Kahramanı Kimdi?

Meğer Asıl "Camiler Kışlamız" Diyen İnönü'ymüş!

Fedakâr Milli Burjuva : Mehmet Nuri Demirağ

Tanıkları, mağdurlarıyla bir zihniyet kodlaması: 12 Eylül

Cumhuriyet Halk Partisi

İngiliz Raporlarıda Resmi Tarihi Yalanlıyor

İsrail'in Katliamları ve "Nakba"

Gadre Uğramışların Tarihi / Bahadır Kurbanoğlu

Askerin Siyaseti İkinci Tanzim Projesi : 12 MART

Bir Devrin Hikayesi : Milli Görüş

Senusilik, Libya ve İnkilap Tarihi / Dr.Mehmet Doğan

Coğrafi Keşiflerin Amacı Neydi?

Bir TC Sembolü Menemen'in Yalan Tarihi

Balfour 93 Yaşında / Dr.Yusuf Rezka

Bir Rüyanın Ardından Gerçekleşen Sessiz Devrimcilik (1)

"Dersim'i vurun" emri M.Kemal'den / M.Armağan

Filistin Tarihinde Kaynak Sorunu

Vaad edilmiş topraklar : FİLİSTİN

İsrail'in Katliamlarla Dolu Tarihi

Bilinmeyen Yönleriyle 27 Mayıs Darbesi

27 Mayıs : Halkı Darbelerle Terbiye Etmenin Başlangıcı

Kemalist/ laik dikta rejimindeki demokrasi oyununun 60.yılında

İnönü'yü Hitler'e ilk benzeten kimdi? / Mustafa Armağan

Haşimoğullarının İslam tarihindeki yeri ve önemi

Harf Devriminin Okur-Yazar Oranına Etkisi Oldu mu?

27 Mayıs Gölgesi : Siyasetsiz Siyaset

"Mamak'ta zorla andımızı okuttular"

Birinci Meclis'in başına neler geldi?

3 Mart Sebebiyle Halifelik Meselesi Yeniden.. / Yrd.Doç.Dr.Ali Duman

Hz.Peygamber 900 Yahudi'nin öldürülmesi emrini vermiş miydi?

Cemal Paşa ve Suriye Olayları

İçimize Sinen İttihatçı Gelenek / Yrd.Doç.Dr.Caner Arabacı

Türkiye'nin 150 yıllık derin iktidarı

Hizipleşmenin Ümmete Maliyeti

Menemen'de resmi tarihin itirafı!

Cemal Paşa'nın Hayatı ve İcraatları

İngiltere, dostu "Şah"ı neden istememişti?

Maraş olaylarının perde arkası!

Türk Hava Kuvvetlerinin Staj Alanı : Kürt İsyanları

"Atatürk tek partiye inanmıştı" Taha Akyol
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz