Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Mao'ya karşı savaşan Müslüman Hui Lider
Huilerin önemli ailelerinden birine mensup olan Ma Bufang, önce Tibetlilere, Japonlar’a karşı savaşırken kendini Mao’nun ordusuyla savaşırken buldu
25/02/2011 / 10:43

Hui Müslümanlarından olan Ma Bufang, Çan Kayşek önderliğinde Mao’nun Çin  Komünist Halkın Kurtuluşu Ordusu’na karşı mücadele veren önemli bir figürdü.

Çin’in Gansu eyaleti yakınlarında bulunan Qinghai’’de 1903’te doğan Mabufang bölgenin eşrafından sayılan Mabufang, 19 yaşına kadar ülkede bulunan medreselerde İslami  eğitim almış , daha sonra ağabeyi Ma Buqing gibi askeri okula gitti. Ma,  Qinghai  eyaletinde bulunan subaylık imtihanlarından başarıyla geçerek Feng Yuxiang’ın kurduğu Çin Ulusal Ordusu nam-ı diğer Guominjun’da yer aldı.

MA BUGANG ÇAN KAYŞEK’İN KOMUTANI OLUYOR

1931 yılında Qingha Eyalet Valisi olarak atanan Müslüman Hui lider, önce Tibetlilerle savaşarak önemli kasabaları geçirerek,  daha sonra kardeşi  Ma Buqing ile birlikte Çin Komünist Partisi’nin kurucularından Zhang Guotao’nun 21.800 kişiden oluşan birliğine ve propagandistlerine karşı mücadele ortaya koydu. 1936 yılında Çin Komünist Partisi’ne karşı oluşturulan Çan Kayşek’e bağlı oluşumda yer alan Hui lider Ma Bufang  ailesinde yer alan Ma Buqing, kuzenleri Ma Hongkui and Ma Hongbin ile hanedanın gölgesini uzunca süre Kansu Eyaleti’nden hissettirdi. Kansu’yu elinde bulunduran Zhongying’i Sincan’a sürdü.

KAZAK VE DOĞU TÜRKİSTANLILARA KARŞI SAVAŞIYOR

Çin Komünyon’un aynı zamanda askeri generallik vazifesini de yapan Ma Bufang isyan eden Kazak Müslümanlara karşı kanlı bir mücadeleye girişmiş, ülkede bulunan diğer Müslüman grupların da haklı tepkisini çekmişti.

1937 yılında  Japonya’ya karşı açılan Beiping–Tianjin Cephesi’nin komutasını yürüten Ma Bufang, Çan Kayşek’in direktifleri doğrultusunda bağımsızlığını ilan etmeye hazırlanan Tibetlilere karşı da savaştı.
Japonlara karşı kazandığı zaferlerle ordularının büyük kısmını kaybeden Ma Bufang Çan Kayşek tarafından Koumintag’ın 6. Merkez Komitesi’ne seçilerek taltif edilmişti.

Ma Bufang Çin’de güç kazanmaya başlayan Mao önderliğindeki Komünist Birliklere karşı mücadele için Koumintag’ın ülkenin kuzeybatısında askeri ve siyasi noktalarda tek sorumlu olarak atanmıştı.

DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLERİ’Nİ KENDİ SAFLARINA KATMAYA ÇALIŞIYOR

Çin’in tekliğinden yana olan Hui Müsliman lider Ma Bufang, ülkedeki Müslüman topluluklara yönelik yönlendirmeleri de yönetimle aralarında bir rıza ilişkisini sağlamak içindi. Doğu Türkistan’a sürdüğü Zhongying’ini de Uygurların kendilerine tâbiyetlerini kuvvetlendirmek için bölgede bulunan camilerde ‘birlik’ çağrılarını dillendirmekle görevlendirmişti.1945 yılında Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını savunan direnişçilerin eylemlerini kırmak amacıyla süvari birliklerini Uygurlar üzerine göndermişti. Uzmanlar Doğu Türkistan’ın bağımsızlık tecrübesi taşıyan  önemli bir topluluk olduğunu söyleyerek Ma’nın bu gerçeği görmediğini ve Doğu Türkistan’ın da içinde bulunduğu büyük Çin arzusunu gerçekleştirme niyetinde olduğunu belirtir.

MAO’NUN PENG DEHUAİ’YE KARŞI KAYŞEK’İN MA BUFANG’I

Ordusunun önemli bir kısmını Japonya ile giriştikleri savaşta kaybeden Ma Bufang, 1949 yılında Mao’nun gözde komutanlarından General Peng Dehuai’nin komutasındaki Çin  Komünist Halkın Kurtuluşu Ordusu karşısında mağlup oldu.

Siyasal ve askeri anlamda kariyerinin en zirve günlerinde aldığı mağlubiyet Ma Bufang için sonun başlangıcı oldu. Hui Müslümanları arasında muteber bir yeri olan Ma Bufang’ın sülalesi alınan mağlubiyetle beraber Kansu’dan ve bulundukları Qinghai’den kaçmak zorunda kalmışlardı.

MA BUFANG’IN CİHAD ÇAĞRISI KARŞILIK BULMUYOR

Abisi  Ma Buqing ve bazı akrabaları Tayvan’a göç ederken Ma Bufang  sülalesiyle beraber önce Suudi Arabistan’a daha sonra ise Mısır’a geçtiler.

Ma 1950’de bulundupu Mısır’da, Çin  Müslümanlarını  Çin  Komünist Halkın Kurtuluşu Ordusu’na karşı cihada çağırırken, çağrısına olumlu bir yankı alamadı.

Suudi Arabistan’dan vatandaşlık alarak bu ülkeye geçen Ma Bufang 1975 yılında 72 yaşındayken vefat etti.

Dünya Bülteni

26 Yorum

Diğer Haberler

"Kul Sadi Yüksel" bir güzel insan...

Şehadetinin 24.Yıldönümünde Bilal Yaldızcı

Ateş altında bir müfessir / "Kur'an Mesajı"nı günümüze taşıdı

Vefatının Sekizinci Yılında Aliya...

Burhaneddin Rabbani Şehid Edildi

Bağdat'tan bir müderris geçti!

Faruk Beşer'in Dört Tavsiyesi & Öğrencisi Anlattı..

Abdurrahman Kevâkibi (1854-1902)

İslam aleminin muzdarip çocuğu : Muhammed İkbal

Hidayet öncüsü,doğru yolun yılmaz savunucusu; İmam Ali en-Nâki

İmam İbn-i Teymiyye

Sedat Yenigün’ün Şehadetinin 31. Yılı...

Kürdistan'dan Yükselen İslami Çığlık : Şeyh Said Kıyamı

Özgün Bir İlim Adamı : Prof.Dr.Sadık Kılıç

Carlos'un Hayat Hikayesi

Takiyyûddîn en-Nebhânî ve Hizbu't-Tahriri'l-İslami / David Commins

Ruhi Özcan'ı tanır mıyız?

Mao'ya karşı savaşan Müslüman Hui Lider

Şehid Mervan Hadid

Mevlana Emin Ahsen İslahi (1904-1997) / Salem Kiyani

Sahur vaktinde Şehid edilen Alim...

Brodbeck'teki heyecan kimde var? - SAHNEDEN SECCADEYE...

Tahrifin sidre-i müntehası : Nasr Hamid Ebu Zeyd

Fadlallah'ın entellektüel mirası

Ayetullah Fadlallah'ın ardından

Açe Özgürlük lideri Hasan Di Tiro vefat etti

Prof.Dr.Macit Gökberk (1908-1993)

Hasan el-Benna neden önemli?

Bir Mücahid Derviş : Bahattin Yıldız

Siyonist İsrail'in İşlevini Kavramak / Bahaddin Yıldız

Erdemli bir şahsiyet : Babanzade Ahmet Naim

El-Biruni (973-1051)

Kimyanın Kurucusu : Cabir Bin Hayyan

Bediüzzaman Ebû'l İz İbn-i İsmail İbn-i Rezzaz El-Cezeri

Şehid Murtaza Mutahhari'yi Unutmadık

Faslı düşünür Cabiri vefat etti

Kıymetli bir alim : Zâhid el-Kevseri

Şehadetinin 6.Yılında Dr.Rantisi'nin Mücadelesini Selamlıyoruz

Vatan Müdafaacıları ve Şehadet Aşıklarının Lideri : Şeyh Yasin

İrlandalı Bir Vicdan Savaşçısı...
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz