Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


"İslamiyet İkinci Kimlik Olmayı Kabul Etmez" / Ahmet Yıldız
Özgür-Der Diyarbakır Şubesinin aylık konferanslar dizisi, “Ulusalcılık ve Türkiye’de Ulusçuluklar” konusuyla devam etti
04/04/2011 / 11:12

Özgür-Der Selahattin Eyyubi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferanslar dizisinin altıncısında Ahmet Yıldız, "Ulusalcılık ve Türkiye'de Ulusçuluklar" konulu bir sunum yaptı.

Eta Pektaş'ın konuşmacının hayatı hakkında verdiği kısa bilgi ile başlayan, konferansta genel olarak, ulusalcılığın ortaya çıkışı, anlam dünyası, milliyetçilik, milliyetçiliğin din ile ilişkisi ve hayatımıza olumsuz etkileri üzerinde duruldu.

"Vatan sevgisi imandandır" rivayetini yorumlayan ve bu "hadisin" yanlış yorumlanmasından yakınarak konuşmasına başlayan Ahmet Yıldız, İslam'a göre insanın doğduğu ve İslam'ın hâkim olduğu yerin vatanı olduğu ancak zamanla bu kavramın anlamından uzaklaştırılarak milliyetçi bir çerçevede ele alınarak yorumlandığını kaydetti. 

Her şey "milli" kimliğe göre yeniden şekilleniyor

Hayatımızın milli kimlik üzerinden yeniden inşa edildiğine dikkat çeken Yıldız, "Milliyetçi kimliklerin her şeyin başına getirildiği bir dünyada yaşıyoruz. Modern dünyada ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan milliyetçilik herkesi şekillendiriyor. Hangi etnik aidiyete mensup olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, kişi kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın tüm insanlar ulus devletin bir parçası. Hepimiz ulus devletin verdiği bir kimlik taşıyoruz, onun verdiği pasaportla hareket ediyoruz, onun sahip olduğu devletlerarası prestije göre kendimizi konumlandırıyoruz. Sporla ilgimizi kurarken aynı aidiyeti gözetiyoruz. Ulus devletlerin milli futbol takımları bulunuyor. Her ülke kendisini futbolla ifade ediyor. Milli takımlar milli aidiyeti temsil eden birer temsilci görevi görüyor. Kısacası bayrağıyla, marşıyla, eğitimiyle, yerleşim yerlerine verilen isimlerle, taşıdığımız isimlerle bütün varoluşumuz bu milli kimlik üzerinden yeniden inşa ediliyor... İkinci meşrutiyet döneminde isimler bile milli kimliğe göre şekillenmeye başlandı. Bugün bile Kürtler kendileri için tercih ettikleri isimler ile ulusal aidiyetlerini ifade ediyorlar. Bütün bunlar birer kimlik ifadesidir."dedi

Milliyetçilik dini dünyevileştiriyor

Cahiliyye asabiyetinin modern biçimi olarak nitelendirdiği milliyetçiliğin, ilahi dinlerin yerine konan beşeri bir din olarak karşımıza çıktığına vurgu yapan Yıldız, "milliyetçilik dinlerin yerine ikame edilmeye çalışılan beşeri dindir. Din milliyetçiliği beslediği oranda bir anlam ifade eder. Din ikinci bir kimlik olarak görülür. Milliyetçilik Müslümanları ulus-devlet coğrafyasına dahil ederek tanımlar. Bu durum takva merkezli, adalet esaslı dinin, dünyevileşmesini beraberinde getirir. Böylece din Müslümanların hayatındaki belirleyiciliğini kaybederek ikincilleşmeye başlıyor. Milliyetçilik, Müslüman ferdin öznel tasavvurunu dönüştürürken onu milli bir ailenin ferdi haline getirir. Bu süreçte, 'tanıtıcı' olması, tanışma amacına hizmet etmesi gereken etnik aidiyetler dönüştürülerek yeniden kurgulanır. Doğuştan edinilen etnik aidiyetler kurgusal bir aidiyete dönüştürülerek ulusallaştırılırken tabiliklerini, dolayısıyla da tanıtıcı olma niteliklerini kaybederek 'tanımlayıcı' hale gelirler."şeklinde konuştu.

Milliyetçiliğin "iyi"si olmaz

Milliyetçiliğin "iyi"sinin almadığının altını çizen konuşmacı, "Türk milliyetçiliğinin" bundan müstesna olmadığı gibi, bundan beslenen "Kürt milliyetçiliği"nin de bunun bir istisnası olmadığını söyledi.

İslamiyet farklılıklarımızı ortadan kaldırmıyor

İslam'ın farklılıklara bakışını değerlendiren Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü; "insan sadece tek katlı değil çok katlı kimliklere sahip. Müslüman olabiliriz ancak farklı dillerde konuşuruz, farklı mezheplere sahibiz, farklı zevklerimiz var. Müslüman olmak sahip olduğumuz farklılıklarımızı ortadan kaldırmıyor. Bütün bu farklılıkları birbirimizi tanımamıza vesile olmasını mümkün kılıyor. Bizler farklılıklarımızı birbirimizi tanımamıza vesile kılabilsek durum çok daha farklı olurdu.  Kendimizden hareketle modelleme yapıyoruz. Biz nasılsak bütün insanlar böyledir yanılgısına düşüyoruz.  İslami kimlik asıl unsur olmakla birlikte diğer unsurları beşeri varoluşun tanımaya, tanışmaya vesile kılınan özellikleri olarak ortaya çıkıyor. Ama bunlar arasında yer değiştirmesi söz konusu olduğunda İslamiyet hiçbir zaman ikinciliği kabul etmez. İkinci hale getirdiğinizde İslamiyet genelde yerini kaybediyor."  

25 Yorum

Diğer Haberler

İslami mücadelenin/İslamcılığın dünü bugünü

Pakistan Cemaat-i İslami : İslam Devrimi Bize Örnektir

Ahmet Varol "Nahda Hareketi" ni anlatıyor...

İhvan-ı Müslimîn Teşkilatı -Fikri ve Siyasi Yapı-

Manevi Kuvvet / M.Hüseyin Fadlullah

Seyyid Kutub'a Göre İslami Mücadele / Nureddin Yıldız

Birleşik Mezhepli Düzen ve Ayrışık Mezhepçi Düzen Müsabakası ve Yeni İslami Düzen Tasavvuru

İnsana Köleleşmeye karşı : Tevhid ve Adalet'e hizmet etme : Ümmet Bilinci Oluşturma / Nurullah Erkoç

Hareket Fıkhımızın Muhteva ve Formu / Fırat Toprak

’Fethullah Gülen Hareketi Alternatif Bir Model Olabilir mi?

Islah,Tecdid ve Gelenekçi Yenilikçilik / Atilla Fikri Ergün

"Kur'an ve Peygamber ayrılmaz bir bütündür"

İslami Kimlik İnşası / Ramazan Kayan

Müslüman Zihnin Sömürgeci Kalıplardan Özgürleşmesi / Yusuf El-Habbaz

"İslamiyet İkinci Kimlik Olmayı Kabul Etmez" / Ahmet Yıldız

İslam, Batı ve Modernitenin Meydan Okumaları / Tarık RAMAZAN

   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz