Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Vesile - Aracı / Muhammed el-Behiy
İslâm; şirk ve putperestliğe savaş açmış, bu savaşında Allah'la insanlar arasındaki aracılığı kaldırmayı amaçlamış, insanların tümünü Allah ve insanlar huzurunda eşit yapmayı istemiştir. Kaldı ki, insanlar, insan olma yönünden eşit oldukları gibi davranışlarındaki ferdî sorumluluk açısından da eşittirler.
20/04/2011 / 21:49

Aşağıdaki âyet-i kerîmede geçen «vesile» tabirini bir kısım müslümanlar, insanla Allah arasındaki aracı anlamında yorumlamışlardır.


«Ey inananlar! Allah'tan sakının. O'na (yaklaşmak için) bir vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki, kurtulasınız.» (Maide, 35)

Bu vasıta, yaşayan bir şahıs veya devamlı ya da aralıklarla kabri ziyaret edilen ölü olarak kabul edilmiştir. Böylece mü'minler, birbirlerini Allah'a vasıta sayıyor, insanın insana aracılığının, Allah'a yakın olmaya yettiği zannını besliyorlar.

Vesilenin bu şekilde aracılık anlamına alınması Kur'an-ı Kerimdeki şu âyete ters düşmektedir:

«Kim yararlı iş işlerse kendi lehinedir; kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara karşı zâlim değildir.» (Fussilet, 46)

Çünkü geçen âyet, şahsî sorumluluğu belirtmiştir, yani insanı Allah'a yaklaştıranın, iyi amel; uzaklaştıranın da kötü amel olduğunu ortaya koymuştur. Bu durumda Allah'a yakın olmak, takva ve iman derecesi ne olursa olsun, başka bir kişiyi vasıta yapmaksızın ancak salih amelle mümkün olabilir:

«Rabbine inanmış ve salih amel işleyerek gelenlere, işte onlara en üstün dereceler vardır.» (Tahâ, 75)

İslâm; şirk ve putperestliğe savaş açmış, bu savaşında Allah'la insanlar arasındaki aracılığı kaldırmayı amaçlamış, insanların tümünü Allah ve insanlar huzurunda eşit yapmayı istemiştir. Kaldı ki, insanlar, insan olma yönünden eşit oldukları gibi davranışlarındaki ferdî sorumluluk açısından da eşittirler. Nitekim ferdî sorumluluk esasına göre ilâhî cezaya mâruz kalmaktadırlar. Ceza, Allah'ın rıza ve cennetiyle gazab ve cehennemi şeklinde çeşitlenmektedir. İlâhî cezanın, insan davranışları açısından türlere ayrılması sebebiyle —ister hoşnutluk, isterse gazap şeklinde olsun— kişinin cezaya çarptırılması Allah'ı zâlim yapmaz. Zira cezânın türü, davranış şekline bağlıdır. «Rabbin kullarına zulmedici değildir.»

Yukarıdaki âyette ve yüce Kitabın başka bir âyetinde geçen vesile, mü'minin tek başına işlediği ve kendisinin sorumlu olduğu salih ameldir. «Ey inananlar! Allah'tan sakının. O'na (yaklaşmak için) bir vesile arayın, yolunda cihad edin ki kurtulasınız.» âyetindeki ilâhî ifade, mü'minlerin öncelikle Allah'tan korkmalarını, yani gazabından sakınmalarını istemektedir. Bu da haramları terketmek, özellikle öldürme, hırsızlık ve zina cinsinden sosyal kötülükleri bırakmak; ikinci olarak da kendisinin ve başkalarının faydalanacağı insanca davranış olan salih amele devam ederek Alah'ın yardımını istemektir, hiç kimseyi incitmemektir. Toplumuna olanca bağı ve gücüyle dönmektir, özellikle Allah yolunda cihada koşarak, inandığı yüce değerlere yapılan tecâvüzü uzaklaştırmaktır.

Başka bir ilâhî kelâmda gelen vesile kavramı da aynı anlamadır:

«De ki: "O'ndan başka (tanrı olduğunu) zannettiğiniz şeyleri çağırın; sizin bir sıkıntınızı gidermeye ve onu değiştirmeye güçleri yetmez. O yalvardıkları da, onların (Allah'a) en yakınları da, Rablerine yaklaşmak için vesile ararlar. O'nun rahmetini ararlar, azabından korkarlar. Zira Rabbinin azabı cidden korkunçtur.» (İsra, 56 - 57)

Buradaki ikinci âyet, Alah'ı bırakıp dışındakilere ibadet edenleri suçlayıp, kınıyor. Bunlar Allah'tan başkalarına ibadete yönelirken, bir başka grup da salih ameliyle, Rabbine kulluğa çabalıyor, bu davranışıyla yakınlığı ve vesileyi istiyor. Bu tutum: «O'nun rahmetini ararlar, azabından korkarlar.» âyetinde ifadesini bulan davranıştır.


Hangi grup Allah'a daha yakındır? Allah'a ibadet eden ve salih ameliyle bizzat Allah'a yaklaşan grup mu? Yoksa, ibadetini Allah dışında bir takım insanlara ayıran grup mu? Hangisi daha yakındır?
İşte, salih amel olan vesile budur, Allah'a yakın olmak için başkasına dayanmak değildir.

Muhammed el-Behiy, İnanç ve Amelde Kur'ani Kavramlar, Çev.: Ali Turgut, Yöneliş Yayınları, İstanbul 2003

medeniyet mektebi

14 Yorum

Diğer Haberler

Postmodernizm ve Öteki / Batı Kültürünün Yeni Emperyalizmi

Seküler Toplumlarda Kutsala Dönüş ve Seküler Kutsallıklar

İnsan Allah (c.c) İlişkisinin Mahiyeti / Abdulhakim Beyazyüz

Oryantalizm ve Çağdaş Sömürgecilik

Modern Mitoslar ya da Çağdaş Hurafeler / Ramazan Yazçiçek

Vesile - Aracı / Muhammed el-Behiy

Tevhid üzerine-2 / Ercümend Özkan

Tevhid üzerine-1 / Ercümend Özkan

Nasıl Kendimizi Ali Gibi Devrimci Bir İnsan Yapalım? / Ali ŞERİATİ

Postmodern Sufizm / Ali Bulaç

Modernizm ve Dinin Rövanşı / Doç.Dr.İbrahim Kalın

Fransa'da Psikanalizin Ahlakı tartışılıyor "Ahlaksız ve Yalancı Freud"

Modern ve Geleneksel Algının Kaynaklarda Yaptığı Tahribat ya da Yönlendirici Etki / Nurettin Özcan

Tarzı Hayat Bakımından Zihniyet ve Sanat

Yusuf Kaplan : Modernlik Taşralı bir tecrübedir

Tarihselciliğin Tarihi / Hasan Uçar

Etnik Milliyetçilik-Cahiliyye İlişkisinin Analizi / Prof.Dr.Talip Özdeş

Modernleşme, Tarihi Hızlandırıyor / Prof.Dr.Bedri Gencer

Din'in Antropolojisi Nasıl Yapılır? / Sibel Özbudun

Levi-Strauss ve Antropolojisi

Tarihselcilik Nedir?

Çağın dini : Hümanizm / Cemil MERİÇ

Liberalizm / Ali Bulaç

Çözüm Ahlakı ve İdeolojik/Militarist Çözümün Dayanılmaz Ahlaksızlığı / Doç.Dr.Hasan AYIK

Liberalizm,Kapitalizm ve Sol / Fikret Başkaya

Çağımızın Yeni Emperyalizmi / Roger van Zwanenberg

Siyonist İdeoloji

Kapitalizm ve Sosyalizm / Mustafa Yıldız

İslam ve Sosyalizm / Abdulaziz Tantik

Kuzey Kore'yi tanıyalım (II) / Mustafa Akyol

Kuzey Kore'yi Tanıyalım (I) - Mustafa Akyol
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz