Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


"La"sız Din Projesi : Ilımlı İslam / Basiret Dergisi
Peygamber öncesi Mekke câhiliyyesinde Müşrikler Hz. İbrâhim’in (a.s.) dininin kalıntıları ve kırıntıları üzerine atalarının hurâfe ve bâtıl inanışlarının inşâsı ile nasıl basit çıkarlarına uyan uydurma bir din çıkarmış iseler, onların tâkipçileri de Hz. Muhammed’den (s.a.s.) sonra aynı yolu izliyorlar.
09/05/2011 / 00:11

Basiret yine dolu dolu bir sayı ile okuyucu ile buluştu. Derginin yeni sayısında yine önemli isimlerden önemli yorumlar bulunuyor:

Atasoy MÜFTÜOĞLU: Değişime Maruz Kalmak  

Ahmed KALKAN: Ilımlı İslam Denilen Muharref Din

Faruk KÖSE: “Ilıman İslam”a “La” Demek!

Hamza ER: “Ilımlı İslam(!)” İfadesi Bir Hakarettir  

Hüseyin ALAN: Ilımlı İslam, ya da “Gavurluk Etmek”  

Mehmet PAMAK: Küresel Sistemin Müslümanları İfsad Projesi:

Şükrü HÜSEYİNOĞLU: İslam Toprakları Niçin Kolay Bombalanıyor?

Abdullah BAYRAK: Libya’da Neler Oluyor?

Tarık İDRİS: Suriye Özgürlüğünü Arıyor

Ahmet Turgut ULUCAK: Devrimcilik Söyleminde İslami Devlet Beklentisi

Sabiha Ateş ALPAT: Koşup Gelen Kim Olacak!

Ali ÖNER: Meşveret Anlayışından Diktatörlüğe Nasıl Gelindi?

Faruk KÖSE: Sonsuzluğun Bittiği Yer

Alaaddin PALEVİ: Kitap Ehlinin Özellikleri İslam Aleminde Var mıdır?

Harun ÜNAL: İslam En Yüce Nizamdır

Süleyman GÜLEK: Kur’an ve Sünnetin Hayatımızdaki Yeri ve...  

Mehmed MAKSUT: Dava Gençliksiz Olmaz

Coşkun UZUN: Hz. Peygamber’i Unutmak

Fatih PALA: Ertelenmişlikler

Basiret'in sunuş yazısında ise "sahte İslam" anlayışına eleştiri getiriliyor:

Savrulmanın Sebeplerini Anlamadan Sırât-ı Müstakimde Kalmak Mümkün Değildir

Peygamber öncesi Mekke câhiliyyesinde Müşrikler Hz. İbrâhim’in (a.s.) dininin kalıntıları ve kırıntıları üzerine atalarının hurâfe ve bâtıl inanışlarının inşâsı ile nasıl basit çıkarlarına uyan uydurma bir din çıkarmış iseler, onların tâkipçileri de Hz. Muhammed’den (s.a.s.) sonra aynı yolu izliyorlar. Tarihî süreç içerisinde İslâm toplumunun içinde bulunan münâfıklar, İslâm kisvesi altında müslümanların kafasına şüpheler sokmaya çalışmış; hadisler uydurarak ikinci kaynağın duruluğuna halel getirmeye gayret etmişler, hikâye, kıssa ve menkıbeler uydurarak kafalarına göre bir İslâm şekillendirmeye çalışmışlardır. Halkın hikâye ve hurâfelere düşkünlüğü, bid’atlere din diye yapışmaları, dinin tahrifini kolaylaştırdı. Müslüman olduğunu söyleyen halkın çoğunluğu, önem vermediği için vahyi hiç anlamıyor veya yanlış anlıyor. Tarihî süreç içinde süregelen bu suçun büyüğü, halktan daha çok, onlara yanlış dini öğreten ya da halkın temel yanlışlarını düzeltmeye çalışmayan etkili ve yetkililerde, şeyh, başkan, ağabey, hoca ve tebliğcilerdedir.

Bütün bu mirasın yanında, yerel ve global küfrün çok çirkin tavırlarına muhâtap oldu modern çağın Müslümanları. İslâm’a düşman düzenlerin, resmî kurumların, okulların ve çevre şartlarının gerçek İslâm’a giden yolu nasıl tıkayıp uzlaşmacı bir yolu din diye sundukları ortadadır. 

Bugün okullarda öğretilen mecburî din, câmilerden halka empoze edilmeye çalışılan din, medyanın % 90’ında gündeme getirilen din, İslâm’ın sahtesidir, ılımlısıdır; aslı değil. TV’den, kimi bürokratların, particilerin, yöneticilerin, sözde aydınların ağzından kafasını uzatan şeytanın tebliğ etmeye çalıştığı bu ılımlı ve sahte dindir.  

Açıkça İslâm düşmanlarının zararlarından çok fazlası, kendilerini Müslüman olarak tanıtan şahıslar tarafından yapılıyor. Müslümanların yaşadığı tüm ülkelerde Kur'an ve Sünnet çizgisindeki muvahhid müslümanların karşısında, yine kendisini müslüman; savunduğu ve koruduğu şeyleri de İslâm diye takdim eden zihniyet vardır. İslâm'ın ve müslümanların karşısına erkekçe çıkılmıyor. Müslümanın eğer birazcık ferâseti, azıcık basîreti varsa, hemen sahteliğini teşhis edebileceği şekilde İslâm maskesi takarak bâtıl, hak adı ve görünümüyle hakkın karşısına olanca zulüm ve istibdâdıyla çıkıyor. Bu maske yırtılmadan, altındaki iğrenç yüz teşhir edilmeden, halkın Allah’ın râzı olacağı hakiki İslâm safında yer almasına imkân ve ihtimal yoktur. Barışın, huzurun, müslümanca güzelliklerin önündeki en önemli engel, bu sahte müslümanlar ve bu sahte din anlayışıdır, yani ılımlı İslâm projesi…

Bugün din, din adına tahrip ediliyor. Din adına, ehl-i sünnet adına İslâm'ın devlet ve şeriat anlayışına en büyük düşmanlıklar yapılıyor. Çoğu radyo ve TV’deki din programlarıyla hakiki İslâm'a en büyük iftiralar atılıyor. Din, önce câmilerde sonra dinin öğretildiği okullarda, din dersi denilen derslerde ve dinle ilgili programlarda kâfirlerin ve düzenlerinin hizmetine sunuluyor.

Küfre isyânı emreden din, kâfirlerin ve küfrün koltuk değneği, İslâm’a düşman düzenin destek ve dayanağı haline gelmiş durumda. Laiklik ve demokrasi, düzen ve kurucusu dinle ilgili konuşma ve derslerle sevdirilirken, Allah ve Rasûlü'nün istediği hakiki dine giden yollar din adına tıkanıyor. Kendilerini İslâm’a nispet eden insanlar, Allah’ın indirdiğiyle hükmedilmesini değil; câhiliyye hükümlerinin uygulanmasını istiyor; ama namaz düşmanları eliyle değil de namaz kılanlar tarafından.

Atatürk ilkelerine ters düşmeyen, tâğûtî ilke ve yasalara uygun ve saygılı bu sahte İslâm, Amerika ve Avrupa’nın da râzı olduğu İslâm'dır. Hâlbuki Kur'an, hıristiyan ve yahûdilerin, kendi milletine (dinine) tâbi olmadıkça Rasûl-i Ekrem'in şahsında müslümanlardan kesinlikle râzı olmayacaklarını beyan ediyor (2/Bakara, 120). Nasıl, onlar Allah’ın dininden ve ona uyan dindardan râzı değillerse, onların râzı olduğu bir dinden ve dindarlıktan da Allah’ın (ve muvahhid mü’minlerin) râzı olması beklenemez.

Günümüz dünyasında yaşanan kargaşa, kaos, fitne ve fesatların, sömürü ve tahakkümün, işgal ve katliamların arka planında, tevhidî özünden, tebliğ ve cihad gibi temel dinamiklerinden, devlet talebi gibi hedeflerinden uzaklaştırılarak küfür ve kefere ile uzlaşmış bir Müslümanlık var. Modern münâfıklık, “ılıman İslâm” projesiyle bireylere, topluma, siyasete, ekonomiye, eğitime hâkim kılınmak isteniyor. İşte Basiret Dergisi olarak bu maskeyi kaldırarak arkasındaki çirkin yüzü deşifre etmeyi bir borç bildik. Yazarlarımız konuyu değişik yönleriyle ele alıp tarihe not düşmeye çalıştılar. Yazarlar deyince; şükrederek belirtelim ki, Basiret Dergisi, hayata tevhid penceresinden bakan kadrosunu her geçen gün daha da güçlendiriyor. Atasoy Müftüoğlu, Mehmet Pamak, Alaaddin Palevi, Hüseyin Alan, Ahmed Kalkan, Harun Ünal, Hamza Er, Sabiha Ateş Alpat, Şükrü Hüseyinoğlu, Faruk Köse, Ahmet Turgut ve isimlerini dergiden takip ettiğiniz daha nice güzel insanlar, güçlü kalemler... Bu dev kadronun bir araya gelmesi bile başlı başına bir güzellik ve yarınlara umutla bakmamız için önemli bir sebep olduğunu düşünüyoruz.

Önümüzdeki sayı, demokrasi konusunu enine boyuna işleyecek özel sayımızda buluşmak niyetiyle…

basiret-nisan1.jpg

48 Yorum

Diğer Haberler

KUR'AN'SIZ HAVA SAHASI YOKTUR!

Köklü Değişim : Afganistan

Vuslat Dergisi : Dikkat Misyoner var!

Geleceksin biliyorum...

Din ve Devlet birbirinden ayrılamaz!

Egemen Söyleme Karşı Eleştirel tanıklığın Şairi : Nizâr Kabbânî

Yaz Kızım!

Bir Müslüman Neden Sanat Yapar?

"La"sız Din Projesi : Ilımlı İslam / Basiret Dergisi

Seksenli Yıllarda Türk Romanı ve Post Modern Eğilimler

Üstad-ı Şeydadır HUSEYN!-1 / Muhammed Can

Birden o göründü merdivenlerde!

Dikenler ve Zincirler / Faruk Karataş

Düş Çınarı Nerede? / Sevmekten büyük şiir mi var!

Yusuf Hayaloğlu : Dur... Ağlama gözlerim!

Rasim Özdenören ve Ruhun Dirilişi

Filistin'i en iyi anlatan çizgiroman

Özgürlük Kaybı / Cemal Şakar

Tanzimat muhalifi bir şair : Seyranî

İmam Maturidi ve Maturidilik Özel sayısı / Hikmet Yurdu Dergisi

Edebiyatın Mikro-Kozmik Dünyası / Cemal ŞAKAR

Bir Said-i Nursi Hikayesi

Nefesinizi tutun "Ayraç" yayına başladı!

Cemal Şakar'la Yazı/n,Sanat Kuramı ve Hayat Üzerine

Kürt Sorununda Yol Ayrımı / Haksöz Dergisi

Bir Kurucu Akıl Olarak Yahya Kemal

Özgün Düşünce "Demokrasi,Cumhuriyet ve Otokrasi"yi sorguluyor!

Yabancılaşmanın Zevali / Cemal Şakar

Kutsal Sanatın Dünyeviliği / Cemal Şakar

Özgün İrade'den okuyucularına sürpriz!

"Genelkurmay Mızrağı Hukuk Çuvalına Sığmaz"

Dizilerin Toplum Üzerindeki Etkileri

Mehmet Akif Ersoy Türkçü mü oldu?

Abdulaziz Tantik, Cahit Zarifoğlu'nun anlattı!..

Prof.Dr.Hamdi Döndüren : Şiir var!

Umran, Umran kavramının mucidini işledi

Ali Şeriati bizi rahatsız eder mi?

Düşünce dergisinde bir öykü
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz