Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


’Fethullah Gülen Hareketi Alternatif Bir Model Olabilir mi?
Özgür-Der İzmir şubesinde "Fethullah Gülen hareketi alternatif bir model olabilir mi?’’ konulu bir semineri Hamza Türkmen tebliğ etti.
30/05/2011 / 08:27

Özgür-Der İzmir şubesinde ''Fethullah Gülen hareketi alternatif bir model olabilir mi?'' konulu bir seminer tebliğ eden Hamza Türkmen;  Ali Bulaç 'ın Din-Kent-Cemaat adlı kitabında Gülen cemaatini sosyolojik bir analize tabi tutarak moderniteye karşı bir model olarak sunduğunu belirtti. Nüfusun büyük bir bölümünün artık şehirlerde yaşadığı bir zaman diliminde kent-din-cemaat olgusunun tartışılmasının önemine rağmen, kitabın İslami camiada yeterince tartışılmamasının üzücü olduğunu ifade etti.

Hamza Türkmen; sanayileşme döneminde Batı da cemaat yapılarında çözülmeye yol açtı. Cemaatten cemiyete giden süreç sekülerleşmeyi ve bireyselleşmeyi de beraberinde getirdi. Ancak refah ve özgürlük söylemi ile çözülüp bireyselleşen kişilerin manevi motivasyon ve güvenlik sorunları oluşmuştu.

Max Weber Protestan ahlak anlayışı ile kapitalizme uygun din anlayışı yaratıp hakim sınıfın vicdanını rahatlatmıştır. Şerif Mardin ise Türkiye cumhuriyetini kuran Kemalist kadroların sosyal hayatta insanların etik değerler ve dini motivasyon ihtiyaçlarını görmezden geldiğini ifade eder.

Ulus devletin neden olduğu manevi boşluğu köyden kente göç eden cemaat yapıları doldurmuştur. Şehre göç eden kitleler kendi içlerinde gettolaştılar. Gettolar içinde sağcı,devletçi,milliyetçi eksen dairesinde Nakşi,Kadiri,Süleymancı,Nurcu dayanışma ve tarikatlaşmalar güç kazandı.

Kent yaşamının tehlikelerinden korunma, dayanışma ve yardımlaşma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özellikle alt gelir grubundaki kesimler Nakşî, Kadiri, Süleymancı gibi tarikatlara yöneldi.

Orta gelir düzeyindeki kesimler ise Fethullah Gülen cemaatine yöneldi. Gülen cemaati, gettolaşmayı Ali Bulaç'a göre, kolejler ve diyalogla aşmaya çalıştı. Ancak Gülen cemaatinin diyalog anlayışı, emri bil maruf ilkesini gözetmeyen, her kesimi kucaklayan bir teması içermektedir.

F.Gülen; ulusal sistemle çatışmamayı önemsemekte, askeriyeyi övmekte, milli değerleri vahdetin araçları olarak devreye sokabilmektedir.

Gülen'in mehdi beklentisinin iman ehline kuvvet vereceği anlayışı da Kurani usul açısından tashihi gerektirmektedir.

Kendi entelektüellerini üretememesi, yayın organlarında liberal ve milliyetçi kökenli düşünürleri bulundurması, cemaatin 2. Ve 3. Nesillerinde zihniyet değişikliği yaratması da ihtimal dâhilindedir.

Gülen'in kapitalist düzende cemaati bir korunak olarak önermesi fıtri bir yaklaşımdır. Ancak cemaat kapitalizme alternatif alanlar mı açmakta yoksa piyasa koşullarında motivasyon sağlayan muhafazakar bir din anlayışı mı oluşturmaktadır sorusu üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur.

Tevhidi uyanış sürecindeki Müslümanlar ise Kuran ve sahih sünnet ile hayatı okurken sünnetullahı gözeten, tarih toplum değerlendirmesi yapabilen, tertil fıkhını oluşturmuş, şehadet bilincini kuşanmış, vahyi sosyal hayatta müşahhaslaştırmış alternatif bir cemaat oluşturmalıdır. ''diye konuştu.

Seminer soruların cevaplandırılması ile son buldu.

35 Yorum

selma aydın 11-06-2011, 11:56:20
zihninize sağlık.

Yorumların tamamı için tıklayınız.

Diğer Haberler

İslami mücadelenin/İslamcılığın dünü bugünü

Pakistan Cemaat-i İslami : İslam Devrimi Bize Örnektir

Ahmet Varol "Nahda Hareketi" ni anlatıyor...

İhvan-ı Müslimîn Teşkilatı -Fikri ve Siyasi Yapı-

Manevi Kuvvet / M.Hüseyin Fadlullah

Seyyid Kutub'a Göre İslami Mücadele / Nureddin Yıldız

Birleşik Mezhepli Düzen ve Ayrışık Mezhepçi Düzen Müsabakası ve Yeni İslami Düzen Tasavvuru

İnsana Köleleşmeye karşı : Tevhid ve Adalet'e hizmet etme : Ümmet Bilinci Oluşturma / Nurullah Erkoç

Hareket Fıkhımızın Muhteva ve Formu / Fırat Toprak

’Fethullah Gülen Hareketi Alternatif Bir Model Olabilir mi?

Islah,Tecdid ve Gelenekçi Yenilikçilik / Atilla Fikri Ergün

"Kur'an ve Peygamber ayrılmaz bir bütündür"

İslami Kimlik İnşası / Ramazan Kayan

Müslüman Zihnin Sömürgeci Kalıplardan Özgürleşmesi / Yusuf El-Habbaz

"İslamiyet İkinci Kimlik Olmayı Kabul Etmez" / Ahmet Yıldız

İslam, Batı ve Modernitenin Meydan Okumaları / Tarık RAMAZAN

   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz