Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Cumhuriyet Halk Partisi
Kemalist kadronun Türkiye`de "Laisizm"i yerleştirmek için başvurduğu yollar birçok Batılı bilim ve devlet adamı tarafından da şaşkınlıkla izlenmiştir
27/06/2011 / 22:17

Son 12 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti’nin zaferi ile birlikte CHP’nin aldığı %26 oy oranı başarı mıdır? Kılıçdaroğlu başarılı mıdır? Tartışılmaktadır. Esasen CHP’nin durumunun lider ile çok az alakası vardır. CHP’nin başına özel imalat biri de gelse -ki Kılıçdaroğlu’nun kendisi de bir tür imalattır- mevcut durumunda ciddi bir değişikliğin olması oldukça zordur. Bunun sebebi CHP’nin tarihi köklerindedir, CHP zihniyetinin temelini oluşturan ‘Laisizm’ anlayışındadır. 

Kemalist Laisizm’in menşei,  Batı-Avrupa`nın anti-Klerikalizmi (ruhban sınıfı karşıtlığı) özellikle de19. yy Fransız pozitivizmidir. Kemalist/Devletçi Laisizm, elitisttir. Demokratik değildir, tepeden inme yöntemlerle kurulmuştur, bu nedenle de otokratiktir. Liberal değil, otoriteryendir. Dikkat edilirse, Kemalizm`in ve Cumhuriyet Halk Partisi`nin ünlü 6 okunun arasında Demokrasi ve Liberalizm yoktur. 1908 meşrutiyet devriminin ünlü sloganı "Yaşasın Hürriyet!" 6 ilke arasında yer almamaktadır. "Laiklik ilkesi” rejimin koruyucusu olarak konmuştur.  Bu nedenle, Cumhuriyet Türkiyesi`nde, "Laiklik"  elden gider korkusu ile önce İslamiyet’e karşı (1926`da 163.), sonra da Sosyalizm`e karşı (1936, 141-142. maddeler)`da TCK’na maddeler konulmuştur. 

“LAİSİZM”İ YERLEŞTİRME ÇABALARI

Kemalist kadronun Türkiye`de "Laisizm"i yerleştirmek için başvurduğu yollar birçok Batılı bilim ve devlet adamı tarafından da şaşkınlıkla izlenmiştir. Gerçekten de Kemalist/Devletçi Laisizm`in uygulamaları ve fikir, sanat, kültüre yönelik kontrol mekanizması o boyutlara ulaşmıştır ki, 1930`ların Türkiyesi`nde devlet radyosunda sadece Batı müziği, özellikle de senfoni ve konçertoların çalınmasına izin verilmiştir. Mustafa Kemal, musikimize bu kadar düşkün iken, radyolardan çalınmasının yasaklanması ‘biz’e’  özgü tuhaflık örneklerindendir.             

"Kemalist Laisizm" Türkiye toplumunu, De-İslamizasyon`a tabi tutmuş ve bunu gerçekleştirebilmek için, “din reformu” denemeleri yapılmış, toplum tarihsizleştirilmiş ve dilsizleştirilmiştir. Ancak bu çabalar sonuç vermemiştir. Çünkü yeryüzünde Tarih-siz ve Dil-siz toplum olmamıştır, olamamaktadır. Her Toplum, er geç tarihini ve dilini aramakta, tanımaktadır. Bugünkü aşamada Türkiye toplumunu artık yeniden "Resmi Tarih"le yönetebilmek de, oyalayabilmek de mümkün değildir. "Kemalist/Devlet Laisizm"i ise "Resmi Tarih"in belkemiğidir. Ne var ki, artık bunun yeniden canlandırılması mümkün değildir. 

Kemalist/devletçi iktisadın sonucu, ünlü "İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış kitle"si değil, tersine imtiyazlı, sınıflı bir kitle ortaya çıkmıştır.  Bu anlamda birleştirici olamamıştır. 1925-46 arasında, siyasal katılım daraltılmış, güçlü bir korunmacılık ve tarım sektöründe de ilkel birikime dayalı yan-merkantilist devlet denetimi siyaseti izlenmiştir. Devletçilik nedeniyle var olan "Hür Teşebbüs" kurumları yıkıma sürüklenmiştir. Zamanla da Tek Parti denetimini şemsiye olarak kullanan sermaye gruplarının/belirli ailelerin ellerine terk edilmişlerdir.    

TÜRKİYE’DE ORDU GERÇEĞİ

Türkiye`de Ordu gerçekte "Devlet Laisizm"inin daimi koruyucusu ve kollayıcısı olmuştur. “Belirli sivil kadroların” çağırdığı Ordu, "Sağ"a da "Sol"a da karşıyız söylemi ile "Laisizm`i kurtarmaya gelmiştir. Bunun neticesi ise, TSK ile İslami güçler arasında bir kutuplaşma oluşudur. Bu tehlikeli, tutarsız ve sakıncalı bir gelişmedir. Türklerin Müslüman oluşundan beri Türk orduları İslamiyetin bayraktarı olmuştur. Sakarya meydan muharebesi sonucu Mustafa Kemal’e ‘Gazi’ unvanı verilmesi de, yine bu geleneğim sonucudur. Ordu, "Laiklik" tartışmalarının da dışında kalmalıdır. Eğer Laiklik "din ve vicdan özgürlüğü" ise, bu konuda doğan ve doğacak tartışmaların içinde, ordu ve devlet kurum olarak olamazlar. Liberal ve demokrat bir ortamda tabiidir ki, birey olarak bir devlet memuru ya da ordu mensubu bu tartışmalara katılabilir. Hatta katılmaları da gerekir. Ancak özellikle son on yıllık sürece bakıldığında, TSK`nın artık bu konuda çığırtkanlık yapan çevrelerin kullanımına girmeyeceği, giremeyeceği anlaşılmaktadır.  

Tuhaf olan şudur ki, Türkiye`de özellikle de 1961 sonrasında 141. ve 142. maddelerin TCK`dan çıkartılmasını savunan ve kendilerine "İlerici/-Devrimci" diyen çevreler, gerçekte "düşünce özgürlüğü`nün/fikir hürriyetinin" devletçi laisizmle sınırlandırılmış olduğunu anlayamamışlardır. Anlayamadıkları için de var güçleriyle "Kemalist/devletçi laisizm"i (ve 163. maddeyi) savunmayı, "ilericilik, devrimcilik, solculuk" sanmışlardır. Bu tavır (Türkiye sol-aydınlarının çocukluk hastalıklarından biri de budur) beraberinde, Müslüman olan büyük emekçi kitleyi "karşı-devrimci", "gerici" vs. diye tanımlamak yanılgısını beraberinde getirmiştir. Bu ise hakikaten garabet bir durumun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

GARİP BİR DURUM

Daha önce söylenmişse de yinelemekte zarar yoktur; Sol bir partinin, CHP’nin gecekondu mahallerinden ziyade İstanbul’da Nişantaşı, Etiler, Bağdat caddesi, Ankara’da Çankaya’dan oy alıyor olması garip bir durumdur, sebebi de budur. Bu zihniyet değişmeden Türkiye’de sol, sosyal-demokrat bir hareketin doğması oldukça zordur. Paradoks olabilir, ama CHP ve sol bu Laisizm anlayışını terk ettiği (yani bir nevi kendini inkâr ettiği) vakit, ‘sol’ olabilme, emekçi yığınlarla buluşma rotasına girecektir.     

Netice, Kemalizmi/Laisizmi içtenlikle benimsemiş bir kitle tabanının oldukça zayıf oluşu, var olanın da gün geçtikçe erimesidir. Bugünün Türkiyesi`nde "Kemalist/Devletçi Laisizm"in, kitlesel tabanı yokoluşa doğru gitmektedir. Bu durumda da çok yakın bir gelecekte, Devlet baskısına dayalı, elitist, otokratik tepeden inmeci ve otoriteryen bir "Milli Şef Laisizmi"ni savunacak hiç kimse kalmayacaktır. Türkiye Cumhuriyet’inin ulaştığı bugünkü aşamada bu tip bir Laisizm`in nesnel gerçekliği olmadığı gibi, devamına imkân da yoktur. 

TELMİH: Laiklik, Hıristiyan teolojisine ait bir kavramdır ve Türkiye’de tam bir toplumsal karşılığı yoktur. Kavram kargaşası da buradan doğmaktadır. Yaygın yerleşik kanaatin aksine “laik olmak” kurumlardan ziyade -örneğin devlet- bireyler için geçerlidir. Bireylerin laik olamayacağını söyleyenler bunu hangi saikle söylemektedir? Ayrı meseledir? 

 

 

Celal Tahir – ÖZGÜN DURUŞ

38 Yorum

Diğer Haberler

Lozan'ın Gerçek Kahramanı Kimdi?

Meğer Asıl "Camiler Kışlamız" Diyen İnönü'ymüş!

Fedakâr Milli Burjuva : Mehmet Nuri Demirağ

Tanıkları, mağdurlarıyla bir zihniyet kodlaması: 12 Eylül

Cumhuriyet Halk Partisi

İngiliz Raporlarıda Resmi Tarihi Yalanlıyor

İsrail'in Katliamları ve "Nakba"

Gadre Uğramışların Tarihi / Bahadır Kurbanoğlu

Askerin Siyaseti İkinci Tanzim Projesi : 12 MART

Bir Devrin Hikayesi : Milli Görüş

Senusilik, Libya ve İnkilap Tarihi / Dr.Mehmet Doğan

Coğrafi Keşiflerin Amacı Neydi?

Bir TC Sembolü Menemen'in Yalan Tarihi

Balfour 93 Yaşında / Dr.Yusuf Rezka

Bir Rüyanın Ardından Gerçekleşen Sessiz Devrimcilik (1)

"Dersim'i vurun" emri M.Kemal'den / M.Armağan

Filistin Tarihinde Kaynak Sorunu

Vaad edilmiş topraklar : FİLİSTİN

İsrail'in Katliamlarla Dolu Tarihi

Bilinmeyen Yönleriyle 27 Mayıs Darbesi

27 Mayıs : Halkı Darbelerle Terbiye Etmenin Başlangıcı

Kemalist/ laik dikta rejimindeki demokrasi oyununun 60.yılında

İnönü'yü Hitler'e ilk benzeten kimdi? / Mustafa Armağan

Haşimoğullarının İslam tarihindeki yeri ve önemi

Harf Devriminin Okur-Yazar Oranına Etkisi Oldu mu?

27 Mayıs Gölgesi : Siyasetsiz Siyaset

"Mamak'ta zorla andımızı okuttular"

Birinci Meclis'in başına neler geldi?

3 Mart Sebebiyle Halifelik Meselesi Yeniden.. / Yrd.Doç.Dr.Ali Duman

Hz.Peygamber 900 Yahudi'nin öldürülmesi emrini vermiş miydi?

Cemal Paşa ve Suriye Olayları

İçimize Sinen İttihatçı Gelenek / Yrd.Doç.Dr.Caner Arabacı

Türkiye'nin 150 yıllık derin iktidarı

Hizipleşmenin Ümmete Maliyeti

Menemen'de resmi tarihin itirafı!

Cemal Paşa'nın Hayatı ve İcraatları

İngiltere, dostu "Şah"ı neden istememişti?

Maraş olaylarının perde arkası!

Türk Hava Kuvvetlerinin Staj Alanı : Kürt İsyanları

"Atatürk tek partiye inanmıştı" Taha Akyol
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz