Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Kur'an'ı Nasıl Anlamalı-Yorumlamalı'ya dair / Ömer Faruk Karataş
Kuran…Hayat kitabımız, temel rehberimiz, yol kılavuzumuz, varoluş dayanağımız, doygunluk ve dinginlik reçetemiz, medeniyetimizin temel direği, yürüyüş metodumuz ve gaye ümidimiz Kuran… lafız, mana, muhteva, ahkam, talimat ve maksat yüklü alternatifsiz kelam şaheseri… i’cazı gündemini koruyan önüne durulamaz güçlü beyan… inzaliyle asırların yönünü değiştirmiş inkılap mihrakı…
29/06/2011 / 18:12

  Kuran…

  Hayat kitabımız, temel rehberimiz, yol kılavuzumuz, varoluş dayanağımız, doygunluk ve dinginlik reçetemiz, medeniyetimizin temel direği, yürüyüş metodumuz ve gaye ümidimiz Kuran… lafız, mana, muhteva, ahkam, talimat ve maksat yüklü alternatifsiz kelam şaheseri…  i’cazı gündemini koruyan önüne durulamaz güçlü beyan… inzaliyle asırların yönünü değiştirmiş inkılap mihrakı… sağlam burhanlarıyla adalet, onur ve rahmet iksiri… dibine / ufukuna erişilmez mana yüklü ilahi manifesto… karanlıkları aydınlatan en müessir lisan… güvenilir rota, sağlam pusula, bunalmış ruhlara eşsiz şifa… hakikatın esaslı fihristesi, nizam-ı alemin çizelgesi, Allahın hayata ve zamana, tarihe ve insana ilahi müdahalesi ve sapasağlam bildirgesi… gani bir menba’ metin bir mesned, ilahi talim ve terbiye müfredatı… hikmetin ta kendisi, ruhla bedenin, akılla kalbin hassas muvazenesi, muhteşem bir hayat felsefesi ve dinamizmi…

  Kuran, önce ilk indiği insanı ve çevresini, sonra toplumu inşa etti, daha sonra da sonraki nesilleri… Ama plansız-programsız olmadı bu inşa; ve tamir, tashih ve ihya… Adım adım, bütünün her bir parçası olması gerektiği zamanı, yeri ve şartları ilahi bir ayara göre inzal oldu. Tedricen gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümler, insanın ve hayat gerçeklerini hesaba katarak, çok boyutlu bir plan dahilinde oluşturduğu muhataplarının durumu gözetilerek sonuca ulaşıldı. Kuran, eğer ilahi bir plan çizelgesi ise, inzalinin sebeb-i hikmeti insan ve hayatı ise, ilk indiği gibi orijinalliği kesinse ve ilakıyame devam edeceği ilahi denetim ve koruma altında ise, tüm bunlarla birlikte ilk muhataplarında gerçekleştirdiği ıslahat ve inkılaplar hangi zaman ve mekanda olursa olsun tüm muhataplarında da gerçekleştiğine iman ediyorsak-ki müminsek elbette öyle- o halde Kuranın bizi yönlendirmesi, inşa, imar ve ıslah etmesi de plansız-programsız, rastgele olmayacak, ilk inerken öncelenen mevzuları, öncelik sıralamasını takip edeceğiz ve ancak böyle istifade edebileceğiz. İlahi irade ve nizama uygun bir iç-dış bütünlük ve bütün bir karakter yapısının planlı ve bir süreç dahilinde gerçekleşen bir gerçek olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Yeri gelmişken tespit edilebildiği kadarıyla Kuranın nüzul sürecini aktaralım, Kuran okumalarımızda da bu süreci takip edelim:

  Mekke Dönemi:
 .Vahyin 1.Yılı:
  Alak 1-5/Müddessir 1-7/Asr 1-2/Zariyat 1-6/Tekasür 1-2/Tur 1-8/İhlas tamamı/Gaşiye 1-5,8-16/Tarık 11-17/İnfitar 1-5/Şems:1-10/Kevser tamamı/A’la 1-9/Buruc 1-7,12-22/Tekvir tamamı
 .Vahyin 2.Yılı:
İnşirah tamamı/Duha tamamı/Nas tamamı/Naziat 1-26/Müddessir 8-10/Ley tamamı/Maun tamamı/Şems 11-15/Mürselat tamamı/Nebe 1-36/Müddessir 11-30,34-56/Kureyş tamamı/Necm 1-25/Fecr 1-13,28-30/İnşikak tamamı/Abese tamamı/Hümeze tamamı/Kafirun tamamı
 .Vahyin 3.Yılı:
Alak 6-19/Gaşiye 17-26,6-7/Kıyamet 7-13,20-40/Tin tamamı/Kıyamet 1-6,11-19/Vakıa tamamı/Rahman 1-27/A’la 7,10-19/Fatiha tamamı/Adiyat tamamı/Hakka 38-52/Naziat 27-46/Tebbet tamamı/Felak tamamı/Beled tamamı/Tekasür 3-8/Fil tamamı/Kalem 1-16/Fecr 14-27/Zilzal tamamı/Tarık 1-10/Necm 34-62/Karia tamamı/Saffat tamamı/İnfitar 6-19/Hakka 1-3,13-37/Mearic 19-44/Mutaffifin tamamı/Duhan 43-59/Müminun 1-11/Şuara 52-145
 .Vahyin 4.Yılı:
Şuara146-227/Sad 67-88/Hicr 1-5,49-99/Hakka 4-12/Kadr tamamı/Zariyat 7-60/Kamer tamamı/Kalem 17-52/Duhan 1-42/Mearic 1-4/Tur 9-28/Zuhruf 66-78/Nuh tamamı/Rahman 28-45,6,7,78/Müzzemmil 1-19/Taha 1-54/Meryem 76-98/Tur 29-49/Hicr 6-20
 .Vahyin 5.Yılı:
Hicr21-48/Şuara 1-51/İnsan tamamı/Sad 1-24,29-66/Kaf tamamı/Yasin tamamı/Asr 3/Müminun 12-118/Fussilet 1-7/Zuhruf 1-28
 .Vahyin 6.Yılı:
Zuhruf29-65,78-89/Ahzab 1-3,7-8,41-48,63-68/Enbiya tamamı/Cin tamamı/Nebe 37-40/Buruc 8-11/Meryem 1-34(16 hariç),42-75(59 hariç)/Beyine tamamı/Lokman 1-10/Rum 1-26/Furkan 1-30
 .Vahyin 7.Yılı:
Furkan 31-77/Taha 55-135/Mülk tamamı/İbrahim 43-52/Meryem 35-41,16,39/Nahl -34,43-66,100-107,121-128/Kehf 1-7,59-110/Bakara 1-19
 .Vahyin 8.Yılı:
Bakara148-152,154-158,200-205,245-246/Secde tamamı/Müddessir 31-34/İsra 9-50,63-67,73-83,103-111/Neml tamamı/Zümer 30-38,54-66/Casiye tamamı/Tegabün 1-2
 .Vahyin 9.Yılı:
Tegabün 8-18/Hud tamamı/Fussilet 8-36/Rum 27-60/İsra 1-8,84-102/A’raf 57-80
 .Vahyin 10.Yılı:
A’raf 81-154,176-206/Nur 45-56/Hac 18-30,43-68/En’am 1-30,74-82,105-107/Ankebut 1-43
 .Vahyin 11.Yılı:
Ankebut 44-69/Sebe 10-39/Yunus 72-109/Yusuf tamamı/Kasas 1-17
 .Vahyin 12.Yılı:
Kasas18-46,85-88/Müzzemmil 20/Mümin 7-53,63-85/Necm 26-33/Sad 25-28/Kehf 28-58/Lokman 11-34/İbrahim 1-40(6 ve 36 hariç)
 .Vahyin 13.Yılı:
İbrahim 41-42/Şura tamamı
 .Hicretin 1.Yılı:
Bakara 28-37,186-191/Fatır 4-45(9,13 ve 19 hariç)/Zümer 1-29,39-53/Muhammed tamamı/Enfal 1-44
  MEDİNE DÖNEMİ
 .Hicretin 2.Yılı:
Enfal 45-75/Saf tamamı/Fussilet 37-54/İsra 55-62,68-72/Ahkaf 1-13,26-27/Nahl 35-42,67-91,108-120/Maide 1-14,23-29,37-44/Cum’a tamamı/Al-i İmran 30-78
 .Hicretin 3.Yılı:
Al-i İmran 79-176/Münafikun tamamı/Hac 1-17,31-42,69-78/Al-i İmran 1-29,177-200/A’raf 1-22
 .Hicretin 4.Yılı:
A’raf 23-56,155-175/Haşr tamamı/Zümer 67-75/Sebe 1-9/Tevbe 38-71/Yunus 1-71
 .Hicretin 5.Yılı:
Hadid tamamı/Nahl 91-99/Nur 1-34/Bakara 38-147/Ahzab 4-6
 .Hicretin 6.Yılı:
Ahzab 9-16,17-40,48-52,56-62,69-73/Nisa 47-60,130-173/En’am 31-73,83-104,118-134,155-164/Ra’d 1-5
 .Hicretin 7.Yılı:
Ra’d 6-43/Tevbe 72-129/Feth tamamı/Talak 8-12/Maide 56-88/Hucurat tamamı/Kasas 76-80,81-84
 .Hicretin 8.Yılı:
Kasas Nisa 1-45,61-125/Kehf 8-27/Tevbe 1-37/Ahkaf 14-25
 .Hicretin 9.Yılı:
Ahkaf 28-35/Nasr tamamı/İbrahim 6,36/Mücadele tamamı/Maide 30-36,89-120/Bakara 19-27
 .Hicretin 10.Yılı:
Bakara153,160-185,192-199,206-243,255,263-275,276-283,244,159,247-254/Mümtahine tamamı/Fatır 1-3,9,12,19/Tahrim tamamı/En’am 135-154/Talak 1-7/Nisa 46,174,126-129/Nur 35-44,57-64/Maide 15-22,45-55/Bakara 256-262
 .Hicretin 11.Yılı:
Bakara 284-286/Ahzab 53-55/Maide 1-9.
(Kuranın Nüzul Süreci, Mehdi Bazergan, Fecr yay.)
(1)

  Bu sürecin ehemmiyetini belirttikten ve süreci gösteren çizelgeyi aktardıktan sonra gelelim başka bir önemli hususa, Kuranın yerleştirmek istediği temel esaslara…

  Konuşan bir niyete bağlı olarak ve belirli meseleleri anlatmak, belirli gayeleri gerçekleştirmek için konuşur. Konuştuğunu etkili ve kalıcı halde iletmek ve tepki meydana getirmek için de değişik yöntemler kullanır. Amaçların gerçekleşmesi için anlatılmak istenen temel mesele ya da mevzuların da belirli halde olması ve bunları muhataba anlatması/aktarması gerekir. İmdi Kuranın muhatabında gerçekleştirmek istediği temel mevzuların ya da meselelerin neler olduğunu görelim. Farklı ana başlıklar gibi görünse de bir birini destekler, açıklar ve tamamlar özellikteki aşağıya aktaracağım tasniflerin, Kuranın doğru ve etkin anlaşılması ve yorumlanmasında önemli bir yere sahip olduğunu, Kuranın tamamını okuyup anlamaya çalışırken bu temel mevzulardan bağımsız okunup anlaşılamayacağını bilelim:

  1. İtikadiyat 2. Fikriyat 3. Kevniyat 4. Ahlakiyat 5. İctimaiyat 6. Şer’iyat (Kuran Nedir, M. Halil ÇİÇEK, Beyan yay.)
---
  1. Allah 2. Kişi olarak insan 3. Toplumda insan 4. Tabiat 5. Peygamberlik ve Vahy 6. Ahiret 7. Şeytan ve kötülük 8. İslam toplumunun doğuşu
(Ana konularıyla Kuran, Fazlurrahman, Ankara Okulu yay.)
---
  1. Uluhiyet 2. Kainat 3. İnsan 4. Nübüvvet 5. İbadet 6. Ahret 7. Toplumsal Düzen(Kuranın Ana konuları, Muhsin DEMİRCİ, İfav y.)
---
  1. Yaratılış ve varlıklar 2. Bilgi 3. Din 4. İtikad 5. İbadet 6. Ahlak 7. Toplumsal Hukuk ve Din 8. Hz.Muhammed(Siret) 9. Tarih ve kıssalar 10. Meseller (Sistematik Kuran Fihristi, İlhami GÜLER-Ömer ÖZSOY, Fecr y.)

  Kuranın anlamak isteyen muhatabının öncelikli olarak yapması, referans olarak  bigane kalmaması gereken, başka türlü anlama olayının gerçekleşmesinin ya da her zaman doğru gerçekleşmeyeceğini bilmesi gereken başka şeyler de var.   Kuranın öncelikli müfessirinin kendisi olduğu, ayet ve surelerinin muhtelif konu ve boyutlarda birbirleriyle ilişkili, irtibatlı ve birbirini tamamlayıcı ve açıklayıcı olduğu yanında ayrıca onun ilk muhatabı, onu hayata aktarmada ilahi vazifeyle muvazzaf, Kuranın en önemli müfessiri, mübelliği, mübeyyini olan resulullahın Kuranla ilgili konumu da önemli. Bu bilinmeden ilgili rivayetlerde de geçtiği gibi Kuran dili anadili olanların bile yanlış anlayabileceği mümkün. Bu yüzden resulullahın ayetlerle ilgili mevcut tefsirlerinden habersiz olmamak, en kestirme ve en olması gereken tefsirine ilgisiz kalmamak da gerekir. Tabii ki her bulduğumuz hadisi rastgele kullanmak yerine önce onun sayıları fazla olmayan ama bazı özellikleri de bilinmeden sağlıklı anlaşılamayacak olan tefsirleri bizim için önemli. Resulullahın tefsiri temel başlıklarla şu özelliklere sahiptir:

 1- Kur'ân'ı Kur'ân'la Tefsiri
 2- Mücmeli Beyan Etmesi
 3- Peygamber (s.a.v.)'in Kur'ân'in Manasını Tekid Suretiyle Beyanı
 4- Umumu Tahsis Etmesi
 5- Mutlakı Takyid Etmesi
 6- Müşkili Tavzih Etmesi
 7- Mübhemi Beyan Etmesi
 8- Neshi Beyan Etmesi
 9- Amelî Olarak Tefsir Etmesi
 10- Takrirî Olarak Beyanı
 11- Luğavî İzahlarda Bulunması
 12- Maksudu Tayin Etmesi
 13- Tavsif Ederek Açıklaması
 14- Temsillerle Açıklaması
 15- Tasvir Ederek Açıklaması

 16- Ayetlerle İstidlal Etmek Suretiyle Açıklaması
 17- Muhatabın Durumuna Göre Açıklaması
(Peygamberimizin Kuranı Tefsiri, Suat YILDIRIM, Yeni Akademi y.)

  Ayrıca Kuranın kendine has, aradan geçen asırların gerektirdiği, bilinmesini zorunlu kıldığı, Kuranın doğrudan muhatapları olan sahabe gibi ve hatta onlara yakın nesillerden daha çok dolaylı muhataplar oluşumuz, onların Kuranla doğrudan irtibat kurmak hususunda sihip oldukları özellik ve dilsel, anlamsal vb.   içsel-dışsal müktesebattan yoksun oluşumuzla yakından ilgili olarak zamanla   tespit edilmiş bulunan Kuran ilimleri (Ulumul-Kuran)nin ehemmiyeti büyüktür. Kuranı anlamlandırmaya, yorumlamaya çalışanların mutlaka göz önünde bulundurup değerlendirmesi gereken bu kurallar ve zorunlu bilgilerle ilgili bütünüyle alakalı olarak da bilgi vermek gerekirse birkaç farklı ama kimi temel kimi de detay başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz:

  Bedreddin ez-Zerkeşinin El-Burhan Fi Ulumil-Kuran Eserindeki Sayımı:
  1- Sebeb-i nüzulü bilmek 2- Ayetler arası münasebetleri bilmek 3- Fasılaları bilmek 4- Vücuh ve nezairi bilmek 5- İlmu’l-müteşabih 6- İlmu’l-müphemât 7- Başlangıçların esrarı hakkında 8- Surelerin sonları hakkında 9- Mekkî ve Medenîyi bilmek 10- İlk nazil olan (ayetler)i bilmek 11- (Kur’an’ın) kaç lugat üzere indiğini bilmek 12- (Kur’an’ın) inzâlinin keyfiyeti hakkında 13- (Kur’an’ın) sahabe tarafından cem’ ve hıfzedilmesi hakkında 14-Kısımlarını bilmek 15- İsimlerini bilmek 16- (Kur’an’da) Hicaz lugatının dışındakileri bilmek17- (Kur’an’da) Arap lugatından olanları bilmek 18- (Kur’an’ın) garibini bilmek 19- (Kur’an’ın) tasrifini bilmek 20- (Kur’an’ın) ahkâmını bilmek 21- Lafzın ya da terkibin en güzel ve en fasih oluşunu bilmek 22- Lafızların fazlalık ya da eksiklik şeklindeki ihtilafını bilmek 23- Vakf ve ibtidayı bilmek 24-Kıraatlerin tevcihini bilmek 25- İlmu mersûmi’l-hatt 26- (Kur’an’ın) faziletlerini bilmek 27- (Kur’an’ın) havâssını bilmek 28- Kur’an’da diğerinden daha üstün bir şey var mı? 29- Kur’an tilavetinin âdâbı hakkında 30- Eserlerde, risalelerde, hutbelerde bazı ayetlerin kullanılmasının caiz olup olmadığı hakkında 31- Kur’an’da var olan meseleleri bilmek 32- Kur’an’ın ahkâmını bilmek 33- Kur’an’ın cedelini bilmek 34- Kur’an’ın nasih-mensuhunu bilmek 35- İhtilaf tevehhûmûnû bilmek 36- Kur’an’ın Muhkem-müteşabihini bilmek 37- Sıfatlar konusundaki müteşabih ayetlerin hükmü/hikmetleri hakkında 38- Kur’an’ın i’cazını bilmek 39- Kur’an’ın tevatürünün vücubunu bilmek 40- Sünnetin Kur’an’ı desteklemesi hakkında
---
  Celaleddin es-Suyutinin El-İtkan Fi Ulumil-Kuran Eserindeki Sayımı:
  1- Mekkî ve Medenî’yi bilmek hakkında 2- Hadari ve Seferiyi bilmek hakkında 3- Gündüz inen ve gece ineni bilmek 4- Yazın inen ve kışın inenler 5- Yatakta ve uykuda inenler 6- Yerde ve gökte inenler 7- İlk nazil olanları bilmek 8- Son nazil olanları bilmek 9- Sebebi nüzulü bilmek 10- Kur’an’dan bazı sahabenin dili üzere inenler hakkında 11- Tekrar inenler 12- Hükmü nüzulünden geride kalanlar/sonra olanlar ve nüzulü hükmünden sonra olanlar 13- Ayrı/tek nazil olanlar ve toplu nazil olanlar 14- Birlikte ve tek tek nazil olanlar 15- Bazı Peygamberlere indirilenler ve Hz. Peygamber’den (S.A.V) önce kimseye indirilmemiş olanlar 16- Kur’an’ın inzalinin keyfiyeti hakkında 17- Kur’an’ın ve surelerinin isimlerini bilmek hakkında 18- Kur’an’ın cem’i ve tertibi hakkında 19- Surelerinin, ayetlerinin, kelimelerinin, ve harflerinin sayısı hakkında 20- Hafız ve ravilerini bilmek hakkında 21- İsnatlarından âli ve nazil olanı bilmek 22- 23-24-25-26-27- Mütevatir, Meşhur, Âhâd, Şâz,Mevzu’ ve Müdreci bilmek 28-Vakf ve ibtidayı bilmek hakkında 29-Lafzen mevsul, mana olarak mefsûl olanın beyanı hakkında 30-İmâle, feth ve bu ikisi arasındaki hakkında 31-İdgam, izhar, ihfa ve iklab hakkında 32-Med ve kasr hakkında 33-Hemzenin tahfifi hakkında 34-Onu yüklenmenin (tahammül)keyfiyeti hakkında 35- Okuyuş ve izleyiş adabı hakkında 36-Garibini bilmek hakkında 37-Hicaz lügatinin dışında onda olan şeyler hakkında 38-Arapça dışında onda olan şeyler hakkında 39- Vücuh ve nezairi bilmek hakkında 40- Müfessirin ihtiyaç duyacağı edatları bilmek hakkında 41-İ’rabını bilmek hakkında 42-Müfessirin bilmeye ihtiyaç duyacağı önemli kurallar hakkında 43-Muhkem ve müteşabih hakkında 44-Mukaddem ve muahharı hakkında 45-Âmmı ve hâssı hakkında 46-Mücmeli ve mübeyyeni hakkında 47-Nasihi ve mensuhu hakkında 48-Müşkili ve ihtilaf ve çelişki vehmi vereni hakkında 49-Mutlakı ve mukayyedi hakkında 50-Mantûku ve mefhumu hakkında 51-Konuşma vecihleri hakkında 52-Hakikat ve mecazı hakkında 53-Teşbihi ve istiareleri hakkında 54-kinayeleri ve ta’rizi hakkında 55-Haşr ve ihtisas hakkında 56-İcaz ve İtnab hakkında 57-Haber ve inşâ  hakkında 58-Kur’an’ın bedî’leri hakkında 59-Ayet bölümleri (fevasıl) hakkında 60-Surelerin başlangıçları hakkında 61-Surelerin sonları hakkında 62-Ayetlerin ve surelerin münasebeti hakkında 63-Benzer (müştebihât) ayetler hakkında 64-Kur’an’ın i’cazı hakkında 65-Kur’an’dan çıkarılan isimler hakkında 66-Kur’an’ın meselleri hakkında 67-Kur’an’ın yeminleri hakkında 68-Kur’an’ın cedelleri hakkında 69-Kur’an’da geçen isimler,künyeler,lakaplar hakkında 70-Mübhemler hakkında 71-Kur’anın kendileri hakkında indiği isimler hakkında 72-Kuran’ın faziletleri hakkında 73-Kur’an’ın en faziletlisi hakkında 74-Kur’an’ın müfredatı hakkında 75-Kur’an’ın havassı hakkında 76-Mersumul-hatt hakkında 77-Kur’an’ın tefsiri ve te’vilini bilmek,tefsirin şerefini ve ona duyulan ihtiyacı açıklamak hakkında 78-Müfessirin (ona gerekli olan) şartlarını ve adabını bilmek hakkında 79-Tefsirin garipleri hakkında 80-Müfessirlerin tabakaları hakkında (Ulumul-Kuran Kavramının Ortaya Çıkışı ve Oluşumu,Yasemin KIRTAY)

---

  A. Lafzıyla İlgili İlgili İlimler: 1. Üslubul-Kuran 2. Mübhematul- Kuran 3.   Garibul-Kuran 4. Vücuh ve Nezair 5. Aksamul-Kuran

  B. Anlamıyla İlgili İlimler:1. Müteşabihatul-Kuran 2. Huruf-u Mukataa 3. İ’cazul-Kuran 4. Müşkilul-Kuran 5. Münsebatul-Kuran 6. Fezailul-Kuran

  C. Tarihiyle İlgili İlimler: 1. Kısasul-Kuran 2. Esbabun-Nüzul 3. Nsih-Mensuh

( Tefsir Usulü, Muhsin DEMİRCİ, İfav yay.)

---

  Muhyiddin Kafiyeci’nin sayımı:

 1. Lugat 2. İştikak 3. Sarf 4. Nahv 5. Meani 6. Beyan 7. Bedi’ 8. Kıraat 9. Esbab-ı Nüzul 10. Asar ve Ahbar 11. Hadis 12. Usulül-fıkh 13. Fıkıh ve Ahlak   14. Nazar ve Kelam 15. İlmiyle amel edenlere verilen mevhibe ( Kuranı  Anlamanın Anlamı, Dücane CÜNDİOĞLU, Kaknüs yay.)

   Tarihsel süreç boyunca günümüze kadar Kuran

 1.Mezhebi Tefsir Ekolü

 a.Mutezile

 b.Şia

 c.Harici

 2.İş’ari Tefsir Ekolü

 3.Fıkhi Tefsir Ekolü

 4.İlmi Tefsir Ekolü

 5.İctimai Tefsir Ekolü (Muhsin DEMİRCİ, Tefsir Tarihi, İfav)… gibi değişik ekoller tarafından ‘1. Kıraat ihtilafları 2. Çokanlamlılık 3. Itlak-takyid anlayışı 4. Umum-husus ihtilafı 5. Mensuh-muhkem ihtimali 6. Seleften farklı rivayetlerin gelmesi 7. Mezhep taraftarlığı 8. Tefsirde dirayet ve rivayet olgusu‘(Tefsir Tarihi, Muhsin DEMİRCİ, İfav yay.)… gibi sebeplerle farklı yorumlarla hep hayatın içinde ve temel belirleyen özne kılmak için, farklı özellik ve boyutlarıyla sürekli gündemde tutulmaya çalışılmıştır. Kuranın hayat bulması, Kuranın hayatlanması, hayatın da Kuranlaşması için nice terler, nice kanlar akıtılmış, nice inci-mercanlar devşirilmiştir. Müktesebat olarak muazzam, muhteşem ve gani bir menba olmuş, adeta gürül gürül akan nehirler gibi bir okyanusa dönüşmüştür… Doğudan, batıdan, güneyden ve kuzeyden nice cins beyinler, yürekler Kuranla hemhal olurken, kimileri de kanlarını akıtmak, uzak diyarlara Kuranı ve envarını taşımanın ağır bedellerini ödemek zorunda kalmışlardır.

  Tefsir tarihinde her ne kadar aşağıya alacağımız pratik ve önemli tespitlerde de görüleceği üzere bazı sapmalar ve yanılgılar söz konusu olmuşsa da…

  A. Rivayete Dayalı Tefsirlerde Yanılgı Sebepleri

  1. Rivayetlerin tahkik edilmeden nakledilmesi
  2. Her ayet hakkında rivayet zikretme gereğinin hissedilmesi

  3. İsrailiyyata yer verilmesi

  4. Nüzul sebepleriyle ilgili yanlış telakkiler
  B. Dirayete Dayalı Tefsirlerde Yanılgı Sebepleri
  1. Müfessirden kaynaklanan sebepler
1.1. Müfessirin Önyargılı Oluşu
1.2. Bilgi Eksikliği
1.2.1. Arapça’nın Gereklerini ve Zahir Manayı İhmal Etmek
1.2.2. Kur’an’ın İndiği Dönemdeki Arapça’yı Dikkate Almamak
1.3. Mezhep Taassubu ve Taklitçilik
1.4. Tutarsızlık
  2. Usulden kaynaklanan sebepler
2.1. Âyetler Arası İlişkileri Göz Ardı Etmek (Parçacı Yaklaşım)
2.2. Siyak-Sibak (Bağlam) İlişkisini Görmezden Gelmek
2.3. Sünnet’in Açıklamalarını Dikkate Almamak
2.3.1. Rasûlullah’ın Kur’an ile İlgili Görevleri
2.3.2. Sünnet’in Kur’an’ı Açıklama Şekilleri
2.3.3. Tefsirde Sünnet’in Devre Dışı Bırakılmasının Örnekleri
2.4. Âyet ve Sûrelerin Nüzul Ortamlarını Araştırmamak
2.5. Bâtınî veya Felsefî Anlamlar Arayışında Olmak
2.6. Gaybî Konulara ve Gereksiz Ayrıntılara Dalmak
2.7. Bilimsel Tefsir (Kur’an’da Her Şeyin Bilgisi Vardır) Tarzı Yaklaşımlar
  3. Kurana Modern Yklaşımlrdan Kaynaklanan Sebepler
3.1. Modernist Yaklaşım
3.2. Tarihselci Anlayış ve Hermeneutik Yaklaşım
3.3. Sembolizme Yönelik Anlayışların Etkisi
3.4. Kur’an’ı Gelenekten Bağımsız Olarak, Kendi Kendine Yeniden Anlayıp Yorumlama Gayreti
  4. Diğer Yanılgı Sebepleri
4.1. Kur’an İlimlerinin Problematik Yönlerinin Etkisi
4.1.1. Nâsih-mensûh Meselesi
4.1.2. Müteşâbihlerle İlgili Farklı Telakkiler
4.2. Dış Tesirlerin Etkisi
4.2.1. Dönemin Egemen Siyasal Ortamı veya Akımlarının Etkisi
4.2.2. Müfessirin İçinde Bulunduğu Dönemde Revaçta
Olan Dünya Görüşü veya Sosyo-Kültürel Yapının Etkisi (Tefsirde Yanılgı Sebepleri Ve Bunlardan Korunma Yolları, Muhammed Vehbi DERELİ, Fecr y.)

  Evet bu tür sapmalar, inhiraflar, yanılgılar olmuşsa da kural ve kaideleri, usul ve esasları, ilim ve fenleriyle olgunlaşmış olan tefsir günümüzde de muhtelif açılımlarla ve çok yoğun araştırma-inceleme örnekleriyle hala göz doldurmaya, zihniyet dünyamızı aydınlatmaya, hayatımıza yeniden canlılık ve dinamizm kazandırmaya devam ediyor. Son olarak Kurandan etkin bir şekilde yararlanmak adına birkaç alternatif okuma teklifleri aktaralım:

1-    Kur'an'ı amacına uygun okumalıyız.

2-    Kulak vererek okumalıyız:

3-    Sürekli okumalıyız

4-    Kur'an'a sürekli başvurmalı, her kaynaktan önce Kur'an'ın görüşünü sorup, önce onu dikkate almalıyız. Başvuru kaynağı, başucu kitabı olarak okumalıyız.

5-    Kur'an'ı gereğince düşünmek, kavramak, şuurlanmak maksadıyla okumalıyız.

6-    Kur'an'ı ancak iyi niyetle okuyan, dinleyen, kalplerini Allah'ın arındırmasına açık tutanlar anlayabilirler.

7-    Huşu ile, saygı ve iyi niyetle okumalıyız.

8-    Okuyucu Kuran'ı parçacı, atomik değil, bütüncül okumalıdır.

9-    Kur'an programlı okunmalıdır.

10- Kur'an, uygulamaya geçirilmek maksadıyla okunmalıdır.
(Fevzi ZÜLALOĞLU, Haksöz Okulu)

      ---

      1.Analitik okuma 2. İcmali Okuma 3.Karşılaştırmalı okuma 4. Konulu okuma 5. Nüzul sırasına göre okuma 6. Kelime çözümlü okuma(Murat KAYACAN, Haksız Okulu)

       ---

      1. Şeytandan llaha sığınarak Allahın adıyla okumak

      2. Tilavetin hakkını vererek okumak

      3. Tertil üzere okumak

      4. Yavaş yavaş, dura dura okumak

      5. Okumak için en uygun zamanı seçmek

      6. Huşu içinde ve hissederek okumak

      7. Düşüne düşüne okumak

      8. Kendi bütünlüğü içinde okumak

      9. Konularına göre tasnif ederek okumak

    10.Cemaat halinde ders yaparak okumak

    11. Uygulamaya yönelik olarak okumak

    12. Teori ve pratiğin birlikteliği ilkesine göre okumak

    13. Kesintisiz ve sürekli olarak tekrar tekrar okumak. (Yol Haritamız Kuran, Abdullah YILDIZ, Pınar yay.)

    Kuranla hemhal bir hayatın hakimiyeti dileğiyle…

 

DİPNOTLAR:

 

1. Bir karşılaştırma yapmak için:

Hz. Peygamberin Hayatının Ve İslâm Davetinin Kronolojisi
RİSÂLET ÖNCESİ
Haziran 569- Muhammed b. Abdullah'ın doğumu Ağustos 569- Muhammed b. Abdullah'ın süt anneye verilişi
573- Muhammed b. Abdullah'ın Medine'ye dönmesi ve annesi Amine'nin yanında kalmaya başlaması
575- Amine'nin vefatı ve Muhammed b. Abdullah'ın dedesi Abdulmuttalib'in ya­nında kalmaya başlaması
577- Abdulmuttalib'in ölümü ve Muhammed b. Abdullah'ın amcası Ebü Talib'in yanında kalmaya başlaması
581- Muhammed b. Abdullah'ın amcası Ebû Talib ile birlikte Busrâ'ya gitmesi Muhammed b. Abdullah'ın amcası Zubeyr ile Yemen bölgesine gitmesi
589/590- Muhammed b. Abdullah'ın 4. Ficar savaşma katılması
590- Muhammed b. Abdullah'ın Hılfu'l Füdûl grubunun üyesi oluşu
593 - Muhammed b. Abdullah'ın Esma bint-i Huveylid adına ticaretle uğraşması
594- Muhammed b. Abdullah'ın Hatice bint-i Huveylid adına ticaret için Suriye
bölgesine gitmesi
595- Muhammed b. Abdullah'ın Hatice bint-i Huveylid ile evlenmesi (595-607)- Muhammed b. Abdullah'ın ticari amaçlarla Suriye, Umman ve Ye­men bölgelerine gitmesi
605- Kabe'nin tamir edilmesi ve Muhammed b. Abdullah'ın Mekke'nin seçkin aileleri arasında hakem oluşu
606- Muhammed b. Abdullah'ın ticareti bırakması ve münzeviliğe meyletmesi
Haziran-Aralık 609- Muhammed b. Abdullah'ın, altı ay süren ve çevresinde ger­çekleşen bir dizi gariplikler yaşaması.
22 Aralık 609 / 1 Ocak 610- Muhammed b. Abdullah'a bir peygamber olarak se­çildiğinin bildirilmesi ve Alâk sûresinin ilk ayetlerinin vahyolunması
610-613 - Bir peygamber olarak seçildiğini öğrenen Resûlüllah'm vahiy bekleme­si, fakat vahyin gelmemesi (Fetret- vahiy devri)
RÎSÂLET SÜRECİ
Mekke Dönemi
613-615- Bireysel davet dönemi
616- Kitlesel davetin başlaması
616/617- Müşriklerin müminlere yönelik baskı ve şiddet uygulamaları.
Mart- 617- Birinci Habeşistan hicreti
Haziran 617- Birinci Habeşistan hicretine katılan müminlerin Mekke'ye dönüşleri
Eylül (?) 617- ikinci Habeşistan hicreti
Eylül/Ekim 617- Hamza ve Ömer'in Müslüman olmaları
618- Müşrik liderlerin Resulüllah ile anlaşma girişimleri
618-620- Müminlerin boykot edilmeleri
Aralık 620- Hz. Hatice ve Ebû Talib'in vefatı
621 (ilk aylar)- Resulüllah'ın Taif yolculuğu
621 (ilk aylar)- Miraç mucizesi
Haziran/Temmuz 621- Birinci Akabe biati
Haziran/Temmuz 622- îkinci Akabe biati
Medine Dönemi
Hicrî 1.Y1l
16 Temmuz 622- Hicretin Başlaması
9 Eylül 622- Dâru'n Nedve'de Resulüllah'a yönelik suikast kararının alındığı top­lantının tertip edilmesi.
9/10 Eylül 622- Gece vakti Resulüllah'ın evinin kuşatılması ve Resulüllah'ın evin­den ayrılması
10-12 Eylül 622- Medine'ye doğru yola çıkmadan önce Sevr mağarasında bekleyiş
13 Eylül 622- Medine'ye hareket ediş
21 Eylül 622- Medine'ye (Küba) varış
21-25 Eylül 622- Küba mescidinin inşası
25 Eylül 622- İlk Cuma namazı
25 Ekim 622- Namazın düzenlenmesi (öğle, ikindi ve yatsının 4 rekat yapılması)
Mart 623- Muhacir ile Ensâr arasında kardeşliğin tesisi
îlk aylar- 623- Medine islâm Devleti'nin anayasasının yazılması
ilk aylar- 623- Medine'nin imarı
İlk aylar- 623- Pazar yeri tahsis edilmesi
Şubat- 623- Savaşa izin verilmesi
Mart 623- Hz. Hamza komutasında Sifül Bahr (îs) harekâtı
Nisan 623 - Mescid-i Nebinin inşası
Nisan 623- Ubeyde b. Haris komutasında Râbig harekâtı
Mayıs 623- Sâ'd b. Ebî Vakkâs komutasında Harrâr harekâtı
Hicrî 2. Yil
15 Temmuz 623- Resulüllah'ın Aşure orucu tutması
Ağustos 623: Ebvâ (Veddân) gazvesi (Çıkış: 16 Ağustos 623)
29 Ağustos 623- Hz. Ali ile Fâtıma'nm nikahlanması
Eylül 623- I. Bedir (Safevan) harekâtı
Eylül 623- Buvât harekâtı
Kasım 623- Uşeyre harekâtı (Çıkış: 31 Ekim)
Kasım 623- ZüTu Seyre harekâtı
Ocak 624- Kıblenin değişmesi
Ocak 624- Ezanın tahsisi
Ocak 624- Nahle harekâtı (Savaş : 27 Ocak)
Şubat 624- Yenbu harekâtı (Çıkış: 29 Ocak)
12 Şubat 624- Cüveyne harekâtı
26 Şubat 624- Orucun farz kılınması Mart 624- ilk teravih namazının kılınması
14 Mart 624- Bedir Savaşı
Mart 624- Hz. Rukiyye'nin (Resulüllah'm kızı) vefatı (Bedir sonrası)
25 Mart 624- Fitrenin emredilmesi
27 Mart 624- ilk Ramazan bayramı
27 Mart - 18 Nisan 624- Karkaratülküdr harekâtı
20 Nisan 624 - Kaynukalarm ablukaya alınması
8 Mayıs 624 - Kaynukalarm Medine'den kovulmaları
29 Mayıs - 4 Haziran 624- Sevîk gazvesi
5 Haziran 624- ilk Kurban bayramı
Haziran 624- Osman b. Maz'ûn'un vefatı
Hicrî 3. Yıl
23 Ağustos (Çıkış tarihi)- Zûemer harekâtı
25 Ağustos 624- Ka'b b. Eşrefin öldürülüşü
Eylül 624- Buhran harekâtı
8 Kasım 624 (Çıkış, tarihi)- Karede harekâtı
Ocak 625 - Resulüllah'm Hz. Hafsa ile evlenmesi
Şubat 625 - Resulûllah'ın Hz. Zeyneb ile evlenmesi
2 Mart 625- Hz. Hasan'ın doğumu
30 Mart 625- Uhud Savaşı
2-6 Nisan 625- Hamrâülesed harekâtı
Hicrî 4. Yıl
Haziran 625-Katan harekâtı
Haziran 625-Nübeyh harekâtı
Ağustos 625-Maûna katliamı
Ağustos 625-Recî Katliamı
23 Ağustos- 15 Eylül 625-Nadir kuşatması ve Nadirlerin Medine'den kovulmaları
Eylül 625-îçkinin haram kılınması
Ekim 625-Abdullah'ın vefatı (Resulûllah'ın torunu)
10 Ocak 626-Hz. Hüseyin'in doğumu
Mart 626-Bedir harekât
Hicrî 5. YIL
12 Haziran 626 - Zatü'r Rika harekâtı
25 Ağustos-18 Eylül 626- Dûmetülcendel harekâtı
Aralık 626- Müzeyne heyetinin Medine'ye gelişi
Aralık 626- Sâ'd b. Bekr heyetinin Medine'ye gelişi
Ocak 627- Müreysi harekâtı Ocak 627- Teyemmüm'e izin verilmesi
Ocak/Şubat 627- Hz. Aişe'ye iftira atılması (Ifk hadisesi) Mart 627- Hendek Savaşı
Nisan 627- Kurayza Kuşatması ve Kurayzalarm Medine'den kovulmaları
Hicrî 6. Yıl
Haziran 627- Dariyye/el-Kurtâ harekâtı
Temmuz 627- Lihyan harekâtı
Ağustos 627- Gabe harekâtı
Ağustos 627- Gamre harekâtı
Ağustos 627- Zû'l Kassa harekâtı
Eylül 627- Cemum harekâtı
Eylül 627- İs harekâtı
Ekim 627- Tarif harekâtı
Kasım 627- Vadi'l Kura harekâtı
Aralık 627- Dümet el-Cendel harekâtı
Aralık 627- Medyen harekâtı
Aralık 627- Fedek harekâtı
Ocak 628- Benî Fezâriyye harekâtı
Şubat 628- Benî Ureyne harekâtı
13 Mart 628- Medine'den çıkış (Umre için)
Nisan 628- Hudeybiye anlaşması
10 Mayıs 628- Medine'ye dönüş (Hudeybiye dönüşü)
Mayıs 628- Bazı kral ve valilere İslâm'a davet mektubu gönderilmesi
Hicrî 7. Yıl
17 Haziran 628- Hayber'in fethi
Aralık 628- Türaba harekâtı
Aralık 628- Necid harekâtı
Ocak 629- Meyfea harekâtı
Şubat 629- Cinâb harekâtı
2 Mart 629- Kaza Umresi için Medine'den ayrılış
Nisan 629- Kaza Umresi sonrası Medine'ye dönüş
Hicrî 8. Yıl
Mayıs 629- Benî Süleynı harekâtı Mayıs
629- Hz. Zeyneb'in vefatı (Resulüllafrın kızı)
31 Mayıs 629- Kureyş'in üç ünlü liderinin;
Halid b. Velid, Amr b. Âs ve Osman b Talha'nm
Müslüman olmak için Medine'ye gelmeleri
Haziran 629- Kedîd harekâtı Haziran
629- Fedek harekâtı Temmuz
629- Zâtüaflah harekâtı Temmuz
629- Siyy harekâtı Eylül 629- Mûte Savaşı
Ekim 629- Zâtü's Selâsil harekâtı Ekim
629- Gâbe (Hadıra) harekâtı Kasım
629- Habat harekâtı
Aralık 629- Kureyş'in müttefiklerinin
Hudeybiye anlaşmasını ihlâl etmeleri ve Ebû Süfyan'm anlaşmayı devam ettirmek için Medine'ye gelişi.
Aralık 629- Izâm harekâtı
11 Ocak 630- Mekke'nin Fethi
17 Ocak 630- Halid b. Velid'in Nahle'deki Uzza putunu imha etmesi
Ocak 630- Amr b. As'm Ruhât'taki Süvâ putunu imha etmesi
Ocak 630- Sâ'd b. Zeyd'in Müşellel'deki Menât putunu imha etmesi
Ocak 630- Yelemlem harekâtı
Ocak 630- Benî Cezime harekâtı
4 Şubat 630- Huneyn (Hevâzin) Savaşı
Şubat 630- Taif in kuşatılması
Mart 630- Umre ve Medine'ye dönüş
Mart 630- Benî Bahile temsilcilerinin Medine'ye gelişi
Mart 630- Bahreyn yönetimiyle anlaşma imzalanması
Mart 630- Benî Salebe temsilcilerinin Medine'ye gelişi
Mart 630- San'a harekâtı
Mart 630- Hadramut harekâtı
Mart 630- Suda kabilesinin temsilcilerinin Medine'ye geüşi
Hîcri 9. Yıl
Nisan 630- 14 Nisan 632- Harkh kabilelerin temsilcilerinin peş peşe Medine'ye gelişleri (Son Heyet Yemenli Benî Nah kabilesinin temsilcileridir. 100 ki­şiyle geldiler)
Mayıs 630- Farklı yerleşim merkezlerine zekât memurlarının gönderilmesi
Mayıs 630- Benî Temim harekâtı
Mayıs 630- Tebâle harekâtı
Haziran 630- Kuratâ harekâtı
Temmuz 630- Habeşli bir gruba karşı yürütülen harekât
Temmuz 630- Hz. Ali'nin Tay kabilesinin putu el-Fils'ü imha etmesi
Temmuz 630- Cinâb harekâtı
Eylül 630- Ümmü Gülsüm'ün vefatı (Resulüllah'm kızı)
Ekim 630- Habeş Necaşi'si Ashame'nin gıyabî cenaze namazının kılınması
Kasım-Arahk 630- Tebük Seferi
Ocak 631- Dırar mescidinin yıkılması
Ocak 631- Faizin yasaklanması
Şubat 631- Münafıkların reisi Abdullah b. Ubeyy'in ölümü
Mart 631- Hz. Ebû Bekir'in Hac emirliği
Hicrî 10. YİL
17 Haziran 631- İbrahim'in vefatı (Resulüllah'ın oğlu)
Temmuz 631- Benî Haris harekâtı
Kasım 631- Hatem b. Adî'nin Müslüman olmak için Medine'ye gelişi
Aralık 631- Hz. Ali'nin Yemen'e gidişi
Aralık 631- Cerîr b. Abdullah'ın Zülhalasa putunu ve mabedini imha etmesi
Aralık 631- Resulüllah'm 20 gün itikafa çekilmesi
23 Şubat 632- Veda haccı için Medine'den çıkış
2 Mart 632- Veda haccı için Mekke'ye giriş
26 Mart 632- Resulûllah'ın Gadir-i Hum'da bir konuşma yapması ve Hz. Ali ile il­gili açıklamalarda bulunması.
Mart 632- Esved b. Ansı, Müseylime ve Tulayha b. Huveylid'in peygamberlik id­diasında bulunmaları ve isyan etmeleri
Hîcrî 11. Yıl
23 Mayıs 632-Suriye harekâtı için hazırlıklara başlanması
24 Mayıs 632- Üsâme b. Zeyd'in Suriye harekâtı için hazırlanan orduya kumandan tayin edilmesi
25 Mayıs 632- Resulüllah'm hastalanması
26 Mayıs 632- Resulüllah'm Usâme'ye sancak vermesi ve ordunun toplanmaya başlaması
6 Haziran 632- Resulüllah'm Usânıe'nin komutanlığına itirazları reddetmesi
7 Haziran 632- Ordunun Suriye harekâtı için yola çıkışı
7 Haziran 632- Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî'nin öldürülmesi
8 Haziran 632- Resulüllah'm vefatı ve ordunun geri dönüşü 8 Haziran
632- Hz. Ebû Bekir'in halife seçilmesi
10 Haziran 632- Resulüllah'm toprağa verilmesi 26 Haziran
632- Üsâme ordunun yola -çıkışı
(Hz.Muhammed hayatı ve İslama Daveti, Celalettin VATANDAŞ, Pınar yay.)

 

2. Korunma yolları olarak da yazar şu ilke ve kuralları tespit eder:

Kuranın Doğru Anlaşılmasını Sağlayan Temel Prensipler
1. Kuranı bir bütün olarak ele almak
2. Nüzul sebepleri ve sünnetin açıklamalardan yararlanmak

2.1. Nüzûl Sebeplerinin Önemi
2.2. Kur’an-Sünnet İlişkilerinde Sünnet’in İcra Ettiği Fonksiyonlar
3. İlk dönem Arapçasını ve metnin zahir manasını esas almak
4. Somut problemlerin çözümlerini Kuranda aramak
5. Gereksiz ayrıntılara dalmaktan kaçınmak
6. Erdemli ve samimi olmak

50 Yorum

Diğer Haberler

İlahi Motivasyon ; Duha Sûresi

Kur'an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi / Doç.Dr.Murat Sülün

Müftüoğlu : Kur'an'a Yeni Bir Okuma Gerek

Kur'an'ı anlama faaliyetinin kavramsal araçları / Erhan Koç

İhsan Eliaçık : Kur'ân yoksulun yanındadır!

“Sâdıku’l-Va’di’l-Emin” ya da “Yaşayan Kur’an” Olmak / Cevdet SAİD

"Bir İman/İnfak;Nifak/Cimrilik Analizi: Sure-i Hadid"

‘Arap Kuranı’ndan ‘Türk İslamı’na; İlahî Kelama Reva Görülenler / Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat

Alak Süresi Tefsiri (1) / Âişe Abdurrahman

Kur'an Nedir? / Ferhat Özbadem

Nasıl Bir Tefsir? / Ömer Faruk Karataş

Ashab-ı Cennet ;İki Tercih:Mülkiyyetmi, Nasiplenmekmi? / Ali Uzun

Kur'an'ı Nasıl Anlamalı-Yorumlamalı'ya dair / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'ı Anlama ve Tefsir etmede Usûl / Muhammed Reşid Rıza

Kur'an Kıssaları Araştırmaları

Kur’an Tefsirlerindeki Hz. Davud’a Yönelik Zina ve Adam Öldürttürme İftiraları Üzerine / Cengiz Duman

Esmâ-i Hüsnâ'ya Ayinelik Nasıl Olur?

İyilik ve Kötülüklerin Allah'tan Olması Ne Anlam İfade Eder? / Allâme Tabatabai

Said Nursi'ye göre Kur'an'ın Bütün İlahi Sözler ve Semavi Kitaplardan Üstünlüğü / Doç.Dr.Mehmet Refii Kileci

Kur'an'ı Anlamanın Şartları / Ayetullah Cevadi Amuli

Peygamberlik ve İlahlık Sorunu / Seyyid Kutub

Selefin Tefsirdeki İhtilaflarının Mahiyet ve Sebepleri / İbn Teymiyye

Yakup Peygamber Kıssası ve Anakronizm / Cengiz Duman

Kur'an'da Müminlerin Vasıfları / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar / Doç.Dr.Mustafa Öztürk

Kur’an perspektifinden kıssa/olay bütünlüğü unsuruna bakış / Cengiz Duman

Bir Eylem olarak "Akletmek" / Erhan Koç

Küfr Kavramının İç Yapısı / Prof.Dr.Toshihiko İzutsu

Kur'an'ın sosyolojik prensipleri ve Batı medeniyeti ile mukayesesi / Prof.Dr.Suat Yıldırım

Kur'an Tefsirinde Yanılgı Sebepleri ve Korunma Yolları (PDF) / M.Vehbi Dereli

Fizilali'l-Kur'an'da İman / Murat Kayacan

Hayatı ve Kitabı Sünnetullah'a Uygun Bir Zihin ve Kimlik İnşası İçin Okumalıyız / Bahadır Kurbanoğlu

Toplumsal Değişim ve Ulûl'elbab / Murat Aydoğdu

Kur'an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 2- Kronoloji / Cengiz Duman

Kur'ân'a En Yakın Dönemi Öncelemek-4 / Bülent Şahin Erdeğer

İslahi'nin Ana Çalışmalarına Kısa Giriş / Abdurrauf

Tarihte Kur'an'ın Önüne Geçen Yöntem Arayışları / Fevzi Zülaloğlu

Kur'an'ı Kerim'in Atomcu ve Bütünsel Tefsiri / Muhammed Bâkır es-SADR

Kur'ân'ı Nûzul/Davet Sürecinde Anlamak-3 / Bülent Şahin Erdeğer 

Kur'an'a Dönüşte Vahyin Oturduğu Zemini Tanımak-2 / Bülent Şahin Erdeğer 
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz