Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


İnsana Köleleşmeye karşı : Tevhid ve Adalet'e hizmet etme : Ümmet Bilinci Oluşturma / Nurullah Erkoç
Derhal Hemen Şimdi Müslüman İlim adamları ,Akedemisyenleri ,Sivil Toplum Kuruluş Liderleri ,Kanaat Önderleri Bir konsorsiyum Oluşturmalı Halklarını Dünya üzerinde yaşanan Başkaldırılara ,Zulme ,Tuğyana karşı Mücadele eden Kardeşlerimize Başlangıç olarak sorumluluğumuzun nişanesi olan dualarla destek olarak başlayıp daha aktif ve ileri Bir adım atarak bilinçlendirme çabasını daha bir gayeretle özveri ile yapmaya hemen şimdi başlamalıdırlar
30/06/2011 / 15:10

 

 

 

“Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Allah’a inanarak İYİ OLANI emreder, KÖTÜ OLANI nehyedersiniz.” (Ali İmran: 110)

“İşte böylece, insanlar üzerinde şahidler olasınız ve Resulün de sizin üzerinizde şahid olması için sizi en seçkin bir ümmet kıldık.” (Bakara: 143)

 

Kuran mesajı Dünyanın sorumluluğunu üstlenmiş İnsanlığa,İnsanların en Hayırlısı olan Hz. MUHAMMED' e 23 senede peyder pey İnsanın Kimliğini İnşa etme sorumluluğu görevini üstlenmesi gereğini tavsiye ,dilek yada rica minnet olarak değilde ''İQRA''OKU maktan Emir olan ''OKU''Emir kipi ile adeta bu sorumluluktan kaçamazsın Ey MUHAMMED şeklinde Mecburiyet hissini uyandıran bir tarzda gelmesi, gözden kaçırılmaması gereken bir vakıa olarak karşımıza çıkmakta.

Rabbimizin kişisel sorumluluklarımıza karşı ''öyleyse sakınacaksınız değilmi'' tavsiyesi, inceden inceye insana kendi yararına olacak bir durumu insanın yüreğine yumuşakça üflemes(vahiy)i ne karşı İnsanın Topluma olan sorumluluğunda ''Emrolunduğun şeyi, kafalarını çatlatırcasına tebliğ et; şirke bulaşmışlara aldırma.hicr 94'' Şeklinde emir olarak yazması Bizim yani ÜMMET in sorumluluğunun başıboş bir serbestlik içerisinde değilde bir disiplinle olması İMAN i bir esas olarak Rabbimizin bize yazdığı Mesajda içeriğinin nasıl olması gerektiğinin Şartları (ilahi yasası) kaldırılmaz(nesh)edilemez olduğu ğerçeğini bize hatırlatmakta.Hiç şüphesiz, zikri (hatırlatan kitabı) Biz indirdik  onun koruyucuları da gerçekten Biziz.” (Hicr Suresi, 9)

 

Ümmet Olarak Sorumluluğumuz Dünya Müslümanları ile İstişare Etmektir:

''Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir.şura 38''

Ümmet olarak sorumluluğumuz birbirimizle istişare etmektir.1800 yıllarda başlayan (daha önceki çözülmeler elbette var bunu daha geriye götürmek mümkün ancak ben yakın zamandan ele alıyorum)ÜMMET'in çözülme ve birbirinden kopuşunun elbette en büyük nedenlerinden biri Müslüman Coğrafyanın birbirinden KM lerce uzakta olması hasebi ile iletişimin gerçekleşememesinin vermiş olduğu bir hezimet olarak karşımıza çıkmakta.21 yy. Dünyasında böyle bir sorun olmadığı muhakkak yani biz KM lerce uzaklara saniyeler içerisinde bağlanabiyoruz.. görüşlerimizi, fikirlerimizi açıklayabiliyor birbirimizden haberdar olabiliyoruz , ancak her nasılsa Başkaldırılar Ülkeleri bir anda Değilde ara ara zaman diliminde sarmakta aslen burda Müslümanların İletişimi, İletişim kurmada öncül olması gereken İslami Hassasiyetlerimizde tam ve verimli kullanmadığımızın sonucu olarak karşımıza çıkmakta ,Topyekün Başkaldırı yerine Ulus(millet-aşiret)bağlamında bir Başkaldırı enstantanesi olarak görebilmekteyiz ,Öyleyse burada bir sorun var bu sorun iletişim çağı dediğimiz bu zamanda Biz ÜMMET in bu iletişimi iyi değerlendirememe sorunudur.

 Güncemiz ÜMMET in Güncesi Olmalıdır

 Derhal Hemen Şimdi Müslüman İlim adamları ,Akedemisyenleri ,Sivil Toplum Kuruluş Liderleri ,Kanaat Önderleri Bir konsorsiyum Oluşturmalı Halklarını Dünya üzerinde yaşanan Başkaldırılara ,Zulme ,Tuğyana karşı Mücadele eden Kardeşlerimize Başlangıç olarak sorumluluğumuzun nişanesi olan dualarla destek olarak başlayıp daha aktif ve ileri Bir adım atarak bilinçlendirme çabasını daha bir gayeretle özveri ile yapmaya hemen şimdi başlamalıdırlar.Eğer Liderlerimiz ,Önderlerimiz bunu yapmakatan imtina ediyorlar ise bizlerinde onların cemaat anlayışlarından ve kurumsallaşmış verimsiz camialarında kalmaya imtina etmemiz lazım.

 Hiç Olmassa Bireysel ugraş Vermeliyiz

 Bireysel sorumluluk almak 7 milyar nufuslu dünyada belkide Donkişot vari bir Ütopya gelebilir bize ama unutmayalım Ortadoğu Halklarının Başkaldırısına sebeb olan bir olayın Bir gencin artık yeter zulme çirkefe onurum dayanmıyor diyerek kendini yakmasıyla başladı birler bir olduğunda binler olur binler on binler olur.

 

Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüze (kâfire) galip gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa kâfir olanlardan bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.enfal 65

 

Davayı diri tutmak düşüncelerimizi diri tutmakla olur,Düşüncelerimizi bizim hayatı nasıl İhya(diriltec)edeceğimizi bize her an hatırlatan ANA KİTAP KURAN da bulabiliriz ''Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün "Aliimran 103''

 

VAHDET İçin Yeni Denemeler :

 

  1. Sosyal İletiim araçları ile Tüm Müslümanlara ulaşabilmeliyiz,Bunu yapa bilmemzi için Ortadoğu dili Arapça,Ortaasya dili Türkçe,Avrupa Halklarının Dilleri ve İnğilizce yi iyi kullanabilen bir öncü topluluk Tercüme çalışmaları ile Müsllümanların gündemini birbirine bağlayacak makalaleri dillerden dillere çevirerek Aynı gündemi paylaştığımızın aynı dünyayı aynı anda yaşadığımızın farkına varabilmemizde bize büyük katkı sağlayacaktır.

  2. Herhangi Cemaat,Dernek,Vakıf veyahut Plartform olsun çalışmalarına ğönül verdiğimiz tüm yapılar içerisinde sesimizi daha bir gür çıkarabilmeliyiz ,haftalık sohbetlerimizde aylık istişare toplantılarımızda ,Günlük İslami çalışmalarımızda okumalarımızda Dünyayı ve sistemleri tanıyabileceğimiz konular seçilmelidir,

  3. Günlük,Haftalık,Aylık Gazete,Derği vede tv yayınlarımızda :İslami Birliğimize katkı sağlayacak içerikleri Tüm insanları anlayacağı yeni Bir uslup ve söylemle dikte etmeliyiz.

Emperyalistlerin böldüğü cografyalar kendilerine biçilen kötü kararlara karşı Başkaldırmaya Büyük bir Azim devam etmekteler ,Bu Başkaldırı devam ederken acı haberler içimizi burkmakta,Tarihin her gününe Şahit Şehitlerimiz toprağa düşmeye devam etmekte onların aziz kanları bizi birbirimize yakınlaştırmalı,Acılarımı paylaşmalıyız yapacağımız hiç bir proje karşılıksız kalmayacaktır kendi çabalarımızı küçük görmemeliyiz fikirlerimizi çalışmalarımızı tek çatı altında toplmaya yönelik çalışmalara ağırlık vermeliyiz.

"Müminler, birbiriyle kenetlenmiş bir duvarın kerpiçleri gibidirler" Hadis

 

26 Yorum

Diğer Haberler

İslami mücadelenin/İslamcılığın dünü bugünü

Pakistan Cemaat-i İslami : İslam Devrimi Bize Örnektir

Ahmet Varol "Nahda Hareketi" ni anlatıyor...

İhvan-ı Müslimîn Teşkilatı -Fikri ve Siyasi Yapı-

Manevi Kuvvet / M.Hüseyin Fadlullah

Seyyid Kutub'a Göre İslami Mücadele / Nureddin Yıldız

Birleşik Mezhepli Düzen ve Ayrışık Mezhepçi Düzen Müsabakası ve Yeni İslami Düzen Tasavvuru

İnsana Köleleşmeye karşı : Tevhid ve Adalet'e hizmet etme : Ümmet Bilinci Oluşturma / Nurullah Erkoç

Hareket Fıkhımızın Muhteva ve Formu / Fırat Toprak

’Fethullah Gülen Hareketi Alternatif Bir Model Olabilir mi?

Islah,Tecdid ve Gelenekçi Yenilikçilik / Atilla Fikri Ergün

"Kur'an ve Peygamber ayrılmaz bir bütündür"

İslami Kimlik İnşası / Ramazan Kayan

Müslüman Zihnin Sömürgeci Kalıplardan Özgürleşmesi / Yusuf El-Habbaz

"İslamiyet İkinci Kimlik Olmayı Kabul Etmez" / Ahmet Yıldız

İslam, Batı ve Modernitenin Meydan Okumaları / Tarık RAMAZAN

   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz