Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Kur'an Nedir? / Ferhat Özbadem
Kainatın ve hayatımızın yegane rehberi olan Kitabımız/Kelamullah olan Kuran’ı okumadan ,anlamadan güzel ve müreffeh bir hayat sürdürmemiz mümkün değildir. Bu dünyada bireyin iç alemini ,toplumun yapısal özelliklerini , insan ilişkilerini düzenleyen kuralları içinde barındıran kuranı mubin , aynı şekilde ahiret hayatı ile ilgili insanlara bilgi vermektedir. İnsanların dünya ve ahiret kurtuluşunun Allah tarafından gönderilmiş olan bu kutlu reçeteyi yine kendisinden yani Kuran’dan öğrenelim.Madem Kuran tanınmadan anlaşılmaz. O zaman Kuran’ı yine Kuran’dan tanıyalım.
06/07/2011 / 11:25

 

 

 

Bismillah

 

Kainatın ve hayatımızın yegane rehberi olan Kitabımız/Kelamullah olan Kuran’ı okumadan ,anlamadan güzel ve müreffeh bir hayat sürdürmemiz mümkün değildir. Bu dünyada bireyin iç alemini ,toplumun yapısal özelliklerini , insan ilişkilerini düzenleyen kuralları içinde barındıran kuranı mubin , aynı şekilde ahiret hayatı ile ilgili insanlara bilgi vermektedir. İnsanların dünya ve ahiret  kurtuluşunun Allah tarafından gönderilmiş olan bu kutlu reçeteyi yine kendisinden yani Kuran’dan öğrenelim.

Madem Kuran tanınmadan anlaşılmaz. O zaman Kuran’ı yine Kuran’dan tanıyalım.

 

İşte insanoğluna bilmediğini öğretecek bilgi kaynağı olduğunu yine Kuran kendisi beyan ediyor. ‘’İnsana bilmediğini öğretendir.’’(.Alak:5)

 

 Kuran okunmak için gönderilmiştir. Ağır ağır ,sindire sindire  okunması (manası ile ) için gönderilmiştir.’’Ağır ağır okunmak için indirilmiştir.’’(Müzemmil:4)

 

Üstün ve şeref sahibi olan bir kitap.‘'Şerefli, üstün olan bir Kur'an'dır.’’( Buruc:21)

 

Kitabı okurken nasıl okumalı sorunusun cevabını yine Allah kelamı olan Kuran kendisi veriyor. Öğüt almak için, düşünerek.‘’Ayetleri üzerinde düşünülmesi ve öğüt alınması gereken mübarek bir Uyarıp öğüt verendir.’’( Araf:2)

 

Hidayet bulmak isteyen, rahmete gark olmak isteyen Kuranı okumalıdır.‘’Hidayet ve rahmet olmak için bir ilim üzere fasıla fasıla açıklanmış bir kitaptır’’( Araf:52)

 

Kötülüklerden sakınmak, rahmete ulaşmak için Resulullah (sav) aracılığı ile yol gösteren bir kitap.‘’Kendi içimizden birine indirilerek, Allah karşı sorumluluk bilinci içinde olmamızın örneğini de sunan bir kitaptır’’.( Araf:63)

 

 

Bütün ilahi kitaplar, tevhid akidesini ve tevhidi bir hayatı içeren ayetlerden müteşekkildir. Kuran’dan önce gelen kitaplar tahrif edilmiştir. Tahrif edilmemiş orijinal ilahi kitaplarında, Kuran’ında aynı içerikte olduğunu beyan ediyor Kuran. ‘’Kendinden önceki kitapları tasdik edicidir.(Musaddik).’’( Fatır:31)

 

Kuran, Allah katından indirilen bir kitaptır. İnsanların hiçbir eksiltme ve arttırması söz konusu değildir. İlahi ve mucizevi bir kitaptır.“Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından indirilen bir vahiydir bu. “(Taha:4)

 

“Sakınılacak şeyleri türlü türlü hatırlatan (zikreden) bir kitaptır.” (Taha:113)

 

Bir konu hakkında tamamına vakıf olmadan evvel hakkında bilgi sahibi olunacak bir kitap olmayıp, okundukça ilmi artıran bir kitaptır. (Taha:114)

 

Resulün kalbine indirilmiş bir kitaptır. (Şuara:193)

 

Araplara kendi içlerinden biri ile yine kendi dillerinde indirilmiş bir kitaptır. (Şuara:198:199)

 

Müminlere hidayeti müjdeleyen bir kitaptır. (Neml:2)

İnsanlar için,aydınlanma kaynağı, doğru yol bilgisi ve rahmettir. (Kasas:43)

 

Ancak kendinden öncekileri tasdik ve Alemlerin Rabbi’nden (geldiğine) şüphe olmayan kitabın açıklamasıdır. Yunus:37

 

Bu, Ayetleri sağlam, hakim ve haberdar olan Allah tarafından açıklanmış bir kitaptır. (Hud:1)

 

Musa as a verilmiş olan Tevrat imamlık ediyorken gelen bu kitabı, Yahudiler içerisinde tasdik edenle etmeyenin durumun aynı olmadığını anlatan bir kitaptır. (Hud:117)

 

Kıssalarında akıl sahipleri için ibretler var olan, uydurulması mümkün olmayan çünkü Tevrat’taki kıssaları tasdik eden bir kitap. (Yusuf:111)

 

Apaçık bir kitaptır. (Hicr:1)

 

Tüm zikirler gibi korunmuştur. (Hicr:9)

 

Kitap ehlinin iki elleri arasında olan kitabı doğrulayıcı olarak gönderilmiş bir kitaptır.(yedeyhi=iki elleri,  beyne=arasında)(Enam:92-Ali İmran:50-Ahkaf:30)

 

Okunacak kitap Kur’an.

Yaşanacak kitap, Kur’an.

Tebliğ edilecek kitap, Kur’an.

 

Kur’an’ın aydınlığında buluşmak ümidi ile.

 

Ferhat Özbadem

 

50 Yorum

Diğer Haberler

İlahi Motivasyon ; Duha Sûresi

Kur'an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi / Doç.Dr.Murat Sülün

Müftüoğlu : Kur'an'a Yeni Bir Okuma Gerek

Kur'an'ı anlama faaliyetinin kavramsal araçları / Erhan Koç

İhsan Eliaçık : Kur'ân yoksulun yanındadır!

“Sâdıku’l-Va’di’l-Emin” ya da “Yaşayan Kur’an” Olmak / Cevdet SAİD

"Bir İman/İnfak;Nifak/Cimrilik Analizi: Sure-i Hadid"

‘Arap Kuranı’ndan ‘Türk İslamı’na; İlahî Kelama Reva Görülenler / Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat

Alak Süresi Tefsiri (1) / Âişe Abdurrahman

Kur'an Nedir? / Ferhat Özbadem

Nasıl Bir Tefsir? / Ömer Faruk Karataş

Ashab-ı Cennet ;İki Tercih:Mülkiyyetmi, Nasiplenmekmi? / Ali Uzun

Kur'an'ı Nasıl Anlamalı-Yorumlamalı'ya dair / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'ı Anlama ve Tefsir etmede Usûl / Muhammed Reşid Rıza

Kur'an Kıssaları Araştırmaları

Kur’an Tefsirlerindeki Hz. Davud’a Yönelik Zina ve Adam Öldürttürme İftiraları Üzerine / Cengiz Duman

Esmâ-i Hüsnâ'ya Ayinelik Nasıl Olur?

İyilik ve Kötülüklerin Allah'tan Olması Ne Anlam İfade Eder? / Allâme Tabatabai

Said Nursi'ye göre Kur'an'ın Bütün İlahi Sözler ve Semavi Kitaplardan Üstünlüğü / Doç.Dr.Mehmet Refii Kileci

Kur'an'ı Anlamanın Şartları / Ayetullah Cevadi Amuli

Peygamberlik ve İlahlık Sorunu / Seyyid Kutub

Selefin Tefsirdeki İhtilaflarının Mahiyet ve Sebepleri / İbn Teymiyye

Yakup Peygamber Kıssası ve Anakronizm / Cengiz Duman

Kur'an'da Müminlerin Vasıfları / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar / Doç.Dr.Mustafa Öztürk

Kur’an perspektifinden kıssa/olay bütünlüğü unsuruna bakış / Cengiz Duman

Bir Eylem olarak "Akletmek" / Erhan Koç

Küfr Kavramının İç Yapısı / Prof.Dr.Toshihiko İzutsu

Kur'an'ın sosyolojik prensipleri ve Batı medeniyeti ile mukayesesi / Prof.Dr.Suat Yıldırım

Kur'an Tefsirinde Yanılgı Sebepleri ve Korunma Yolları (PDF) / M.Vehbi Dereli

Fizilali'l-Kur'an'da İman / Murat Kayacan

Hayatı ve Kitabı Sünnetullah'a Uygun Bir Zihin ve Kimlik İnşası İçin Okumalıyız / Bahadır Kurbanoğlu

Toplumsal Değişim ve Ulûl'elbab / Murat Aydoğdu

Kur'an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 2- Kronoloji / Cengiz Duman

Kur'ân'a En Yakın Dönemi Öncelemek-4 / Bülent Şahin Erdeğer

İslahi'nin Ana Çalışmalarına Kısa Giriş / Abdurrauf

Tarihte Kur'an'ın Önüne Geçen Yöntem Arayışları / Fevzi Zülaloğlu

Kur'an'ı Kerim'in Atomcu ve Bütünsel Tefsiri / Muhammed Bâkır es-SADR

Kur'ân'ı Nûzul/Davet Sürecinde Anlamak-3 / Bülent Şahin Erdeğer 

Kur'an'a Dönüşte Vahyin Oturduğu Zemini Tanımak-2 / Bülent Şahin Erdeğer 
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz