Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi: Mehmed Emin Akın
Bu makale, Muhammed Esed ve Mustafa İslamoğlu’nun Meâlleri arasındaki bazı “yöntem” ve “te’vil” benzerliklerine işaret etmek üzere; Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi Enbiya Suresi Bağlamında İki Yorum ( Muhammed Esed ve Mustafa İslamoğlu Örneği ) adıyla Medarik Yayınları tarafından yayınlanacak
07/07/2011 / 22:34

 

 

Esed, Hirabe ayetini Firavun’un hükmü görüp bunun Allah’ın hükmü gibi algılamanın doğru olmadığını söylerken, İslamoğlu da onun bu saptırıcı yorumunu desteklemektedir. “…BU CÜMLE BİR İNŞA CÜMLESİ değil, BİR İHBÂR CÜMLESİDİR ve dolayısıyla KUR’AN EL VE AYAKLARIN ÇAPRAZLAMA KESİLMESİ GİBİ BİR CEZAYI EMRETMEMEKTE, SADECE NAKLETMEKTEDİR. Bundan öte, Allah Rasulü’nün hiçbir MUHALİFE [*] böylesi bir ceza uygulamadığı da tarihi bir gerçektir.” 13 Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi adlı kitabımızda bu konuyla ilgili yeteri açıklamayı yaptığımız için burada buna kısaca değinmek istiyoruz. İslamoğlu, biraz önce naklettiğimiz sözlerinde aslında Esed’in şu görüşlerine katıldığını söylemektedir.

Ancak, o da ustası Esed gibi, hünerini gösteriyor ve dil oyunu yaparak bu işin içinden çıkmaya çalışıyor: “…Firavun, KUR’AN'DA HER ZAMAN KÖTÜLÜĞÜN VE ALLAH'I İNKARIN TİPİK ÖRNEĞİ OLARAK TANIMLANDIĞINDAN, aynı Kur’an'ın başka bir yerde “ALLAH'IN DÜŞMANI” olarak vasıflandırdığı BİR KİŞİYE İZAFE ETTİĞİ İFADELERİN AYNISI İLE BİR İLAHÎ KANUNU YÜRÜRLÜĞE KOYMASI DÜŞÜNÜLEMEZ..” Gördüğümüz gibi, Esed İslamoğlu’ndan daha açık sözlü olarak Müfessirlerin bu konudaki bütün tefsirlerini reddedip ilmî gerçekleri yok sayıyor ve bütün İslam müctehidlerine ve fakihlerine Allah’ın ve Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) düşmanlarını sevindirici bir ictihadda (!) bulunmuş oluyor. Şimdi İslamoğlu’nun da Allah’ın Firavun’un hükmünü Kur’an’da bir ceza olarak indiremeyeceğini söylemek anlamına gelen sözünü yeniden okuyalım: [*] İslamoğlu, Kur’an’da bu ayette “ مِّنْ خِلافٍ ” ibaresini, bile bile çarpıtıyor ve böylece bütün lüğat âlimlerini ve müfessirlerin tefsirini bırakın “süpürme” yi adeta “i’dam” ediyor ve tefsir tarihini hiçe sayıyor. 13 Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an: s.197 (not.3) 34 “Dolayısıyla KUR’AN EL VE AYAKLARIN ÇAPRAZLAMA KESİLMESİ GİBİ BİR CEZAYI EMRETMEMEKTE, SADECE NAKLETMEKTEDİR.” 14

Müslümanım diyen bir insanın; Rasulullah (sallalahu aleyhi ve sellem) ashabı ve bütün İslam müctehidlerini ve müfessirlerini, Allah’ın kitabını yanlış anlamak veya kasıtlı olarak onun içermediği bir hükmü ona nisbet etmekle suçlamasından sonra, “nasihat”ın bu insanların anlayışını islah edip hidayetlerine vesile olacağını söylemek gerçekten çok zor olsa gerek. Demek ki Allah “hirabe ayeti”ini, Firavun’un iman eden sihirbazlarını tehdit etmesi bağlamında, “ğaib” siyğasıyla “emir” olarak naklediyor. Allah için söyleyelim, bu yaklaşım tarzı tefsir midir yoksa nedir? Müslümanların bu tür sahif ve ilimden uzak ve hevaya dayalı sözlerine rağmen bu insanları müfessir ve allame görmelerine ne demek gerekiyor? Esed, yukarıdaki sözleri sebebiyle ya bütün müfessirleri kâfir ilan etmiş olmalıydı. Ama o, bunun yerine bu konuda müfessirler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar onların “hirabe ayeti” hakkındaki tefsirleri reddedilmelidir diyebiliyor. Peki, bu durumda yorumunu nassa karşı mutlaklaştıran Esed mi oluyor, yoksa bütün İslam müfessirleri mi?

Bu durumda iki kişiden birisi Allah’a yalan nisbet etmekte ve onun ahkâmını reddetmektedir bu ya Esed’dir ya da müfessirlerimiz, fakihlerimizin ve müctehdilerimiz olacaktır. Eğer İslamoğlu’nun dediği gibi, bu ayet bir hüküm ayeti değil de bir “hikâye ayeti” ise, bu durumda onun da müfessirlerin akideleri ve dinleriyle ilgili bir şey söylemiş olması gerekir. Esed’e bu destekten sonra, acaba İslamoğlu da müfessirler hakkında aynı şeyleri söylemiş olmuyor mu? Çünkü Esed’in verdiği hükmü nihayet İslamoğlu da bu hükmün neticesini kabul ediyor. O halde kim Allah’a yalan nisbet edip onun kitabını sahih olan tefsirinden çıkarıp saptırıyor?

Gerçekten Allah sadece Firavunun hükmünü mü hikâye edip naklediyor? Arapça’da bir hükmü nakletmek böyle mi ifade edilir? İslamoğlu’nun muhkem ayetlere nasıl yaklaştığını bakımından, Maide suresi 38. ayet-i kerimedeki “el kesme” hakkında neler söylediğini görelim: 14 Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an: s.197 (not.3) 35 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهَُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ¨> 38 } فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهَِ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يتَُ و } {39} “İmdi, işledikleri suça karşılık Allah’tan İBRET-İ ÂLEM bir müeyyide olarak hırsızlık yapan ERKEK VE HIRSIZLIK YAPAN KADININ ELLERİNİ kesin. Zira Allah her işinde MÜKEMMELDİR her hükmünde tam isabet sahibidir.” 15 İslamoğlu bu ayetin yorumunda diyor ki: “Lafzen: “iki elini..” Hırsızlık yapanın elini kesme uygulaması KUR’AN’IN İHDAS ETTİĞİ BİR CEZA DEĞİL, Kureyş’in uyguladığı ve Kur’an’ın önünde bulduğu bir ceza geleneğidir.

İlk kez Kâ’be’nin hazinesini soyan birine uygulamıştır. [İbn Kesîr] [*] Rasulullah bu geleneksel cezayı olabildiğince sınırlamıştır..” 16 İslamoğlu’nun hırsızlık suçuyla ilgili Maide 38. ayet-i kerime hakkında söyledikleri, tıpkı Esed’in “hirabe ayetiyle ilgili söylediklerine benziyor: “Kur’an'ın başka bir yerde “ALLAH'IN DÜŞMANI” olarak vasıflandırdığı BİR KİŞİYE İZAFE ETTİĞİ İFADELERİN AYNISI İLE BİR İLAHÎ KANUNU YÜRÜRLÜĞE KOYMASI DÜŞÜNÜLEMEZ..” Bu sözleri Allah’ın kitabını tanıyan ve Allah’ın muradını anlamış bir insan sarfedemez. Adeta “sirka” (hırsızlık) hakkındaki bu cezaî hüküm; Allah tarafından indirilmemiş de birileri tarafından zorla Kur’an’a dercedilmiş gibi bir izlenim verilmek isteniyor. Eğer hırsızlık “had”di; 15 Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an: s.198 [*] Bkz. İbn Kesîr: c.1, s.87: Thk. Huseyn İbn İbrahim Zehran, Daru’l-Kutub el-İlmiyye, 1406/1986 Beyrut (Cahiliyye’e ilk eli kesilen, Benû Muleyh İbn Amr İbn Huza’a’nın kölesi Duveyk’tir) 16 Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an: s.198 (not.2) 36 “…KUR’AN’IN İHDAS ETTİĞİ BİR CEZA DEĞİL”se… KİMİN İHDAS ETİĞİ BİR HÜKÜMDÜR?.

METNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN http://www.mehmeteminakin.com/html/modules/Dosyalar/pdfdosya/tevilhakkinda-enson.pdf

 

18 Yorum

Diğer Haberler

Mevdudi için orası tatil beldesi değildi!

Ekin Yayınlarından Yeni Kitap : "Kur'an Kıssalarının Tarihselliği"

Tefsir gibi bir mukaddime : Tefsire Giriş - Râgıb el-Isfahani

Kur'an Sûrelerinin Kimliği & Sûreler nerede ne zaman indi?

İlginç Senetler Bulduk & 800 yıl sonra Peygamber'le tokalaşmış!

İslam Siyasal Düşünce Mirası

Bid'at Konusuna Doğru Bir Yaklaşım - Abdulkayyum Es Suheybani

Ruhun Sevinci - Seyyid Kutub

İmam-ı Şafii'nin Dev Külliyatı "El-Umm" Türkçe'de

Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi: Mehmed Emin Akın

30.Yılında İstanbul Kitap Fuarı

Batıcı Bilim Yanlışta! & Oryantalist Bakışı Bırakacaklar mı?

Ebû Yûsuf'un Hadis Anlayışı -Kitap Tanıtımı-

Beydavi Tefsiri Türkçe'de

Ahmed Kalkan'ın "Kur'an Kavramları Ansiklopedisi" çıktı

Kitap Tanıtımı : Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur'an Anlayışı

Ekin Yayınlarından "Menar Tefsiri"

İlahiyat Alanına Dair Okuma Listesi

"Kur'an"i Kavramlar" ın 2.baskısı çıktı

Tefsir Üzerine - İbn Teymiyye

Bilgi Bankası

İzmirli İsmail Hakkı ve İlm-i Hilaf Kitabı üzerine

Mehmet Paçacı şimdi nerede?!

Kur'an'a Giriş / Muhammed Abid CABİRİ

Teolojik bir inşa olarak "Laiklik"

İslami İlimler Metodolojisi / Kanunu’l Fikri’l İslamî - Abdulmun’im el-Kı’ıyy

Bir tefsir klasiği Türkçe'de! - BEYDAVİ TEFSİRİ

T.J.Winter soruyor! "Kıbleni mi şaşırdın ey müslüman"

Milliyetçilikler ve Faşizmler -Kitap tanıtımı-

Kur'an Kıssalarında Sinematik Özellikler

İslam Psikolojisi Yazıları

Kuyuda Yazılan Kitap - El-Mebsut / İmam Serahsi

"Ahir Zaman İlmihali"ni farklı kılan nedir? / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Ali Bulaç'ın Son Kitabı "Göçün ve Kentin İktidarı"

"Müslümanın Akaidi" kitabı üzerine Ahmed Kalkan'la söyleşi

Kutsal Kitaba İlahi Çağrı / Rahmetullah el-Hindi

Kendi Kendine Akademi (Tavsiye Kitap Listesi)

İran'da Devrim ve Karşı Devrim / Asaf Hüseyin

Tefsirde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları / Muhammed Vehbi Dereli

Kuran ve Sünnet Üzerine Makaleler - Hikmet Zeyveli
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz