Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Birleşik Mezhepli Düzen ve Ayrışık Mezhepçi Düzen Müsabakası ve Yeni İslami Düzen Tasavvuru
İslam Alemi yeni bir dil geliştirmelidir.Tekfirci bir anlayış yerine,farklılıklara saygılı ve diyalog halinde müttefik bir İslam Alemi.Bugün tekfirci anlayışın getirdiği sonuç Irak'ta vücud buldu hatırladıysanız.Şii-Sünni ihtilafı üzerinden Şii ve Sünni mahalleler "mezhep adına" bombalandı.Böyle bir nifak tohumunun bir meşruiyeti olabilir mi?
13/07/2011 / 17:27

 

Muhammet Elbir Habiboğlu / Fikri Beyan

İslam Alemi yeni bir dil geliştirmelidir.Tekfirci bir anlayış yerine,farklılıklara saygılı ve diyalog halinde müttefik bir İslam Alemi.Bugün tekfirci anlayışın getirdiği sonuç Irak'ta vücud buldu hatırladıysanız.Şii-Sünni ihtilafı üzerinden Şii ve Sünni mahalleler "mezhep adına" bombalandı.Böyle bir nifak tohumunun bir meşruiyeti olabilir mi?

Sünni ve Şii camianın rehberleri bir araya gelmelidir.Nitekim geçen yıl temmuz ayında İran İslam Cumhuriyeti Rehberi ve Şii Müslümanların Taklit Mercii (Allah'ın Rahmeti ve Selamı Üzerine Olsun) İmam Ali Hamaney;“Mü'minlerin anneleri olan Hz. Peygamber'in eşleri ve Ehli Sünnet'in sembol isimleri hakkında aşağılayıcı, hakarete varan ifadelerin kullanılması haramdır” dedi ve ekledi "Ehli Beyt'i savunmak için Ehli Sünnet'e mensup kardeşlerimize hakaret ve ithamlarda bulunanlar, esasında Ehli Beyt-i değil Amerika'yı ve Siyonizm'e savunmaktadırlar”..
(bknz.http://abna.ir/data.asp?lang=10&Id=207034)

Buna binaen Sünni Alemin Mühim Kuruluşlarından El Ezher Şehyi (Allah'ın Rahmeti ve Selamı Üzerine Olsun) Ahmed Tayyib geçen gün  yayınlanan konuşmasında,“Hüsnü Mübarek, Siyonist rejimi razı etmek ve Sünniler ile Şiiler arasında çatışmalar yaşanması için Mısır ulemasını Şiilerin tekfiri yönünde fetva vermeleri konusunda teşvik ediyordu.”  dedi ve ekledi “Ben Mısır müftüsüyken bu baskılar çok yoğun bir biçimde bana yapılıyordu. El Ezher şeyhi olduktan sonra bu baskılar azaldı ve böylelikle Mısır devrimi gerçekleşmiş oldu. 


Benim Şiaların itikat inançlarında şüphe oluşturmam ve onları tekfir etmem için baskılar o kadar artmıştı ki gayri müstakim olarak beni tehdit ediyorlardı. Ama ben bu baskıların siyasi hedefler güttüğünü anladığımdan bu isteklerine karşı geldim. Bizler, gayri Müslimlerin bile tekfir edilmesine karşıyız, Müslümanların kendi kendilerini tekfir etmeleri mümkün olabilir mi?!”   dedi...
Ayrıca El Ezher Şeyhi Ahmet et Tayyip, el Ezher'in tüm Müslümanların evi ve tüm mezheplere kapılarının açık olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: "Şiiler, bu ümmetin ayrılmaz parçalarıdır ve bizler onların arkalarında namaz kılmaktayız. Şiilerin Kur'an'dan başka Kur'an'ları olduğu iddiası açık bir yalandır. 
Şialar ve Sünniler arasında ihtilaf yoktur. Farklar sadece bu mezhep taraftarları arasında imamet konusundadır.” (bknz.http://www.tevhidhaber.com/news_detail.php?id=78698)

Allah razı olsun Ümmet-i Muhammed şuuruna sahip müslümanlardan ve kafire ve oyunlarına karşı uyanık olanlardan!Amin.

İşin mahiyetine gelince El-Ezher Şeyhi Ahmet Tayyib'e Hüsnü Mübarek, Hüsnü Mübarek'e de Siyonistler baskı yaptı şii-sünni ihtilafına ön ayak ol diye...Acaba memleketimizde bu tür tekfircilik hesapları yapanlar ve kan davası güdenler kimden el alıyor??

Dünya değişiyor ve Bilgi-Teknoloji Çağındayız ama hala eski ve muhafazakar bir dil kullanıyoruz yenileşmeye savaş açıyoruz...Oysa İslam yenileşmeye karşı değildir ve teşvik eder ve tekfirciliği ve kin gütmeyi, kan davası gütmeyi de yasaklar hatırlayalım Efendimizin (sav) Veda Hutbesi'ni..

El Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib'in ifadesiyle şii-sünni ihtilafı "imamet" konusundadır ve dini bir farklılık mevcut değildir...Allahımız bir,Kitabımız bir,Peygamberimiz Muhammed,Kıblemiz bir...

İşin siyasi boyutuna yönelince öncelikle Osmanlı-Safevi ya da Emevi,Abbasi-Fatımi-Şii Büveyhoğulları mücadelesi yerine,  niyetimiz "Yeni Dünya Düzeni" ne doğru orantılı olarak;

  • Sünni Alemi İmameti Türkiye
  •  Şii Alemi İmameti İran                                                                                                                                    

  ve kardeş Ümmet bilincine  bırakmalıyız...

Sünni alemin İdare Merkezi Türkiye,Şii alemin İdare Merkezi İran'dır....Ama şunun altını katiyetle çiziyoruz asla ve asla Emevicilik-Fatımicilik veyahut Osmanlı-Safevi mücadelesine girişmemeliyiz...
Elbette eskide kalan ve gelenekçiliğin genlerine temas ettiği şahsiyetler Sünnicilik-Şiicilik savaşına devam ederler,milyonlarca kez "Kerbela Başlatsalar" gene doymayacaklar kana Hutame dindirene kadar...

Yahudi Tahlilci Prince Handley bile yazılarında şii-sünni ihtilafını sildi ve şöyle dedi "Yeni Dünya Düzeni'inde İslami Yönetişim Merkezi Türkiye olacaktır Sünni Alemin Takip Ettiği ve Şii Alemin Takip Ettiği İran ile mutabık olacaklardır İsrail'e karşı ve bir birlik olacaklardır"... bizde inşAllah diyoruz..

Kan davası ve mezhepçilik davası güdenler kaybedeceklerdir...Ya Allah güzel günleri görmemizi yakınlaştır basiretli alimleri başımıza getirerek!Amin.

Muhammet  Elbir

12 Şaban 1432
13 Temmuz Çarşamba 2011

47 Yorum

rıdvan ışıkr 03-01-2012, 16:19:24
amin...
amin...amin...amin...

Yorumların tamamı için tıklayınız.

Diğer Haberler

İslami mücadelenin/İslamcılığın dünü bugünü

Pakistan Cemaat-i İslami : İslam Devrimi Bize Örnektir

Ahmet Varol "Nahda Hareketi" ni anlatıyor...

İhvan-ı Müslimîn Teşkilatı -Fikri ve Siyasi Yapı-

Manevi Kuvvet / M.Hüseyin Fadlullah

Seyyid Kutub'a Göre İslami Mücadele / Nureddin Yıldız

Birleşik Mezhepli Düzen ve Ayrışık Mezhepçi Düzen Müsabakası ve Yeni İslami Düzen Tasavvuru

İnsana Köleleşmeye karşı : Tevhid ve Adalet'e hizmet etme : Ümmet Bilinci Oluşturma / Nurullah Erkoç

Hareket Fıkhımızın Muhteva ve Formu / Fırat Toprak

’Fethullah Gülen Hareketi Alternatif Bir Model Olabilir mi?

Islah,Tecdid ve Gelenekçi Yenilikçilik / Atilla Fikri Ergün

"Kur'an ve Peygamber ayrılmaz bir bütündür"

İslami Kimlik İnşası / Ramazan Kayan

Müslüman Zihnin Sömürgeci Kalıplardan Özgürleşmesi / Yusuf El-Habbaz

"İslamiyet İkinci Kimlik Olmayı Kabul Etmez" / Ahmet Yıldız

İslam, Batı ve Modernitenin Meydan Okumaları / Tarık RAMAZAN

   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz