Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Gelecek Tasavvuruna Dair Fıkıh Üretme Tembelliği / Dr.Serdar Demirel
Fikir tembelliğinin ötesinde bazı alimlerin Liberal teorilere ve ne olduğu belirsiz 'Sol İslam'a öykündüklerini vurgulayan Demirel, buna karşın olması gereken çizgide çabalayanlar olduğunu da hatırlatıyor. Demirel, bu önemli yazısında şunları söylüyor:
25/07/2011 / 14:31

Yeni Akit'teki köşesinde "Gelecek tasavvuruna dair fıkıh üretme tembelliği" başlığı ile müslüman fikir adamlarının ciddi bir hatasına işaret ediyor Serdar Demirel.

Fikir tembelliğinin ötesinde bazı alimlerin Liberal teorilere ve ne olduğu belirsiz 'Sol İslam'a öykündüklerini vurgulayan Demirel, buna karşın olması gereken çizgide çabalayanlar olduğunu da hatırlatıyor. Demirel, bu önemli yazısında şunları söylüyor:

İslâmî yapıların bugünün dünyasında yaşanan hızlı dönüşüme ve siyasi altüstlere fazla hazırlıklı olmadıkları gözden kaçmıyor. Meselâ Arap dünyasındaki ayaklanmalar sonucunda ortaya çıkan yeni duruma gösterilen reaksiyoner tepkiler, çözüm olarak ortaya konan kes yapıştır alternatifler ya da eklektik yanılgı hep bunu gösteriyor.

Kimi yerde uzun yıllar muhalefette olmanın rehâveti, kimi yerde kahredici baskıların pasifize eden gücü, kimi yerde ise ele geçirilen imkânların heba edilmesi bunda tabiî ki etkili olmuştur.

Üniversite yıllarında bugün Hakk’ın rahmetine kavuşmuş dinler tarihi otoritesi bir hocamız vardı, Irak İhvanı Muslimin’in kurucularından Prof. Dr. Abdul Fettah İrfan. Sudan tecrübesini anıp hayıflanırken bir defasında şöyle demişti sınıfta.

“Hasan Turabi gibi büyük bir zeka, devleti ele geçirdikten sonra hayâlindeki İslâm düzenini kuramadıysa eğer, İslâm düzeni denilen şey, bir hurafe olsa gerek!”

Biz, Bağdat Üniversitesi Şeriat Fakültesi eski dekanı olan merhumun büyük hayâl kırıklığı yaşadığı için böyle dediğini bilirdik. Eklektizm’in Müslümanlara bir şey kazandırmadığını izah sadedinde şöyle dediğini ise hiç unutmam.

“İyi eğitimli bizim nesil, ömrünü, İslâm ve demokrasinin çatışmadığını isbatlamaya adadı. Sonuç ise kuru bir taklit. Bunun yerine İslâm’daki ‘şûra sistemini’ iyi analiz etseydik ve onu çağdaş dünyada yeni formlar içinde tekrar üretseydik daha kazançlı çıkar, çağın tıkanıklığına da bize ait bir çıkış modeli sunabilirdik. En azından kendi modelimizi kurardık. Bizim neslin düştüğü hataya siz düşmeyin.”

İslâmî câmiada gelecek tasavvuru geliştirmek ve buna göre fıkhî açılımlar üzerine çalışmak pek hoş karşılanmazdı. Böylesi bir faaliyet “câhiliyenin ürettiği sorunlara çözüm üretmek” gibi algılanıyordu çünkü. Oysa kurulacak İslâmî düzende problemin yapısı ve mantığı çağdaş olandan farklı olacağından, çağdaş câhili sistemin ürettiği problemlerle uğraşmak zaman kaybıydı. Yaklaşım kabaca buydu.

Bu yaklaşım tarzının Türkiye’ye özgü olmadığını, aksine dışarıdan aparıldığını uzun yılları içeren yurtdışı hayatımda yerinde gördüm. Oysa bizde, Osmanlı’nın son döneminde yıkılmakta olan devleti kurtarmak için ilim ve fikir adamları büyük çözüm arayışları içine girmiş, modernitenin ürettiği ve üreteceği sorunlar üzerine ciddi kafa yormuştu. Bu anlamda yazıya aktarılmış çok önemli analiz birikimi de mevcuttur.

Bu ülkede bu zengin geleneği devam ettirmek varken Batı tarzı hayatın ürettiği problemlerden bize ne yaklaşımına teslim olmak, bugün geriye dönüp bakıldığında hüzün vericidir. Gelecek tasavvuru üzerine çalışmayı zaman kaybı gören bu yaklaşım bir taraftan fikir üretme tembelliğini getirmiş, diğer taraftan da yaşanan canlı hayata yetişmek için eklektizm kolaycılığına sapmıştır.

Bugün Müslüman fikir adamlarının İslâmî paradigma içerisinde kalarak özgün modeller geliştirmek yerine liberal teorilerden veya ne olduğu meçhul “Sol İslâm”dan medet ummasında, kimi yerde de direkt liberal modellere teslim olmasında bunun etkisinin de olduğunu düşünüyorum.

Fikir tembelliğini reddedip orijinal modeller üzerine çalışanlar dün yok değildi elbette, ancak seslerini fazla duyuramadılar ve yeterince destek görmediler. Bunlar çözücü ortamının etkisiyle bugün çağdışı kabul edilmekteler. Oysa modern teorilerin yeterli olmadığının idrak edildiği bu dönemde asîl önermelere ihtiyaç olduğu âşikârdır.

30 Yorum

NgczuaPZcuNXId 18-12-2011, 11:24:02
qQWpBHoCZQ
Damn I wish I could think of somhetnig smart like that!

Yorumların tamamı için tıklayınız.

Diğer Haberler

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

İslami Kimlik ve Şahitlik Görevi / Erhan Koç

Ümit Aktaş:'İslamcılıkta Yeni Paradigmaya doğru'

İslam Hukukunda Egemenliğin Sahibi ve Kaynağı Sorunu / Erhan Koç

Mevdûdi'nin 3.yol önerisi ne?

İslam Devlet Felsefesi / Mehmet Niyazi

Batı Hukuk Düşüncesinde Egemenlik Teorisi (2) / Erhan Koç

İktidarın Teolojisi Üzerine Deneme: "Onlara Eğer Yeryüzünde İktidar Verirsek" / Mustafa Yılmaz

Demokrasinin Krizi-Demokrasiye Eleştirel Bir Bakış / Hamdi Tayfur

Gelecek Tasavvuruna Dair Fıkıh Üretme Tembelliği / Dr.Serdar Demirel

Batı Hukuk Düşüncesinde Egemenlik Teorisi (1)

Dini Demokrasi / Ayetullah Hamenei

’Kemalist-laik-türkçü ideoloji’nin bütünüyle çöktüğü anlaşılmalı..

Egemenlik teorisi ve Problemler / Erhan Koç

Yürütmeyi daha iyi kontrol etmek, işte modernlerin özgürlüğü!

"Hakimiyet Allah'ındır" Kavramının Anlamı ve Mahiyeti / Erhan Koç

İhvan: Devlet yönetiminde İslami referansları reddetmek ahlaksızlık

Velayet-i Fakihi Nasıl Anlamalı? / Muhammed Can

İslam'da Siyaset Anlayışı / Ebu'l Ala El-Mevdudi

İslam'da Yönetim / Haluk Özdoğan

Raşid Hilafet, Raşid Toplum / Muhammed Muhtar eş-Şankiti
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz