Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


İslam aleminin muzdarip çocuğu : Muhammed İkbal
Zaman yazarı Mehmet Niyazi, İslam aleminin muzdarip çocuğu Pakistanlı büyük düşünür Muhammed İkbal'i ve şaheseri Cavidname'yi yazdı:
01/08/2011 / 23:41

Zaman yazarı Mehmet Niyazi, Muhammed İkbal'in Cavidname'si ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Cavidname nedir?

"Fikret'in 'Haluk'un Defteri',' Mehmed Akif'in 'Asım'ın Nesli' ne ise 'Cavidname' de odur."


İşte Mehmet Niyazi'nin o  yazısı:

Doğu ve Batı'da dönemin en önemli kurumlarında öğrenim görmüş şair, düşünür ve hukukçu Muhammed İkbal aynı zamanda Şark'ın, İslam âleminin muzdarip çocuğudur.

Cambridge'de okumuş, Münih Üniversitesi'nde doktora yapmış İkbal, buralardan aldıklarını milletinin, ümmetinin hizmetine cömertçe sunmuştur. Pek çok filozofu, ünlü bilim adamını, çağa damgasını basmış aydını yakından tanımak fırsatını bulmuş, ama kendisine önder, mürşit olarak yedi yüzyıl önce yaşamış Mevlânâ'yı seçmiştir. O zaman diliminde Doğu tamamen gözden düşmüş olmasına rağmen İkbal'in önyargılara esir olmaması, nasıl bir idrak sahibi olduğunu göstermektedir.

Ona göre felsefe, düşünme, olaylar arasında ilişki kurma gayreti, din ise hem hayat hem de yaratılışı idrak etmektir. Din, bilim ve felsefeden farklı olarak varlığın özünü kavramaktır. Bunda yeterince başarılı olmak için de ilmin elde ettiği sonuçlardan ve felsefenin ufuklarından yararlanmak gerekir. Bilim, realitenin müşahede edilebilir yanını yakalar; felsefe teorisini kurar; din topluca izah yapar.

İkbal, gerçekten büyük bir bilgedir; geniş halk kitlelerini pek ilgilendirmeyen, ilmin ve bilhassa felsefenin çetrefil konularından biri olan zaman ve mekân kavramlarına İslami bir anlayışla yaklaşmış, yüzyıllar boyunca etkili olmuş filozoflardan daha tutarlı hükümler vermiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde Mehmet S.Aydın, İkbal'in şiir telakkisini şöyle değerlendirmektedir: "İkbal şiirde açık ve seçikliğin şart olmadığını, hatta şiirdeki muğlak unsurların duygu dünyasını etkilemede yararlı olabileceğini söyler. Fakat onun sanat anlayışını "fonksiyonalizm" şeklinde nitelemek mümkündür. İkbal, sanat sanat içindir anlayışını benimsemez. Sanat, insana ve topluma hayat vermeli, benliğini güçlendirmeli, Musa'nın elindeki asa gibi batılı yok edip gerçeği ortaya çıkarmalıdır. Onun şiirde bir tek hedefi vardır; Müslümanlara gerek fert, gerekse ümmet olarak kendi kişiliklerini geliştirip güçlerini yeniden kazanmalarını öğretmektir. Bu açıdan bakınca İkbal'in şaheseri kabul edilen "Cavidname"yi niçin kaleme aldığını rahatça görürüz. Fikret'in "Haluk'un Defteri", Mehmed Akif'in "Asım'ın Nesli" ne ise "Cavidname" de odur. Oğlu Cavid'in şahsında Müslüman gençlere hitap etmekte, onlara yol göstermektedir. Cavid, toplumun sorunlarını omuzlayan, maneviyat yolcusudur. İkbal'e göre Müslüman, aktif insandır; tarihe bakınca da aktifliklerini nesiller boyu sürdürdüğüne şahit oluyoruz. Müslüman olarak bizi ancak gayret var eder; onun çığlığı Akif'in "Ey millet-i merhume" diye haykırışından farksızdır.

İkbal'in hedefi "insan-ı kamil" yetiştirmektir. Felsefeyle ilgilenenler onun "insan-ı kamil"ini Nietzsche'nin "üstün insan"ına benzetirler. Buna cevabı bizzat İkbal vermektedir. Üstün insanın Tanrı'yla, maneviyatla ilgisi yoktur; kamil insan ise tam inanmış, topluma karşı sorumluluğunu müdrik insandır.

1911'de Trablusgarb'a çıkarma yapan İtalyanlara karşı bir avuç kahramanımızın destan yazdığı günlerde rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Kendisine hediye olarak ne getirdiğini sorması üzerine o da şehitlerimizin kanının bulunduğu şişeyi Resulullah'a sunar.

Sömürgecilere karşı bir tek Türklerin ve onların koruyabildikleri Müslümanların varlıklarını sürdürebildiklerini belirtir. Günün birinde insanlığın muhtaç olduğu İslam rönesansı gerçekleşirse, bunu Türklerin yapabileceği görüşündedir. Ancak sonraki yıllarda Batılılaşma hareketlerini ele alıp üzüntüsünü dile getirir.

Ona göre Batı'yı taklitte başarılı olmak, ancak değerlerinden vazgeçmekle mümkündür. O vakit neyin kurtarılabileceğini sormak gerekmez mi? Kanaatince Batı'nın gücü yaşantısından değil, ilim ve tekniğinden geliyor. İlim ve tekniğin hayatlarını paylaşmakla değil ancak beyinle alınabileceğini söylüyor.

Cavidname'yi Farsçadan dilimize şiir olarak Ahmet Metin Şahin tercüme etmiştir. Kitabına yazdığı önsözde İkbal'i Türk okuyucusuna rahmetli Ali Nihat Tarlan'ın tanıttığını belirttikten sonra Cavidname'yi ilk olarak dilimize Annemarie Schimmel'in şerhli bir şekilde kazandırdığını ifade eder. Tarlan'ı ve Schimmel'i anmakla kadirşinaslığını gösteren Şahin, kitabının önsözünde şunu da yazıyor: "İkbal'i Türkçeye tam aktardığımı söylemem mümkün değildir; zira o büyük bir dehâ ben ise aczini bilen ufak bir şairim." Dostum Ahmet Metin Şahin'in şairlik derecesini bilemem, ama yazdığı bu cümlelerden dolayı övünülecek bir şahsiyete sahip olduğunu rahatça söyleyebilirim.

27 Yorum

Diğer Haberler

"Kul Sadi Yüksel" bir güzel insan...

Şehadetinin 24.Yıldönümünde Bilal Yaldızcı

Ateş altında bir müfessir / "Kur'an Mesajı"nı günümüze taşıdı

Vefatının Sekizinci Yılında Aliya...

Burhaneddin Rabbani Şehid Edildi

Bağdat'tan bir müderris geçti!

Faruk Beşer'in Dört Tavsiyesi & Öğrencisi Anlattı..

Abdurrahman Kevâkibi (1854-1902)

İslam aleminin muzdarip çocuğu : Muhammed İkbal

Hidayet öncüsü,doğru yolun yılmaz savunucusu; İmam Ali en-Nâki

İmam İbn-i Teymiyye

Sedat Yenigün’ün Şehadetinin 31. Yılı...

Kürdistan'dan Yükselen İslami Çığlık : Şeyh Said Kıyamı

Özgün Bir İlim Adamı : Prof.Dr.Sadık Kılıç

Carlos'un Hayat Hikayesi

Takiyyûddîn en-Nebhânî ve Hizbu't-Tahriri'l-İslami / David Commins

Ruhi Özcan'ı tanır mıyız?

Mao'ya karşı savaşan Müslüman Hui Lider

Şehid Mervan Hadid

Mevlana Emin Ahsen İslahi (1904-1997) / Salem Kiyani

Sahur vaktinde Şehid edilen Alim...

Brodbeck'teki heyecan kimde var? - SAHNEDEN SECCADEYE...

Tahrifin sidre-i müntehası : Nasr Hamid Ebu Zeyd

Fadlallah'ın entellektüel mirası

Ayetullah Fadlallah'ın ardından

Açe Özgürlük lideri Hasan Di Tiro vefat etti

Prof.Dr.Macit Gökberk (1908-1993)

Hasan el-Benna neden önemli?

Bir Mücahid Derviş : Bahattin Yıldız

Siyonist İsrail'in İşlevini Kavramak / Bahaddin Yıldız

Erdemli bir şahsiyet : Babanzade Ahmet Naim

El-Biruni (973-1051)

Kimyanın Kurucusu : Cabir Bin Hayyan

Bediüzzaman Ebû'l İz İbn-i İsmail İbn-i Rezzaz El-Cezeri

Şehid Murtaza Mutahhari'yi Unutmadık

Faslı düşünür Cabiri vefat etti

Kıymetli bir alim : Zâhid el-Kevseri

Şehadetinin 6.Yılında Dr.Rantisi'nin Mücadelesini Selamlıyoruz

Vatan Müdafaacıları ve Şehadet Aşıklarının Lideri : Şeyh Yasin

İrlandalı Bir Vicdan Savaşçısı...
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz