Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Küresel İsyanda Kapital ve Siyaset
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 2012 yılı seçim yılı olacak. Krizin diğer AB ülkelerine bakarak çok daha iyi yöneltildiği Almanya'da bile eyalet seçimlerinde Merkel'in çıkardığı sonuçlara bakılırsa , genel seçimlerin sürpizlere sahne olacağını düşünüyoruz
20/10/2011 / 20:48

Sinan Özdemir/ Dünya Bülteni - Brüksel

Cumartesi günü 82 ülkede, 951 şehirde yüz binlerce insan sokağa inerek genel gidişata tepkilerini dile getirdiler. Eleştirilen yalnızca neoliberalizmin kendisi değil aynı zamanda halkın siyasi agoradan atılmak istenmesi ve gözlemlenen yarı demokratik durum. Batı hızla Atina demokrasisinden Sparta demokrasisine "dönüş" sinyali veriyor. Siyasette gözlemlenen demokrasiden çok parti(para)krasinin , şeffaflıkta çok karanlık, girift ve tehlikeli ilişkilerin egemenliği dillendirilen eleştirilerin başında geliyor. Eylemciler için 2008'den bu yana Batı'da yaşanan finans krizi kralın çıplak olduğunu gösterdi.

Madrid'de 15 Mayıs'ta  La Puarta del Sol meydanında başlayan oturma eylemleri hızla başta İspanya olmak üzere dünyanın çeşitli şehirlerine yayıldı. Kimi Wall Street'i, kimi Londra'daki City'yi , kimi de Frankfurt'taki AB Merkez Bankası'nı ele geçirmek için günlerdir önünde kamp kurmuş bekliyor. Başarılı olup olmamaları bu noktada çok önemli değil. Önemli olan gönderdiği mesaj olduğunu düşünüyoruz. Yaşananların siyasi sonuçları olabileceğini İspanya örneğinde gördük. Kamuoyu yoklamaları İspanyollar'ın 20 Kasım'da  Zapatero hükümetini bekleme odasına alacaklarını gösteriyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde  2012 yılı seçim yılı olacak. Büyük bir olasılıkla son olarak Danımarka ve Portekiz'de gözlemlenen iktidar değişiklikleri devam edecek. Krizin diğer AB ülkelerine bakarak çok daha iyi yöneltildiği Almanya'da bile eyalet seçimlerinde Merkel'in çıkardığı sonuçlara bakılırsa , genel seçimlerin sürpizlere sahne olacağını düşünüyoruz.

Fransa'da Sarkozy döneminden akıllarda kalacak  olan en önemli noktalardan biri  zenginlerin V. cumhuriyette hiç olmadığı kadar   korunduğu gerçeği olacaktır. Michel Pinçon ve Monique-Pinçon Charlot "Le Président des riches " (Zenginlerin cumhurbaşkanı) adlı ortak sosyolojik çalışmalarında -Sarkozy döneminde- 'siyaset dünyasıyla kapital sahipleri arasında ensest bir ilişkinin kurulduğundan' söz ediyorlar.  Fransa, orta sınıfının biraz daha fakirleştiği , zenginlerin daha az vergi ödediği veya ödemediği bir ülkeye dönüştü. Fransa'nın zenginlerine gösterdiği ayrıcalık ne Amerika'da ne de İngiltere'de görülebilir.

Eylemcilerin zenginlere gösterdikleri tepki yalnızca daha az vergi ödemeleri veya korunmalarından kaynaklanmıyor. Bu durum aslında 20. yüzyılın ikinci yarısında aşıldığı düşünülen kapitalist-kapital ilişkisinin aslında aşılamadığını da gösterdi. Yeni dünyada zengin, orta sınıf ve fakirlerin  eşit fırsatlara sahip olduğu düşüncesinin gerçek olmadığı tam aksine fırsatların tek taraflı olduğu ve her durumda öncelikli olarak korunanların güçlülerin-zenginlerin olduğu görüşü bu grupları dehşete düşürdü. "Tahsilli fakirlere" dönüşmemek için ekonominin insanların hizmetinde olmasını tersinin olmamasını bekliyorlar. Yaşananlar neoliberal görüşün düne kadar savunduğu "fırsat eşitliğinin" de tartışılmasına zemin hazırladı.

Kriz aslında uzun zamandır siyasi arenadan uzaklaştırılan halkların dönüşüne de tanık olmakta. Bu durum hem Amerika hem de Avrupa için geçerli. Küreselleşmenin nimetleri global ölçekte tek taraflı olarak paylaşılırken, dünyanın farklı noktalarında, bu sistemin yol açtığı hasarlara pek değinilmiyordu. Ancak şimdi küresel ölçekte kapitalizmin yol açtığı hasarlar daha fazla sorgulanır oldu.

Bu noktada dünya genelinde sokağa inenlerin genel beklentilerin dışında (ör. daha fazla demokrasi) ortak taleplere sahip olduklarını söylemek zor.  İspanya'da "¡ Democratia Real Ya ! "   (Gerçek demokrasi, şimdi) hareketinin öncelikli beklentileri : seçim yasasının değiştirilmesi, adayların önseçimle belirlenmesi, yolsuzluğa adı karışmış olanların siyasetten uzaklaştırılması, zenginlerden daha fazla vergi alınması, sosyal devletin güçlendirilmesi. İtalya ve Yunanistan'da ki eylemciler hükümetlerinin yanlış politikaları sebebiyle faturanın orta sınıf ve fakirlere kesilmemesini istiyorlar. İsrail'de kiraların yüksek olmasına tepki gösteren yüzlerce İsrailli aylardan beri sokakta kurdukları kamplarda yaşayarak hükümetin konuyu çözmesini bekliyorlar. İngiltere ve Amerika'da ki eylemciler krizin sorumlusu olarak finans çevrelerini gördüklerinden City ve Wall Street'in reforme edilmesini talep ediyorlar.  

Liberalizm  düşüncesine yaptığı katkılarla anılan John Locke, halkın doğuştan yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakkına sahip olduğu ve bu hakların korunamaması durumunda   toplumunsal isyanın-devrimin bir hak olduğunu söyler.  Devrimle amaçlanan devlet aygıtının ortadan kaldırılması değil tam aksine düzeltilmesi. New York'tan Atina'ya , Tokyo'dan Londra'ya sokaklarına inen yüz binler 2008'den bu yana iktidarların halka rağmen empoze etmeye çalıştıkları politiakların yanlışlığına işaret ederek  düzeltilmesini bekliyorlar. Iktidarların  Dünyada 82 ülkede ve 951 şehirde sokağa inenlerin siyasi hareket dönüşmesi mümkün görünmese de sivil harekete dönüşme şansı var. Ancak bunun için "ortak düşünülmüş" bir çatının oluşması gerekiyor.

Kapitalizmi diğer sistemlerden ayıran en önemli fark hareketleri bir şekilde pasifize etme , talpeleri bir sekilde karşılama gücüne sahip olmasında gizli. Sokakları dolduran gençler kapitali elinde bulunduruanlar için bir tehdit olarak görülmediğinden  eylemlerin faturası ancak siyasi iktidarlara kesilecektir. Kapital sahipleri dünyanın çesitli noktalarında hareket ederken , şirketlerde (ör. faksa, telefona bakmak durumunda olanların) ve fabrikalarda sabit kalması gerekenlerin ayağa kalkması ve hareket etmesi denklemi tamamen değiştir. Bazı kapital sahiplerinin (ör. Soros) eylemlere destek vermesi ve rahatsızlık sebebi olmaması dünyanın daha o noktada olmadığını gösteriyor. 

47 Yorum

Diğer Haberler

Batılı Tarih Yorumları Derhal Terkedilmeli / Muhammed Kutub

Kudüs Nasıl Kutsallaştırıldı? Hamdi TAYFUR/İSLAMİYORUM Sonbahar-2012

Ümit Aktaş:'İslamcılıkta Yeni Paradigmaya doğru'

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Serdar Demirel / Seküler Olguları İslamileştirmekteler

Yusuf Kaplan / Modern İnsan Kendini ve Aklını Putlaştırdı

Bağımsızlık Bildirgesi, Anayasa ve Kur'an

Ey Haman! Bana yüksek bir kule yap!

Demokrasiyi Anlamak / Zafar Bangash

Tevhidden bağımsız adalet söylemi

Bir müslüman "İlahi dinler" diyebilir mi?

Seyyid Kutub ve Türkiye İslam'ı / Ali Bulaç

Arapça dersinde de mi Atatürk?!

Sudan'daki Çatışmanın Perde Arkasında Ne Var?

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İhtiraslar ve Muhterisler Çağında Yaşamak / Atasoy Müftüoğlu

Seküler Devletin Şehitleri ve Laiklik / Akif Emre

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Bilim Eleştirisi Şart!

Dinlerini Parça Parça Edenler... / Hamza Türkmen

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar

"Tek Bir Ümmet" Neden Sadece Duygusal Bir Slogan Olarak Kalıyor? / Ashgar Ali Engineer

İslam Devleti olur mu, olmaz mı? / Abdulhamid Ahdar

Âşûrâ İnqılabı'nı anlamak değil anmak hedef alınınca / Selahaddin Eş Çakırgil

İngilizler, "AB-ABD-Yahudi gücü"nün çöküşü ve Türkiye'nin kuşatılması/ Yusuf Kaplan

Adil el Beyati : İslamcılara fırsat verin!

2.Abdulhamid Modernleşmesi Dönemindeyiz!

İslamcılık Meselesini Iskalamamak için!...

Menar Müelliflerinden Reşid Rıza üzerine...

Çağa Nüfuz Edebilen Bir Fakih / Serdar Demirel

88 Yıl Sonra Kutlanacak Ne Kaldı?

"İslam Tunus'a Geri Geldi; Devrime Gazze Zemin Hazırladı!"

Açık konuşun kanaat önderleri / Ömer Karaoğlu

Yeni Anayasa ve "Müslümanca Duruş" / Faruk Köse

Küresel İsyanda Kapital ve Siyaset

Tevekkül Kerman ve Nobel Ödülü

Bulaç : "İslamcı entellektüeller maalesef memur oldu"

Yeni Bir Farz-ı Kifaye : Seküler İrşad

Otoriter laiklikten Liberal laikliğe / Dr.Serdar Demirel

Karmaşık Bir "Ortadoğu Buhranı" Eşiğinde / Selahaddin Eş Çakırgil
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz