Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Yeni Anayasa ve "Müslümanca Duruş" / Faruk Köse
Elbette bir insanın, üzerine hükmeden bir sistemin, kendisine rahatsızlık veren taraflarının “rahatlama” yönünde değişmesini arzu etmesi normaldir. Ebu Leheb’in tasallutu yerine Ebu Talib’in himayesinde olmak elbette Müslümana daha cazip gelebilir. Ancak bunu bir “ana tercih meselesi” haline getirmek ne derece doğrudur acaba? Yani “Ebu Talib’in fonksiyonu” gibi bir gerekçe belki mazur görülebilir de; İslam davasının “Ebu Talib’in himayesi”yle mi, yoksa “Müslümanca duruştan ayrılmamak” ile mi başarıya ulaştığına bakmak gerekmez mi?
20/10/2011 / 21:58

Toplumun farklı kesimlerinin ortak kanaati, mevcut anayasanın artık yeterlilik vasfını yitirdiği, çağın gereklerini ve toplumsal gerçeklikleri karşılamadığı; bir an evvel değiştirilmesi gerektiği...
Buraya kadar tamam; ancak bu noktada işler çatallanmaya, fikirler ve kanaatler ayrışmaya, hatta yer yer çekişmeye kadar varıyor. Zira bu noktada, yeni anayasanın temel niteliklerinin neler olması gerektiğinin belirlenmesi lazım geliyor. Yeni nitelikler ise her kesime göre farklılık arz ediyor.
Bu işin sonu nereye kadar gider bilemem; ancak “her türlü kesimin her türlü kanaatleri”nin dikkate alındığı, hesaba katıldığı ve “orta yol - ortak kanaat” arandığı bir zeminde, “hayatını Allah’ın dinine göre yaşamayı ilke edinmiş”, her şeyden de önce buna iman etmiş bir Müslüman olarak, İslami kesimin kanaatlerinin de hesaba katılması gerekmez mi? Biz, “Müslümanlar” olarak “Müslümanca duruş”un neresindeyiz? Buna da bakmak lazım gelmez mi? Bu kapsamda, yeni anayasaya yeni girmesi gereken yeni bakış açısını, yeni kavramları, yeni anayasanın istikametinin ne olması gerektiğini betimleme sadedinde, toplumun en büyük kesimini oluşturduğu söylenen “Müslümanlar”ın inanç, kimlik ve kişilik değerlerinin evleviyetle dikkate alınması çok mu abes olur?
“Müslüman insan”, nedense bir süreden beridir “dini hassasiyetler”ini kaybetti, “tevhidi tutum”unu yitirdi ve “Peygamberi duruş”u öteleyerek, bu zamana kadar reddettiği söylemleri kurtuluş reçetesi veya strateji olarak savunur oldu. Epey bir zamandır sıkıntısını çektiği anayasa hususunda da, değiştirilme çalışmaları kapsamında taraf olarak kanaat belirtmeye, fikir ileri sürmeye çalıştı, çalışıyor.
Elbette bir insanın, üzerine hükmeden bir sistemin, kendisine rahatsızlık veren taraflarının “rahatlama” yönünde değişmesini arzu etmesi normaldir. Ebu Leheb’in tasallutu yerine Ebu Talib’in himayesinde olmak elbette Müslümana daha cazip gelebilir. Ancak bunu bir “ana tercih meselesi” haline getirmek ne derece doğrudur acaba? Yani “Ebu Talib’in fonksiyonu” gibi bir gerekçe belki mazur görülebilir de; İslam davasının “Ebu Talib’in himayesi”yle mi, yoksa “Müslümanca duruştan ayrılmamak” ile mi başarıya ulaştığına bakmak gerekmez mi?
Ya da şöyle söyleyelim: Taraf olduğumuz bir anayasa değişikliğinin, iman ettiğimiz ve hayat düsturu olarak kabul etmekle mükellef olduğumuz Kur’an-ı Kerim ile uyum içinde olup olmadığına bakmak, Müslümanca duruşun bir gereği değil mi? Bundan da önemli bir husus daha var: Hadi “değişiklik” Kur’an ile uyumlu olsun, ancak değişikliğin anayasa bütünlüğü içinde kazandığı anlama da bakmak, anayasa maddelerinde yapılacak ta’dilâtın anayasal sistemin genel geçer esâsatına “Müslümanca duruşa uygun” bir nitelik kazandırıp kazandırmadığını da dikkate almak, “Tevhid”in bir gereği değil mi? Mesela, anayasa değişikliklerine taraf olurken, ya da katkıda bulunurken, Kur’an’da geçen “tağut” kavramının mana ve mefhumunu nereye koyacağız? Hani biz, Allah tarafından, “tağutu reddetmek”le emrolunduk ya!... Peki, anayasa değişikliklerinde taraf olmak ya da katkıda bulunmak, “tağutu reddetmek” kavramının içine giriyor mu, girmiyor mu?
Her Müslümanın, bu ve benzeri sualleri kendi vicdanının derinliklerinde sorması lazımdır diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle eğer elde edilecek “Yeni Anayasa” ürününün “Müslümanca duruş”a uyup uymadığının iyi tahlil edilmesi, bunun gereğine uygun bir tutum belirlenerek strateji oluşturulması Müslüman için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Neden mi? Şundan...
Varsayalım ki iyi bir organizasyon yapıldı, kamuoyunun desteği de alınarak anayasa değişikliğinde önemli kazanımlar elde edildi. Peki, bu kazanımlar, Müslümanın vazgeçilemez iman esaslarına uygun olabilecek mi acaba? Hayatın her alanını tam olarak kuşatan tevhid ilkesi yeni anayasanın esasatını teşkil edecek mi, etmeyecek mi? Anayasa “tevhid” ilkesi ekseninde mi biçimlendirilecek, yoksa “laiklik” ilkesi ekseninde mi?... Allahu Teala “hak ile batılı karıştırmama”yı emrederken, acaba Müslümanın taraf olduğu yeni anayasa, nitelik itibarıyla hak ile batılı “ayıran” mı, “karıştıran” mı olacak? Müslümanın kimlik ve kişilik değerlerine acımasızca ve bitmek bilmeyen bir taarruzun yaşandığı bir ortamda, yeni Anayasa İslam inancı ile beşeri arzuları “ayrıştıran” mı, “barıştıran” mı olacak?
Bu sualleri artırmak mümkün; ancak hepsinin aynı kapıya çıktığı da malûm. Demek ki, anayasayı değiştirmeden önce, değişikliğin neye göre ve nasıl olacağının belirlenmesi lazımdır. Bu arada “Müslüman insan” da konumunu, durumunu, tutumunu belirlemeli; neye taraf olduğuna bakmalı, ona göre adımını atmalıdır. Zira Müslüman insan, sürüklendiği kulvarda “meşru” algılanmak için nelere meşruiyet kazandırdığının hesabını ince ince yapmalıdır. İslam’ın “hak” ve “batıl” kavramlarına yüklediği anlam malûmken, “batıla omuz vererek hakkı savunduğunu iddia etme”nin ne anlama geldiğinin de farkında olmalıdır.
Evet. Yeni bir anayasa yapılacak ve bu ülkede yaşayan Müslümanlar da bu anayasadan etkilenecekler. O halde bu değişikliğe taraf olmalılar. Burası net. Ancak esasta net olup da kafalar karıştığı için mat hale gelen husus, “Müslümanın tarafı”nın nerede ve nasıl olacağıdır. Şimdi, bu dünya bir imtihan salonu ise ve şeytan da insana her yönden yaklaşıyorsa, Müslüman, anayasa değişikliğinde nerede ve nasıl durduğundan da imtihan ediliyor olmayacak mı?
Merak ediyorum, meseleye bir de bu yönden bakan kaç kişi kaldı acaba?

Yeni Akit

49 Yorum

Diğer Haberler

Batılı Tarih Yorumları Derhal Terkedilmeli / Muhammed Kutub

Kudüs Nasıl Kutsallaştırıldı? Hamdi TAYFUR/İSLAMİYORUM Sonbahar-2012

Ümit Aktaş:'İslamcılıkta Yeni Paradigmaya doğru'

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Serdar Demirel / Seküler Olguları İslamileştirmekteler

Yusuf Kaplan / Modern İnsan Kendini ve Aklını Putlaştırdı

Bağımsızlık Bildirgesi, Anayasa ve Kur'an

Ey Haman! Bana yüksek bir kule yap!

Demokrasiyi Anlamak / Zafar Bangash

Tevhidden bağımsız adalet söylemi

Bir müslüman "İlahi dinler" diyebilir mi?

Seyyid Kutub ve Türkiye İslam'ı / Ali Bulaç

Arapça dersinde de mi Atatürk?!

Sudan'daki Çatışmanın Perde Arkasında Ne Var?

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İhtiraslar ve Muhterisler Çağında Yaşamak / Atasoy Müftüoğlu

Seküler Devletin Şehitleri ve Laiklik / Akif Emre

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Bilim Eleştirisi Şart!

Dinlerini Parça Parça Edenler... / Hamza Türkmen

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar

"Tek Bir Ümmet" Neden Sadece Duygusal Bir Slogan Olarak Kalıyor? / Ashgar Ali Engineer

İslam Devleti olur mu, olmaz mı? / Abdulhamid Ahdar

Âşûrâ İnqılabı'nı anlamak değil anmak hedef alınınca / Selahaddin Eş Çakırgil

İngilizler, "AB-ABD-Yahudi gücü"nün çöküşü ve Türkiye'nin kuşatılması/ Yusuf Kaplan

Adil el Beyati : İslamcılara fırsat verin!

2.Abdulhamid Modernleşmesi Dönemindeyiz!

İslamcılık Meselesini Iskalamamak için!...

Menar Müelliflerinden Reşid Rıza üzerine...

Çağa Nüfuz Edebilen Bir Fakih / Serdar Demirel

88 Yıl Sonra Kutlanacak Ne Kaldı?

"İslam Tunus'a Geri Geldi; Devrime Gazze Zemin Hazırladı!"

Açık konuşun kanaat önderleri / Ömer Karaoğlu

Yeni Anayasa ve "Müslümanca Duruş" / Faruk Köse

Küresel İsyanda Kapital ve Siyaset

Tevekkül Kerman ve Nobel Ödülü

Bulaç : "İslamcı entellektüeller maalesef memur oldu"

Yeni Bir Farz-ı Kifaye : Seküler İrşad

Otoriter laiklikten Liberal laikliğe / Dr.Serdar Demirel

Karmaşık Bir "Ortadoğu Buhranı" Eşiğinde / Selahaddin Eş Çakırgil
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz