Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


İslamcılık Meselesini Iskalamamak için!...
Haksöz’ün son sayısında İsmail Kara’nın İslamcılık hususunda yaptığı çalışmalara eleştiri niteliğinde bir metin yayınlandı. Bu vesile ile son birkaç yıl içinde yayınlanmış bazı kitapları özellikle işaret etmek isteriz.
05/11/2011 / 06:32

Haksöz’ün son sayısında İsmail Kara’nın İslamcılık hususunda yaptığı çalışmalara eleştiri niteliğinde bir metin yayınlandı. Bu yazıyı vesile kılarak son birkaç yıl içinde yayınlanmış bazı kitaplardan –kısaca-bahsetmek niyetindeyim;

Reşid Rıza İttihad-ı İslam’dan Arap isyanına, Klasik Yayınları

Muhammed Mahzumi Paşa Cemaleddin Afgani’nin Hatıraları, Klasik Yayınları

Muhammed Abduh, Reşid Rıza Menar Tefsiri Ekin Yayınları

Özgür Kavak Modern İslam Hukuk Düşüncesi; Reşid Rıza örneği, Klasik Yayınları

 

1870 yılında İstanbul’da verdiği bir konuşma ile büyük yankı uyandıran Afgani’nin İstanbul ile sonraki ilişkisi ölümünden önceki 5 yılı burada geçirmiş olmasıdır (Maçka’ya defnedilen naaşı 1944’te Kabil’e nakledilmiştir). Afgani ile başladığı iddia edilen bu “yeni” düşünce hareketi sonrasında arkadaşı Muhammed Abduh tarafından geliştirilmiş ve özellikle Mısır’da sistemli bir okul olarak hayatiyetini sürdürmüş, Reşid Rıza ile tam halini bulmuştur. Bu düşünürlerin eserleri İstanbul’da Sırat-ı Mustakim- Sebilürreşad dergisi tarafından tercüme edilmiş ve bu düşünürlerin İstanbul’daki serüvenine bir virgül konmuştur. 70’li yıllar ise Hayreddin Karaman’ın Gerçek İslam’da Birlik(İz yayınları) kitabı ile tekrardan gündeme gelmiş, sonrasında Afgani- Abduh çizgisine karşı muhtelif kitaplar yayınlanmıştır. Fakat bu dönemde yazarların (önemli) eserlerinden Türkçe’de yayınlananlar sınırlıdır. Bunlar arasından el-Urvet’ul vuska dergisi (Bir Yayıncılık), Abduh’un Tevhid Risalesi (Fecr Yayınevi) ve Reşid Rıza’nın el-Hilâfe kitabını (Hilafet Risâleleri içinde, Klasik Yayınları) sayabiliriz.

Afgani-Abduh-Reşid Rıza çizgisinin destekçileri ve karşıtları açısından meseleye baktığımızda, Türkçe literatürde tartışmaların nispeten kısır bir şekilde yürütüldüğünü söylemek yanlış olmaz sanıyorum. Bu durumda, mezkur düşünürlerin Türkiye’ye söyleyecek sözlerinin olmadığı iddia edilebileceği gibi, hem muhaliflerinin hem destekçilerinin meseleyi ciddiye almamaları da iddialar arasında yer alabilir.

Zikredilen eserler

Yukarıda zikrettiğimiz eserlerin üç tanesinin bu konu hakkındaki temel eserler olduğu dikkatlerden kaçmayacaktır. Klasik yayınlarının Araplar’ın gözüyle Osmanlı Serisi içinden çıkan iki kitap, Cemaleddin Afgani ve Reşid Rıza’nın hatıraları bu iki ismin görüşlerini birinci elden öğrenmek için ziyadesiyle önemli bir yere sahipler.

Ekin Yayınları tarafından tercümesine başlanan Menar Tefsiri ise, Reşid Rıza’nın önceleri Muhammed Abduh’un tefsir derslerini ilavelerle kayda geçirmesi ve Abduh’un vefatından sonra Yusuf sûresine kadar olan kısmı bizzat yazmasıyla ortaya çıkan 20. yüzyılın en etkili tefsirlerinden biri. Bu çizginin el-Urvet’ül Vuska ile beraber en önemli eseri.

Son olarak zikrettiğimiz eser olan Modern İslam Hukuk Düşüncesi: Reşid Rıza Örneği kitabı ise, aynı zamanda Reşid Rıza’nın hatıratını tercüme eden Özgür Kavak’ın doktora tezi. Eser, Reşid Rıza’nın görüşlerini modern İslam düşüncesi içinde ele almakta. Eser bu düşünürü ele alan ilk Türkçe yayın olarak zikredilebilir.

Son söz

Son söz olarak ziyadesiyle tartışmalı bu konu hususunda çok fazla yorum yapmadan Suat Mertoğlu’nun sitemizde yayınlanan röportajında, Arapların Gözüyle Osmanlı serisi hususunda dile getirdiği temenniyi aktarmak istiyorum; “Mevcut haliyle bu dizi tarihin bir kesitine ait belgelerin ve malzemenin dökümünü sunuyor. Bir sonraki adım bu malzemenin sağlıklı değerlendirmelere konu edinilmesidir. Dizinin gerçek yerini bulmasının ancak bu şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum.”

 

Mehmet Erken / Dünya bizim

36 Yorum

Diğer Haberler

Batılı Tarih Yorumları Derhal Terkedilmeli / Muhammed Kutub

Kudüs Nasıl Kutsallaştırıldı? Hamdi TAYFUR/İSLAMİYORUM Sonbahar-2012

Ümit Aktaş:'İslamcılıkta Yeni Paradigmaya doğru'

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Serdar Demirel / Seküler Olguları İslamileştirmekteler

Yusuf Kaplan / Modern İnsan Kendini ve Aklını Putlaştırdı

Bağımsızlık Bildirgesi, Anayasa ve Kur'an

Ey Haman! Bana yüksek bir kule yap!

Demokrasiyi Anlamak / Zafar Bangash

Tevhidden bağımsız adalet söylemi

Bir müslüman "İlahi dinler" diyebilir mi?

Seyyid Kutub ve Türkiye İslam'ı / Ali Bulaç

Arapça dersinde de mi Atatürk?!

Sudan'daki Çatışmanın Perde Arkasında Ne Var?

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İhtiraslar ve Muhterisler Çağında Yaşamak / Atasoy Müftüoğlu

Seküler Devletin Şehitleri ve Laiklik / Akif Emre

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Bilim Eleştirisi Şart!

Dinlerini Parça Parça Edenler... / Hamza Türkmen

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar

"Tek Bir Ümmet" Neden Sadece Duygusal Bir Slogan Olarak Kalıyor? / Ashgar Ali Engineer

İslam Devleti olur mu, olmaz mı? / Abdulhamid Ahdar

Âşûrâ İnqılabı'nı anlamak değil anmak hedef alınınca / Selahaddin Eş Çakırgil

İngilizler, "AB-ABD-Yahudi gücü"nün çöküşü ve Türkiye'nin kuşatılması/ Yusuf Kaplan

Adil el Beyati : İslamcılara fırsat verin!

2.Abdulhamid Modernleşmesi Dönemindeyiz!

İslamcılık Meselesini Iskalamamak için!...

Menar Müelliflerinden Reşid Rıza üzerine...

Çağa Nüfuz Edebilen Bir Fakih / Serdar Demirel

88 Yıl Sonra Kutlanacak Ne Kaldı?

"İslam Tunus'a Geri Geldi; Devrime Gazze Zemin Hazırladı!"

Açık konuşun kanaat önderleri / Ömer Karaoğlu

Yeni Anayasa ve "Müslümanca Duruş" / Faruk Köse

Küresel İsyanda Kapital ve Siyaset

Tevekkül Kerman ve Nobel Ödülü

Bulaç : "İslamcı entellektüeller maalesef memur oldu"

Yeni Bir Farz-ı Kifaye : Seküler İrşad

Otoriter laiklikten Liberal laikliğe / Dr.Serdar Demirel

Karmaşık Bir "Ortadoğu Buhranı" Eşiğinde / Selahaddin Eş Çakırgil
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz