Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Tefsir gibi bir mukaddime : Tefsire Giriş - Râgıb el-Isfahani
Ömer Nasuhi Bilmen bu eserden bahsederken Isfahânî’nin o kıymetli tefsirinin bu mükemmel mukaddimeden ibaret olduğunu söyler
13/11/2011 / 18:37

Eserlerin başında yer alarak esere dair bazen kısa bazense başlı başına bir kitap olacak uzunlukta sunulan mukaddimeler eseri anlama adına okuyucuya çok yardımcı olur. Tefsir kitaplarında ise öyle mukaddimeler vardır ki bazıları başlı başına tefsir usulü eseri mahiyetindedir ve kendisinden sonrakilere de kaynaklık eder. Raflarda yerini yeni alan Mukaddimetü Câmi‘i’t-Tefsir bunun en güzel örneklerinden biri.Râgıb el-Isfahâni, Câmi‘i’t-Tefsir Mukaddimesi

Hatta öyle ki Ömer Nasuhi Bilmen bu eserden bahsederken Isfahânî’nin o kıymetli tefsirinin bu mükemmel mukaddimeden ibaret olduğunu söyler.

İşte o müthiş eser

Rağbet Yayınlarından Tefsire Giriş adı ile basılan bu tercüme Râgıb el-Isfahâni’ye ait Câmi‘i’t-Tefsir isimli tefsirin Ahmed Hasen Ferhat tarafından tahkik edilen mukaddimesi. Türkçeye kazandıran isim Dr. Celalettin Divlekci.

Isfahânî, tamamlayamadığı tefsirine giriş olarak yazdığı bu büyük metinde hem dili ilgilendiren konular üzerine durmuş hem de anlama problemine dair başlıklar açmıştır. Konuları incelerken âyetlerden, hadislerden örnekler vermiş, bazense şiirlere, beyitlere yahut Arapçada yerleşik kullanımlara yer vermiştir. Zor konuları bile çok açık şekilde anlatmış bazen karşıt/farklı görüşlere yer vererek onları çürütme yoluna gitmiş bazen ise konu hakkında -bugünün okurunun dahi aklına gelebilecek- bazı soruları kendisi sorarak cevaplamıştır.

Okunması da kolay

Suat Yıldırım hocanın takrîz yazdığı kitabın kapağını kaldırıp karıştırdığımızda ana başlıklar haricinde metin içine yerleştirilmiş yan başlıklar görüyoruz. İçindekilere de alınan bu yan başlıklar kitaptan istifadeyi kolaylaştırıyor. Hem muhakkıkin hem de mütercimin dipnotları ise eseri zenginleştirirken yine okurun konuları daha iyi anlamasına hizmet ediyor.

İçindekilerde ise ilgi çekici birçok başlık var. Hepsini yazmak zor ama birkaçına yer vermek gerekirse: Sözün kısımları, Çokanlamlılık, Hitabın muhatap tarafından anlaşılmasına engel olan hususlar, Kur’anın içerdiği söz çeşitleri, Tefsir ve te’vil çesitleri, Hakikat ve mecaz, Nesh ve tahsis, Müteşâbih âyetlere dair, müfessirin nitelikleri, Kur’an’ın i‘caz’ı vb.

Suat YıldırımŞuna da değinmek isterim ki bu tür klasik eserleri anlaşılır ve akıcı şekilde bir diğer dile aktarmanın birçok zorlukları vardır. Biz yayın dünyasında maalesef buna çok zaman dikkat edilmediğini görürüz. Fakat eskilerin dediği gibi özensiz çeviriler, hem esere hem yazara hem de okuyucuya ihanettir. Tefsire Giriş bu yüzden sadece içeriği ile değil özenli çevirisi ile de öne çıkması gereken bir eser. Çevrilirken gösterilen bu ihtimam sebebiyle eserin, aslında çoğunlukla teknik konuları içermesine, bu yüzden de bu alanda çalışanlara hitap etmesine rağmen kendi başına tefsir okumaları yapan ve bunu ileri düzeye taşımak isteyen tefsir alanında amatör diyebileceğimiz okuyucunun da istifadesine açık olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Suat Yıldırım’ın takriz yazısı için tıklayınız.

 

Esra Toprak / Dünya Bizim

41 Yorum

Diğer Haberler

Mevdudi için orası tatil beldesi değildi!

Ekin Yayınlarından Yeni Kitap : "Kur'an Kıssalarının Tarihselliği"

Tefsir gibi bir mukaddime : Tefsire Giriş - Râgıb el-Isfahani

Kur'an Sûrelerinin Kimliği & Sûreler nerede ne zaman indi?

İlginç Senetler Bulduk & 800 yıl sonra Peygamber'le tokalaşmış!

İslam Siyasal Düşünce Mirası

Bid'at Konusuna Doğru Bir Yaklaşım - Abdulkayyum Es Suheybani

Ruhun Sevinci - Seyyid Kutub

İmam-ı Şafii'nin Dev Külliyatı "El-Umm" Türkçe'de

Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi: Mehmed Emin Akın

30.Yılında İstanbul Kitap Fuarı

Batıcı Bilim Yanlışta! & Oryantalist Bakışı Bırakacaklar mı?

Ebû Yûsuf'un Hadis Anlayışı -Kitap Tanıtımı-

Beydavi Tefsiri Türkçe'de

Ahmed Kalkan'ın "Kur'an Kavramları Ansiklopedisi" çıktı

Kitap Tanıtımı : Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur'an Anlayışı

Ekin Yayınlarından "Menar Tefsiri"

İlahiyat Alanına Dair Okuma Listesi

"Kur'an"i Kavramlar" ın 2.baskısı çıktı

Tefsir Üzerine - İbn Teymiyye

Bilgi Bankası

İzmirli İsmail Hakkı ve İlm-i Hilaf Kitabı üzerine

Mehmet Paçacı şimdi nerede?!

Kur'an'a Giriş / Muhammed Abid CABİRİ

Teolojik bir inşa olarak "Laiklik"

İslami İlimler Metodolojisi / Kanunu’l Fikri’l İslamî - Abdulmun’im el-Kı’ıyy

Bir tefsir klasiği Türkçe'de! - BEYDAVİ TEFSİRİ

T.J.Winter soruyor! "Kıbleni mi şaşırdın ey müslüman"

Milliyetçilikler ve Faşizmler -Kitap tanıtımı-

Kur'an Kıssalarında Sinematik Özellikler

İslam Psikolojisi Yazıları

Kuyuda Yazılan Kitap - El-Mebsut / İmam Serahsi

"Ahir Zaman İlmihali"ni farklı kılan nedir? / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Ali Bulaç'ın Son Kitabı "Göçün ve Kentin İktidarı"

"Müslümanın Akaidi" kitabı üzerine Ahmed Kalkan'la söyleşi

Kutsal Kitaba İlahi Çağrı / Rahmetullah el-Hindi

Kendi Kendine Akademi (Tavsiye Kitap Listesi)

İran'da Devrim ve Karşı Devrim / Asaf Hüseyin

Tefsirde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları / Muhammed Vehbi Dereli

Kuran ve Sünnet Üzerine Makaleler - Hikmet Zeyveli
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz