Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


İngilizler, "AB-ABD-Yahudi gücü"nün çöküşü ve Türkiye'nin kuşatılması/ Yusuf Kaplan
Türkiye'nin bir medeniyet fikriyle uzun bir yolculuğa soyunabileceğini çok iyi fark eden İngilizler, Amerikan ve Yahudi gücünü kışkırtarak Türkiye'nin bölgedeki artan gücünü kırmayı, bunun için de Türkiye'nin hem İran'la arasını açmayı, hem de bölgeye derinlemesine açılma imkânlarını ortadan kaldırmayı, tek kelimeyle, Türkiye'yi kuşatmayı, yegâne stratejileri olarak benimsemiş durumdalar.
04/12/2011 / 21:43

 

 

ABD'deki "Yahudi lobisi"nin en etkin "sözcü"lerinden ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye'ye yaptığı "ânî" ziyareti, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İngiltere ziyaretiyle birlikte değerlendirmek gerekiyor. Aksi takdirde, Biden'ın Türkiye ziyaretini de, Gül'ün İngiltere ziyaretini de, daha önemlisi de Ortadoğu'da önümüzdeki süreçte neler olabileceğini de anlamakta zorlanırız.

 

* * *

Cumhurbaşkanı Gül'ün, İngiltere'nin biraz "abartarak" önem verdiğini gösterdiği İngiltere ziyareti, en azından bölgemizin geleceğinin şekillendirilmesinde Amerika'dan da, İsrail'den de daha etkin ve belirleyici roller üstlenmeye başlayan İngiltere'nin bölgede son çeyrek asırda artan gücünün ürünü bir ziyaret/ti.

Her şeyden önce, İngilizler, şu ân gelinen noktada, bölgede, Amerika'dan da, İsrail'den de güçlü konumdalar.

İkincisi ve İngilizlerin bölgede sürgit daha etkin olmasını sağlayan bir başka gerçek de, İngilizlerin hem bölgenin temel tarihî gerçeklerini Amerikalılardan da, İsrail'den de, kısmense Avrupa'dan da daha iyi biliyor olmaları, hem de daha önemlisi de, bölgenin, deyim yerindeyse, "Arap saçına dönmesinde" yaklaşık iki asırdan bu yana İngiliz hegemonyasının birinci derecede belirleyici roller oynamasıdır.

 

* * *

Şunu demek istiyorum: Amerikan gücü çöküyor. Amerikan gücünün çökmesi, aslında özelde İsrail'in, genelde ise Amerika'nın finansal, stratejik ve entelektüel sermayesini borçlu olduğu "Yahudi gücü"nün çökmesi anlamına geliyor.

ABD, özellikle İkinci Sanayi Devrimi'nden sonra Batı uygarlığının kurucu ve koruyucu aktörü rolünü oynamaya başlamıştı. Tıpkı Osmanlı'nın İslâm medeniyetinin yeniden-kurucu ve her dâim-koruyucu rolünü üstlenmesi gibi bir "şey"di Amerika'nın üstlendiği "şey".

Osmanlı durdurulduktan sonradır ki, ABD, Batı uygarlığının yeniden-kurucu ve geçici-koruyucu rolünü üstlenmeye başlayabilmişti.

Tarih felsefesi açısından bakıldığına, ABD, benzeri olmayan, temelsiz, dayanaksız ve dayanıksız bir tecrübeydi: Tarihi, hafızası, entelektüel sermayesi, dolayısıyla hangi açından bakarsanız bakın, derinliği olmayan yapay ve "yapma" / icat edilmiş bir tecrübeydi.

Dolayısıyla Amerikan tecrübesinin kısa sürede kısa devre yapması ve Batı uygarlığının ömrünü kısaltması kaçınılmazdı.

 

* * *

Amerika'yı kuranlar, İngilizlerle Yahudilerdi. Zamanla Yahudiler, her bakımdan Amerika'yı içeriden ele geçirmeye başlayınca, İngilizler, yaklaşık 75-100 yıl "geri çekilmek" zorunda kaldılar.

Ama hiçbir zaman tam olarak geri çekilmediler, pes etmediler. Tarihî tecrübeleri, pragmatizmleri, "ikiyüzlülükleri", son 25 yıldan bu yana Amerika'daki, dolayısıyla dünyadaki "Yahudi gücü"ne darbe vurmaya sürükledi İngiltere'yi.

Gelinen nokta, İngilizlerin dünyadaki, özellikle de Amerika'daki "Yahudi gücü"ne darbe vurmayı başardıklarını gösteriyor. İsrail'in bölgedeki hızla azalan gücünün gerisinde de; Arap dünyasında, bir yandan, İsrail'in gücünü azaltacak ama öte yandan da, gelecekte daha güçlü gelebilecek İslâmî bir geleceğin bulanıklaştırılmasında ve dönüştürülmesinde de İngilizler belirleyici roller oynuyorlar.

Türkiye'yi, seküler tecrübesini, İslâm dünyasına ihraç etmeye sürükleyerek sahici bir İslâmî gelecek istikbalini felce uğratmak istiyor İngilizler. Türkiye'de uygulanan İslâm'ın ve İslâmî kesimlerin sekülerleştirilmesi ve dönüştürülmesi projesini, Arap dünyasına da uygulamayı hedefliyorlar.

 

* * *

Böylelikle, İngilizler, bir taşla üç kuş birden vurmayı amaçlıyorlar: Birincisi, orta ve uzun vadede, Avrupa ve Amerika'yı güç bakımından gerileterek, Batı ittifakının itici gücü hâline gelmek istiyorlar.

İkincisi, "Yahudi gücü"nün İngilizlerin yükselen gücünü engellemesini engellemek istiyorlar. Üçüncüsü, Batı uygarlığının yaşadığı ve bütün dünyaya yaşattığı küresel medeniyet buhranının, ancak Türkiye'nin başını çekeceği, İran ve Mısır triad'ının oluşturacakları İslâmî bir sıçrama ile aşılabileceği gerçeğini geçersiz kılmak istiyorlar.

Bunun için, Arap dünyası, bir süre daha istikrarsızlıklara mahkûm edilecek; Arap isyanları sonrasında kurulacak seküler / "yumuşak güdümlü" düzenlerle, İslâm'ın, küresel-kapitalist zorbalığa itiraz etmesine itiraz edecek geçici bir durum "yaratılacak".

Türkiye'nin bir medeniyet fikriyle uzun bir yolculuğa soyunabileceğini çok iyi fark eden İngilizler, Amerikan ve Yahudi gücünü kışkırtarak Türkiye'nin bölgedeki artan gücünü kırmayı, bunun için de Türkiye'nin hem İran'la arasını açmayı, hem de bölgeye derinlemesine açılma imkânlarını ortadan kaldırmayı, tek kelimeyle, Türkiye'yi kuşatmayı, yegâne stratejileri olarak benimsemiş durumdalar.

O yüzden, "İngilizlere dikkat!", diyorum.

 YENİ ŞAFAK

34 Yorum

Diğer Haberler

Batılı Tarih Yorumları Derhal Terkedilmeli / Muhammed Kutub

Kudüs Nasıl Kutsallaştırıldı? Hamdi TAYFUR/İSLAMİYORUM Sonbahar-2012

Ümit Aktaş:'İslamcılıkta Yeni Paradigmaya doğru'

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Serdar Demirel / Seküler Olguları İslamileştirmekteler

Yusuf Kaplan / Modern İnsan Kendini ve Aklını Putlaştırdı

Bağımsızlık Bildirgesi, Anayasa ve Kur'an

Ey Haman! Bana yüksek bir kule yap!

Demokrasiyi Anlamak / Zafar Bangash

Tevhidden bağımsız adalet söylemi

Bir müslüman "İlahi dinler" diyebilir mi?

Seyyid Kutub ve Türkiye İslam'ı / Ali Bulaç

Arapça dersinde de mi Atatürk?!

Sudan'daki Çatışmanın Perde Arkasında Ne Var?

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İhtiraslar ve Muhterisler Çağında Yaşamak / Atasoy Müftüoğlu

Seküler Devletin Şehitleri ve Laiklik / Akif Emre

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Bilim Eleştirisi Şart!

Dinlerini Parça Parça Edenler... / Hamza Türkmen

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar

"Tek Bir Ümmet" Neden Sadece Duygusal Bir Slogan Olarak Kalıyor? / Ashgar Ali Engineer

İslam Devleti olur mu, olmaz mı? / Abdulhamid Ahdar

Âşûrâ İnqılabı'nı anlamak değil anmak hedef alınınca / Selahaddin Eş Çakırgil

İngilizler, "AB-ABD-Yahudi gücü"nün çöküşü ve Türkiye'nin kuşatılması/ Yusuf Kaplan

Adil el Beyati : İslamcılara fırsat verin!

2.Abdulhamid Modernleşmesi Dönemindeyiz!

İslamcılık Meselesini Iskalamamak için!...

Menar Müelliflerinden Reşid Rıza üzerine...

Çağa Nüfuz Edebilen Bir Fakih / Serdar Demirel

88 Yıl Sonra Kutlanacak Ne Kaldı?

"İslam Tunus'a Geri Geldi; Devrime Gazze Zemin Hazırladı!"

Açık konuşun kanaat önderleri / Ömer Karaoğlu

Yeni Anayasa ve "Müslümanca Duruş" / Faruk Köse

Küresel İsyanda Kapital ve Siyaset

Tevekkül Kerman ve Nobel Ödülü

Bulaç : "İslamcı entellektüeller maalesef memur oldu"

Yeni Bir Farz-ı Kifaye : Seküler İrşad

Otoriter laiklikten Liberal laikliğe / Dr.Serdar Demirel

Karmaşık Bir "Ortadoğu Buhranı" Eşiğinde / Selahaddin Eş Çakırgil
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz