Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Bilim Eleştirisi Şart!
Seyyid Hüseyin Nasr’ın İslam ve İlim'i neler anlatıyor? Günümüz gençliği Müslümanlar ve bilim konusuna çok yabancı.
08/01/2012 / 19:54

İletişim dünyasının gelişmesi, bilgiye ulaşma noktasında ve bilimsel gelişmeleri takip etme açısından oldukça faydalı oldu diyebiliriz.

Geçmişte üstü örtülen, kasıtlı bir şekilde gündeme getirilmeyen konu ve çalışmalar, günümüzde yapılan araştırmalarla hem kamuoyu nezdinde hem de tarih ve bilim önünde hakkaniyet ölçüsünde ortaya çıkıyor.

Bilgi artık gizlenemiyorİslam ve İlim, Seyyid Hüseyin Nasr

Zira, Ortaçağda meydana gelen bilimsel gelişmelerin uzun yıllar boyunca minder altına saklanması, en başta İslam bilimi üzerine çalışma yapan ve astronomi konusunda otorite kabul edilen  David A. King, George Saliba, Fuat Sezgin vd.  üstadlar sayesinde artık gün yüzüne çıkmış ve yavaş yavaş bilinmeye başlanmıştır.

Artık, Batı’nın karanlık çağında Müslümanların bilime sahip çıkarak onu geliştirdiği ve ileriye taşıdığı bilinmektedir. İslam’ın esnek bir yapıya sahip olmasından dolayı bilgiye ulaşılabilecek bölgelerden tercümeler vasıtasıyla getirilen eserler (başta Batlamyus’un Almagest, Galen’in tıp üzerine kitapları, Aristo’nun kitapları, Hind’den çevrilen kitaplar vd.)  Müslüman coğrafyasını bir anda bilginin merkezine haline getirmiştir.

Kurulan bilim merkezleri ve orada yapılan çalışmalar yüzyıllar boyunca birçok üniversitede okutulmuş ve uzun süre aşılamamıştır.

Türkçe'de fazla eser yok

Bilim için bilim yapan Müslümanların, bilime yaptığı katkılar üzerine yazılan birçok eser vardır. Bunların pek azı Türkçe’ye çevrildiği için, nitelik ve içerik anlamında aşılması gereken eserler mevcuttur.

Bunlardan birisi de İnsan Yayınları tarafından neşredilmiş ve şu anda baskısı bulunmayan İslam ve Bilim (İslamic Science: An Illustrated Study) isimli eserdir. Ünlü profesör ve yazar Seyyid Hüseyin Nasr tarafından kaleme alınan eser, Müslümanların yapmış olduğu çalışmaları bölümlere ayırarak ele almış.

Müslümanların medeniyetinde pozitif bilimlerin tarihi ve esasları üzerine yazıların bulunduğu eser Londra’da “Dünya İslam Festivali” vesilesiyle kaleme alınmıştır.

Kitapta neler var?

Birinci kısımda genel arka plan başlığı altında, Müslümanların bilgiye nasıl ulaştığı konusunda tarihi perspektiften yola çıkarak kısa bir ön izleme yapılıyor. Müslümanların biliminin doğuşuna ve eğitim sistemine de değinen yazar, Müslümanların ilimleri tasnifi noktasına da açıklamalar getiriyor.

İkinci kısımda, ilim dalları üzerinden yola çıkan yazar, “İslam Bilimleri: Alemin Niteliksel İncelenişi” başlığı altığında; kozmoloji, kozmografya ve coğrafya, tabiat tarihi alanında ise jeoloji, mineroloji, botanik ve zooloji alanında yapılmış çalışmaları, bu yönde öne çıkan isimleri de zikrederek ele alıyor.

Üçüncü kısımda “Alem ve Alemin Matematiksel İncelenişi” başlığı altında matematik, astronomi ve astroloji, fizik konuları ele alınıyor.

Dördüncü kısmını  “Uygulamalı Bilimler” başlığı altında değerlendiren yazar, kitabın birçok bölümünde ismi geçen tasavvuf ehlinin ve İran’da gerçekleştirilen çalışmaları fazlaca zikrederek ve fazlaca detaylandırarak ne yazık ki kitabın ana noktadan sapmasına sebep oluyor.  Bu bölümde tıp ve eczacılık, simya ve öteki gizli bilimler, tarım ve sulama konuları inceleniyor.

Son olarak beşinci kısımda “İnsan ve Kainat” başlığı altında insan ve tabii çevre, kozmik düzende insan konuları anlatılarak kitap sonlandırılıyor.

Aşılması gerekilen bir eser

Kitabın yazıldığı ve konu başlıklarının açıklandığı dönemlerde yapılan icatların da kitabın içerisinde verilmesi ve kaliteli bir mizanpajla yayınlanıyor olmasının yanında bu eser, kendisinden sonra yazılmış bilim tartışmalarını mesele edinmiş bir çok yeni eserin yazılmasına da bir şekilde vesile oldu. Bilimi tartışan, "science" ile Müslümanın zihnindeki, hatta kalbindeki "bilgi" arasındaki farka dikkat çekmesiyle bu tartışmalara önemli bir kapı açan bu eserlerin aşılması gerekiyor. Günümüzde İslam ve Bilim tartışmalarının yüz yıl önceki Batızede sihirlenmişlikten kurtulmuş bir seviyeye yükselip bu yönde yapılan çalışmaların artarak sürmesi öncelikli dileğimiz.

R. Sercan Somuncu / Dünya bizim

34 Yorum

Diğer Haberler

Batılı Tarih Yorumları Derhal Terkedilmeli / Muhammed Kutub

Kudüs Nasıl Kutsallaştırıldı? Hamdi TAYFUR/İSLAMİYORUM Sonbahar-2012

Ümit Aktaş:'İslamcılıkta Yeni Paradigmaya doğru'

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Serdar Demirel / Seküler Olguları İslamileştirmekteler

Yusuf Kaplan / Modern İnsan Kendini ve Aklını Putlaştırdı

Bağımsızlık Bildirgesi, Anayasa ve Kur'an

Ey Haman! Bana yüksek bir kule yap!

Demokrasiyi Anlamak / Zafar Bangash

Tevhidden bağımsız adalet söylemi

Bir müslüman "İlahi dinler" diyebilir mi?

Seyyid Kutub ve Türkiye İslam'ı / Ali Bulaç

Arapça dersinde de mi Atatürk?!

Sudan'daki Çatışmanın Perde Arkasında Ne Var?

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İhtiraslar ve Muhterisler Çağında Yaşamak / Atasoy Müftüoğlu

Seküler Devletin Şehitleri ve Laiklik / Akif Emre

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Bilim Eleştirisi Şart!

Dinlerini Parça Parça Edenler... / Hamza Türkmen

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar

"Tek Bir Ümmet" Neden Sadece Duygusal Bir Slogan Olarak Kalıyor? / Ashgar Ali Engineer

İslam Devleti olur mu, olmaz mı? / Abdulhamid Ahdar

Âşûrâ İnqılabı'nı anlamak değil anmak hedef alınınca / Selahaddin Eş Çakırgil

İngilizler, "AB-ABD-Yahudi gücü"nün çöküşü ve Türkiye'nin kuşatılması/ Yusuf Kaplan

Adil el Beyati : İslamcılara fırsat verin!

2.Abdulhamid Modernleşmesi Dönemindeyiz!

İslamcılık Meselesini Iskalamamak için!...

Menar Müelliflerinden Reşid Rıza üzerine...

Çağa Nüfuz Edebilen Bir Fakih / Serdar Demirel

88 Yıl Sonra Kutlanacak Ne Kaldı?

"İslam Tunus'a Geri Geldi; Devrime Gazze Zemin Hazırladı!"

Açık konuşun kanaat önderleri / Ömer Karaoğlu

Yeni Anayasa ve "Müslümanca Duruş" / Faruk Köse

Küresel İsyanda Kapital ve Siyaset

Tevekkül Kerman ve Nobel Ödülü

Bulaç : "İslamcı entellektüeller maalesef memur oldu"

Yeni Bir Farz-ı Kifaye : Seküler İrşad

Otoriter laiklikten Liberal laikliğe / Dr.Serdar Demirel

Karmaşık Bir "Ortadoğu Buhranı" Eşiğinde / Selahaddin Eş Çakırgil
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz