Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Bir müslüman "İlahi dinler" diyebilir mi?
İki dinin birleşmesi için tek engel peygamberimizdir. Zira diğer hususlar tevil edilerek, terkip edilerek, teşbih edilerek, sündürülerek, eğrilterek, olmadı iftira edilerek aşılabilir.
08/06/2012 / 21:25

Bu sorunun yanıtını Haber Vaktim yazarlarından Mustafa Durdu dünkü yazısında tartıştı. Peygamber (as) merkezli bir tartışma yürüten Durdu, bu sözün vebalinin yüksek olduğunu belirtti.

İslam dışındaki dinlere ilahî din demek büyük bir hata olduğunu vurgulayan Durdu, isim vermeden diyalog'cu yaklaşımları eleştirirken "İki dinin birleşmesi için tek engel peygamberimizdir" tezini öne sürdü. Oysaki peygamberimizi de müslümanları da diğerlerinden Kur'an ayrıştırmaktadır. Kur'an'ın buyruklarını takip eden müslümanların adı ne olursa olsun herhangi bir sistemle uzlaşması mümkün olmamaktadır...

İşte Mustafa Durdu'nun "Yeni Bir DİN Oluşturuluyor" başlıklı o yazısı:

DİYANET, DİN'İ LAİKLİĞE UYDURACAKTI

Müslümanlar olarak kendimizi sorgulamak ve İslam’ın neresinde olduğumuzu, asıl gayemizin ne olduğunu ve ne için yola çıktığımızı tefekkür etmek unutulan ana vazifelerimizdendir.
Malumunuz, Diyanet İşleri Başkanı kürtaj ile ilgili açıklamalar yaptı.

Diyaneti kendi laik anlayışlarına uygun olarak tesis edenler ve ona bir vazife biçerek hareket alanı tayin edenler- kendilerine göre haklı olarak-diyanetin böyle işlere girmemesi gerektiğini söylediler.
Çünkü Diyanet, dini laikliğe uydurmak için kurulmuştu.

İNSANİ BOYUT VE ÖZGÜRLÜK, DÜŞMANIN SİLAHI İLE SİLAHLANMAK

Buna refleks olarak Müslümanlığını öne çıkaranlar haklı olarak tepki gösterdiler. Bu tepkilerde genelde meselenin insanî boyutu, özgürlük dairesi ön plana çıkarıldı.
Bu belki düşmanın silahı ile silahlanmaktı ama unutulan bir şey vardı. O da, kullanılan argümanların, ıstılahatın zaman içinde asıl hedefe, kutsal gayeye tebeddül edeceği ihtimali idi.
Mesela bu türden meseleler müzakere edilirken başka dinlere atıf yapma, onlardan destek ve referans alma yanlışlığı da yukarıda belirttiğim hadisenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.
Şimdi sadede geliyorum.

'İLAHİ DİNLER' TANIMLAMASI NE İFADE EDER?

Birçok kimsenin diline pelesenk olan “ilahi dinler” tanımlaması size neyi ifade eder?
İlahî tabiri, Allah’tan gelen, Allah ile bağlantılı, Allah’a ait gibi anlamalara gelir. Bu noktainazardan bakarsak İslam ilahî bir dindir. Aynı zamanda İslam Allah katında, yani ilahî anlamda, tek dindir.

Hristiyanlık veya Yahudilik ilahî bir din midir?

İslam dışındaki dinlere ilahî din demek büyük bir hata, vebali yüksek bir üslûptur.
İslam, Yahudiler ve Hristiyanlar için Ehlikitap tabirini kullanır. Yani hahamların ve papazların yazdıkları kitapları kendilerine düstur edinmişlerdir. Mesela Budistler de ehlikitaptır. Tıpkı Zerdüştler gibi. Onların da kutsal saydıkları kitapları vardır.
Şu gerçeğin sıklıkla gündeme getirilmesi ve işlenmesi gerekir.

İSLAM TEK DİNDİR

İslam tek dindir. Müslüman olmadan ölenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Çünkü Allah yalan söylemez.
Bunlar ortada dururken Hristiyanlık ve Yahudilik dinine ilahî din demek abesle iştigaldir. Bu dinler ilahî değil beşerî dinlerdendir.
Zira Hz. Musa’nın ve kardeşi Harun’un tebliğ ettiği İslam’ı tahrif eden, bozan, değiştiren hahamlar, kabala ve halk hurafelerinden yararlanarak yeni bir din ortaya çıkardılar. İşte bu beşerî dine Yahudilik diyoruz.
Aynı şekilde Hz. İsa’nın insanlara tebliğ ettiği İslam’ı değiştiren St. Paul (Pavlus) ve halefleri, Yunan mitolojisi ve Roma paganizminden esinlenerek Hristiyanlık dinini icat ettiler. Gördüğünüz gibi Hristiyanlık da beşerî bir dindir.

'ÜNLÜ İLAHİYATÇILAR ZARFLANIR'

İslam ile özellikle Hristiyanlığı birleştirmek için yıllardır çalışmalar yapılıyor. Bilinçli bir şekilde planlı, programlı ilerleyen bu sinsi faaliyetlerin başarıya ulaşabilmesi için İslam’ın şartlarından birinin yumuşatılması gerekiyor. O da Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın nübüvveti ve risaletidir.
Bunun için kamuoyu arada bir yoklanır. Ünlü ilahiyatçılar zarflanır. Peygambere iman etmeden cennete gidileceği yalanı ortaya atılır.

'TEK ENGEL PEYGAMBERİMİZ!'

İki dinin birleşmesi için tek engel peygamberimizdir. Zira diğer hususlar tevil edilerek, terkip edilerek, teşbih edilerek, sündürülerek, eğrilterek, olmadı iftira edilerek aşılabilir.
Bu türden yoklamalar zaman zaman gündeme gelir. Ezanı filan eksik okurlar bazen. Unuttum der geçerler sonra. Şehadeti eksik söylerler. Bazı ayetleri gizlerler veya abes yorumlarla hükümsüz bırakırlar.
İslam’ın en önemli iki şartı olan Allah’a ve Peygramberi Hz. Muhammed Aleyhisselam’a itaat etme emrini göz ardı edenler büyük bir yanılgı ve gaflet içindedirler. 

46 Yorum

Diğer Haberler

Batılı Tarih Yorumları Derhal Terkedilmeli / Muhammed Kutub

Kudüs Nasıl Kutsallaştırıldı? Hamdi TAYFUR/İSLAMİYORUM Sonbahar-2012

Ümit Aktaş:'İslamcılıkta Yeni Paradigmaya doğru'

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Serdar Demirel / Seküler Olguları İslamileştirmekteler

Yusuf Kaplan / Modern İnsan Kendini ve Aklını Putlaştırdı

Bağımsızlık Bildirgesi, Anayasa ve Kur'an

Ey Haman! Bana yüksek bir kule yap!

Demokrasiyi Anlamak / Zafar Bangash

Tevhidden bağımsız adalet söylemi

Bir müslüman "İlahi dinler" diyebilir mi?

Seyyid Kutub ve Türkiye İslam'ı / Ali Bulaç

Arapça dersinde de mi Atatürk?!

Sudan'daki Çatışmanın Perde Arkasında Ne Var?

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İhtiraslar ve Muhterisler Çağında Yaşamak / Atasoy Müftüoğlu

Seküler Devletin Şehitleri ve Laiklik / Akif Emre

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Bilim Eleştirisi Şart!

Dinlerini Parça Parça Edenler... / Hamza Türkmen

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar

"Tek Bir Ümmet" Neden Sadece Duygusal Bir Slogan Olarak Kalıyor? / Ashgar Ali Engineer

İslam Devleti olur mu, olmaz mı? / Abdulhamid Ahdar

Âşûrâ İnqılabı'nı anlamak değil anmak hedef alınınca / Selahaddin Eş Çakırgil

İngilizler, "AB-ABD-Yahudi gücü"nün çöküşü ve Türkiye'nin kuşatılması/ Yusuf Kaplan

Adil el Beyati : İslamcılara fırsat verin!

2.Abdulhamid Modernleşmesi Dönemindeyiz!

İslamcılık Meselesini Iskalamamak için!...

Menar Müelliflerinden Reşid Rıza üzerine...

Çağa Nüfuz Edebilen Bir Fakih / Serdar Demirel

88 Yıl Sonra Kutlanacak Ne Kaldı?

"İslam Tunus'a Geri Geldi; Devrime Gazze Zemin Hazırladı!"

Açık konuşun kanaat önderleri / Ömer Karaoğlu

Yeni Anayasa ve "Müslümanca Duruş" / Faruk Köse

Küresel İsyanda Kapital ve Siyaset

Tevekkül Kerman ve Nobel Ödülü

Bulaç : "İslamcı entellektüeller maalesef memur oldu"

Yeni Bir Farz-ı Kifaye : Seküler İrşad

Otoriter laiklikten Liberal laikliğe / Dr.Serdar Demirel

Karmaşık Bir "Ortadoğu Buhranı" Eşiğinde / Selahaddin Eş Çakırgil
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz