Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Serdar Demirel / Seküler Olguları İslamileştirmekteler
Ehil kadroların azlığı yüzünden bulanık suda balık avlayan "reformistler" özünde seküler olan olguları el çabukluğuyla İslâmileştirmekteler. Daha doğrusu seküler olan olguları Allah adıyla sekülerizm lehine meşrulaştırmaktalar...
24/06/2012 / 23:07

Serdar Demirel "Algıda dijitalleşen toplum"un krizlere duçar yanını anlattığı bugünkü yazısında 'içtihat mekanizmasına' vurgu yaparak bu noktada yaşanan eksikliğin müslümanlar açısından maliyetine dikkat çekti. Demirel, Yeni Akit'teki köşesinde şunları yazdı:

İSLÂM, diğer dinler arasında değişen toplumsal hayatı kuşatabilen, kontrol edebilen ve varlığın anlamına uygun yorumlayıp yönlendirebilen özelliğiyle gayrimüslimlerin de dikkatini çeken bir potansiyele sahiptir. Bunu da ehil kişilerin eliyle yerinde ve zamanında içtihat mekanizmasını işleterek yapar.

İÇTİHAT BİR FANTAZİ DEĞİLDİR

Buradaki kilit kavramlar; "ehliyet sahibi kadrolar, yerinde ve zamanında" ile altı çizilen hususlardır. İçtihat bir fantazi değil zaten, ehil kadroların hayatın değişen yüzüne sâbiteler perspektifinden dokunarak yön vermesi faaliyetidir.

Bugün Müslümanca hayatı zora sokan en önemli husus insan hayatındaki değişimlerin çok hızlı ve yönlü olmasıdır. Bu dönüşümü idrak edecek ve onu yönlendirecek ehil kadroların azlığı bu değişim sürecini krizler yumağına dönüştürmektedir.

SEKÜLER OLANA MEŞRUİYET KAZANDIRMAK!

İçine girdiğimiz süreçte "yeri ve zamanı" gelmiş nice içtihad ihtiyacına "ehil kadrolar" sıkıntısı yüzünden gerekli cevaplar üretilememektedir. Ehil kadroların azlığı yüzünden bulanık suda balık avlayan "reformistler" özünde seküler olan olguları el çabukluğuyla İslâmileştirmekteler. Daha doğrusu seküler olan olguları Allah adıyla sekülerizm lehine meşrulaştırmaktalar.

Hayatın değişen çehresi sadece günlük alışkanlıklarımızı değiştirmiyor elbette, algımıza da nüfuz ediyor, algıyı değiştiriyor. Algı değişince bakılan nesne aynı olsa bile çağrışımı farklı olabiliyor. Geçen aylarda Mehmet Barlas, Sabah gazetesindeki bir köşe yazısında Avrupa ve Türkiye'deki yaşlılık algıları arasında karşılaştırmalarda bulunmuş, nesiller arasındaki değişimi çarpıcı bir örnek üzerinden anlatmıştı.

MEHMET BARLAS'IN 'ELMA' ÖRNEĞİ

Şöyle demişti Sayın Barlas:

"Değişim sade yaşam koşullarımızı ve çevreyi eskisinden farklı kılmakla kalmıyor. Değer ölçülerimiz ve algılamalarımız da değişiyor. Örneğin binlerce yıl insanlık tarihini en fazla etkileyen elma Hz. Adem'in cennetten kovulmasına sebep olan 'Elma' değil miydi? Derken yeni zamanlar ve müspet ilimlerin çağı geldi.

Bu dönemden sonra insanlık için en etkili elma, Newton'un başına düşüp yer çekimi kanunlarının farkına vardıran 'Elma' oldu.

Şimdi de 'Bilişim Çağı'ndayız ve etkisi sınırları aşan en değerli 'Elma' Steve Jobs'un elması (Apple) değil mi?" (Sabah: 20-03-2012)

Elma sembolünün kuşaklar arasında farklı çağrışımlar yapması, "hayat" algımızın nasıl değiştiğini gösteren güzel bir örnektir.

DEĞİŞEN HAYAT TARZI VE YENİ KAVRAMLAR

Barlas'ın "Elma" misalini okuduğumda bunu çevremdeki gençler üzerinde denemiştim. Dünyanın farklı ülkelerinden gençlerin bulunduğu bir sohbet ortamında ekran üzerinden bir "elma"yı göstererek onlara neyi çağrıştırdığını sorduğumda, çoğunluk; "Apple" ürünleri demişti. Bu sonuç Barlas'ın analizini doğruluyordu.

Bu basit örnek büyük bir gerçeğe parmak basıyor, o da; değişen hayat tarzı, hayatımıza giren teknoloji yeni kavramlar üretiyor, bu kavramlar vasıtasıyla bilincimize nüfuz ediyor. Bunu da en fazla genç kuşaklar yaşıyor.

Bir televizyon kanalının yarışma programında bir profesör kendisine sorulan :) sembolün anlamını bilmemişti de alay konusu olmuştu. Günlerce internet siteleri ondan bahsetmişti. Hele yeni nesil bunu bilmeyen bir profesörün kendi hayatlarından ne kadar kopuk olduğu sonucunu varmıştı.

İSLAM BU CANLI HAYATI EN İYİ YÖNETECEK DİNDİR

Şunu söyleyebiliriz: Statükoculuğun eninde sonunda tarih dışına itilmesi değişen toplumu anlamamak ve yönlendirme yeteneğinin zayıf olmasıyla alakalıdır.

Bu bağlamda İslâm hızla değişip dönüşen canlı hayatı en rahat yönetecek dindir, bunu da ehil kadroların vazife başında olması şartıyla söylüyoruz. 

58 Yorum

Diğer Haberler

Batılı Tarih Yorumları Derhal Terkedilmeli / Muhammed Kutub

Kudüs Nasıl Kutsallaştırıldı? Hamdi TAYFUR/İSLAMİYORUM Sonbahar-2012

Ümit Aktaş:'İslamcılıkta Yeni Paradigmaya doğru'

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Serdar Demirel / Seküler Olguları İslamileştirmekteler

Yusuf Kaplan / Modern İnsan Kendini ve Aklını Putlaştırdı

Bağımsızlık Bildirgesi, Anayasa ve Kur'an

Ey Haman! Bana yüksek bir kule yap!

Demokrasiyi Anlamak / Zafar Bangash

Tevhidden bağımsız adalet söylemi

Bir müslüman "İlahi dinler" diyebilir mi?

Seyyid Kutub ve Türkiye İslam'ı / Ali Bulaç

Arapça dersinde de mi Atatürk?!

Sudan'daki Çatışmanın Perde Arkasında Ne Var?

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İhtiraslar ve Muhterisler Çağında Yaşamak / Atasoy Müftüoğlu

Seküler Devletin Şehitleri ve Laiklik / Akif Emre

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Bilim Eleştirisi Şart!

Dinlerini Parça Parça Edenler... / Hamza Türkmen

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar

"Tek Bir Ümmet" Neden Sadece Duygusal Bir Slogan Olarak Kalıyor? / Ashgar Ali Engineer

İslam Devleti olur mu, olmaz mı? / Abdulhamid Ahdar

Âşûrâ İnqılabı'nı anlamak değil anmak hedef alınınca / Selahaddin Eş Çakırgil

İngilizler, "AB-ABD-Yahudi gücü"nün çöküşü ve Türkiye'nin kuşatılması/ Yusuf Kaplan

Adil el Beyati : İslamcılara fırsat verin!

2.Abdulhamid Modernleşmesi Dönemindeyiz!

İslamcılık Meselesini Iskalamamak için!...

Menar Müelliflerinden Reşid Rıza üzerine...

Çağa Nüfuz Edebilen Bir Fakih / Serdar Demirel

88 Yıl Sonra Kutlanacak Ne Kaldı?

"İslam Tunus'a Geri Geldi; Devrime Gazze Zemin Hazırladı!"

Açık konuşun kanaat önderleri / Ömer Karaoğlu

Yeni Anayasa ve "Müslümanca Duruş" / Faruk Köse

Küresel İsyanda Kapital ve Siyaset

Tevekkül Kerman ve Nobel Ödülü

Bulaç : "İslamcı entellektüeller maalesef memur oldu"

Yeni Bir Farz-ı Kifaye : Seküler İrşad

Otoriter laiklikten Liberal laikliğe / Dr.Serdar Demirel

Karmaşık Bir "Ortadoğu Buhranı" Eşiğinde / Selahaddin Eş Çakırgil
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz