Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Mevdudi için orası tatil beldesi değildi!
Seyyid Ebu’l Alâ Mevdudi’nin ‘Gelin Müslüman Olalım’ kitabı hangi zeminde ortaya çıktı, etkisi ne oldu?
10/10/2012 / 21:09

Seyyid Ebu’l Ala Mevdudi’nin Gelin Müslüman Olalım adlı kitabının etkisi, Hint alt kıtasında Müslümanlarla Hintliler arasında gerilimlerin olduğu dönemlerde hissedilmeye başlamıştır. Bu etki giderek büyümüş, kitabın mesajı yerellikten evrenselliğe geçişini günümüzde de sürdürmeye devam etmiştir.

Mevdudi, Güney Hindistan’dan Kuzey Hindistan’a hicret ettiğinde Pencap sınırları içinde bulunan Pahtanken yakınlarındaki Darul İslam’a yerleşmiştir. Dava adamı olan Mevdudi, geldiği bu sakin yeri bir tatil beldesi olarak görmez, dinlenmeye geçmez ve çiftçileri ve işçileri toplayarak onlara vaazlar, hutbeler verir. Bu yer kısa sürede İslami bir davet karargâhına dönüşür. Bu kitap da, Seyyid Mevdudi’nin oradaki halka anlattığı Cuma hutbelerinden meydana gelmiştir.Mevdudi

Halka etkili bir şekilde hitap etmişti

Mevdudi’nin gittiği yer ve hitap ettiği kesim yüksek zümreye mensup insanlardan, aydınlardan, siyaset adamlarından, devlet memurlarından veya politikacılardan oluşmuyordu. Aksine, fakir insanlardan, çiftçilerden, tarım işçilerinden oluşuyordu. Mevdudi, bir mermer ustasının maharetiyle bu halktan çok güzel bir cevher çıkarmayı başardı. İleride bu kitabı meydana getirecek olan hutbeleri, halka çok basit bir dille anlatı. Halkın dilinden konuştu, onların anlayacağı düzeyden örnekler sundu. Ve aziz İslam dininin temelleri sayılacak olan prensipleri ilk günkü canlılığıyla, devrimci bir heyecanla bu bedevi sayılabilecek insanlara verdi.

Seyyid Mevdudi’nin söyledikleri insanlar üzerinde öyle bir etki yarattı ki, insanlar kendini yeniden değerlendirmeye başladı, kafalarındaki soru işaretleri Seyyid Mevdudi’nin güçlü muhakemesiyle yok oldu. İslam’ın temel şartları arasında olması gereken bağlantıyı akıcı ve anlaşılır bir üslupla anlattığı için, Uzakdoğu’da İslami hareketin temelleri yeniden atıldı ve Cemaat-i İslami’nin kuruluşuyla bu kitap İslam toplumuna giden yolda eşsiz hizmetler verdi.

Özelde Hint alt kıtasında, genelde de ümmet coğrafyasında yüz binlerce insanın hidayetine nasip olan bu kitap, ilk basıldığı yıllarda 11 yıllık bir süre içinde (1950’li yıllar) o dönemin kısıtlı imkânlarına rağmen 20. bin adet basıldı.  Bengal, Hint, Tamil, Malayum, Gucrat, Telgu, Sind, Peştu ve İngilizce dillerine o dönemlerde çevrildi. Günümüz çağdaş dindar yazarların, adeta kendini yırtarcasına yazılarının, makalelerinin, kitaplarının içini doldurduğu yabancı kelimelere, muğlak ifadelere, felsefî cümlelere, süslü edebî tasvirlere rağmen, eserlerinin bir kısır döngü içinde kalması karşısında Seyyid Mevdudi’nin çok basit bir dille yazdığı bu kitabı ümmet coğrafyasının en ücra köşelerine ulaştı, insanların hidayete ermesine vesile oldu. Hâlbuki Seyyid Mevdudi de bir imamdı ve o da hutbeler veriyordu, o da kürsülerden insanlara vaaz veriyordu. Demek ki bu kitabı elden ele dolaştıran başka bir şeyler vardı.

 

Lokman Karadağ / Dün/ 

Dünya Bizim

33 Yorum

Diğer Haberler

Mevdudi için orası tatil beldesi değildi!

Ekin Yayınlarından Yeni Kitap : "Kur'an Kıssalarının Tarihselliği"

Tefsir gibi bir mukaddime : Tefsire Giriş - Râgıb el-Isfahani

Kur'an Sûrelerinin Kimliği & Sûreler nerede ne zaman indi?

İlginç Senetler Bulduk & 800 yıl sonra Peygamber'le tokalaşmış!

İslam Siyasal Düşünce Mirası

Bid'at Konusuna Doğru Bir Yaklaşım - Abdulkayyum Es Suheybani

Ruhun Sevinci - Seyyid Kutub

İmam-ı Şafii'nin Dev Külliyatı "El-Umm" Türkçe'de

Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi: Mehmed Emin Akın

30.Yılında İstanbul Kitap Fuarı

Batıcı Bilim Yanlışta! & Oryantalist Bakışı Bırakacaklar mı?

Ebû Yûsuf'un Hadis Anlayışı -Kitap Tanıtımı-

Beydavi Tefsiri Türkçe'de

Ahmed Kalkan'ın "Kur'an Kavramları Ansiklopedisi" çıktı

Kitap Tanıtımı : Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur'an Anlayışı

Ekin Yayınlarından "Menar Tefsiri"

İlahiyat Alanına Dair Okuma Listesi

"Kur'an"i Kavramlar" ın 2.baskısı çıktı

Tefsir Üzerine - İbn Teymiyye

Bilgi Bankası

İzmirli İsmail Hakkı ve İlm-i Hilaf Kitabı üzerine

Mehmet Paçacı şimdi nerede?!

Kur'an'a Giriş / Muhammed Abid CABİRİ

Teolojik bir inşa olarak "Laiklik"

İslami İlimler Metodolojisi / Kanunu’l Fikri’l İslamî - Abdulmun’im el-Kı’ıyy

Bir tefsir klasiği Türkçe'de! - BEYDAVİ TEFSİRİ

T.J.Winter soruyor! "Kıbleni mi şaşırdın ey müslüman"

Milliyetçilikler ve Faşizmler -Kitap tanıtımı-

Kur'an Kıssalarında Sinematik Özellikler

İslam Psikolojisi Yazıları

Kuyuda Yazılan Kitap - El-Mebsut / İmam Serahsi

"Ahir Zaman İlmihali"ni farklı kılan nedir? / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Ali Bulaç'ın Son Kitabı "Göçün ve Kentin İktidarı"

"Müslümanın Akaidi" kitabı üzerine Ahmed Kalkan'la söyleşi

Kutsal Kitaba İlahi Çağrı / Rahmetullah el-Hindi

Kendi Kendine Akademi (Tavsiye Kitap Listesi)

İran'da Devrim ve Karşı Devrim / Asaf Hüseyin

Tefsirde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları / Muhammed Vehbi Dereli

Kuran ve Sünnet Üzerine Makaleler - Hikmet Zeyveli
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz