Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


İslami Kimlik ve Şahitlik Görevi / Erhan Koç
Öyle bir bulanık çağda yaşıyoruz ki, kavramlar ve zihinler iğdiş edilmiş, beyinler alabora olmuş.. Kimi grup kara cahiliyeye karşı silahlı mücadele esasına inanıyor.. Kimi grup halk üzerinde hakimiyet bayrağını yükseltmenin yolunun siyasi çalışmalar yapmak ve parlamentoya girmek olduğuna inanıyor... Kimisi Yüce Yaratıcının rızasını kazanmanın ve ülkelerde İslam bayrağını yükseltmenin yolunun eğitim ve insan yetiştirme olduğunu ileri sürüyor... Kimilerinin ise İslam davası diye bir davaları yoktur. Bu gibilerin kafa yapılarına ve düşüncelerine göre Rahman'ın hükmüne başvurmakla, yeryüzünün aşağılık tağutlarının hükümlerine başvurmak arasında bir fark yok. Halbuki doğru metod, Rabbani metot olarak Allah'a çağırma konusunda Kur'an'daki(sünnetulllah) ve Resulullah'ın sireti/sünneti objektif bir şekilde takip edilmeliydi...
29/01/2014 / 11:22

İslami Hareketlilik içinde muhalif söylem olan "LA" şiarını merkeze yaklaştıkça terk ederek, Batılı paradigmaya ait "demokrat", "liberal", "bireyci","yerel", "sivil toplumcu", "reformist", gibi kavramlarla söylemler, ve Abant platformlarında yeni kimlikler peşinde koşan insanların durumu tehlike arzediyor. Bu düzlemde yapılan ilkesizlikler, batılı kapitalist yaşam tarzının veya modernizmin çekiciliği kadar, sahip olunan kimliklerin net duruş sergileyememesi, zayıflık, yetersizlik ve yanlışlıklarından da kaynaklanmaktadır...

Özendiğimiz iktidarlar, eklemlenmek için koşturduğumuz kesimler, bayrağını salladığımız hizipler, muhalefetine dahil olduğumuz paktlar, hangi saikle olursa olsun bizim için nasıl bir hayat, nasıl bir gelecek inşa ediyor? Siz bugün iktidar sahiplerinin, iktidar için çabalayıp duranların hangi yolda olduklarını, neler söylediklerini, neleryaptıklarını, bizim gönlümüzü, aklımızı çeldikleri şeylerle, bizi razı ettikleriyle bizi hangi yollara saptırdıklarını hiç düşündünüz mü?

Mekke'de ise gündemi İslami hareketin rehberi Muhammed (s.a.v) vahiyle belirliyordu. Ama görüyorum ki maalesef gündemi belirlenen ümmet olduk. Vahiy öğretisini devreye sokamıyoruz çünkü maça hep bir adım geride kalarak başlıyoruz. Müslümanlar asıl hedeflerine konsantre olamıyor çünkü batılı paradigmalar bizi kuşattı onların bak dediği yerden bakıyoruz. Ne zaman özgüven ve ilkeli duruşlar sergilersek o zaman Rabbimiz ümmete furkan'ı nasip edecek...

Her türlü şirkten beri olan ve şirk belasından yılanı görür gibi kaçan, sadece ve sadece Allah'ın ayetlerini yüceltme gibi üstün bir gayesi olan Kur'an neslinin, Allah'ın şeriatı uğrunda canını vermek isteyen ve dünyaya Tevhid gibi bir hayat idealı sunabilen Muvahhid Müslümanların ölçüsü Rasullerin ve Muhammed a.s'ın yolu olan Nebevi hareket metodudur.

Kur’an nesli Muvahhidler, aydınlık bir dünyanın, adâlet üzere yürüyecek olan bir sistemin, insana yakışacak bir hayatın özlemcisidirler ve bunun için çalışırlar. Onlar her türlü bâtıl ve şer olan şeylerden yüz çevirirler. Onlar hak için ve hakka göre yaşarlar. Hayırlı olan şeyleri tercih ederler.Yaratılışlarındaki temizliği korurlar. Kelime-i Tevhidi söylerek fıtrata yerleştirilmiş olan ALLAH’ı bilme, anlama ve O’na kulluk etme gerçeği ile buluşurlar. Onlar evrenin, ister istemez teslim olduğu İslâm dâvetini; hayatlarını anlamlı, huzurlu ve bereketli kılmak için kabul etmişlerdir. Onların gönüllerine Tevhid hayat verir, hayatların Tevhid şekillendirir. Onlar bütün ölçülerini Tevhid inancından alırlar.

Muvahhidler, Ilımlı ve radikal davranışlardan uzak dururlar. Salt tepkisellik ve duygusallık ile hareket etmezler. Onlar itidal-denge-vasat davranışlarını resullerin örnekliğinden alırlar. Onlar ancak alemlerin Rabbinin direktifleriyle yaşarlar. Kur'an'i yaşam tarzına göre düşünürler, eylemlerini Kur'an'i ölçülere göre yaparlar. Allah'ın kendilerine verdiği "müslüman" kimliğinin başına bir ek takmazlar. Allah'ın kendilerine yüklediği misyon, onlar için kutlu bir mesajdır. Allah'ın kulu olmak onlar için o kadar şeref o kadar büyükbir makamdır ki bir partiye, cemaate, şeyhe ,tarikata bağlanma ihtiyacı duymazlar. Aldıkları bu hazdan ölesiye mutludurlar. Kendilerini en çok bu şekilde hür hissederler.

Mümin tavrı, vaktini hayat boyu kurtarıcı bekleme ile geçirmez. Ümitlerini bir şahsa bağlamaz. Önünde Kur'an gibi vahiy, Rasul gibi rehber varken başka sulara dalmaz...düşüncede ve yaşayışta, vahyin gösterdiği köklü değişimi / inkilabı gerekli kılar... İslam'ın itikadi ve ameli mesajını sosyalleştirmesi gerektiğine tüm kalbiyle inanır. Yoksa tarihin ve kitapların sayfalarına gömülü kalacağını bilir.

Ayrıca Mümin tavırlarından olan Emperyalizmekarşı çıkışta., modern şirk değerlerini tasfiye edecek bir zindeliği içindebarındırmalıdır. Başta İslam cofrayfasındakiler olmak üzere tüm mazlum vebağımlı halklar bu zindelikten mahrum kaldıkları için modernizmin kuşatmasıaltına girmişlerdir. Modern cahiliyeye karşı çıkışın alternatif çözüm önerisisorulacaktır. Bu proje teorik tartışmalarla şekillenemez. Kur'an'ın ilkeleri bellidir. Ancak emperyalist kuşatma altında ortaya konacak olan Kur'an'i yaşam tarzı ; Zihnini vahye açmış, Nefsinde vahyi inkilabı gerçekleştirmiş, Allah'a adanmak, İslam'ı yaşamak konusunda kolay ve acil olana karşı tercihini yapmış, olan İslami mücadele kadrolarının; araştırarak, istişare ederek, direnerek mevcut yaşam içinde safha safha çözümleyecekleri bir projedir.

Günümüz şartlarında Müslümanların sosyal hayatta muvahhid kimliğine halel getirmeden, esas duruşunu bozmadan ve bilinç kaymasına uğramadan, Ayrıca; İslami Adalet, Antiemperyalist, İstibdat/despotizm karşıtı, sömürü ve kapitalizm karşıtı, emek sömürüsüne karşı, çevreci, yerel ve küresel ölçekte tuğyana karşı net bir duruş sergileyen İslami çizgi benimsemesi de gerekiyor...

İslami Kimlik’te netlik ve tutarlılık:

1-     İnanç ve amel, söz ve eylem tutarlı olmak zorundadır. Cahiliyenin her türlüsü ile uzlaşmadan uzak durmalıyız. Mümine yakışan İnkilab'çı ve İlke sahibi olmasıdır. İslami kimliğimizi, esen rüzgarlardan korumak en öncelikli ödevimizdir.

2-     İslami kimliğinen belirgin vasıflarından biri, tağuti sistem ve otoritelere karşı alınan tavırdır.

3-     İslami bir kimlikle mücadele zemininde yer alma iddiasına sahip bir oluşum, bir hareket, her şeyden önce tağuti güçlere karşı konumunu netleştirmeli, tağuti güçlere karşı tavır almalıdır.

4-     Geleneksel anlayış ve yapılanmaların olumsuz mirası ve egemen şirk sisteminin baskıcı ves aptırıcı polikalarının da etkisiyle, İslamilik iddiasıyla ortaya çıkan pek çok çaba, temelde Allah'ın değil, sistemin rızasını kazanma anlamına gelebilecek bir pratik kaygı taşımıştır.

5-     Mevcut şirk sistemine yaklaşım ve ilişkilerde, İslami ölçüler ve ilkeler doğrultusunda İslami bir kimlik geliştirmek yerine, genelde uzlaşmacı, sentezci ve giderek teslimiyetçi bir kimlik çıkartılmış ve halen de bu tavır sürdürülmektedir.

6-     Bir bütün olarak İslam'ı, potansiyel tehlike gören ve İslami hareketlere, hatta İslami duyarlılık içeren her türlü oluşuma karşı hınçla dolu olan egemen şirk güçlerine karşı direnmeliyiz.

7-     İslami harekethem bölgesel hem küresel iktidarlarla mücadele etmek zorundadır. Zaten enformatik ve ekonomik ilişkilerin içiçe girdiği bir dünyada, aynı zamanda evrensel istikbara karşı çıkmak anlamına da gelir.

8-     Tevhidi şahitliği üstlenecek yeterli bir yapı oluşturamadan, gerekli ve yeterli donanıma sahip olmadan öncelenen bir iktidar hedefi yanlıştır. Her şeye rağmen iktidar aamaçlamak anlayışı siyasal ve toplumsal alanda pragmatik ve uzlaşmacı davranmayı getirir.

9-     Demokratik sistemlere entegre edilmeye çalışılan müslümanların, ılımlı, muhafazakar, reformist, modern, demokratik gibi batılı paradigmalara ait değerleri asla benimsememesi gerekir. Muvahhid kimliği tek kimliğidir..

10-  Cahili güçlerce kuşatılmış olan Müslümanlar, ilk olarak, kendi birlikteliklerini nasıl birnitelikte oluşturduklarını ve istikbar karşısında toplumsal muhalefeti nasıl örgütleyebileceklerini düşünmelidirler.

Müslümanların sabiteleri ve değişkenleri vardır. Sabiteler, müslümanın imanını garanti altına aldığı yerdir. Değişkenler ise içtihat alanıdır. Sabiteler ile değişkenler yer değiştirirse ortada İslami Kimlik ve Şahsiyet kalmaz...

“Sabiteler”imiz, Kur’an’ın anası olan muhkem ayetler ve Muhammedi Sünnet.
“Değişkenler”imiz ise Sabitileri gözeterek müteşabih ayetler, Muhammedi Sünnet’ten iz taşıyan sahih rivayetlerle ilgili içtihadlardır..

Küresel zorbaların İslam coğrafyasını şekillendirmesine ve müdahalesine karşı yapılacak tek şey müslümanların gerçek anlamda safları birleştirmesidir.. Namazda oluşturduğumuz safları sosyal hayatta da kalben ,ruhen, fiziken birleştirerek saffın hakkını verelim... Saf olmak sadece omuzları namazda yan yana getirmek değildir. Kardeşlik, dayanışma, fikir birliği, eylem birliği , siyasi düşünce birliği gibietkenlerle duvar gibi olmak gerekir...

40 Yorum

Diğer Haberler

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

İslami Kimlik ve Şahitlik Görevi / Erhan Koç

Ümit Aktaş:'İslamcılıkta Yeni Paradigmaya doğru'

İslam Hukukunda Egemenliğin Sahibi ve Kaynağı Sorunu / Erhan Koç

Mevdûdi'nin 3.yol önerisi ne?

İslam Devlet Felsefesi / Mehmet Niyazi

Batı Hukuk Düşüncesinde Egemenlik Teorisi (2) / Erhan Koç

İktidarın Teolojisi Üzerine Deneme: "Onlara Eğer Yeryüzünde İktidar Verirsek" / Mustafa Yılmaz

Demokrasinin Krizi-Demokrasiye Eleştirel Bir Bakış / Hamdi Tayfur

Gelecek Tasavvuruna Dair Fıkıh Üretme Tembelliği / Dr.Serdar Demirel

Batı Hukuk Düşüncesinde Egemenlik Teorisi (1)

Dini Demokrasi / Ayetullah Hamenei

’Kemalist-laik-türkçü ideoloji’nin bütünüyle çöktüğü anlaşılmalı..

Egemenlik teorisi ve Problemler / Erhan Koç

Yürütmeyi daha iyi kontrol etmek, işte modernlerin özgürlüğü!

"Hakimiyet Allah'ındır" Kavramının Anlamı ve Mahiyeti / Erhan Koç

İhvan: Devlet yönetiminde İslami referansları reddetmek ahlaksızlık

Velayet-i Fakihi Nasıl Anlamalı? / Muhammed Can

İslam'da Siyaset Anlayışı / Ebu'l Ala El-Mevdudi

İslam'da Yönetim / Haluk Özdoğan

Raşid Hilafet, Raşid Toplum / Muhammed Muhtar eş-Şankiti
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz