Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Prof.Dr.Hamdi Döndüren : Şiir var!
İslamda şiir var mı diye Prof. Hamdi Döndüren'e soruldu. O da var dedi ama nasıl?!
19/06/2009 / 16:15

Prof. Dr. Hamdi Döndüren fıkıh alanındaki otorite isimlerden.
Uludağ İlahiyatta görev yapan Döndüren Hoca yazdığı çok sağlam
kitapların yanında çeşitli kurumların da fetva heyetinde
bulunarak, kendisine yöneltilen fıkhi sorulara cevap vererek önemli
hizmetlerde bulunuyor.

Haftada bir Burç Fm'de  program yapan Hamdi Döndüren
Hoca aynı zamanda aylık Yenidünya dergisi'nde kendisine gönderilen
soruları Fıkıh ve Hayat isimli köşesinde cevaplıyor.


Gelen ilginç soruları bile ilmi delilllerle izah eden hocaya derginin
son sayısında ilgi çekici bir soru sorulmuş. Soruyu soran bir kaç sebepten ötürü sormuş olabilir. Ya şiire karşı ve buna da İslamdan destek bulma niyetinde ya da şiiirle ilgilenmeyi düşünüyor ama kimi çekinceleri var. Okur 'İslamda Şiir Var mı'
diye gayet yalın bir soru göndermiş. Cevabı merak ederek hemen okudum.
İnanıyorum ki siz de benim yerimde olsanız merakla okurdunuz. Ben de
dergiye ulaşamayanları düşünerek bu ilginç sorunu cevabını
dünyabizim'in değerli okurlarıyla paylaşmak istedim. İşte sayın Hamdi
Döndüren'in cevabı:

5354 Soru: İSLAMDA ŞİİR VAR MI? ŞAİRLERE ŞAŞKINLAR MI UYAR?

" İslâm dini Hicazda şiir ve edebiyatın çok geliştiği kültürel bir
ortamda gelmiştir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerîm'de en üstün edebî ve bediî
san'atlar görülür. O ne şiirdir, ne de nesir. Çünkü Kur'an'ın
sözlerinde şiir sözünün vezin ve kafiyesi yoktur. Anlam olarak da
doğru yolu gösteren hikmetler, ibretli kıssalar, kesin iman rehberi
özellikleri vardır. Fakat küfür ehli onu bir şiir, Hz. Peygamber'i de
bir şair olarak göstermek isteyince, Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

 "Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O sadece bir öğüt ve
apaçık bir Kur'an'dır."1 Kureyşliler bunu demekle, Kur'an'ı Hz.
Muhammed'in eseri gibi tanıtmak istemişlerdi. Ancak Kur'an'daki üstün
belagat karşısında kendilerine meydan okunarak, onun benzeri bir sûre
getirmeleri istenmiş, bundan âciz kalmışlardı.

 Kur'an'da gönüllere nüfuz eden bir akıcılık vardır. En ünlü şairler
bile Kur'an'ın fesahat ve belâgatı karşısında aczini itiraf
etmişlerdir. Kız kardeşinin okuyuşuyla, Tâhâ sûresinin ilk sayfasını
dinleyen Hz. Ömer'in bir anda iman edip, sükûnet bulması da böyle bir
üslup ve anlam zenginliği ile ilgilidir.

Şairler eğri, doğru, iyi, kötü her konuya dalar!  

Şiir ve edebiyat, güzel ve etkili söz söyleme sanatıdır. Ancak güzel
söz söyleyen kimsenin bu sözünün etkili olması, kendisinin
söyledikleri ile amel etmesine bağlıdır. Şiirde genel olarak nefsin
duyguları ve zevki dile getirilir. Şairler eğri, doğru, iyi kötü her
konuya dalar, şiddetli arzuya ne kadar dalarsa o kadar etkili
olacağını düşünür. Bu yüzden mübalağa sanatı bazen şiirde zirveye
çıkar. Ama bunlar çoğu zaman şairin yapmadığı, belki hiçbir zaman
yapamayacağı duygu ve düşüncelerdir. İşte bu yüzden başlangıçta bazı
şairlerin bu sanatı İslâm'ı kötülemek için kullanması yüzünden,
şairlerin kötülendiği görülür.


Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Şâirlere gelince; onlara ancak
şaşkınlar uyar. Görmez misin, onlar her vadide şaşkın şaşkın
dolaşırlar. Ve onlar yapmayacakları şeyleri söyler dururlar."2

Hassan bin Sabit, Abdullah ibn Revaha ve Ka'b ibn Malik!
Ancak ashâb-ı kiramdan Hassân İbn Sâbit, Abdullah İbn Revâha ve
Ka'b İbn Mâlik gibi İslâm'ı öven şiirler söyleyen şairler aşağıdaki
âyetin övdüğü şairlerdendir: "Ancak iman edip sâlih amel işleyenler,
Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa uğradıklarında, kendilerini
savunanlar müstesnadır.."3 Hz. Peygamber onlara, "İşte siz o istisna
edilen, iyi hali olan şairlerdensiniz," buyurmuştur.4

Hz. Peygamber'in, Hassân İbn Sâbit ve Ka'b İbn
Mâlik'e, "Kureyş'i hicvediniz, çünkü sizin hicviniz, onları ok
yağmuruna tutmaktan daha etkilidir."5 buyurmuştur. Hassân İbn Sâbit'e
de, "Şiir söylemeye devam et. Şüphesiz ki Ruhu'l-Kudüs seninledir veya
Ruhu'l-Kudüs sana yardım edecektir." dediği rivayet edilmiştir.6

Korunmuş şair Ka'b!

Ünlü câhiliye şâiri müşrik Ka'b İbn Züheyr Hz. Peygamber'i hicveden
şiirler söyler, Hz. Ali'nin kız kardeşi Ümmü Hâni hakkında da küçük
düşürücü gazeller söyleyerek Hz. Peygamber'in ailesine dil uzatırdı.
Bu durum Mekke fethine kadar sürdü. 630 M. de Mekke fethedilince umumî
af ilan edilmiş, ancak daha önce ölümüne karar verilmiş 6-7 kadar kişi
Mekke'den kaçmıştı. Bunlardan birisi de şair Ka'b idi. Aylarca
çöllerde dolaşmış, fakat kendisini himaye edecek birini bulamamıştı.
Sonunda müslüman olan kardeşinin "Muhammed çok merhametli, affedici ve
şerefli bir kimsedir. Eğer müslüman olarak ona ulaşırsan
bağışlanırsın." tavsiyesine uyarak Medine'ye gelmiş ve Allah Rasûlünün
huzuruna çıkmıştır. Ka'b huzurda İslâm'ı ve Hz. Muhammed'i medhü sena
eden ünlü şiirini irticalen okumaya başlar. O şiirinin ilk
mısralarında şöyle der: "Peygamber dünyayı aydınlatan bir meş'aledir.
Işık saçarak etrafı nurlandıran bir nurdur. Şerri kesip atmak için
çekilmiş Allah'ın bir kılıcıdır."

Hırka Topkapı sarayında bugün!
Bu beyitler Hz. Peygamber'in çok hoşuna gitmiş ve yanında şaire
verecek başka bir hediye bulunmadığı için sırtından hırkasını
çıkararak ona hediye etmiştir. Ondan dolayı bu kasideye "Kaside-i
Bürde" denilmiştir. Bu hırkayı Muaviye, hilafeti döneminde
mirasçılarından 40 bin dirheme satın almıştır. Emevilerden Abbasilere,
sonra da Mısır'dan Yavuz Sultan Selim'e geçen bu Hırka-i şerif, bugün
mübarek emanetler arasında Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet
dairesinde bulunmaktadır."          

Halil Öner  bildirdi

16 Yorum

Diğer Haberler

KUR'AN'SIZ HAVA SAHASI YOKTUR!

Köklü Değişim : Afganistan

Vuslat Dergisi : Dikkat Misyoner var!

Geleceksin biliyorum...

Din ve Devlet birbirinden ayrılamaz!

Egemen Söyleme Karşı Eleştirel tanıklığın Şairi : Nizâr Kabbânî

Yaz Kızım!

Bir Müslüman Neden Sanat Yapar?

"La"sız Din Projesi : Ilımlı İslam / Basiret Dergisi

Seksenli Yıllarda Türk Romanı ve Post Modern Eğilimler

Üstad-ı Şeydadır HUSEYN!-1 / Muhammed Can

Birden o göründü merdivenlerde!

Dikenler ve Zincirler / Faruk Karataş

Düş Çınarı Nerede? / Sevmekten büyük şiir mi var!

Yusuf Hayaloğlu : Dur... Ağlama gözlerim!

Rasim Özdenören ve Ruhun Dirilişi

Filistin'i en iyi anlatan çizgiroman

Özgürlük Kaybı / Cemal Şakar

Tanzimat muhalifi bir şair : Seyranî

İmam Maturidi ve Maturidilik Özel sayısı / Hikmet Yurdu Dergisi

Edebiyatın Mikro-Kozmik Dünyası / Cemal ŞAKAR

Bir Said-i Nursi Hikayesi

Nefesinizi tutun "Ayraç" yayına başladı!

Cemal Şakar'la Yazı/n,Sanat Kuramı ve Hayat Üzerine

Kürt Sorununda Yol Ayrımı / Haksöz Dergisi

Bir Kurucu Akıl Olarak Yahya Kemal

Özgün Düşünce "Demokrasi,Cumhuriyet ve Otokrasi"yi sorguluyor!

Yabancılaşmanın Zevali / Cemal Şakar

Kutsal Sanatın Dünyeviliği / Cemal Şakar

Özgün İrade'den okuyucularına sürpriz!

"Genelkurmay Mızrağı Hukuk Çuvalına Sığmaz"

Dizilerin Toplum Üzerindeki Etkileri

Mehmet Akif Ersoy Türkçü mü oldu?

Abdulaziz Tantik, Cahit Zarifoğlu'nun anlattı!..

Prof.Dr.Hamdi Döndüren : Şiir var!

Umran, Umran kavramının mucidini işledi

Ali Şeriati bizi rahatsız eder mi?

Düşünce dergisinde bir öykü
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz