Bir müslüman "İlahi dinler" diyebilir mi?
İki dinin birleşmesi için tek engel peygamberimizdir. Zira diğer hususlar tevil edilerek, terkip edilerek, teşbih edilerek, sündürülerek, eğrilterek, olmadı iftira edilerek aşılabilir.
08/06/2012Bu sorunun yanıtını Haber Vaktim yazarlarından Mustafa Durdu dünkü yazısında tartıştı. Peygamber (as) merkezli bir tartışma yürüten Durdu, bu sözün vebalinin yüksek olduğunu belirtti.İslam dışındaki dinlere ilahî din demek büyük bir hata olduğunu vurgulayan Durdu, isim vermeden diyalog'cu yaklaşımları eleştirirken "İki dinin birleşmesi için tek engel peygamberimizdir" tezini öne sürdü. Oysaki peygamberimizi de müslümanları da diğerlerinden Kur'an ayrıştırmaktadır. Kur'an'ın buyruklarını takip eden müslümanların adı ne olursa olsun herhangi bir sistemle uzlaşması mümkün olmamaktadır...İşte Mustafa Durdu'nun "Yeni Bir DİN Oluşturuluyor" başlıklı o yazısı:DİYANET, DİN'İ LAİKLİĞE UYDURACAKTIMüslümanlar olarak kendimizi sorgulamak ve İslam’ın neresinde olduğumuzu, asıl gayemizin ne olduğunu ve ne için yola çıktığımızı tefekkür etmek unutulan ana vazifelerimizdendir.

Malumunuz, Diyanet İşleri Başkanı kürtaj ile ilgili açıklamalar yaptı.Diyaneti kendi laik anlayışlarına uygun olarak tesis edenler ve ona bir vazife biçerek hareket alanı tayin edenler- kendilerine göre haklı olarak-diyanetin böyle işlere girmemesi gerektiğini söylediler.

Çünkü Diyanet, dini laikliğe uydurmak için kurulmuştu.İNSANİ BOYUT VE ÖZGÜRLÜK, DÜŞMANIN SİLAHI İLE SİLAHLANMAKBuna refleks olarak Müslümanlığını öne çıkaranlar haklı olarak tepki gösterdiler. Bu tepkilerde genelde meselenin insanî boyutu, özgürlük dairesi ön plana çıkarıldı.

Bu belki düşmanın silahı ile silahlanmaktı ama unutulan bir şey vardı. O da, kullanılan argümanların, ıstılahatın zaman içinde asıl hedefe, kutsal gayeye tebeddül edeceği ihtimali idi.

Mesela bu türden meseleler müzakere edilirken başka dinlere atıf yapma, onlardan destek ve referans alma yanlışlığı da yukarıda belirttiğim hadisenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Şimdi sadede geliyorum.'İLAHİ DİNLER' TANIMLAMASI NE İFADE EDER?Birçok kimsenin diline pelesenk olan “ilahi dinler” tanımlaması size neyi ifade eder?

İlahî tabiri, Allah’tan gelen, Allah ile bağlantılı, Allah’a ait gibi anlamalara gelir. Bu noktainazardan bakarsak İslam ilahî bir dindir. Aynı zamanda İslam Allah katında, yani ilahî anlamda, tek dindir.Hristiyanlık veya Yahudilik ilahî bir din midir?İslam dışındaki dinlere ilahî din demek büyük bir hata, vebali yüksek bir üslûptur.

İslam, Yahudiler ve Hristiyanlar için Ehlikitap tabirini kullanır. Yani hahamların ve papazların yazdıkları kitapları kendilerine düstur edinmişlerdir. Mesela Budistler de ehlikitaptır. Tıpkı Zerdüştler gibi. Onların da kutsal saydıkları kitapları vardır.

Şu gerçeğin sıklıkla gündeme getirilmesi ve işlenmesi gerekir.İSLAM TEK DİNDİRİslam tek dindir. Müslüman olmadan ölenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Çünkü Allah yalan söylemez.

Bunlar ortada dururken Hristiyanlık ve Yahudilik dinine ilahî din demek abesle iştigaldir. Bu dinler ilahî değil beşerî dinlerdendir.

Zira Hz. Musa’nın ve kardeşi Harun’un tebliğ ettiği İslam’ı tahrif eden, bozan, değiştiren hahamlar, kabala ve halk hurafelerinden yararlanarak yeni bir din ortaya çıkardılar. İşte bu beşerî dine Yahudilik diyoruz.

Aynı şekilde Hz. İsa’nın insanlara tebliğ ettiği İslam’ı değiştiren St. Paul (Pavlus) ve halefleri, Yunan mitolojisi ve Roma paganizminden esinlenerek Hristiyanlık dinini icat ettiler. Gördüğünüz gibi Hristiyanlık da beşerî bir dindir.'ÜNLÜ İLAHİYATÇILAR ZARFLANIR'İslam ile özellikle Hristiyanlığı birleştirmek için yıllardır çalışmalar yapılıyor. Bilinçli bir şekilde planlı, programlı ilerleyen bu sinsi faaliyetlerin başarıya ulaşabilmesi için İslam’ın şartlarından birinin yumuşatılması gerekiyor. O da Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın nübüvveti ve risaletidir.

Bunun için kamuoyu arada bir yoklanır. Ünlü ilahiyatçılar zarflanır. Peygambere iman etmeden cennete gidileceği yalanı ortaya atılır.'TEK ENGEL PEYGAMBERİMİZ!'İki dinin birleşmesi için tek engel peygamberimizdir. Zira diğer hususlar tevil edilerek, terkip edilerek, teşbih edilerek, sündürülerek, eğrilterek, olmadı iftira edilerek aşılabilir.

Bu türden yoklamalar zaman zaman gündeme gelir. Ezanı filan eksik okurlar bazen. Unuttum der geçerler sonra. Şehadeti eksik söylerler. Bazı ayetleri gizlerler veya abes yorumlarla hükümsüz bırakırlar.

İslam’ın en önemli iki şartı olan Allah’a ve Peygramberi Hz. Muhammed Aleyhisselam’a itaat etme emrini göz ardı edenler büyük bir yanılgı ve gaflet içindedirler.