Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar

  
.: Yazarlar :.


 
Kardeşlik Sürecine İslami Çözüm
04/07/2010 - 21:37

Erhan Koç
Türkiye yeni bir sürece girmiştir..Seksen küsur yıldır Kemalizm dininin rahipleri (toplumsal mühendisleri) tarafından yürütülen Türkleri laikleştirme/sekülerleştirme Kürt’leride Türkleştirme sonra laikleştirme projeleri/politikaları nihayet dumura uğramış bulunuyor..
 

Hükümet politikası olarak devam eden açılım ya da yeni adı demokratikleştirme süreci, ara ara sekteye uğramasıyla ve engellenmesiyle birlikte devam ediyor..Lakin bu sadece hükümet eliyle olacak gibi gözükmüyor.Hükümet bu süreci başlatmıştır.Türk halkı ve Kürt halkı da sürece kendileri de insiyatifini koymalı ve sürece müdahil olmalıdır..Türk ve Kürt halkı bir an önce yıllardır süre gelen ve empoze edilen soğukluğu,buğzu bırakmalıdır.İslam’ın temel öğretilerine dayanarak birbirimizi etnik kimliğimize bakmadan kucaklamalı ve kaynaşmalıyız..Bizim hamurumuz İslam’la yoğruldu bunu göz ardı edemeyiz…

 

Asabiyet/Irkçılık ve faşizm ile 80 yıldır bir yere varılamayacağını hep birlikte gördük ve bunu artık anlamalıyız..Etnik kökenler,kavimler ve ırklar Allah’ın ayetleridir..Allah bizi tanışalım,kaynaşalım diye farklı ırklarda yarattı..Fıtrata aykırı bir durum olan ırkçılık peygamber efendimizinde tasvip etmediği çok kızdığı bir davranış biçimidir…

 

 

Kemalizm-Ergenekon-PKK üçlü çetenin oyunlarına artık gelmememiz gerekiyor..Türklerin, Kemalistlerin dayattığı çağdaşlık adı altında dinsizliğe, resmi tarih yalanlarına ve söylemlerine/paradigmalarına artık dur demesi gerekiyor..Kürtlerin de, PKK adı altında devam eden Kürtlerin dini/örfi/ahlaki yapılarına ters olan örgüte katılmamaları ve gariban insanlarımızı dağa çıkartmalarına engel olmaları gerekiyor.

 

 

İslami kardeşliğimize katkı olacak ve kardeşliğimizin ne kadar ciddi boyutta olduğunu  düşündüğüm Rabbimizin konuyla ilgili bazı ayetlerini naçizane paylaşmak isterim….

 

 

Mü'minler ancak kardeştirler Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz (49/10)

 

Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın Dağılıp ayrılmayın Ve Allah'ın sizin üzenizdeki nimetini hatırlayın Hani siz düşmanlar idiniz O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar (3/103)

 

Sonunda nefsi ona kardeşini öldürmeyi (tahrik edip zevkli göstererek) kolaylaştırdı; böylece onu öldürdü, bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldu (5/30)

 

Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın) Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin ) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz Allah'tan korkup-sakının Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir (49/12)

 

Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma Rabbimiz, gerçekten sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin " (59/10)

 

Musa dedi ki: "Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla! Bizi rahmetinin içine al. Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

 

 

 

 

 

 

Resullah’ın kardeşlik hakkındaki sözleri ve Asr-ı Saadetten kardeşlik tabloları :

 

 

Resulullah (sav) bu konuda buyururlar ki: “Kim hürmeti düşecek, şerefinden noksanlık olacak bir yerde müslümana yardım etmez veya onu yalnız bırakırsa, Allah (cc)’da yardımını istediği yerde, onu yalnız bırakır.” Süneni Ebi Davud c 5 s 546 hadis 4884

 

 Müslümanın müslümana karşı vazifesi, sıkıştığı, yardıma muhtac olduğu, hayatı tehlikeye girdiği zaman, şefkatli ellerini onun yardımına uzatmaktır.

 

 

Resulullah (sav) ümmeti arasında kardeşlik bağlarının pekişmesi için pekçok gayret sarfetmiştir. Onları tek bir hedef üzerinde toplayabilmek için çok tavsiyelerde bulunmuştur. Bunlardan birisinde:
- “Kim bir ayıp görür de, onu örterse, cahiliyye devrinde toprağa diri diri gömülen kızları diriltmiş gibi olur” Süneni Ebi Davud c 5 s 550 hadis 4891

 

 

 

 

Mü’mine lanet etmemeli. Allah Resulü (sav) müşriklerle mücadelede en zor ve çetin anlar yaşamıştır. Buna rağmen müşriklere karşı bir kez olsun lanette bulunmamıştır. Ümmetlerine de lanet etmemelerini emretmiştir. Ebu Hüreyre (ra) bir keresinde Resulullaha: “Ya Resulallah! Müşriklere beddua etsen ya” demişti de, Resulullah (sav):

 

“Ben lanet edici olarak gönderilmedim. Alemlere rahmet olarak gönderildim” Tacü’l-Usul Fi Ehadisi’r-Rasul tercemesi c 5 s 75 hadis 143  buyurdu.

 

Kendisi lanet edici olmadığı gibi, ümmetlerine de lanet etmemelerini tavsiyede bulunmuştur. “Sadık bir mü’mine, lanetle meşgul olmak layık değildir” Tacü’l-Usul Fi Ehadisi’r-Rasul tercemesi c 5 s 74 hadis 142  buyurdu.

 

“Çok lanet ediciler, kıyamet gününde şefaatçı olamazlar. Geçmiş ümmetlerin durumlarına şahid de olamazlar” Süneni Ebi Davud c 5 s 562 hadis 4906  buyurdu.

 

 

 

 

Ashab-ı kiram arasındaki kardeşlik anlayışı ve davranışı böyle idi. Onlar kardeşlerini nefislerine tercih ederler, hiç bir ayırım yapmazlar idi. Onların bu hali şüphesizki, hakiki iman sayesindedir. Bununla beraber, insanlık hali karşılıklı atışmaları olduğu zamanda, hak ve adalete riayet ederlerdi. Özellikle aralarında bir anlaşmazlık çıktığı zaman, içlerinden birisi kalkıp iman telkinatında bulunur ve hep birlikte kelime-i tevhid ile imanlarını yenileyerek kendilerine gelirlerdi.


Ebu Zer (ra) şöyle demiştir:
- “Bir kere ben Bilali, anasından dolayı ayıplamıştım da, Nebiyyi Mükerrem (sav) bana buyurdu ki:
- “Ey Ebu Zer! Onu sen anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen, içinde henüz cahiliyyet ahlakı kalmış bir kimse imişsin! buyurdu. Bunun üzerine ben yanağımı yere koyup:
- “Bilal, ayağıyla basmadıkça yanağımı yerden kaldırmayacağım” dedim.
Sahihi Buhari Tecrid-i Sarih tercemesi c 1 s 42

 

 İşte Ashab-ı Kiram (ra) hatadan dönmenin ne büyük bir fazilet olduğunu böylece insanlık alemine sunmuş oluyorlar. Bunun için şu söz ne kadar yerindedir:
- “Kişi hatasını kabul etmeden irfan sahibi olamaz” demişlerdir. Bu olay üzerine Resulullah (sav) buyurdu ki:“Bunlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin, eliniz altına tevdi etti. Her kimin eli altında kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin ve onlara gücü yetmeyecek zahmetli işler yüklemesin. Þayet yüklerse yardım etsin.”

 

 

 

 

 


2407

 

 

YORUMLAR

adam 21-08-2010, 00:58:58
(Lutilere Allah lanet etsin!) [Beyheki]

(Paraya tapana lanet olsun!) [Tirmizi]

(Bid’at çıkarana lanet olsun) [Dare Kutni]

(Eshabıma sövene lanet olsun) [Hakim]

(Doğruyu bildiği halde susana lanet olsun) [Deylemi]

 
ömer faruk karataş 03-11-2010, 15:28:11
selam aleyküm fikribeyanın değerli editörüne.müslimin ihvan olmalı itisam ve uhuvvetle velayet ve ülfetle sarılmalı birinin derdi hepsinin/birinin sevinci hepsinin sevinci olmalı.ilahi birlik esasları ortadayken beşeri kaprisler zaaflar çıkarlar dalavereler saplantı ve takıntılar birlik ve kardeşliği baltalamamalı.vesselam alamenittebeal huda!
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

29/01/2014 - 10:36 Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası

14/10/2012 - 15:28 Tasavvuf'un, İslâm ve İslâm Dışı Kaynaklarına Bakış

12/04/2012 - 23:33 İmân; Sabır,yakîn,adalet ve cihad’dır.

30/11/2011 - 07:04 İslam Hukukunda Egemenliğin Sahibi ve Kaynağı Sorunu

09/08/2011 - 12:58 Batı Hukuk Düşüncesinde Egemenlik Teorisi (2)

24/07/2011 - 12:55 Batı Hukuk Düşüncesinde Egemenlik Teorileri (1)

20/07/2011 - 15:47 Egemenlik teorisi ve problemler

13/07/2011 - 09:58 Nasıl Bir Râsule ve Nasıl İnanıyoruz? / Erhan Koç

26/06/2011 - 09:10 "Hakimiyet Allah'ındır" Kavramının Anlamı ve Mahiyeti

22/05/2011 - 23:29 Vahşi Siyonizm İdeolojisi ve Müslümanların Sorumluluğu

20/05/2011 - 16:55 Diriliş Diyarı Filistin -2-

04/05/2011 - 15:40 Diriliş Diyarı Filistin (1)

07/04/2011 - 13:02 İmanın Gölgesinde

20/12/2010 - 11:56 Kur'an'ı anlama faaliyetinin kavramsal araçları

04/07/2010 - 21:37 Kardeşlik Sürecine İslami Çözüm
 
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz